diabeticus


diabeticus 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

iemand die aan suikerziekte (diabetes) lijdt; iemand die suikerziekte heeft; diabetespatiënt; suikerpatiënt
Het woord diabeticus is formeler dan het synoniem diabeet.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een diabeticus…

is een patiënt; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus), hetzij van type 1 (op jonge leeftijd voorkomend bij mensen bij wie de alvleesklier onvoldoende insuline aanmaakt), hetzij van type 2 (op vaak latere leeftijd voorkomend bij vooral te zware mensen)
 • [Activiteit of handeling] moet vaak tabletten slikken of zichzelf insuline toedienen; volgt vaak een strikt dieet; moet een regelmatig leven leiden en op vaste tijden eten
 • [Betrokkene] wordt behandeld door een internist die endocrinoloog, diabetoloog of diabetesarts is, en wordt vaak begeleid door een diabetesverpleegkundige en/of een diabetesdiëtist(e)
 • [Symptoom] heeft een tekort aan het hormoon insuline, wat o.a. kan leiden tot blindheid, nierbeschadiging, aderverkalking en problemen met de voeten

Algemene voorbeelden


De Groningse arts drs. W. Fritschy heeft een nieuwe techniek ontwikkeld voor de transplantatie van de insuline-producerende 'eilandjes van Langerhans' uit de alvleesklier. [...]. Transplantatie van de eilandjes, die bij de mens tot op heden nog niet mogelijk is, zou diabetici kunnen afhelpen van hun dagelijkse injecties met insuline. Daarnaast zijn ernstige complicaties van suikerziekte, zoals blindheid, nierbeschadiging en aderverkalking, wellicht te voorkomen.

Meppeler Courant,

Diabetici zullen hun gebruikte spuiten, pennaalden en bloedlancetten voortaan niet meer in de gewone huisvuilzakken mogen werpen. Ze horen thuis in speciale "naaldcontainertjes" die moeten meegegeven worden met het klein gevaarlijk afval (KGA).

Gazet van Antwerpen,

Velen denken dat een saunabad erg veel energie vraagt en verbinden daar de conclusie aan dat het een te grote inspanning is voor diabetici. Die veronderstelling is niet juist. Sauna vergt namelijk niet veel energie.

http://www.szs.nl/

De workshop zal nog twee andere discriminaties van diabeten aansnijden: de werkgelegenheid en het rijbewijs. Indiensttredingen van diabeten bij de overheid zijn gereglementeerd. Zo kan iemand die lijdt aan diabetes bijv. niet bij de rijkswacht gaan werken. De arbeidswetgeving voor de particuliere sector zegt niets over diabetici. De vereniging wil ook een aanpassing van de rijbewijsregelgeving.

De Standaard,

"Tenzij het vroegere voedingspatroon echt verkeerd is op gebied van kwaliteit, verdient het de voorkeur dat de diabeticus zelf zijn dieetschema kan kiezen dat zo nauw mogelijk aansluit bij zijn of haar vroegere voedingsgewoonten."

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=59,

De vermindering van het vetverbruik is voor diabetici des te belangrijker daar zij een groter risico lopen op slagaderverkalking (atherosclerose).

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=59,

Zowat iedere bevolkingsgroep heeft tegenwoordig zijn of haar eigen vakbond, lees: belangenvereniging. Van fietsers, vrouwen, vegetariërs, diabetici, hartlijders en macrobioten tot zogeheten nieuwe bewegingen die ijveren voor de derde wereld en/of het milieu

De Standaard,

"Het is hoogst belangrijk dat het dieet niet te sterk verschilt van wat de familie en omgeving van de diabeticus eten," zegt dr. Raoul Rottiers, diabetesspecialist aan het UZ Gent. "

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=59,

Bij de productie van een aantal bonbons en gespoten chocolaatjes wordt gebruik gemaakt van de vervangende suikers fructose en maltose. Dit onderdeel van ons aanbod is bijzonder geschikt voor mensen met een dieet. Diabetici of mensen die minder calorieën willen gebruiken, kunnen dus ook bij ons terecht.

http://www.bonbon.nl/index2.htm

Hoewel uit recent bacteriologisch onderzoek is gebleken dat het water niet verontreinigd is, wordt de laatste dagen veelvuldig melding gemaakt van een verhoogd aantal gevallen van oorontsteking dat in verband kan worden gebracht met het warme weer en het zwemmen in open water. Volgens de provincie lopen vooral diabetici, mensen met een verminderde weerstand en mensen die gevoelig zijn voor oorontsteking het risico van een gehoorgangontsteking.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • (insuline) aanmaken

Diabetici zijn niet in staat het hormoon insuline aan te maken.

http://www.belgobiotech.be/code/page.cfm?id_page=26,

 • betalen

Voor levens- of schuldsaldoverzekeringen betalen diabetici bijpremies die meestal 100 procent bedragen, maar soms veel hoger liggen. De verzekeringsmaatschappijen wijzen naar de lagere levensverwachting van diabetici.

