criticus


criticus 1.0

iemand die de kwaliteit van iets beoordeelt of bekritiseert, vaak op ongunstige of negatieve wijze

Semagram


Een criticus…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] beoordeelt of bekritiseert iets, vaak op ongunstige of negatieve wijze

  Algemene voorbeelden


  Maar in werkelijkheid valt deze criticus ons onophoudelijk en indringend van binnenuit aan, waardoor we eigenlijk onze eigen grootste vijand worden en onszelf behoorlijk kunnen ondermijnen.

  http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/zie-jezelf-in-mildheid/1001004001986063/index.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een slecht criticus

  Een creatief mens is een slecht criticus, omdat hij geen oog heeft voor wat buiten zijn eigen veld valt en omdat hij binnen dat veld bespeeld wordt door gevoelens van concurrentie, dominantie.

  Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

  • een goed criticus

  Kinderen zijn goede critici.

  De Standaard,

  • de belangrijkste criticus
  • een belangrijk criticus

  Weer een hoofdstuk is een kick. Weer een boek heeft iets euforisch. Het is een wereld, waar ik niet meer zonder zou kunnen [...]. Zonder kinderen zou het er nooit van gekomen zijn en m'n vrouw is m'n belangrijkste criticus.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • beroepscriticus
  • eurocriticus
  • godsdienstcriticus
  • islamcriticus
  • kerkcriticus
  • klimaatcriticus
  • maatschappijcriticus
  • marktcriticus
  • Marxcriticus
  • moslimcriticus
  • religiecriticus
  • scientologycriticus
  • wijncriticus

  criticus 2.0

  iemand die zich, voor zijn beroep of uit liefhebberij, bezighoudt met het beoordelen van de waarde of de kwaliteit van iets, veelal een kunstuiting of een andere artistieke creatie of een wetenschappelijke prestatie of benadering, vooral op mondelinge of schriftelijke wijze in de media; iemand die kunstuitingen recenseert

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een criticus…

  is een persoon

  • [Organisatie of instelling] is soms als werknemer verbonden aan een krant, een tijdschrift of een televisieomroep
  • [Deskundigheid of vaardigheid] is soms opgeleid als journalist
  • [Activiteit of handeling] beoordeelt de waarde of de kwaliteit van iets, meestal een kunstzinnige uiting of creatie of een wetenschappelijke prestatie of benadering
  • [Medium] beoordeelt iets op mondelinge of schriftelijke wijze

  Algemene voorbeelden


  Jazeker. En nu niet weer zeuren dat ik dat niet zo heb bedoeld, want ik heb niets te zeuren of te bedoelen: wie een boekje schrijft is een schrijver: ik ben door de critici door de lezers en door de boekhandel tot schrijver geslagen en word geacht mij daarnaar te gedragen.

  Veertig. Drie verhalen, Kees van Kooten,

  In 1953 trekt hij de aandacht van de critici met een revue waarin hij de Marxistische filosofie combineert met grappen, liedjes en andere theatermiddelen die herinneren aan de commedia dell'arte, populaire wagenspelen en de 19de-eeuwse farces.

  http://www.kuleuven.ac.be/up/jona/jona9900-2/p5_Dariofo.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een gezaghebbend criticus

  Michael Billington is de gezaghebbende criticus van The Guardian en publiceerde onlangs een fel opgemerkte biografie over Harold Pinter, met medewerking van de meester hemzelve.

  De Standaard,

  De gezaghebbende criticus Allen Bloom verleende de auteur op basis van dit boek de (ere)titel "an American Proust".

  De Standaard,

  • een literair criticus

  Net als Samuel Friedrich Christian Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, neemt de literaire criticus terwijl hij gezond is en dus niets mankeert, een heel literair werk tot zich om te kijken wat voor uitwerking dat op hem heeft.

  NRC,

  • een scherp criticus

  De scherpste critici, niet zelden afkomstig uit concurrerende hoek, hadden het over "een hip taaltje waarmee amateurs Webpagina's met knipperende animaties opfleuren".

  De Standaard,

  • een slecht criticus

  Toen ik dát las, hoopte ik dat Hannes Meinkema zich van het oordeel van deze W. Hansen helemáál niets zou aantrekken, daar deze W. Hansen nooit had mogen opdoemen uit dat grote familiegraf van de heel, heel slechte critici.

  De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

  • de beste criticus
  • een goed criticus

  De prijs voor de beste criticus ging naar Robert Campbell (van The Boston Globe) voor zijn geschriften over architectuur.

  De Standaard,

  • een buitenlands criticus

  Is er één buitenlandse criticus die zegt: nee, ik houd niet van Rembrandt, Hals, Ruysdael, Metsu, Vermeer, Jan Steen en zo voort, want ze zijn typisch Nederlands? In tegendeel: juist omdat ze zo typisch Nederlands zijn en zo uniek, daarom (zegt men nu, ook achteraf) zijn ze zo beroemd.

  Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

  • een belangrijk criticus

  Haar belangrijkste criticus is de filosofe Martha Nussbaum, die twee jaar geleden een vlijmscherp artikel schreef waarin ze het werk van Butler zowat met de grond gelijk maakte.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een bekend criticus
  • een bekende criticus

  Elke week als de zon buiten aanleiding gaf tot slenteren, zat ik in een of ander smoezelig bioscooppaleis naar pulp te kijken, dikwijls in weinig enthousiast gezelschap van Pierre Dubois, Peter Berger of een andere bekende criticus, want terwille van de advertenties moesten ook Dracula's en spaghetti-westerns in de Haagse bladen worden besproken.

  De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • critici en essayisten

  'Een utopie is een wraakneming'. Cyrille Offermans als intellectuele sparringpartner [...]. Cyrille Offermans (°1945) is een van de meest gereputeerde Nederlandse critici en essayisten.

  De Standaard,

  • critici en recensenten

  Het Nederlandse architectuurtijdschrift Archis doet al jaren een beroep op een keur aan Vlaamse critici en recensenten.

  De Standaard,

  • critici en lezers

  Het boek Ik verraste in 1951 de Nederlandstalige literaire wereld [...]. W.F. Hermans vond het verschijnen ervan een belangrijke literaire gebeurtenis, maar vele critici en lezers bleven het experimentele mengsel van proza en poëzie onontwarbaar vinden.

  De Standaard,

  • critici en schrijvers

  Niet alleen werden kostbare proefdrukken verspreid onder critici en schrijvers, de uitgeverij nam ook groot risico met een eerste druk van achtduizend exemplaren.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • criticus-dichter

  criticus 2.1

  medium dat de kwaliteit van kunstuitingen, artistieke creaties of wetenschappelijke prestaties beoordeelt of recenseert, bijvoorbeeld een krant

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen2.0 : 2.1

  Algemene voorbeelden


  Tot Reuters felste critici behoorde steeds het weekblad Der Spiegel.

  NRC,

  criticus 3.0

  iemand die negatieve kritiek levert op iets, iets ongunstig beoordeelt of afkeurt of ergens tegenstander van is, vaak een bepaalde politieke stroming, een politiek beleid of bewind of de politici die dat beleid vertegenwoordigen, of een ander maatschappelijk verschijnsel

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

  Algemene voorbeelden


  Critici zeggen dan weer dat de nultolerantie absoluut noodzakelijk is om te verhinderen dat de bisschoppen de misdaden van de priesters onder de mat zouden vegen, zoals in het verleden herhaaldelijk is gebleken.

  http://www.gaybelgium.be/content/EpZlFkEuEZaWvXlfKN.shtml,

  Beide presidenten worden door hun aanhangers geportretteerd als visionaire leiders en door critici als marionetten die door onzichtbare handen geleid worden.

  http://www.groene.nl/2004/0424/tr_reagan.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de meest gezaghebbende criticus
  • een gezaghebbend criticus

  Het communistische verleden van Duitslands meest gezaghebbende criticus raakte vorige maand in opspraak na beschuldigingen dat hij in zijn tijd als consul in Londen Poolse emigranten zou hebben bespioneerd.

  NRC,

  • een fel criticus

  Kaland ontpopte zich in de senaat als fel criticus van het derde kabinet-Lubbers waarin CDA en PvdA samenwerkten.

  NRC,

  • de scherpste criticus
  • een scherp criticus

  De scherpste critici, die zich eind jaren tachtig verenigden in de partijen Birlik (Eenheid) en Erk (Vrijheid), zitten nu in ballingschap of in de gevangenis.

  NRC,

  Dankzij films als Kes, Family Life, Hidden Agenda, Raining Stones en Ladybird Ladybird groeide Ken Loach uit tot één van Europa's beste cineasten [...]. Hij was één van Margaret Thatchers scherpste critici en hij steekt zijn linkse opvattingen niet onder stoelen of banken.

  De Standaard,

  • een links criticus

  Vanwege die opvatting verweten linkse critici hem in de jaren zestig en zeventig het kapitalistische Westen kritiekloos te adoreren.

  NRC,

  • een westers criticus

  China heeft in een woensdag verschenen rapport zijn mensenrechtenpolitiek geprezen en westerse critici ervan beschuldigd zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden.

  De Standaard,

  • een buitenlands criticus

  Abacha maakte van zijn welkomstspeech voor de atleten ook gebruik om hard uit te halen naar de buitenlandse critici van zijn bewind.

  De Standaard,

  • de belangrijkste criticus
  • een belangrijk criticus

  Mimouni manifesteerde zich als een belangrijk criticus van het Algerijnse revolutionaire bewind dat na de onafhankelijkheid de touwtjes in handen nam.

  De Standaard,

  Dat kan verder toegelicht worden aan de manier waarop de belangrijkste critici van het liberale denken gebruik maken van de tegenstelling tussen systeem en leefwereld.

  http://www.xs4all.nl/~ozse/annual_reports.htm,

  • de grootste criticus
  • een groot criticus

  De Italiaanse partij Lega Nord heeft een van de grootste critici van partijleider Umberto Bossi uit de fractie in het Huis van Afgevaardigden verwijderd.

  De Standaard,

  Maurice De Wilde (72) is altijd een vurig pleitbezorger, maar tegelijk ook één van de grote critici van de BRTN geweest.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de meest uitgesproken criticus
  • een uitgesproken criticus

  De meest uitgesproken criticus van het Russische optreden is de in eigen land zeer populaire president van Ingoesjetië, Roeslan Ausjev.

  NRC,

  • een verlicht criticus

  De kleine CDU-leden zijn voor hem de ware helden van de democratie, wat verlichte critici van het partijenstelsel er ook van mogen zeggen. Kohl meent dat, net zoals de ontroering gemeend is wanneer hij het over de partij heeft als over "een stuk Heimat".

  De Standaard,

  • een bekend criticus

  Lichtenberg was een bekend criticus van het nazisme.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een criticus van de massacultuur

  In het verlengde van zo'n waarneming ligt dan ook de voornaamste rol van popmuziek, nog steeds volgens de opvattingen van de criticus van de massacultuur: deze muziek leidt je af van de realiteit (Arbeidsvitaminen), verzacht en verdoezelt de alledaagse ellende, simpelweg door amusement, verstrooiing, afleiding van de wereld van dagelijkse plichten.

  http://iaspm.soundscapes.ws/,

  Voorzetsel: van

  • een criticus van het bewind

  Verscheidene liberale critici van het bewind vermoeden echter dat de aanslagen het werk waren van kringen die aansturen op meer repressie en het opdrijven van de oorlog in Tsjetsjenië.

  De Standaard,

  Voorzetsel: van

  • een criticus van het beleid

  Eindelijk een minister die breekt met de gecultiveerde Haagse mode om critici van het beleid, vooral uit wetenschappelijke kring, op voorhand verdacht te maken.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • een criticus van de regering

  De jongste maatregelen tegen critici van de regering duiden op de behoefte machtsposities te consolideren en turbulentie in de media in de kiem te smoren.

  NRC,

  Onafhankelijke media en critici van de regering wordt in Kroatië het leven lastig gemaakt.

  De Standaard,

  Voorzetsel: in

  • een criticus in de partij

  Ook zijn critici in de partij verzekeren dat ze met niemand anders de aanstaande electorale krachtmeting willen ingaan.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen