kleinhandel


kleinhandel 1.0

handel die bestaat in de directe verkoop van waren in kleine hoeveelheden of aantallen aan particuliere verbruikers; detailhandel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Kleinhandel…

is een activiteit

 • [Functie] dient om de plaatselijke markt van particuliere verbruikers te bevoorraden
 • [Plaats] vindt plaats in winkels van uiteenlopende grootte, bv. de kleinschalige winkel van een plaatselijke handelaar, een supermarkt enz.
 • [Belanghebbende of begunstigde] behelst verkoop aan particuliere verbruikers
 • [Object betroffen] heeft betrekking op zowel voedingsmiddelen als non-food producten

Algemene voorbeelden


De ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe economische activiteiten (zoals kleinhandel en activiteiten verweven met de woonfunctie) worden veilig gesteld in een ruimtelijke visie op de kern.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • kleinhandel bedrijven
 • kleinhandel drijven

Hoofdkantoor t.b.v. eigen nevenvestigingen, welke kleinhandel bedrijven in dames- en kinderkleding, cadeau-artikelen, alsmede behang, verf, interieurstoffen en aanverwante artikelen.

http://www.hotfrog.nl/Companies/Laura-Ashley-Trading-B-V_4

Het Paritair Comité voor de Handel in Voedingswaren, is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten en hun werkgevers, zijnde: * de ondernemingen die ofwel gelijktijdig, ofwel afzonderlijk groot- of kleinhandel drijven in producten van de voedingsnijverheid, de land- en tuinbouw, de veefokkerij, de jacht en de visvangst zonder deze producten een bewerking te doen ondergaan die meer arbeid vereist dan die welke noodzakelijk is voor de verpakking ervan.

http://www.horval.be/NL/HandelBevoegdheid.htm

met adjectief ervoor


 • grootschalige kleinhandel
 • kleinschalige kleinhandel

Grootschalige kleinhandel is distribuerende handel die zich richt op de verkoop van producten (inclusief diensten) aan eindgebruiker en een minimale omvang heeft van 1.000m² bruto bebouwd oppervlak per winkel.

www.unizo.be/images/res386745_1.doc,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • kleinhandel in groenten
 • kleinhandel in fruit
 • kleinhandel in goederen

Nog tot begin jaren twintig zou de handel in een malaise verkeren. De kleinhandel kwam er als eerste weer bovenop. Met name de kleinhandel in groenten en fruit zou de gemeente geen windeieren gaan leggen.

http://www.bhic.nl/site/pagina.php?id=2557

Zoals hiervoor al is opgemerkt is de verstrekking van voor ter plaatse te nuttigen etenswaren geen kleinhandel in andere goederen.

http://books.google.nl/books?id=PQePuw4wOzwC&pg=PA225&lpg=PA225&dq=%22kleinhandel+in%22&source=bl&ots=Vz1dro1iIo&sig=RCkSHuOOxU9MdtZc18BafrsqKWA&hl=nl&ei=i_bVSvXqAdKK-QazuZ39Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CBwQ6AEwCDge#v=onepage&q=%22kleinhandel%20in%22&f=false,

met ander, nevengeschikt substantief


 • groothandel en kleinhandel

Vanaf het allereerste begin representeerde de zaak [...] een nieuwe manier van verkopen. Begonnen als een gespecialiseerde winkel, concentreerde het zich op de groot- en kleinhandel i.p.v. verzending, de industrie of export.

http://finlandsite.nl/finlandsite/finland/cms/e107_plugins/content/content.php?content.47

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


kleinhandel 2.0

bedrijf dat waren in kleine hoeveelheden en aantallen direct verkoopt aan de particuliere verbruiker; kleinhandelsbedrijf

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kleinhandel…

is een bedrijf

 • [Functie] dient om de plaatselijke markt van particuliere verbruikers te bevoorraden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] biedt een assortiment van voedingsmiddelen of van non-foodproducten, of soms ook van beide zoals in het geval van een supermarkt
 • [Activiteit of handeling] verkoopt handelswaar in kleine hoeveelheden of aantallen die voorzien in de behoefte van particuliere gebruikers
 • [Belanghebbende of begunstigde] levert aan particuliere verbruikers
 • [Betrokkene] betrekt zijn handelswaar van groothandelaars of soms specifieker van grossiers

Algemene voorbeelden


Als je een kleinhandel wil opstarten, maar je hebt een te klein kapitaal of je wil geen risico nemen, dan kan je kiezen voor franchising. Dit wil zeggen dat je een contract afsluit met een franchisegever en onder zijn naam een filiaal opstart.

http://kanma.blogspot.com/,

De Kamer van de Middenstand steunt haar reflectie op de bevindingen die haar leden hebben geformuleerd, evenals op de noden die de kleinhandels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kennen hebben gegeven.

www.unizo.be/images/res287308_1.doc,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een kleinhandel drijven
 • een kleinhandel exploiteren
 • een kleinhandel uitbaten

Gedaagde drijft een drukkerijbedrijf en een kleinhandel in boeken, kantoor- en schoolbenodigdheden en kantoormachines.

http://www.st-ab.nl/jalg01/ar4843.htm,

Belanghebbende exploiteert een kleinhandel in bloemen en planten.

http://www.st-ab.nl/jcsv01/az0052.htm,

De belastingplichtige die een kleinhandel uitbaat waarin én ijzerwaren én levensmiddelen worden verkocht kan, indien hij het wenst, tegelijkertijd de forfaitaire regeling voor kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen [...] en deze voor kleinhandelaars in voedingsmiddelen [...] volgen.

fiscus.fgov.be/nl/fisconet/diversen/.../F2009-18%20-%20N.pdf,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een kleinhandel in lederwaren
 • een kleinhandel in tabaksartikelen

Verzoeker exploiteerde in de jaren 1993 tot en met 1995, en ook nog daarna, een kleinhandel in lederwaren in de vorm van een eenmanszaak.

www.nationaleombudsman.nl/.../20010183%20%20200004693.doc

Een vennootschap onder firma (hierna: vof) drijft een kleinhandel in tabaksartikelen. Er zijn twee winkels [...]. In maart 2000 heeft een looncontrole bij de vof plaatsgevonden.

www.ombudsman.nl/.../20010183%20%20200004693.doc,

met ander, nevengeschikt substantief


 • groothandel en kleinhandel

Wij zijn groot- en kleinhandel in dierbenodigdheden en kinderspeelgoed, we doen ons best om een exclusief assortiment aan te bieden.

http://www.dogs-kids.nl/,

Laevers te Diest, groot- en kleinhandel voor verse vis, schaaldieren en heerlijke mosselen.

http://www.laevers.eu/kleinhandel.html,

kleinhandel 3.0

geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de kleinhandel, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in een bepaald marktsegment, in zekere vestigingsplaats e.d.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Kleinhandel…

is een geheel van bedrijven; is een geheel

 • [Leden] bestaat uit een aantal bedrijven
 • [Functie] dient om de plaatselijke markt van particuliere verbruikers te bevoorraden

  Algemene voorbeelden


  Het gaat slecht in de textielsector. Er gaan banen verloren bij de Belgische fabrikanten en de kleinhandel klaagt.

  De Standaard,

  Activiteiten die personenmobiliteit genereren, worden bij voorkeur gebundeld nabij de stations. De bereikbaarheid van de kleinhandel moet gegarandeerd blijven.

  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

  Vooral in de sectoren horeca, kleinhandel en zakelijke dienstverlening worden er heel wat arbeidscontracten herzien in de loop van 1 jaar.

  http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/arbeidsmarkt/2000_12_analyse.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • grootschalige kleinhandel
  • kleinschalige kleinhandel

  "Grootschalige kleinhandel", het is een intrigerend begrip, want zo op het eerste zicht lijkt iets klein dat tegelijkertijd groot is, een contradictio in termis. Even googlen leert dat er grote doe-het-zelfzaken, tuincentra, sportwinkels etc… mee worden aangeduid.

  http://www.gazetvanturnhout.be/wp/2005/09/29/grootschalige-kleinhandel/,

  Door een selectie van het type handelszaken die zich hier mogen vestigen, kan overdreven en uithollende concurrentie met de kleinschalige kleinhandel in de stadskern en oude dorpskernen vermeden worden.

  www.ggf.be/chartr/bezwschrift.htm,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • kleinhandel in visserijproducten
  • kleinhandel in voedingswaren

  Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

  http://www.meta.fgov.be/CAO/202/202-2002-004162.pdf,

  Bij brief van 12 februari 2002 [...] heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland de Commissie kennis gegeven van een ontwerp-verordening betreffende de vaststelling van een parafiscale heffing ten gunste van het onderzoekfonds voor de sector kleinhandel in visserijproducten voor het jaar 2002.

  http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/peche-2002/n117-02.pdf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • groothandel en kleinhandel

  Jonge werknemers zijn het meest tewerkgesteld in de sectoren 'Groot- en kleinhandel', gevolgd door 'Industrie' en 'Gezondheidszorg'.

  http://nl.prevent.be/net/net01.nsf/print/6PMHVZ-02,

  In deze nota brengen we in zeven rubrieken de belangrijkste gegevens samen voor de groot- en kleinhandel: [...] werkbaarheidsknelpunten in de groot- en kleinhandel [...] risicoprofiel voor werkstress in de groot- en kleinhandel.

  http://www.serv.be/uitgaven/839.pdf,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen