deeltijdwerker


deeltijdwerker 1.0

iemand die in deeltijd werkt; iemand, die parttime werkt; iemand die een deeltijdbaan heeft; parttimer

Semagram


Een deeltijdwerker…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Door gebruik te maken van allerhande flexibele arbeidsregelingen, zoals de aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur en een beroep op tijdelijke arbeidscontracten, deeltijdwerkers of het stelsel van tijdelijke werkloosheid, kunnen de bedrijven hun arbeidsinput evenwel nauwkeuriger op de wisselende outputbehoeften afstemmen.

   http://www.bnb.be/Sg/Nl/Produits/publication/Pdf/reveco/REjan03n.pdf,

   Heeft u een vaste baan waarin u elke week werkt, maar niet voor de volle werkweek, dan valt u als deeltijdwerker toch doorlopend onder de verplichte ziekenfondsverzekering.

   http://www.zvn.nl/index.html

   Bij deze afdeling werken 120 mensen, voornamelijk vrouwelijke deeltijdwerkers.

   Meppeler Courant,

   In deeltijd werkende vrouwen met opleidingsniveau mavo of havo/vwo hebben gemiddeld zelfs een hoger uurloon dan mannelijke deeltijdwerkers met eenzelfde opleidingsniveau.

   http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

   Vrouwen werken meer dan mannen in deeltijd en deeltijdwerkers wonen gemiddeld dichter bij hun werk dan voltijdwerkers.

   NRC,