groothandel


groothandel 1.0

handel waarbij grote partijen goederen die zijn aangekocht bij producenten en importeurs in kleinere hoeveelheden en aantallen worden verdeeld en doorverkocht aan kleinhandelaars en grootverbruikers; handel in het groot

Semagram (extra betekenisinformatie)


Groothandel…

is een activiteit

 • [Functie] dient om de kleinhandelaars en de grootverbruikers te bevoorraden
 • [Plaats] vindt plaats in grootschalige bedrijfsruimtes met magazijnen voor opslag van goederen of, afhankelijk van het soort handelswaar, koelcellen voor bederfelijke waar
 • [Belanghebbende of begunstigde] behelst verkoop aan kleinhandelaars en grootverbruikers
 • [Object betroffen] heeft betrekking op zowel voedingswaren als niet-voedingswaren

Algemene voorbeelden


Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend of in belangrijke mate bezighoudt met de uitoefening van de groothandel in: – levensmiddelen en/of zoetwaren.

http://www.google.nl/search?q=cache:nyGrroScj9sJ:www.sdu.nl/staatscourant/cao/caopdf/9402.pdf+comestibles+site:.nl=nl=lang_nl,

Een Duitser drinkt jaarlijks 120 liter bronwater, een Belg meer dan 100 liter, een Nederlander maar zo'n 20 liter. Na de Waterwinkel ontstond de Spring Water Company. Bakker: "Die houdt zich bezig met import en groothandel. We leveren aan grootwinkelbedrijven als Albert Heijn en Dirk van den Broek, maar ook aan de horeca."

Reformatorisch Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • groothandel bedrijven
 • groothandel drijven

Tot nu toe werden coffeeshops ongemoeid gelaten als ze zich aan de zogeheten AHOJG-criteria hielden. De verkoop niet afficheren, geen hard drugs verkopen, niet de openbare orde belasten, niet aan jongeren verkopen en geen Groothandel bedrijven.

NRC,

Daar wij naast detailhandel ook groothandel drijven kunnen wij ook leveren tegen groothandelsprijzen, dit ten behoeve van verenigingen, bedrijven (projekten en beurzen) maar ook particulieren.

http://www.stoffenshop.eu/,

met ander, nevengeschikt substantief


 • groothandel en kleinhandel

Eiseres is ingevolge haar economische activiteit, nl. groot- en kleinhandel in voedingswaren, geregistreerd als B.T.W.-belastingplichtige.

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=ea981599-026d-44a1-aa92-1c8d69238239&caller=1#findHighlighted,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


groothandel 2.0

bedrijf dat handelswaar in grote partijen koopt van producenten en importeurs en in kleinere hoeveelheden of aantallen doorverkoopt aan de kleinhandel en grootverbruikers; groothandelsbedrijf

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een groothandel…

is een bedrijf

 • [Functie] dient om de kleinhandelaars en grootverbruikers te bevoorraden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is gespecialiseerd in een bepaald marktsegment, bv. levensmiddelen, groenten en fruit, voertuigen enz.
 • [Activiteit of handeling] koopt handelswaar aan in grote partijen en verkoopt ze door
 • [Wijze] verdeelt grote partijen goederen in kleinere hoeveelheden en aantallen
 • [Belanghebbende of begunstigde] levert aan de kleinhandel en grootverbruikers
 • [Betrokkene] betrekt zijn handelswaar van producenten en importeurs

Algemene voorbeelden


Vorig jaar is de strategie verbreed tot groothandels die restaurants en bedrijfskantines beleveren.

Het Financieele Dagblad,

Toen de handel een beetje liep, opende hij een tweede kraam, daar kwam later een winkel bij en vervolgens een groothandel voor kamerplanten.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een groothandel drijven
 • een groothandel exploiteren

De forfaitaire regeling is niet van toepassing [...] op de apothekers die, benevens hun normale werkzaamheid in de officina, een laboratorium exploiteren, een groothandel drijven of een bijzondere representatie hebben, behalve wanneer voor de genoemde werkzaamheden afzonderlijk een regelmatige boekhouding wordt gehouden.

http://fiscus.fgov.be/downloads/nl/fisconet/diversen/forfaits0808.pdf,

In 2006 mogen buitenlandse firma's vrij en actief een groothandel exploiteren in aardolie, olieproducten en (kunst)meststoffen.

http://www.evd.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=163377,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een groothandel in medicijnen

Gelukkig krijgen we veel hulp van een groothandel in medicijnen, die zorgt dat we alles geïnventariseerd op de plek krijgen.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • groothandel en kleinhandel

De onderneming [...] uit Genua is een groot- en kleinhandel die al meer dan zestig jaar bouwmaterialen verkoopt.

http://www.europages.nl/GARBARINO-SALVATORE-C-SNC-DI-GIOVANNI-GARBARINO/bcg-SEA-SEA954828600-001-26/informatie-over-de-onderneming.html?origine=/bedrijvengids/did-mat03/hc-03705J/Inerte-bouwmaterialen.html,

Al meer dan 30 jaar is ons bedrijf bekend in het Roermondse bedrijfsleven en ver daar buiten als groot- en kleinhandel in alle soorten vloerkleden en tapijten (geen vloerbedekking) van modern tot klassiek.

http://www.heemels-outlet.nl/tapijt.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


groothandel 3.0

geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de groothandel, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in een bepaald marktsegment

Semagram (extra betekenisinformatie)


Groothandel…

is een geheel van bedrijven; is een geheel

 • [Leden] bestaat uit een aantal bedrijven
 • [Functie] dient om kleinhandelaars en grootverbruikers te bevoorraden

  Algemene voorbeelden


  De kleinhandel was goed voor bijna 28 procent van het aantal faillissementen in november, de groothandel voor 18 procent.

  De Standaard,

  Gladiolen worden van oudsher voornamelijk in Noord-Holland verbouwd. De bollen vinden hun weg naar groothandel en bloeierijen. Via de groothandel gaan ze naar de winkels en vervolgens de particuliere tuinen.

  Meppeler Courant,

  De werkgelegenheid op het suburbaan bedrijventerrein Eindhoven-De Hurk is in de onderzoeksperiode toegenomen. De groei komt voor een belangrijk deel voor rekening van de bedrijfstakken dienstverlening, horeca en groothandel.

  http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • groothandel in dranken

  De groothandel in dranken levert haar producten vooral aan horecabedrijven. Daarnaast wordt er geleverd aan detaillisten (slijters, supermarkten), benzinestations, cateraars, instellingen en bedrijfskantines. De groothandel levert een steeds uitgebreider productenpakket. Naast dranken maken diverse food en non-food producten onderdeel uit van het assortiment.

  http://www.rabobank.nl/images/mei_2009_gh_dranken_2936076.pdf?ra_resize=yes&ra_width=800&ra_height=600&ra_toolbar=yes&ra_locationbar=yes,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • groothandel en kleinhandel

  Op jaarbasis verwachten de werkgevers uit negen van de tien bedrijfstakken van de Belgische economie een groei van hun personeelsbestand. De grootste aanwas (+17 procentpunten) van de netto-tewerkstellingsprognose wordt vastgesteld in de sector elektriciteit, gas en water. Bij de werkgevers van groot- en kleinhandel doet zich een terugval (-3 procentpunten) voor.

  http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/arbeidsmarkt/2006-07_jobvooruitzichten_derde_kwartaal_2006.htm,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen