doelgericht


doelgericht 1.0

gericht op een of meer doelen; afgestemd op een van tevoren bepaald doel of vastgestelde doelen; zodanig dat er rekening wordt gehouden met een bepaald doel of bepaalde doelen

Algemene voorbeelden


Van der Reijden: "Ja, maar de cultuur bij Veronica verschilt sterk met die van de TROS. Het is bij ons veel losser, doelgerichter. Alle neuzen staan dezelfde kant op."

NRC,

Verdonk wordt van alles verweten: ze zou hard zijn, harteloos, genadeloos, kil, technocratisch, een eendagsvlinder in de politiek, een miskleun met een hoofdpijnportefeuille, een ijzeren dame zonder gevoel à la Margaret Thatcher [...]. Voorstanders bejubelen haar als helder, koersvast, doelgericht, moedig, krachtig, betrouwbaar [...], een talentvolle politica die met verve haar beleid verdedigt.

http://www.groene.nl/2004/0425/mf_profiel.html,

Daar waar mannen vooral doelgericht vrijen, namelijk klaarkomen, verlangen vrouwen naar seks vanuit hun zoektocht naar romantiek en lichamelijk contact.

http://www.feliks.be/seksenrelatie/evenveelzin.html

b-Interferon is een stof die door ons eigen lichaam wordt geproduceerd, maar soms te weinig of te laat. Ze grijpt in op het ingewikkelde mechanisme van boodschapperstoffen waarmee de cellen van het immuunsysteem elkaar tot doelgericht vechten aanzetten.

De Standaard,

Ze wilde dat hij de leiding nam en dat ze doelgericht op de problemen af gingen, zoals ze daar in haar brieven mee begonnen was.

De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

Buiten (en tussendoor ook binnen) was de Valkeniersgilde van Wuustwezel in actie met demonstratievluchten van allerlei roofvogels. Snel, accuraat, doelgericht, sierlijk.

http://www.impressa.be/nederlands/obdtekst.html

Louter lichaam, dat kende ze: in haar studententijd midden in de nacht door een onbekende man een portiek ingetrokken worden, zijn koude handen die onder haar kleding graaien, doelgericht, zelfzuchtig, derend.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

In plaats van doelgericht de problemen van het leven tegemoet te treden en tot een oplossing te brengen laat het menselijk denkvermogen zich veelal gemakkelijk afleiden en op een dwaalspoor brengen.

http://www.bureve.com/jan/essays/hindoei.htm

Natuurlijke processen zijn uit zichzelf doelgericht: hun eindpunt wordt bereikt wanneer de vorm volledig geactualiseerd is: uit de embryonale materie van het ei ontwikkelt zich de kip, uit de eikel een eikeboom, uit de foetus een mens.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

Ik zou nu niet meer kunnen zeggen of ik het boek bij toeval of met doelgerichte speurzin vond.

NRC,

Mannen golden als actief, rationeel, doelgericht en bij uitstek geschikt voor de wereld buitenshuis; vrouwen als passief, emotioneel, afhankelijk en voorbeschikt voor het leven binnen.

NRC,

Vandaag de dag worden bedrijven geconfronteerd met een toenemende reeks bedreigingen, kwellingen en fysieke aanvallen door doelgerichte extremisten, criminele afpersers, vijandige medewerkers en ontevreden ex-werknemers.

http://www.agence-vegas.be/ned/riskmanagement.html

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een doelgerichte aanpak
 • een doelgerichte bestrijding (van iets)

Vragen bij bedrijf en organisatie: Hoe zorg ik ervoor dat de vraag naar ontwikkeling van mijn medewerkers niet alleen hun persoonlijke employability ten goede komt?; Hoe realiseer ik bij onze medewerkers een meer doelgerichte aanpak?

http://www.gitp.be/belgie/vl/overgitp.shtml

Een aantal dringende en actuele maatschappelijke problemen dat zowel landelijk als lokaal gesignaleerd wordt, dient met voortvarendheid te worden aangepakt en vragen om een doelgerichte en vernieuwende aanpak.

Meppeler Courant,

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP) wil een doelgerichte bestrijding van de drugshandel.

De Standaard,

Een uitgebluste tuin vraagt een ernstige en doelgerichte aanpak.

De Standaard,

 • een doelgerichte aanslag

Afgezien van enkele autobommen vond de laatste doelgerichte ETA-aanslag half oktober plaats.

NRC,

 • doelgerichte acties
 • doelgerichte activiteiten
 • doelgerichte hulp
 • doelgerichte initiatieven
 • een doelgericht optreden
 • een doelgericht project

"Het kan toch niet, aldus Walter Vandenbossche, dat bedrijven in Brussel eentalig Franse reclame voeren. Dat jaagt Vlamingen uit Brussel weg." Hij denkt dat doelgerichte sensibiliseringsacties dat kunnen verhelpen en dat er op termijn misschien een wettelijke regeling moet komen.

De Standaard,

De andere persoon in de gezagsrelatie, de onderdaan, wordt voorgesteld als een ding dat alleen door de gezagdrager een zin en een betekenis krijgt, juist zoals een materiële zaak alleen zin en betekenis krijgt als iemand haar inschakelt als een middel in de uitvoering van een doelgericht project.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

Daar de kwaliteit van de Vlaamse monumentenzorg staat of valt met het in stand houden van de rijke verscheidenheid aan artisanale beroepen, zal de overheid via doelgerichte projecten en structurele maatregelen de overdracht van gedegen vakmanschap, materialenkennis en traditionele technieken bevorderen.

http://www.google.be/search?q=cache:Rb1KACYUK_kJ:www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnota/monumenten_en_landschappen.doc+%22militair+erfgoed%22=nl=lang_nl=UTF-8,

Doelgerichte hulp op gezette tijden door gekwalificeerde docenten zal uiteindelijk voor alle betrokkenen tijd besparen.

http://www.ecoc.be/Duch/language.htm,

Een verbetering van de levensstandaard voor de gewone man - wat alleen met doelgerichte hulp van de EG kan worden bereikt - zou de gemoedsrust in het gebied ten goede komen en een effectieve ondersteuning van het politieke proces betekenen.

NRC,

Immers de wetten op het parlementair onderzoek geven de parlementaire assemblee, of de door haar ingestelde enquêtecommissie, de bevoegdheid die voor een efficiënt en doelgericht optreden is vereist.

De Standaard,

Arie van Lysebeth, directeur van het Brussels conservatorium, repliceerde daarop dat men in zijn instelling ondertussen de noden van de musici erkent en doelgerichte initiatieven uitwerkt.

De Standaard,

"Zij zijn voorzichtiger in hun uitgaven", aldus Hans van der Vorst van PricewaterhouseCoopers. "Zij investeren niet meer in dure advertenties, maar steeds vaker in doelgerichte marketingactiviteiten."

Nederlands Dagblad,

De jongeren van de Bakkerij hebben zich verenigd in de vereniging Vrienden van de Bakkerij. Deze vrienden zetten zich in voor het behoud van de activiteiten van het jongerencentrum middels ludieke en doelgerichte acties.

http://www.vriendenvandebakkerij.nl/onzemedia.html,

De voorraden zijn echter sterk geslonken door de invoering van de superheffing en doelgerichte acties om de koelhuizen leeg te krijgen, zoals grote exporten naar de Sovjet-Unie vóór de omwenteling.

NRC,

Maar doorlopende doelgerichte initiatieven moeten een structurele ombuiging van mentaliteit teweegbrengen en voorkomen dat kinderen van nu, later in defilé langs het zoveelste slachtoffer lopen en denken dat agressie en geweld normaal en vanzelfsprekend is.

http://www.zinloosgeweld.nl/informatie/over_onze_stichting.asp,

Plannen voor een tien jaar durende, grootschalige strijd tegen terroristen. Daarbij zou geen sprake zijn van een D-dayachtige invasie van Afghanistan, maar van doelgerichte militaire acties tegen terroristen en hun faciliteiten.

De Telegraaf,

 • een doelgerichte begeleiding
 • een doelgerichte opleiding
 • doelgerichte begeleidingstrajecten
 • doelgerichte opleidingstrajecten

Via doelgerichte opleidings- en begeleidingstrajecten worden allochtonen naar een baan geloodst.

NRC,

Zowel de recreatieve functie, als de tak "topsport" komt aan bod binnen onze vereniging. Dit begint bij een brede rekrutering en een doelgerichte jeugdopleiding.

http://www.royal-greys.be/

In die omgeving worden werknemers geconfronteerd met een nieuwe dynamiek van de arbeidsmarkt. Om zich erin te blijven affirmeren is er grote nood aan goede communicatievaardigheid, flexibiliteit en vooral aan doelgerichte opleiding.

http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm,

 • een doelgerichte behandeling

De opleiding heeft tot doel het in één jaar aanleren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om door middel van shiatsutechnieken doelgerichte behandelingen te kunnen geven die de algemene gezondheid bevorderen en specifieke kwalen bestrijden.

http://www.dbanet.nl/

 • een doelgericht beleid
 • doelgerichte beleidsmaatregelen

De Rekenkamer klaagt in haar jaarverslag aan dat meer dan 50 procent van de bevolking van de Europese Unie in een gebied woont waar regionale steun wordt verstrekt. Een doelgericht beleid is anders.

De Standaard,

Via de WBV kan de Vlaamse overheid immers een doelgericht sportbeleid voeren voor de Vlaamse wielerliefhebbers.

http://www.wielerbondvlaanderen.be/overons/meer.html,

Zonder precieze vaststellingen is het moeilijk om doelgerichte en concrete beleidsmaatregelen te formuleren.

http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

Samen met de extra Melkertbanen en met de inzet om langdurige werkloosheid te voorkomen, kunnen we spreken over een doelgericht beleid.

http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=1998_id=41190,

De Tunesische overheid hoopt met haar strakke hand, een doelgericht welzijnsbeleid en economische vrijhandel het moslimfundamentalisme het gras voor de voeten weg te maaien.

De Standaard,

De integratie van technologische innovaties in het productieproces en in het productenaanbod kan worden bevorderd door een doelgericht economisch beleid.

http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

 • een doelgerichte beweging
 • doelgerichte bewegingen

Hij maakt zijn broek open en in één doelgerichte beweging glijdt hij stijf in haar.

Enkele reis moeder, Bram Vermeulen,

De monnik hield de kop thee in beide handen en nam voorzichtig een slok. Met overwogen, doelgerichte bewegingen.

God's gym, Leon de Winter,

 • een doelgerichte campagne

Wat is de verklaring van de toeloop? Vermoedelijk een combinatie van een doelgerichte marketingcampagne, de rolbezetting met populaire televisiesterren en een onderwerp dat de jeugd aanspreekt.

Algemeen Dagblad,

Het organiseren van conferenties en seminars met betrekking tot Europese samenwerking op onderwijsgebied; activiteiten voor het vergroten van het bewustzijn, zoals doelgerichte promotie- en informatiecampagnes, wedstrijden.

http://www.europeesplatform.nl/,

 • doelgerichte communicatie
 • doelgerichte communicatiemiddelen
 • doelgerichte informatie
 • doelgerichte marketing
 • doelgerichte publiciteit
 • doelgerichte reclame
 • een doelgerichte advertentie

De visie op onderwijs sluit min of meer aan bij die op onderzoek: de K.U.Leuven moet bekend staan als de beste universiteit in Vlaanderen, om zo elk jaar meer dan achtentwintigduizend studenten te blijven aantrekken. Doelgerichte en efficiënte communicatie heeft daarin een belangrijke rol te spelen.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg30/veto3005/hervormingen.html

We lanceren de campagne via een imago-ondersteunende, doelgerichte advertentie in de juiste media.

http://www.sd.be/dip/nl/Default.asp

Vele mensen hebben leesproblemen, zijn sociaal of fysiek geïsoleerd of achtergesteld, leven aan de rand van de maatschappij, hebben nauwelijks toegang tot de financiële dienstverlening en de informatienetwerken van ondernemingen of banken. Daarenboven ondervinden zij nu al moeilijkheden in het omgaan met de nationale munt. Er zullen derhalve doelgerichte communicatiemiddelen moeten worden gevonden.

http://www.nbb.be/EU/N/pdfnl/scenaden.pdf,

Dit hoofdstuk is gewijd aan het curriculum vitae, wat Latijn is voor 'levensloop' of kortweg het cv. Het is een middel om doelgericht informatie te geven over jezelf.

http://user.online.be/~cd01070/paperingrid.htm

Het verhaal en de persoonlijkheid van de maker blijven constant, zodat onder invloed van het Hollywoodsysteem (een hoger budget, dus grotere macht van de producent èn de scenarioschrijver, doelgerichte marketing [...]) een produkt ontstaat met de basiskenmerken van een Amerikaanse "mainstreamfilm": meer gericht op actie en minder op reflectie dan het Europese origineel.

NRC,

Het systeem wil vooral heel doelgerichte reclame mogelijk maken en de reclame-inkomsten verhogen.

De Standaard,

"Liefst 710.000 mensen bezochten het park. Dat is twaalf procent meer dan vorig jaar", zegt Guy Slagmulder. "Dit sukses is vooral te danken aan een stijging van de verkoop van voordeeltickets en een doelgerichte publiciteit."

De Standaard,

 • doelgerichte controle

Daarnaast voorziet ons voorstel ook in een doelgerichte steeksproefsgewijze controle op de waarachtigheid van de meldingen.

http://www.cvp.be/senaat/rondom/toespraken_2001/euthanasie.htm,

 • doelgericht gedrag
 • een doelgericht gedragspatroon
 • een doelgerichte instelling

De drang om zich te bestendigen of te overleven speelt een voorname rol in het doelgericht gedrag van organisatiestructuren.

http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bitter.html,

Het gedrag van organisatorische structuren zoals levende wezens blijkt echter niet volledig in de causale wetten van de fysica te vatten. O.m. in hun streven om zich te bestendigen vertonen ze een zeer doelgericht gedrag.

http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bitter.html,

Van een 'probleemgerichte' ('problem-oriented') naar een 'doelgerichte' instelling ('goal-oriented').

http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

De ondeelbare deeltjes van de materie zouden alle eigenschappen van 'bezieling' vertonen: ze vertonen doelgericht en onvoorspelbaar gedrag, zijn op een mysterieuze wijze met elkaar verbonden en lijken te beschikken over een vorm van bewustzijn.

Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

Durf jij dat kapitaal voor een bedrijf of instelling te beheren? En bezit je de mensenkennis, het organisatievermogen en de kritische en doelgerichte instelling die dat vraagt?

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Zoals de delen zich inschakelen of ingeschakeld worden in het groter geheel, zo integreert het afzonderlijk gedrag zich tot een doelgericht gedragspatroon.

http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bitter.html,

 • een doelgerichte handeling
 • doelgerichte handelingen

Aangestuurd door honger is het leven een aaneenschakeling van doelgerichte handelingen. Als we doelwezens zijn, dan is het niet te accepteren dat het totaal van die handelingen geen doel zou hebben.

De Groene Amsterdammer,

We blijven nu stilstaan bij wat de doelgerichte handeling bevordert: de persoonlijkheidsontwikkeling, die er gebruik van maakt.

http://www.flwi.rug.ac.be/philosophy/cultuurfilosofie/deel_4.htm

Plasterk wilde aanvankelijk net als zijn grootvader geneeskunde studeren. Het werd toch biologie. Zijn toevallige levenswandel - of eerder, zoals hij het als evolutionist zou noemen, een aaneenschakeling van doelgerichte handelingen - is uiterst succesvol gebleken.

De Groene Amsterdammer,

 • een doelgerichte investering

Projektmatig ontwikkelde kunst, die voortkomt uit doelgerichte investeringen in wetenschappelijk/technisch/artistiek teamwork.

http://iaaa.nl/rs/natuuren.html,

 • een doelgerichte manier (van)
 • een doelgerichte vorm (van)

De Michelindirectie stelt voor het personeel "een meer doelgerichte en soepelere manier van werken" in het vooruitzicht.

De Standaard,

Ze draagt een leren jasje met bontkraag en hoge suède laarzen, en heeft een doelgerichte, geconcentreerde manier van bewegen, alsof ze onderweg is naar een microfoon in plaats van naar de donkerblauwe BMW waarin ze even later wegrijdt.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Internationaal gezien wordt deze meer doelgerichte vorm van gezondheidsonderzoek als een belangrijke mogelijkheid beschouwd om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen.

http://www.minocw.nl/genomics/notabiotech.pdf,

Het programma gaat uit van een doelgerichte en planmatige manier van begeleiden wat zich uit in een vast stramien.

http://www.delovie.be/fWoord.htm

 • doelgerichte medicijnen

Op termijn kunnen farmaciebedrijven naar verwachting een heel scala van nieuwe, doelgerichte medicijnen ontwikkelen.

Het Financieele Dagblad,

Men hoopt door het gebruiken van genetische data gemakkelijker diagnosen te kunnen stellen en ziekten beter te kunnen begrijpen. Anderzijds wil men met behulp van deze data doelgericht nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen.

http://www.stt.nl/stt2/projecten/projecten.htm

 • een doelgerichte methode
 • een doelgerichte politiek
 • een doelgerichte strategie

Omdat de chaostheorie vooral begaan is met onzekerheid, pluraliteit, verandering en vooral toeval, druist ze lijnrecht in tegen een doelgerichte methode.

(onbekend) ,

Door het opstellen van security audits aan de hand van grondige risicoanalyses wordt een beeld gevormd met betrekking tot een doelgerichte preventieve strategie die gevolgd kan worden door de onderneming.

http://www.bloksecurity.be/blok/bloksecurity.html

Een doelgerichte strategie uitwerken voor een verregaande vergroening van het Europees beleid, gericht op het bereiken van duurzaamheid binnen één generatie.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

De geschriften van de Moslimbroeders en andere radicale moslims verkondigen al sinds jaren dat het een doelgerichte politiek van Israël is om aids en andere verschrikkelijke ziektes naar Egypte te exporteren.

NRC,

 • een doelgerichte oefening
 • doelgerichte oefeningen
 • een doelgerichte krachttraining
 • doelgerichte training
 • doelgericht trainingsmateriaal

Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan de fantasie en creativiteit van de kleuters. Een groot gedeelte van de les bestaat uit spel en improvisatie met enkele doelgerichte oefeningen om de coördinatie, de expressie, het evenwicht en het ritmegevoel te oefenen.

http://users.pandora.be/lamariposa/

Tot op heden was men de mening toegedaan dat een doelgerichte krachttraining slechts zinvol is vanaf de puberteit, op het moment dat de biologische rijping ervoor zorgt dat de spiermassa voldoende is ontwikkeld.

http://home.tiscalinet.be/sportkine/tekst_6.htm,

Ballet voor kinderen (vanaf 6 jaar). De oefeningen vanuit de preballetlessen worden hier verder uitgebreid in doelgerichte oefeningen.

http://users.pandora.be/lamariposa/

Politiechefs moeten doelgerichte training krijgen in het beteugelen van gewelddadige protesten.

Het Parool,

Tijdens trainingen en wedstrijden zullen we de jeugdspelers nagenoeg alle facetten van het voetbal moeten bijbrengen. Planmatige en doelgerichte training en begeleiding zal daarbij onontbeerlijk zijn.

http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

Door doelgericht trainingsmateriaal komen onderwerpen als vormleer, stijlleer, visuele communicatie, kleurenleer, materiaal, verlichting, routing, tekening lezen, ruimtelijk schetsen en styling aan de orde.

http://www.aditus.nl/

 • doelgericht onderwijs

Een veilig, ordelijk en stimulerend klassenklimaat is een belangrijk kenmerk van doelgericht onderwijs.

http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/rapporten_VO/brochureVO2001_2002.pdf,

 • doelgericht onderzoek
 • doelgerichte onderzoeken

Vorige week nog stelde de minister van Landbouw, Karel Pinxten, dat uit deze resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de veehouders geen hormonale of groeibevorderende middelen gebruikt. Bij de doelgerichte onderzoeken daarentegen liggen de positieve resultaten hoger.

De Standaard,

De informatie die is voortgekomen uit het onderzoek was voor Mixed Media aanleiding om op verschillende terreinen nader doelgericht onderzoek te willen doen.

http://www.bedrijfsfondspers.nl/PersBerichten-Zien.cfm?ID=65,

De banken willen meewerken aan doelgerichte gerechtelijke onderzoeken, maar staan de sleutels niet af voor-het-geval-dat.

De Standaard,

 • doelgerichte opleiding

Om zich erin te blijven affirmeren is er grote nood aan goede communicatievaardigheid, flexibiliteit en vooral aan doelgerichte opleiding.

http://www.kbr.be/~capas/Rapports/SocieteInformation/NGT.htm,

Alle leden van de nieuwe stakeholdergemeenschap hebben, elk op hun niveau, behoefte aan een doelgerichte opleiding.

http://www.kbr.be/~capas/Rapports/SocieteInformation/NGT.htm,

 • doelgerichte oplossingen

De enorme complexiteit van de problemen en het belang van specifieke, doelgerichte oplossingen.

http://www.inzet.nl/index.html

 • een doelgerichte organisatie

De Commissie PR en Publiciteit wil op een zo effectief mogelijke manier duidelijk maken wie de NVOG is en waar de NVOG voor staat. Namelijk een doelgerichte, spraakmakende organisatie waarvan de activiteiten primair gericht zijn op verbetering van de inkomenspositie van ouderen.

http://www.gepensioneerden.nl/

Een maatschappij is daarentegen een doelgerichte organisatie die niet bestaat uit mensen maar uit statutair omschreven posities, rollen en functies.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Articles/Liberalisme,%20samenleving,%20maatschappij.htm

In 1990 werd er persvrijheid toegestaan. Daardoor ontstond er een robuuste pers [...]. Daarbij vormt Burkina Faso een goede humus voor de oprichting van doelgerichte organisaties.

http://www.wereldwijd.be/archief/9809-101.htm,

 • doelgerichte passen
 • een doelgerichte stap
 • doelgerichte stappen

Niemand verhief zijn stem, tenzij om zich verstaanbaar te maken boven het geluid van ontelbare andere stemmen. Toch klonken die samen als een dof gemor, geritmeerd door de doelgerichte stappen van de sprekers.

Emmeke, Jan Lampo,

En je zag gauw genoeg dat de zo doelgerichte passen van de man al heel snel afzwakten.

Krul, Henk Romijn Meijer,

Toen hij de volgende avond met Diana en Sarah bij El amarillo zat, en opstond om binnen een nieuwe bestelling op te geven, zag hij haar echter opeens met doelgerichte passen van een naburig terras naar El amarillo lopen.

Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

Maar kijk, zodra hij op het afgesproken uur beneden de zware deur van het herenhuis open hoorde gaan en weer in het slot vallen, Ines bezat een sleutel, en hij haar doelgerichte stap tree voor tree naar hem omhoog hoorde komen, dan bestond er opnieuw niets anders en niets geruststellenders op deze wereld dan zijn begeerte.

Kreutzersonate, Margriet de Moor,

 • een doelgericht plan

Prof. dr. M. Vandenput: "Het bedrijfsleven heeft behoefte aan personen die in staat zijn met kennis van zaken strategische ontwikkelingen in kaart te brengen en doelgerichte plannen te ontwikkelen."

http://www.kun.nl/nbs/new/intro.html

Alvorens aan een toertocht te beginnen maakt de toerskiër of berggids een doelgericht plan.

http://www.hlrnet.com/nl0201-5.htm

 • een doelgericht proces

Waar het om draait is de klant te helpen een fundamenteel vertrouwen te ontwikkelen in zichzelf en in het universum en vertrouwen te hebben in een intelligent en doelgericht proces dat zit in de verste uithoeken van het universum en in de diepste schuilhoeken van de menselijke psyche.

http://www.mandala.be/astropsychologie/astropsychologie.htm

 • doelgerichte samenwerking

Functiecombinaties vragen om doelgerichte samenwerking en een geïntegreerd gebiedsgericht beleid.

http://www.vu.nl/english/o_o/instituten/IVM/nme/index.htm

Doelgerichte samenwerking bestaat bijvoorbeeld met het SKaN Fonds (voorheen Stichting Katholieke Noden), het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton [...] en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

http://www.vsbfonds.nl/start.htm

 • doelgerichte sancties
 • doelgerichte sanctietoepassing

Controle en handhaving van dit internationale recht worden verbeterd door doelgerichte sancties, zoals bevriezing van financiële tegoeden en reisverboden van leiders en hun families.

http://www.e-stem.nl/,

Eén van de maatregelen die moet leiden tot een meer doelgerichte sanctietoepassing betreft het mogelijk maken van doorplaatsing van gedetineerden van een huis van bewaring naar een gevangenis na veroordeling in eerste aanleg.

Staatscourant,

 • doelgericht toerisme

Ongeveer 9,3 miljoen toeristen bleven een nachtje of meer in België overnachten. In de hotels waren er 10,95 miljoen overnachtingen [...]. De rest van de koek wordt verdeeld onder de vakantiedorpen en -centra, het jeugdtoerisme en ander doelgericht toerisme.

De Standaard,

met bijwoord


 • altijd doelgericht
 • echt doelgericht
 • heel doelgericht
 • meer doelgericht
 • het meest doelgericht
 • minder doelgericht
 • steeds doelgerichter
 • veel doelgerichter
 • weinig doelgericht
 • zeer doelgericht

Deze zogenaamde zachte geneeswijzen moeten echt doelgericht zijn.

http://www.iao.be/NL/wet_colla.htm#4. Alternatieve geneeskunde binnen het jaar uit illegaliteit,

Het buitenschoolse aanbod is veelal wel georganiseerd in instellings- of verenigingsverband, maar in de regel minder gestructureerd en doelgericht dan het onderwijs.

http://www.gymnasiumnu.nl/,

Door de beperkte beschikbaarheid van vrije tijd wordt de vrijetijdsbesteding van deze groepen heel doelgericht vormgegeven: de 'beleveniswaarde' moet bij voorbaat gegarandeerd zijn.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

De trancetoestand is altijd doelgericht. Het belangrijkste doel is het bewaren van evenwicht.

http://www.vvkp.be/(tekst)spiritualiteitrelklinpsy.htm

De biotechnologie doet een verdere stap in dit proces, maar tegelijk ook een nieuwe stap. Haar ingrepen zijn veel doelgerichter en efficiënter.

De Standaard,

De goeden lijden onder de kwaden, tot de provider een meer doelgerichte techniek toepast.

NRC,

Organisaties die internet gebruiken als business tool kunnen eerdere klanttransacties bekijken en daarmee inzicht verkrijgen in voorkeuren en interesses, om zo andere producten en diensten zeer doelgericht te kunnen aanprijzen.

http://www.energis.nl/

Dagelijks alle vastgestelde onveilige situaties te centraliseren en te catalogeren, zodat na verloop van tijd een soort hitlijst van risico's ontstaat die het NAVB zal toelaten zeer concreet en zeer doelgericht te focussen op de gevaarlijkste en meest frequente risicosituaties.

http://www.cnac.be/start/frame3_nl.htm,

De Tweelingenvrouw is opgewekt en geestdriftig, lichtvoetig en vrolijk, en tevens luchthartig [...]. Zij blinkt uit door haar snel begrip, veelzijdigheid, slagvaardigheid en diplomatie. Zij kan echter ook teergevoelig, buigzaam, aan de andere kant nieuwsgierig zijn en weinig doelgericht.

http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

Of de invalshoek nu is vanuit de marketing van kunstinstellingen, vanuit het onderwijs, of beide, de 1%-regeling is niet het meest doelgerichte instrument.

http://www.rks.nl/,

Zelfs recensies functioneren niet meer als zeef, omdat er daar ook al zoveel van zijn. Uitgevers zullen dus steeds doelgerichter groepen lezers moeten isoleren en die gericht bespelen.

NRC,

Door al al dat bewegen worden hun spieren niet alleen sterker, maar ook de manier waarop ze bewegen wordt steeds meer verfijnd. Daardoor verdwijnen de onbewuste, toevallige en soms houterige bewegingen steeds meer en meer. Deze worden vervangen door meer doelgerichte bewegingen.

http://www.9maand.com/

met werkwoord


 • iets doelgericht aanpakken
 • iets doelgericht behandelen
 • doelgericht optreden (tegen iets)

Samenwerking is onontbeerlijk om de concurrentieproblemen met transnationale kenmerken doelgericht te behandelen.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

De politie moet volgens jongeren meer surveilleren en duidelijk aanwezig zijn, sneller ingrijpen bij een vechtpartij en doelgericht optreden.

http://www.sdnl.nl/stalpers.htm

Handhavingsbeleid biedt de mogelijkheid om prioriteiten vast te leggen en de personele inzet effectiever in te zetten, waardoor de werklast beter kan worden beheerst en er doelgericht, doeltreffend en doelmatig kan worden opgetreden.

http://www.handhavingsbeleid.nl/documenten/beleidsnota_waalre2.doc

Met een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening kan doelgericht worden opgetreden tegen onder meer coffeeshops die al jarenlang softdrugs verkopen.

Meppeler Courant,

Na afloop van deze training bent u beter in staat om uw leestaak doelgericht aan te pakken.

http://www.plattel.nl/site/opentraining2.php?id=7

 • doelgericht blijven

Het was eenvoudig, weggaan, zolang je maar doelgericht bleef, niet sentimenteel werd. Met het ticket in zijn binnenzak, naast talloze reisaltaren, de zakken puilden uit, liep hij terug naar zijn eigen huis.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

 • doelgericht coachen

In wezen moeten we hetzelfde doel nastreven als de jeugdtrainer in zijn training doet. Als we van dat principe uitgaan zal het leren voor de spelers zelf ook herkenbaarder worden. Naast dit doelgericht coachen, mogen we niet voorbij gaan aan meer algemene dingen die een rol spelen bij wedstrijden.

http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

We zullen doelgericht moeten coachen n.a.v. datgene wat in trainingen geoefend is. We mogen ook hierbij niet voorbij gaan aan de drie hoofdmomenten van het voetbal: balbezit, balbezit tegenstander en de wisseling daarvan.

http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

 • doelgericht communiceren
 • doelgericht informatie verstrekken

Het aardige nu van Doelgericht communiceren is dat het tal van nuttige voorbeelden en eksemplarische formules bevat wat betreft het schrijven van brieven, het voeren van gesprekken, het vergaderen.

De Standaard,

De afdeling informatie en documentatie verstrekt doelgericht en actief informatie aan het brede publiek dat zijn algemene of technische kennis wil verruimen.

http://www.limburg.be/bibliotheek/

 • doelgericht denken

Blijf doelgericht denken. Laat je alleen leiden door gedachten die de kans vergroten dat je je persoonlijke doelen haalt (bijvoorbeeld om ontspannen te werken of om trots op jezelf te zijn).

http://www.psychologiemagazine.nl/show

Spreken, doelgericht en stapsgewijs denken en het begrijpen van een tekst verloopt minder vlot onder invloed van cannabis.

http://www.drugsbase.com/

Er moet wel gewerkt worden aan een zo zakelijk en doelgericht mogelijk denken van de non-profitorganisaties.

NRC,

 • doelgericht handelen
 • doelgerichter actie ondernemen

Door als gemeenten onderling informatie uit te wisselen, kunnen steden vooraf bekend zijn met lastpakken en criminelen en doelgerichter actie ondernemen.

Het Parool,

Doelgericht handelen betekent voor Simmel efficiënt gebruik maken van de causaliteiten in de wereld waarvan we weet hebben.

http://www.flwi.rug.ac.be/philosophy/cultuurfilosofie/deel_4.htm

 • iemand doelgericht helpen

Alpeco fireworks fabriceert, adviseert en begeleidt, maar wenst vooral, u als klant, doelgericht te helpen!

http://www.alpeco.be/site/index.html

Waar kan u de nodige informatie vinden? Verschillende organisaties kunnen u daarbij doelgericht helpen.

http://users.pandora.be/kraeye/COMENIUSfase1.htm

 • iets doelgericht houden
 • iets doelgericht maken
 • doelgerichter maken

La Gauche heeft een ideologische onderbouw nodig om zijn optreden doelgericht te maken en te houden.

De Standaard,

Een bijkomend voordeel van onlinecursussen is dat aan de ene kant een soort standaardisatie in opleidingen verkregen kan worden, terwijl aan de andere kant opleidingen doelgerichter gemaakt kunnen worden.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Plichtsbetrachting is voor de hindoe dus niet slechts een ethisch gebod, doch tevens een hulpmiddel om de geest doelgericht te maken.

http://www.bureve.com/jan/essays/hindoei.htm

 • iets doelgericht inzetten
 • doelgericht investeren (in iets)

Dat is "een project op lange termijn" waarin doelgericht zal worden geïnvesteerd, aldus Colruyt.

De Standaard,

Dynamiek uit zich ook in het doelgericht investeren in constante verbetering van bestaande processen en producten.

http://www.campina.be/default.asp?selected=cambe.hetbedrijf.campinbe|1=nl

Een handeling is het doelgericht inzetten van schaarse middelen volgens een bepaald plan of schema, op basis van veronderstellingen over samenhangen en omstandigheden.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

Professioneel handelen in het leraarschap kan worden gedefinieerd als doelbewust, doelgericht, methodisch, systematisch en kritisch handelen in de vier taakgebieden.

http://www.dagvandeleraar.nl/,

 • doelgericht kopen

Deze tip geldt voor wie zeer doelgericht koopt. Stel zo nodig een route van winkels op, naargelang de belangrijkheid van je aankopen of de verwachte drukte in de winkels.

De Standaard,

Volgens de betrokken winkeliers, kochten de klanten ook heel doelgericht, meldt het NCMV.

De Standaard,

 • doelgericht leren

Door een projectmatige (geïntegreerde) aanpak streven we naar een 'functioneel doelgericht' leren. Door het gebruik ICT (Informatie en Communicatie Technologie) onder de vorm van een interactief leerplatform.

http://www.ha.be/bls/,

 • doelgericht lopen (naar iets)
 • doelgericht over straat lopen

'People in New York,' antwoordde hij, 'always walk with some purpose in their minds, people in Europe just idle along.' Ik was van mening dat er ook in Europa wel mensen te vinden waren die doelgericht over straat liepen, maar ik protesteerde niet..

Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

Non is gul met ijs en lekkers, loopt niet, zoals mijn moeder, doelgericht met een lijstje in de hand zaak in zaak uit, maar houdt van slenteren, stoffen bevoelen, artikelen keuren.

Sleuteloog, Hella S. Haasse,

Ouderen en mensen met kinderen renden niet, maar liepen snel en doelgericht, alsof zij al te laat waren voor een belangrijke afspraak, zonder rond te kijken of elkaar bezienswaardigheden te wijzen.

Blauwbaard, Pauline Slot,

Hij liep doelgericht naar een plek in de muur, de oogjes iets uit zijn kop gedrukt, de snorharen laag bij de grond trillend.

Franklin, Thomas Lieske,

 • iets doelgericht realiseren
 • iets doelgerichter inzetten

Een andere verplichting om succesvol te zijn in deze markt is de zoektocht naar samenwerking met andere ambachtelijke en dienstverlenende beroepen. Wanneer acties hierrond strategisch gepland worden en doelgericht worden gerealiseerd leidt dit ongetwijfeld tot meer ondernemend denken en handelen.

http://www.schoenhersteller.be/evs%20newsletter.htm,

We sluiten met de producent omvangrijke langdurige termijncontracten af. Dat maakt het mogelijk om de productiecapaciteit doelgerichter in te zetten en gelijkmatiger te benutten.

http://www.aldi.nl/index_nl.htm

 • doelgericht vergaderen

Geheel volgens de regels van het Doelgericht Vergaderen masseerde Lubbers vervolgens de diverse partijen in een ronde 'bilateraaltjes' met als gevolg dat dinsdagavond overeenstemming nabij leek.

NRC,

 • doelgericht werken
 • doelgerichter werken
 • doelgericht aan iets werken
 • doelgericht te werk gaan
 • doelgericht plannen

Als promovendi ongeveer acht maanden bij ons in dienst zijn, moeten ze naar de tweedaagse cursus doelgericht werken en plannen.

http://www.academictransfer.nl/um/

Ik ga testen waar de problemen zich precies situeren en dan begin ik doelgericht aan die specifieke fouten te werken.

http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL0203/keerbergen.htm

Deze kennis is niet te managen in de zin van doelgericht plannen, systematisch inrichten, sturen, budgetteren en controleren.

http://www.kessels-smit.be/Literatuur/Opleiden_en_leren_in_kenniseco/body_opleiden_en_leren_in_kenniseco.html

Voor inventarizatie staat België op kop in Europa. Om tot die inventaris te komen ging Lust vrij systematisch en doelgericht te werk, al lijkt het voor een leek zoeken naar een speld in een hooiberg.

De Standaard,

De crisiscentra werken doelgerichter, de hulp is sneller ter plaatse, de burgers hebben de pompen, zandzakken en noodaggregaten paraat en er zijn nog geen burgemeesters gevlucht voor de stress.

NRC,

Een voorstelling, geregisseerd door Stefan Nortier, die geen minuut verveelt en waarin de speelsters de toegedichte rollen spelen, alsof ze op het lijf geschreven zijn. En dat is ook min of meer gebeurd, want de Stichting Lens met haar docenten werkt via cursussen doelgericht met de amateurspelers naar een volwaardige productie toe.

http://www.stichtinglens.nl/paginas/recensie_BITCH.htm,

Alleen als de jeugdtrainer weet wat hij in de training wil bereiken kan er doelgericht worden gewerkt. Dat doelgericht werken is belangrijk voor de opleiding van de jeugdspelers.

http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij onderzoek, advisering en begeleiding van: organisatiestructuur, communicatiestructuur. Visiebepaling. Zonder visie bestaat er geen doel en zonder doel is doelgericht werken niet mogelijk.

http://www.wvonderwijsmanagement.nl/

Alleen denken we met de nieuwe werkwijze nog efficiënter en doelgerichter te kunnen werken.

http://www.eikenburg-deroosten.nl/buurtpreventie/archief-2003-09-ed-veiligheid-niet-alleen-taak-politie.htm,

Deze flamboyante Fransman nam steeds het voortouw, wist wat hij wilde en werkte systematisch en doelgericht.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

 • doelgericht zoeken (naar iets)
 • iets doelgericht opzoeken
 • doelgericht op zoek gaan (naar iemand)
 • iets doelgericht uitkiezen

De karper zal vervolgens energie gaan steken in het doelgericht zoeken naar mossels.

http://www.vbk.be/rotary/15/,

Of ging hij doelgericht op zoek naar de prinses, in het woud dat rond haar honderdjarige slaap was ontsproten?

Blauwbaard, Pauline Slot,

Het internet omvat nog veel meer dan webpagina's. Wie dus niet doelgericht zoekt, verdrinkt in de informatie.

http://www.vcv.be/pdf/1_2/handleidinginternet.pdf,

Het internet werkt dan als een soort tweerichtingsverkeer: er wordt al dan niet gratis informatie aangeboden, en geïnteresseerden zoeken doelgericht de nodige informatie op.

http://www.culturelestudies.be/student/portal/cultureelerfgoed/projecten/ingridvandenberk.htm,

Het aanbod is zodanig groot dat het onmogelijk is om alle boulders in één dag af te werken. Doelgericht uw routes uitkiezen blijkt al gauw een noodzaak.

http://www.vbsf.be/AlpienInfo_2002frame.htm

Sinds enige tijd kom ik weer regelmatig in de bibliotheek. Ik was daar misschien wel in geen twintig jaar meer geweest, behalve dan om af en toe doelgericht iets op te zoeken.

NRC,

De Business to Business Internetgids biedt: Internetadressen, e-mailadressen, NAW gegevens, telefoon- en faxnummers; Doelgericht zoeken d.m.v. een thema- en bedrijfsnamenindex; Tevens een marketingstool; naamsbekendheid, concurrentievoordeel.

http://www.btobig.nl/

Deze planeet zou enkele malen bij toeval vóór en naast de zonneschijf zijn waargenomen, maar toen men er doelgericht naar ging zoeken was er opeens geen spoor meer van te vinden.

http://www.omroep.nl/teleac/sites/de_planeten/terrafirma/6vulcanus.html,

in voorzetselgroep


 • op een doelgerichte manier
 • op een doelgerichte wijze

De mens heeft er altijd naar gestreefd de natuur naar zijn hand te zetten. Planten en dieren werden uitgekozen en verder gekweekt in functie van de behoeften van de mens [...]. Aanvankelijk gebeurde dit spontaan en intuïtief. Sinds de ontdekking van de wetten van de erfelijkheid gebeurt dit op een systematische en doelgerichte manier.

De Standaard,

De grondregie zal blijvend van voldoende financiële middelen voorzien worden om op een doelgerichte wijze op de markt te kunnen ingrijpen.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

Je kan best enkel nuttige informatie vermelden en dit op een bondige en doelgerichte manier.

http://home.planetinternet.be/~nvbulck/scand/Definitieve%20versie%20solliciteren.htm

met ander, nevengeschikt adjectief


 • doelgericht en doelmatig
 • doelgericht, doeltreffend en doelmatig
 • doelgericht en efficiënt
 • doelgericht en planmatig
 • doelgericht en systematisch
 • doelbewust en doelgericht
 • bewust en doelgericht
 • efficiënt en doelgericht
 • efficiënter en doelgerichter
 • klantvriendelijker en doelgerichter
 • planmatig en doelgericht
 • snel en doelgericht
 • sneller en doelgerichter
 • systematisch en doelgericht
 • zakelijk en doelgericht
 • zakelijker en doelgerichter

Uit het vervolg van de procedure blijkt evenwel dat het proces ook daarna nog op vele punten weinig doelgericht en doelmatig werd gestuurd.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

De afnemer (aankoper) krijgt uitzicht op heel nieuwe aankooppatronen, terwijl de aanbieder (verkoper) zijn winstmarges ziet stijgen door een snellere en doelgerichtere afhandeling van de transacties.

http://www.kbr.be/~capas/Rapports/SocieteInformation/NGT.htm,

Ouderen en mensen met kinderen renden niet, maar liepen snel en doelgericht, alsof zij al te laat waren voor een belangrijke afspraak, zonder rond te kijken of elkaar bezienswaardigheden te wijzen.

Blauwbaard, Pauline Slot,

De personele inzet effectiever in te zetten, waardoor de werklast beter kan worden beheerst en er doelgericht, doeltreffend en doelmatig kan worden opgetreden.

http://www.handhavingsbeleid.nl/documenten/beleidsnota_waalre2.doc

De mens heeft er altijd naar gestreefd de natuur naar zijn hand te zetten. Planten en dieren werden uitgekozen en verder gekweekt in functie van de behoeften van de mens [...]. Aanvankelijk gebeurde dit spontaan en intuïtief. Sinds de ontdekking van de wetten van de erfelijkheid gebeurt dit op een systematische en doelgerichte manier.

De Standaard,

De gemeente heeft zich vanaf begin doelbewust en doelgericht opgesteld.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Het hoertje met het witte jurkje is het allegro assai: zeer snel en doelgericht.

Mise-en-scène, Axel Bouts,

Ze werkte snel en doelgericht.

Kras, Peter Terrin,

Een goed begeleidingsplan heeft een communicatiefunctie én een naslag- of draaiboekfunctie [...]: het maakt wat op school gebeurt doorzichtig, bespreekbaar en evalueerbaar het is een stimulans om aan schoolontwikkeling te doen: doelgericht en systematisch, zowel pedagogisch als organisatorisch.

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=5497

Het programma gaat uit van een doelgerichte en planmatige manier van begeleiden wat zich uit in een vast stramien.

http://www.delovie.be/fWoord.htm

Overal en in alle vakbonden zijn er die neigen naar een meer strijdbare, wervende aanpak, en anderen die een zakelijker en doelgerichter aanpak verkiezen.

De Standaard,

De meeste biologen verwierpen het denkbeeld dat, naar hun mening, steunt op de mysterieuze onderstelling van een bewust en doelgericht karakter van het leven, wat onverenigbaar geacht wordt met de wetenschappelijke interpretatie van de werkelijkheid.

De Standaard,

In Afrika staan schuldenverlichting, toegang tot buitenlandse markten en efficiënte en doelgerichte ontwikkelingshulp voorop.

De Standaard,

De K.U.Leuven moet bekend staan als de beste universiteit in Vlaanderen, om zo elk jaar meer dan achtentwintigduizend studenten te blijven aantrekken. Doelgerichte en efficiënte communicatie heeft daarin een belangrijke rol te spelen.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg30/veto3005/hervormingen.html

De paramedische ondersteuning en de multi-disciplinarie omkadering worden daarbij als een belangrijke troef gezien. Ze laten ook toe dat planmatig en doelgericht kan gewerkt worden.

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten_1999/OBPWO9910synthese.pdf,

Een professionele leraar weet wat hij/zij doet en waarom (doelbewust en doelgericht).

http://www.dagvandeleraar.nl/,

Daarnaast zijn echter tal van aanvullingen mogelijk om de zorg en sociale activeringsfunctie, het armoedebeleid of de schuldsanering klantvriendelijker en doelgerichter te maken door inzet van ICT.

http://www.minbzk.nl/e-overheid/1.1.asp

Alleen denken we met de nieuwe werkwijze nog efficiënter en doelgerichter te kunnen werken.

http://www.eikenburg-deroosten.nl/buurtpreventie/archief-2003-09-ed-veiligheid-niet-alleen-taak-politie.htm,

Deze flamboyante Fransman nam steeds het voortouw, wist wat hij wilde en werkte systematisch en doelgericht.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

Tijdens trainingen en wedstrijden zullen we de jeugdspelers nagenoeg alle facetten van het voetbal moeten bijbrengen. Planmatige en doelgerichte training en begeleiding zal daarbij onontbeerlijk zijn.

http://home.planetinternet.be/~willempy/menuH.htm,

Er moet wel gewerkt worden aan een zo zakelijk en doelgericht mogelijk denken van de non-profitorganisaties.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


doelgericht 2.0

(sport en recreatie; voetbal)

( Gezegd van balsporters, met name voetballers en voetbalsters)
gericht op het doel, op de goal; ingesteld op het maken van doelpunten

Algemene voorbeelden


Een middenvoor hoeft niet net als een spits [...] doelgericht zijn, hij kan ook een voorbereidende taak voor de aanvallende middenvelder hebben.

http://www.voetbalmanager.nl/

Nu Leon van Nieuwkerk, in de eerste seizoenshelft belangrijk als aanspeelpunt, door hartklachten een tijdje uit de roulatie is, moet Sergio Ommel die rol overnemen. De lange aanvaller heeft daar zichtbaar moeite mee, maar is wel weer doelgerichter dan Van Nieuwkerk.

De Telegraaf,

Na een uur Hollands breien ging de beuk erin tegen Bayern. De Duitsers schrokken daarvan maar ze vergaten niet doelgericht te blijven counteren.

NRC,

Ook na de thee was ZZVV doelgerichter en voerde het in de slotfase de score op.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een doelgerichte actie
 • doelgericht spel
 • doelgericht aanvalsspel

Ambtenarenvoetbal noemde columnist Jan Mulder het. Lamlendig ziet het eruit. Met de doorkopcorner en de immer kaatsende spits als voorbeeld van weinig doelgericht spel.

NRC,

De eerste doelgerichte actie van de Meppelers was pas tegen het einde van de eerste helft.

Meppeler Courant,

Alleen Gert Padding kwam tot een doelgerichte actie, maar zijn schot ging rakelings over.

Meppeler Courant,

Want als de elfduizend toeschouwers zaterdagavond een heerlijke pot voetbal kregen voorgezet, dan heeft dat voor een groot deel te maken met het verzorgde en doelgerichte aanvalsspel van Malinwa dat helaas niet werd beloond.

De Standaard,

Reinder Dolsma had nog de meest doelgerichte actie in huis. Dolsma brak op rechts door, schoof de bal onder de doelman uit Oosterhesselen door, maar via de binnenkant van de paal sprong het leder het veld weer in.

Meppeler Courant,

 • een doelgerichte spits

Na het vertrek van Ronaldo en door de blessures van Eijkelkamp en Gudjohnsen hadden we behoefte aan een snelle en doelgerichte spits.

De Standaard,

De doelgerichte Heraclesspits, in 1988 overgekomen voor het schamele bedrag van achtduizend gulden van Enter Vooruit, scoort er dit seizoen lustig op los.

NRC,

Daar ligt ook de voornaamste reden voor het falen van de technisch begaafde en erg doelgerichte Anderlechtspits Luc Nilis.

NRC,

met bijwoord


 • erg doelgericht
 • meer doelgericht
 • het meest doelgericht
 • niet doelgericht (genoeg)
 • veel doelgerichter
 • (te) weinig doelgericht

De Antwerpse defensie, met een uitstekende libero Nikolovski, gaf geen krimp. Meer zelfs, de counters van de bezoekers waren meer doelgericht.

De Standaard,

Na de hervatting was SCN de spelbepalende ploeg, maar de uitvallen van de bezoekers waren veel doelgerichter.

Meppeler Courant,

Martijn Doldersum kende een zware middag tegen de hardwerkende en behendige Hajo van der Helm, maar erg doelgericht werd MSC er niet mee.

Meppeler Courant,

Hatto Heim deed voetballend aardig mee, maar was in de afwerking niet doelgericht.

Meppeler Courant,

Hun spel diende echter alleen de schoonheid en was niet doelgericht genoeg tegen de behoudende Tsjechen.

De Standaard,

Met enkel Van Ankeren in de spits was het duidelijk dat voor de Antwerpenaren één puntje het hoofdobjectief was. Toch waren ze, na een felle start van RWDM, in de eerste helft nog het meest doelgericht met een schuin schot van Hofmans in het zijnet.

De Standaard,

De huidige trainer van Excelsior vond Mols echter nog te grillig maar ook te weinig doelgericht en gaf hem vorig seizoen geen basisplaats.

NRC,

Tevens moet de geblesseerde Peter Hoekstra straks weer inzetbaar zijn, maar de oefenmeester ziet het als een bezwaar dat de linksbuiten zo weinig doelgericht is.

NRC,

Ambtenarenvoetbal noemde columnist Jan Mulder het. Lamlendig ziet het eruit. Met de doorkopcorner en de immer kaatsende spits als voorbeeld van weinig doelgericht spel.

NRC,

met werkwoord


 • doelgericht spelen

"Ik ben aan een nieuw hoofdstuk bezig in mijn loopbaan", probeert Roy naar een verklaring te zoeken. "Ik ben veel meer doelgericht gaan spelen. Niet meer buitenom en dan een voorzet geven, als je de bal hebt. Nee, naar binnen snijden en naar het doel toe."

NRC,

De concentratie was zeer goed en er werd snel en doelgericht gespeeld hetgeen werd beloond met 4-2 eindresultaat.

Meppeler Courant,

 • doelgerichter worden

"Door Zeman werd ik reeds doelgerichter. Hij zei tegen mij: 'Jij bent er om te scoren'. En daarop werd het systeem aangepast." Roy deed in Zuid-Italië wat er van hem werd verwacht.

NRC,

"Het afgelopen seizoen is voor mij boven verwachting verlopen. Ik ben weer doelgerichter geworden en ik kan meer mooie acties maken dan ooit."

NRC,

Ook dit seizoen, waarin hij de progressie van vorig jaar doortrok en minder wisselvallig opereerde met pieken tegen Twente en Willem II, werd zijn naam in verband gebracht met Oranje. Helder was daar allerminst gelukkig mee [...]. De Leidenaar is vooral dit seizoen doelgerichter geworden.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


doelgericht 3.0

bewust ondernomen; met een bepaalde bedoeling gedaan; willens en wetens gedaan; met opzet; opzettelijk; expres; welbewust

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Algemene voorbeelden


Op basis van een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de lokale besturen en raden van toezicht, gaat Smits doelgericht het bewustzijn over vrouwen in het hoger kader activeren.

http://www.ambassadeursnetwerk.nl/amb14_act49.html

Actualizering van de frekwentie en de inhoud van de medische onderzoeken, maar vooral uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle 'risicovechtsporten'. "Alle vechtsporten waar het doelgericht toedienen van slagen, inzonderheid op het hoofd, toegelaten is", citeert Verstuyft.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een doelgerichte handeling

Hij wist niets beters te doen dan waarschuwend zijn aanwijsstok naar Rial uit te steken. Bliksemsnel trok deze de stok uit zijn handen en stak ermee naar het gezicht van Dodo. Het was niet toevallig dat een oog geraakt werd, maar - Korver was er zeker van - het gevolg van een doelgerichte handeling.

Het geluid, Bob van der Goen,

 • doelgericht optreden

Eer sommige verlichte geesten de koning (gedreven door welke bedoelingen?) zo'n toespraak laten houden, zouden zij zich beter moeten informeren. Maar ik vrees dat het geen onkunde is, maar doelgericht optreden.

De Standaard,

met werkwoord


 • doelgericht handelen

De dader is zich meestal bewust van zijn gedrag en handelt doelgericht met de bedoeling zijn slachtoffer leed te berokkenen.

http://www.sasam.be/taalnl/stalking/wat_is_stalking.htm,