De Standaard,

Professor Raoul Rottiers: "De Belgische verzekeraars baseren zich op statistieken over de levensverwachting die dateren van het begin van de jaren zestig. De behandelingsmethodes van diabetes zijn sindsdien sterk veranderd, vooral sinds de jaren tachtig. Het sterftecijfer ten gevolge van late complicaties is erg gedaald, de overlevingskansen zijn navenant gestegen. Toch zien we dat diabetici gewoonlijk het dubbele van de normale premies moeten betalen. Als ze pech hebben, kan de bijpremie tot 350 procent bedragen."

De Standaard,

 • (zijn suikerspiegel) bewaken

Het is nu eenmaal niet anders, de moderne schaker bewaakt zijn Elo-rating even angstvallig als een diabeticus zijn suikerspiegel.

NRC,

 • functioneren

Dank zij de medische wetenschap kunnen diabetici normaal functioneren. Zij moeten zich wel aan een aantal regels houden: ze moeten regelmatig leven en op vaste tijden eten. Ze moeten zorgen dat de hoeveelheid insuline in hun lichaam op peil blijft.

http://www.szs.nl/

 • gebruiken

Fructose tenslotte wordt langzamer opgenomen dan glucose en sacharose en mag - in overleg met de diëtist - ook door diabetici gebruikt worden.

http://www.gezondheidsnet.nl/display.php?categoryID=1675

Het zou nog beter zijn als we allemaal een eenvoudig alcohol-metertje hadden, zoals de glucose-meter die gebruikt wordt door diabetici.

NRC,

 • (een verhoogde kans, een betere levensverwachtig) hebben
 • nodig hebben

Natuurlijk zijn er diabetici die een niertransplantatie nodig hebben en in dialyse gaan, maar dat zijn de uitzonderingen. De meeste diabetici verzorgen zich prima, drinken niet, roken niet, letten op hun voeding ... Zo'n diabeticus heeft een veel betere levensverwachting dan zijn buurman die elke dag twee pakjes rookt.

De Standaard,

Vervelend is ook dat diabetici een verhoogde kans op aderverkalking hebben.

http://www.szs.nl/

 • (een transfusie) krijgen

De vijf Brusselse suikerzieken zijn niet de eersten om de experimentele behandeling te ondergaan. Wereldwijd kregen al zo'n tweehonderd diabetici een transfusie met donorcellen. Vooral aan de universiteit van Miami bestaat veel ervaring met de techniek.

De Standaard,

 • lijden aan

Er zijn twee soorten suikerziekte. Type 1 komt het minste voor. Dit is de suikerziekte die optreedt bij kinderen en jonge mensen. De overgrote meerderheid van diabetici lijdt aan type 2. Dit is de soort suikerziekte die mensen van boven de veertig treft, met name als ze te zwaar zijn.

De Standaard,

 • ontberen

Het voorbije jaar zijn in ons land vijf suikerzieken ingespoten met cellen die insuline aanmaken. Dat is het hormoon dat diabetici ontberen, waardoor ze hun bloedsuikergehalte niet op peil kunnen houden.

De Standaard,

 • (goed) verdragen

Topinamboer bevat het koolhydraat insuline, een suikersoort, die ook diabetici goed verdragen.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/producten/producten.htm

als object bij een werkwoord


 • diabetici (goed) behandelen

Verzekeringsmaatschappijen hoeven niet langer hogere premies te vragen aan diabetici (suikerzieken) die een hypotheeklening nemen, een verzekering voor ziekenhuisopname of een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Een grote herverzekeringsmaatschappij, het Franse Scor Vie, heeft daarvoor gezorgd. Ze stelt dat diabetici die goed behandeld worden, dezelfde levensverwachting hebben als andere mensen.

De Standaard,

 • diabetici weigeren

De immigratiedienst van de Hoge Commissie van Australië in Londen ontkent dat diabetici principieel worden geweigerd.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • insulineafhankelijke diabetici

Diverse recente onderzoeken leverden sterke bewijzen op dat allergische reacties van baby's op BSA (bovine serum albumin = runderserum albumine) de ontwikkeling van diabetes mellitus tot gevolg heeft. Een paar conclusies: 142 diabetische kinderen bleken allen een grote hoeveelheid antilichamen tegen BSA te hebben opgebouwd en; diabetische kinderen hebben acht keer meer van deze antilichamen dan andere kinderen; van insuline-afhankelijke diabetici is het 50% waarschijnlijker dat ze koemelk dronken voor hun derde levensmaand, dan niet-diabetici; onder kinderen met een hoog risico op diabetes die tot hun derde maand koemelk dronken, bleek de kans dat ze deze ziekte daadwerkelijk ontwikkelden elf keer groter dan bij de kinderen met een verhoogd risico hierop, die dat niet deden.

http://users.pandora.be/multiple.sclerose/Zuivel.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • (pas) ontdekte diabetici

Onderzoekers vonden dat 66 % van de ondervraagde jongeren met diabetes zegt soms insuline over te slaan om zo sociaal beter mee te kunnen. 55% van de pas ontdekte diabetici willen dit niet zeggen tegen hun vrienden en houden het verborgen. Hulpverleners vergeten soms wel eens dat adolescenten geneigd zijn om hun sociaal leven boven hun diabetesregeling te plaatsen.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-sep-okt-2001/tussen_kind_en_volwassen.htm,

in voorzetselgroep


 • bij diabetici
 • staar bij diabetici
 • voetzweren bij diabetici

Glaucoom is de naam die gegeven wordt aan een ziekte van de oogzenuw die verband houdt met te hoge oogdruk. Bij diabetici blijkt glaucoom meer voor te komen.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

Ook bepaalde aandoeningen waarbij de vingertoppen minder gevoelig worden, kunnen het aanleren van het brailleschrift in de weg staan, dit is bijvoorbeeld het geval bij diabetici (mensen met suikerziekte).

http://www.xs4all.nl/~nvbs/

Het sneller optreden van staar bij diabetici is vermoedelijk te wijten aan het meer op- en ontzwellen van de ooglens door bloedsuikerschommelingen.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

Gelukkig kan staar bij diabetici met de moderne operatietechnieken net zo goed verholpen worden als bij niet-diabetici.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

Isotis en Modex zijn specialisten op de markt voor bio-chirurgie. Zij gebruiken gekweekte cellen en biomaterialen om weefsel te herstellen. Praktische toepassingen hiervan zijn onder meer het helen van chronische wonden, zoals voetzweren bij diabetici .

Het Parool,

 • met diabetici geconfronteerd worden
 • rekening houden met diabetici

Ik wil de mensen van de spoedafdeling geen enkele steen toewerpen, zij krijgen iedereen over de vloer met de meest uiteenlopende klachten. En alles kan men niet weten natuurlijk. Maar is het niet beter om dan even kontakt op te nemen met een afdeling die dagelijks met diabetici geconfronteerd worden, en te vragen wat men juist dient te doen alvorens gewoon maar de hoeveelheid insuline toe te dienen.

http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners3.htm

U kunt kiezen voor één taart in dezelfde smaak. Diverse lagen met verschillende smaken is ook een optie. Misschien kiest u liever voor een buffet met verschillende bruidsgebakjes in plaats van een taart. Houd rekening met diabetici of mensen met een allergie voor bijvoorbeeld noten. Neem alle smakelijke mogelijkheden door met uw banketbakker. Hij is hierin de specialist.

http://www.vanharte.nl/vol_br_bruidsbanket.htm

 • bloedsuikerspiegels van diabetici
 • de levensverwachting van diabetici
 • monitoring van diabetici
 • de problemen van diabetici
 • de voeten van diabetici
 • de voetproblemen van de diabetici

Strikte regulatie van bloedsuikerspiegels van diabetici kan (op termijn) leiden tot minder complicaties en daarmee minder ziekenhuisopnames.

NRC,

Voor levens- of schuldsaldoverzekeringen betalen diabetici bijpremies die meestal 100 procent bedragen, maar soms veel hoger liggen. De verzekeringsmaatschappijen wijzen naar de lagere levensverwachting van diabetici.

De Standaard,

Door de opkomst van betaalbare en gevalideerde home-monitoring apparatuur worden een aantal patiënten dan weer op een andere manier bij de gegevensregistratie betrokken. We denken b.v. aan spirometrische bewaking van long- en beenmergtransplanten, monitoring van diabetici, monitoring van patiënten met ritmestoornissen, enz.

http://www.bankvanbreda.be/Images/14_477.pdf,

De actie Levenslijn was een financieel succes. Maar daarmee zijn de financiële problemen van diabetici niet van de baan. Hoewel hun levensverwachting slechts enkele jaren lager is dan die van gezonde leeftijdsgenoten, betalen zij tot 350 procent meer op hun verzekeringspremie.

De Standaard,

Een andere complicatie is dat de zenuwen minder goed gaan functioneren door hoge bloedglucosewaarden. Het gevoel in de voeten kan daardoor verminderen of zelfs verdwijnen (diabetische neuropathie). Met andere woorden: de voeten van diabetici moeten heel goed verzorgd worden.

http://www.voetverzorging.be/html/voetproblemen.asp

Wegens de pijn in de voeten ging ik naar de afdeling orthopedie waar ik een dokter trof die zich ook bezighield met de voetproblemen van de diabetici.

http://users.skynet.be/diabetes-vdvnoordlimburg/verhalen%20van%20diabetici%20en%20partners3.htm

 • voor de diabetici
 • behandelingscentra voor diabetici
 • chocolade voor diabetici
 • dieetwaren voor diabetici
 • een glucometer voor diabetici
 • glucosemeters voor diabetici
 • een vereniging voor diabetici
 • de zorg voor de diabetici

Voor de moslims en de diabetici is er een aparte keuken.

Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

Het NFWO zal ook het geld beheren dat de aktie Levenslijn verzamelt. Het NFWO zal ook het geld beheren dat de aktie Levenslijn verzamelt. Daarnaast worden de besparingen op de behandelingscentra voor diabetici geschrapt.

De Standaard,

Chocolade voor diabetici. Goed nieuws voor suikerzieken: chocolade zonder suiker bestaat! Hier wordt suiker vervangen door Maltitol. Maltitol is onschadelijk voor deze zieken.

http://users.skynet.be/chocolat/nl/ch1.html

Saccharine is 300 maal zoeter dan sucrose maar heeft een bittere bijsmaak. De stof heeft een verwaarloosbare energetische waarde en wordt veel toegepast in zoetjes en dieetwaren voor diabetici.

http://home.wxs.nl/~triple-w/frames2.htm

Overath studeerde vijf jaar industriële vormgeving. Een half jaar tekende hij keukens bij een meubelontwerper. Dan startte hij zijn eigen bedrijfje op, in oktober '93. Nu vraagt zijn werk meestal meer precisie. Zo is hij bezig aan een glucometer voor diabetici. Het toestel moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Het moet eenvoudig zijn zodat de kans op een foute handeling van de gebruiker gering is.

De Standaard,

Vele analyses zijn mogelijk dankzij het gebruik van apparatuur. Hiermee bedoelt men apparaten in de laboratoria, instrumenten die de patiënt zelf kan gebruiken (zoals glucosemeters voor diabetici) en software voor het verwerken en interpreteren van de resultaten.

http://www.fidiag.be/nl/pdf/basisgegevens.pdf

Richard Nitze wil met zijn familie uitwijken naar Australië. Maar dat land weigert de 49-jarige Brit daar de toelating voor te geven. Het zegt dat de suikerzieke, maar voor het overige gezonde man een te grote last kan worden voor de Australische gezondheidszorg. De Britse Vereniging voor Diabetici noemt die houding discriminatie.

De Standaard,

Deze tussentijdse integratie sluit functioneel en inhoudelijk goed aan bij de werking van campus André Dumont omdat hier ook de pijnkliniek gehuisvest is. De zorg voor de diabetici in het kader van de RIZIV-conventies werd op deze campus samengebracht en er werd een multidisciplinaire diabetische voetkliniek georganiseerd.

http://www.zol.be/algemeen/alg_historiek.asp

 • (niet) geschikt voor diabetici
 • speciaal voor diabetici

Vervelend is ook dat diabetici een verhoogde kans op aderverkalking hebben. En daar stippen we nu een punt aan, waarom de sauna juist zo uitermate geschikt is voor diabetici. Door regelmatig naar de sauna te gaan blijven (of worden) de bloedvaten en aders soepeler, wordt iemands conditie beter en vermindert de kans op aderverkalking aanzienlijk.

http://www.szs.nl/

The Sound of Muzic groeide uit tot een fenomeen. Het publiek mocht dan massaal plat gaan voor de gouvernante, die met vrolijkgezang de harten van de aristocratische kapitein Von Trapp en zijn zeven kinderen steelt, de critici hadden er moeite mee dat de film de annexatie van Oostenrijk door de nazi's niet scherper veroordeelde. Vanwege het mierzoete karkater gaf een van hen de film het predikaat 'niet geschikt voor diabetici' mee.

Meppeler Courant,

Tussisin bestaat in hoestsiroop, een gewone die gezoet is met ecologische honing en een suikervrije variant, speciaal voor diabetici.

http://www.vsminfo.nl/consumnt/index.htm

met substantief ervoor


 • een percentage diabetici

Inuline is het polysaccharide (polymeer van fructose of vruchtensuiker) dat aanwezig is in aardpeer. De, voor de niet wetenschappelijk geschoolde lezer, niet risicoloze naamsverwisseling schuilt hierin dat een hoog percentage diabetici aangewezen is op insuline-inspuitingen om het glucosegehalte van het bloed binnen bepaalde grenzen te houden.

De Standaard,

met telwoord ervoor


 • tweehonderd diabetici
 • 1.400 diabetici

De vijf Brusselse suikerzieken zijn niet de eersten om de experimentele behandeling te ondergaan. Wereldwijd kregen al zo'n tweehonderd diabetici een transfusie met donorcellen. Vooral aan de universiteit van Miami bestaat veel ervaring met de techniek.

De Standaard,

Diabetespatiënten die insuline moeten spuiten kunnen bekende diabetes-complicaties als nierziekte, blindheid en zenuwafsterving uitstellen door hun bloedsuikergehalte meerdere keren per dag te controleren en drie keer of vaker insuline te spuiten. Na zes jaar hebben deze patiënten 35 tot 80 procent minder oogziekten, 35 procent minder nieruitval en 70 procent minder zenuwuitval vergeleken met diabetici die een oud toedieningsschema volgen en steevast tweemaal daags bloedsuiker controleren en insuline spuiten. Dit blijkt uit een groot Amerikaans onderzoek onder ruim 1.400 diabetici dat in 1985 begon, nadat kleinere Europese onderzoeken de eerste aanwijzingen ten gunste van "intensieve" insulinetherapie hadden aangetoond.

NRC,

met onbepaald voornaamwoord


 • heel wat diabetici
 • de meeste diabetici
 • sommige diabetici

Er zijn heel wat diabetici die ondanks jaren ziekte, toch een heel goed zicht en gezonde ogen bewaren.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

De meeste diabetici verzorgen zich prima, drinken niet, roken niet, letten op hun voeding ...

De Standaard,

"Het kan ook anders. De Amerikanen betalen veel kleinere bijpremies, sinds de Metropolitan Life Insurance hun cijfers in 1980 hebben bijgesteld. Zelfs de Fransen zijn ons op sociaal vlak vooruit: sommige diabetici betalen daar zelfs geen bijpremie meer."

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • kleine kinderen, ouderen en diabetici

Druk gebruik van zwemplassen vergoot de kans op de aanwezigheid van de colibacterie. Andere ziekteverwekkers stekende kop op bij langdurig hogere watertemperatuur. De zuiveringsschappen adviseren mensen met verminderde weerstand, zoals kleine kinderen, ouderen en diabetici, extra voorzichtigte zijn met zwemmen in plassen.

Meppeler Courant,

voorafgegaan door als


 • als diabeticus

Wanneer en hoe vaak moet ik als diabeticus een oogarts raadplegen? Het verraderlijke aan de netvliesaantasting door suikerziekte (de zogenaamde "diabetische retinopathie") schuilt erin dat deze reeds ver gevorderd kan zijn zonder dat het zicht fel achteruitgaat. Hierdoor zal je zelf geen letsels kunnen herkennen. Ze moeten door bepaalde onderzoeken opgespoord worden. Door een tijdige behandeling kunnen grote problemen vermeden worden.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Mei-Jun-2001/Bij-de-oogarts.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen