diabeet


diabeet 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

iemand die aan suikerziekte (diabetes) lijdt; iemand die suikerziekte heeft; diabeticus; suikerpatiënt
Het woord diabeet is informeler dan het synoniem diabeticus en wordt niet door iedere suikerpatiënt op prijs gesteld.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een diabeet…

is een patiënt; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Het is van groot belang dat de diabeet weet wanneer en hoeveel insuline hij zelf moet spuiten.

   http://www.diabetesfonds.nl/

   "Een diabeet wordt niet geboren, hij wordt gemaakt." Met deze uitdagende opening zette Walter Faché de toon voor een inspirerend Bonusan-seminar over diabetes.

   http://www.mngm.nl/milieuziekten_map/diabetes.pdf,

   Diabetes is een ziekte die veel vragen oproept; vragen over de medische behandeling, over dieet, over sociale en emotionele gevolgen, over dagelijkse gewoonten die aangepast moeten worden, over hoe het aan de werkgever te vertellen... Op al die vragen vindt een diabeet niet altijd meteen een oplossing.

   http://www.kava.be/publikaties/aft/199711/p7-8.html

   Na een tijdje leert de diabeet (voortgaande op zijn glycemieveranderingen) hoe hij bij feestjes met wat extra kortwerkende insuline toch goed geregeld kan blijven.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Nov-Dec-2001/zelfcontrole.htm,

   Een diabeet is natuurlijk ook gewoon een persoon die zoals iedereen andere oogaandoeningen kan hebben. Als men bijziend of verziend wordt, wordt dit evengoedals bij iemand anders, met een bril of contactlenzen opgelost. Bij langerbestaande hoge suikerspiegels (bij het stellen van de diagnose van suikerziekte, of nadien bij ontregeling) kan de ooglens gaan opzwellen, waardoor men meer bijziend wordt. Wanneer door een betere controle de bloedsuikerspiegels terug verbeteren, gaat na een tijdje de ooglens opnieuw ontzwellen, waardoor de tijdelijke bijziendheid weer verdwijnt.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   met koppelwerkwoord


   • diabeet zijn

   Rook niet als je zwanger bent, en rook niet als je diabeet of epileptisch bent.

   http://www.lacanna.nl/

   Het is begin mei, ben opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. diabetes (ik ben diabeet) en we krijgen de sleutel.

   http://home.hetnet.nl/~meerlingen/tweelingen/tweelingen.htm,

   Diabeet zijn viel wel mee. Ik had een gemiddelde van 5.7 en dat kun je dus als perfect beschouwen, de hypo's zijn zeer zeldzaam en het leven begon terug te lachen.

   http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners3.htm

   Volgens de dokters had mijn gezonde levensstijl het diabeet zijn lang uitgesteld, maar aan een type 1 ontkom je niet.

   http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners3.htm

   met adjectief ervoor


   • de gemiddelde diabeet
   • iedere sportieve diabeet

   Gezien de levensverwachting van de gemiddelde diabeet is er geen reden om bij mensen met diabetes ouder dan 65 jaar genoegen te nemen met een matige tot slechte instelling.

   http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

   Veel van de chronische stress die het dagelijks meten en spuiten en ook de onzekerheid toch onbewust met zich meebrengt wordt er letterlijk "uitgezweet" en iedere keer weer geeft zijn sport hem veel ontspanning en voldoening. Langs deze weg wil ik dan ook iedere sportieve diabeet, of dit nu een halfuurtje wandelen is of de 20 km van Brussel of welke sport dan ook heel veel succes wensen want het is iedere keer weer opnieuw een "wedstrijdje" op zich, echter met een persoonlijke overwinning achteraf.

   http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners1.htm

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een diabeet van het type 1

   Patrick is een diabeet van het type 1, 46 jaar jong en reeds de helft van deze jaren suikerziek.

   http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners1.htm

   in voorzetselgroep


   • bij een diabeet

   Slaat de vermoeidheid toe? Worden de benen te zwaar, treedt er hier en daar een onverwacht spierpijntje op? Iedere keer is het weer een gok want bij een diabeet is dat nooit te voorspellen. Was dit maar mogelijk.

   http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners1.htm

   • informeren van diabeten
   • het leven van een diabeet
   • de levensverwachting van de diabeet
   • de wereld van de diabeet

   Het doel van de Diabetes Infolijn gaat verder dan het louter informeren van diabeten en hun omgeving. Met een affiche- en foldercampagne wordt ook de potentiële type 2 diabeet aangesproken en attent gemaakt op de symptomen van deze soms sluimerende ziekte.

   http://www.kava.be/publikaties/aft/199711/p7-8.html

   Jaren geleden bestond het leven van een diabeet vooral uit een lijst van verboden. Eet niet dit, doe niet dat, eet steeds op hetzelfde uur. Voor sommigen haalbaar, voor de meesten een enorme inboeting aan levenskwaliteit.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Nov-Dec-2001/zelfcontrole.htm,

   Gezien de levensverwachting van de gemiddelde diabeet is er geen reden om bij mensen met diabetes ouder dan 65 jaar genoegen te nemen met een matige tot slechte instelling.

   http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

   Dit boek "Diabetes, verhalen uit het leven" ligt sinds de feestdagen in de boekhandel en kan ook aan een gunsttarief bij de VDV besteld worden. Het biedt een venster op de wereld van de diabeet. Het is een aanrader voor iedereen, die meer over de aandoening wil te weten komen.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Ingo-Magazine-1999/Jan-Feb-1999/diabetes-info-1-eresaluut.htm,

   • voor de, een diabeet

   Een suikervrij gebakje speciaal voor de diabeet tijdens een verjaardag is vaak overbodig. Als iemand met diabetes op een feestje komt, kan men het beste even van tevoren vragen wat de persoon in kwestie eet en drinkt.

   http://www.diabetesfonds.nl/

   Voor een diabeet gelden in grote lijnen dezelfde adviezen voor een gezonde en evenwichtige voeding die voor iedereen gelden.

   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=59,

   Slaat de vermoeidheid toe? Worden de benen te zwaar, treedt er hier en daar een onverwacht spierpijntje op? Iedere keer is het weer een gok want bij een diabeet is dat nooit te voorspellen. Was dit maar mogelijk. Toch is er ergens iets wat hem doet lopen en met een verstandig beleid is dat zelfs voor een diabeet heel goed mogelijk. Ik zie hem dan, weer of geen weer, vertrekken en iedere keer zelfvoldaan weer terugkomen. Precies zo of zijn gezicht wil zeggen: het is gelukkig weer goed gegaan...

   http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners1.htm

   met onbepaald voornaamwoord


   • iedere diabeet

   Ook iedere diabeet is een zelfstandig individu en leeft zijn eigen leven.

   http://www.diabetesfonds.nl/

   met ander, nevengeschikt substantief


   • vegetariër, diabeet, hartpatiënt of vaatpatiënt

   Voor mijn eindwerk aan de Erasmus-hogeschool in Brussel ben ik op zoek naar adressen, informatie en artikels over hotels in Europa, waar men als vegetariër, diabeet, hart- of vaatpatiënt terecht kan en speciale maaltijden kan verkrijgen.

   De Standaard,

   voorafgegaan door als


   • als diabeet

   Kan je als diabeet zomaar om het even waar naar toe? Kan je wel met het vliegtuig op reis? Zeker en vast! Er is geen reden tot ongerustheid. Je diabetes mag je niet belemmeren om zalig op reis te gaan.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-1998/Jul-Aug-1998/verop.htm,

   De huidige mogelijkheden om je diabetes in de hand te nemen, zouden er toe moeten leiden dat je als diabeet niet meer geleefd wordt, maar dat je met je diabetes leeft volgens jouw regels.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Nov-Dec-2001/zelfcontrole.htm,

   Voor mijn eindwerk aan de Erasmus-hogeschool in Brussel ben ik op zoek naar adressen, informatie en artikels over hotels in Europa, waar men als vegetariër, diabeet, hart- of vaatpatiënt terecht kan en speciale maaltijden kan verkrijgen.

   De Standaard,

   Als ik als diabeet minder goed zie, komt dit dan steeds door netvliesaantasting? Een diabeet is natuurlijk ook gewoon een persoon die zoals iedereen andere oogaandoeningen kan hebben. Als men bijziend of verziend wordt, wordt dit evengoedals bij iemand anders, met een bril of contactlenzen opgelost. Bij langerbestaande hoge suikerspiegels (bij het stellen van de diagnose van suikerziekte, of nadien bij ontregeling) kan de ooglens gaan opzwellen, waardoor men meer bijziend wordt. Wanneer door een betere controle de bloedsuikerspiegels terug verbeteren, gaat na een tijdje de ooglens opnieuw ontzwellen, waardoor de tijdelijke bijziendheid weer verdwijnt.

   http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen