detailhandel


detailhandel 1.0

handel die bestaat in de directe verkoop van waren in kleine hoeveelheden of aantallen aan particuliere verbruikers; kleinhandel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Detailhandel…

is een activiteit

   Algemene voorbeelden


   Op grond van het bestemmingsplan mag detailhandel slechts plaatsvinden vanuit gebouwen die zijn bestemd voor detailhandel.

   www.edam-volendam.nl/document.php?fileid...m,

   Struikelblok is het geldende bestemmingsplan dat niet voorziet in detailhandel.

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • detailhandel bedrijven
   • detailhandel drijven

   Na enig onderzoek bleek dat de firmanten van Leertex bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden ingeschreven stonden als groothandel. Volgens de regels mag een groothandel echter geen detailhandel bedrijven en is de lederverkoop van Leertex in dit geval niet toegestaan en dus onrechtmatig.

   Meppeler Courant,

   U kunt uit de tekst al opmaken dat wij geen detailhandel drijven. Wel kunt u bestellen via onze site. [...] Vanuit de groothandel mogen wij hoveniers en andere wederverkopers wel direct verkopen. Hiervoor dient u wel uw inschrijving van de kamer van koophandel mee te nemen.

   http://www.nikoi.nl/catalog/news1.php

   met adjectief ervoor


   • grootschalige detailhandel
   • kleinschalige detailhandel

   "Ik geloof heilig in grootschalige detailhandel binnen een formulematige aanpak, aangevuld met sfeer en vakkundige bediening".

   http://www.mitex.nl/websites/mitex/docs/MM%20apr%202006%20LR1.pdf,

   De nieuwe locatie zal Alkmaar in de toekomst een multifunctioneel sportcomplex bieden. Daarnaast is op deze locatie ook op kleine schaal grootschalige detailhandel mogelijk.

   http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

   Voor het voeren van beleid is het tevens van belang een Ruimtelijk Economische Structuur [...] vast te stellen. Hiermee wordt in dit geval bedoeld dat de gemeente vastlegt welke beoogde detailhandelsstructuur de gemeente [...] nastreeft. De overige (kleinschalige) bedrijvigheid inclusief detailhandel in volumineuze artikelen vallen hier niet onder. Het betreft dus de (kleinschalige) detailhandel in de dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen.

   http://www.helden.nl/upload/download/hve%20helden-dorp%20RES.pdf,

   met voorzetselgroep


   • detailhandel in levensmiddelen
   • detailhandel van levensmiddelen
   • detailhandel in goederen
   • detailhandel van goederen

   Dit besluit bepaalt de gezondheidsvoorwaarden die van toepassing zijn in de verkooppunten waar detailhandel van levensmiddelen van dierlijke oorsprong plaatsvindt.

   http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2005/11/23/wet-2005022955.html,

   Een internationale onderneming van Duitse origine, die actief is in de detailhandel van levensmiddelen.

   http://be.indeed.com/Detailhandel-jobs,

   Detailhandel is toegestaan, mits het handel betreft in producten waarvan de verkoop in woon- en winkelgebieden minder of ongewenst is en het distributiepatroon daardoor niet wordt verstoord. Denk aan detailhandel in gevaarlijke of volumineuze goederen.

   http://www.bgg-geldermalsen.nl/BGG/Pdf/BGG_Ster_Hogeweide.pdf,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • detailhandel en groothandel

   Verzoek om medewerking voor het uitoefenen van detailhandel en groothandel op het perceel Wageningselaan 46.

   www.veenendaal.nl/document.php?fileid=17949...,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   detailhandel 2.0

   bedrijf dat waren in kleine hoeveelheden en aantallen direct verkoopt aan de particuliere verbruiker; kleinhandelsbedrijf

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een detailhandel…

   is een bedrijf

     Algemene voorbeelden


     Als de poorten van het magazijn bij het krieken van de dag opengaan, wachten er al heel wat vrachtwagens op meer dan 2.200 m³ kartonnen dozen die klaarstaan voor hun reis naar de detailhandels overal in Europa.

     http://www.webermarking.nl/August-2008-Samsonite.5887.0.html,

     Op het terrein mag onder bepaalde voorwaarden een dienstverlenend en ambachtelijk bedrijf uitgeoefend worden. Het hebben van een detailhandel of winkel in de vorm van een tuincentrum [...] is echter in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan.

     Meppeler Courant,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • een detailhandel drijven
     • een detailhandel exploiteren
     • een detailhandel uitbaten

     Ik denk dat je wel zou moeten kunnen eisen dat mensen die een detailhandel drijven de klandizie eerst in één van de officiële Nederlandse talen of een dialect daarvan moet aanspreken.

     http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=2&t=523982&start=600,

     Deze vragen zijn gerezen in een geschil tussen Quietlynn Limited en haar bedrijfsleider B. J. Richards, die een detailhandel exploiteren.

     http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&ihmlang=de&lng1=de,nl&lng2=da,de,en,fr,it,nl,&val=165544:cs&page=

     De huurder mag in het gehuurde een detailhandel uitbaten.

     www.jansen.lu/.../HUUROVEREENKOMST_standaard_Bredene.doc

     met voorzetselgroep


     • een detailhandel in consumentenelektro
     • een detailhandel in kleding
     • een detailhandel in sanitair
     • een detailhandel van consumentenelektro
     • een detailhandel van kleding
     • een detailhandel van sanitair

     Burgemeester en wethouders van Rucphen maken [...] bekend dat door hen [...] de volgende vergunningen zijn verleend: * een revisievergunning [...] ten behoeve van een schapenhouderij, akkerbouwbedrijf en veehandel [...] * een oprichtingsvergunning [...] ten behoeve van een detailhandel in rijwielen met een reparatiewerkplaats.

     http://www.rucphen.nl/smartsite.shtml?id=52665,

     Voor een detailhandel in consumentenelektro en -elektronica - gaande van kleine en grote huishoudtoestellen, over TV's en video's tot telefonie en multimedia - zoeken we een technieker huishoudtoestellen.

     http://www.dovajobs.be/vacature/2425662/zeebrugge/technieker_huishoudtoestellen.html,

     Voor een detailhandel van dames-, cocktail- en bruidskleding zijn we op zoek naar een retoucheuse.

     www.dovajobs.com/job-search-results.html?reset...

     met ander, nevengeschikt substantief


     • groothandel en detailhandel

     Wij zijn een groothandel en detailhandel in auto-onderdelen en accessoires. Daarnaast leveren wij alle producten op het gebied van autoschadeherstel.

     http://dordrecht.yalwa.nl/ID_103157971/Autocomfort-Zwijndrecht.html,

     Van Son Handelsonderneming [...] is een groothandel en detailhandel in gereedschappen voor zowel de hobbyist als de vakman.

     http://www.vansontools.nl/,

     detailhandel 3.0

     geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de kleinhandel, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in een bepaald marktsegment, in zekere vestigingsplaats e.d.

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Detailhandel…

     is een geheel van bedrijven; is een geheel

       Algemene voorbeelden


       De vermindering van de werkgelegenheid deed zich voor in vrijwel alle sectoren. De oorzaak ligt in de aanhoudend zwakke positie in de industrie, de bouw, de detailhandel, de diensten- en de transportsector.

       NOS Nieuws,

       Overigens blijft in 2010 de supermarkt-branche net als in 2009 de enige branche binnen de detailhandel waarvan wordt verwacht dat de omzet nog zal toenemen.

       http://www.ing.nl/Images/Ing_themavisie_supermarkten_dunne_marge_noopt_supermarkten_tot_bezuinigen_aug_2009_tcm7-40329.pdf,

       Om paal en perk te stellen aan de toename van het aantal diefstallen uit winkels pleit de detailhandel voor een uniforme, onzichtbare, elektronische beveiliging van alle producten.

       http://www.allroundsecurity.nl/index2.html

       Kleine apparaten kunnen aangeboden worden via de chemokar, het kringloopbedrijf of het gemeentelijk depot. In aanvulling hierop kan ook worden ingezameld via de detailhandel.

       http://www.nautadevogel.nl/index-alt.htm,

       Combinatiemogelijkheden


       met adjectief ervoor


       • grootschalige detailhandel
       • kleinschalige detailhandel

       Tot dusver werd de vestiging van grootschalige detailhandel door de rijksoverheid gereguleerd, waardoor in de binnensteden een fijnmazige winkelstructuur kon worden gehandhaafd.

       http://www.mdweekly.nl/298226/nieuwe-nota-ruimte-biedt-detailhandel-dynamiek,

       Op de begane grond van vele hoogbouwcomplexen zijn kleinschalige detailhandel, horeca en buurtvoorzieningen gehuisvest.

       http://www.nederlandbovenwater.nl/Portretten/Johan_Diepens_-_Directeur_Adviesbureau_Mobycon.aspx?mId=9899&rId=38,

       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: in

       • detailhandel in levensmiddelen
       • detailhandel in wonen

       Een overzicht van de brancheorganisaties binnen de detailhandel in levensmiddelen.

       http://www.detailhandelbanen.nl/index.php/cms_categorie/5094/content/categorie/id/5094/CurrentLanguage/

       De detailhandel in wonen behaalde in 2008 ruim 4% minder omzet dan in 2007.

       http://www.google.nl/search?hl=nl&lr=lang_nl&q=%22de+detailhandel+in%22&start=60&sa=N,

       met ander, nevengeschikt substantief


       • groothandel en detailhandel

       Het Productschap Zuivel (PZ) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, met een dienstverlenende taak voor de gehele Nederlandse zuivelketen: melkveehouderij, industrie, groot- en detailhandel.

       http://www.prodzuivel.nl/

       Ons bedrijf werkt in de sector voor verkoop aan groothandel en detailhandel van verpakte gesuikerde producten.

       http://www.europages.nl/CUORE-DI-CIOCCOLATO-SRL/bcg-SEA-SEA865420200-001-26/informatie-over-de-onderneming.html?origine=/bedrijvengids/psrw/verpakking,+groot-+en+detailhandel.html

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen