doktersassistent


doktersassistent 1.0

iemand die voor zijn beroep een arts in diens werkzaamheden ondersteunt, o.m. door afspraken te maken voor spreekuur en visites, en basistaken te verrichten van verpleegkundige en laboratoriumtechnische aard; ook: beroep, functie van doktersassistent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een doktersassistent…

is een assistent; is een persoon

 • [Plaats] werkt in een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis of in een instelling voor sociale gezondheidszorg
 • [Activiteit of handeling] ondersteunt een arts in diens werkzaamheden, o.m. door afspraken te maken voor spreekuur en visites, en door verpleegkundige en laboratoriumtechnische basistaken te verrichten, zoals bloeddrukmetingen, verbanden verschonen, urineonderzoek, metingen met de hemoglobinemeter enz.

  Algemene voorbeelden


  Je hebt veel verschillende taken als doktersassistent. Je maakt de wacht- en behandelkamer van de huisarts in orde en je houdt de instrumenten brandschoon om voor de patiënten het risico op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen. Je ontvangt de patiënten, beantwoordt de telefoon, maakt afspraken voor het spreekuur en visites van de huisarts, houdt de patiëntenadministratie bij en handelt de correspondentie af. Verder assisteer je de huisarts door instrumenten klaar te zetten en aan te geven en door eenvoudige onderzoekjes uit te voeren op urine, ontlasting en bloed. Daarbij gebruik je allerlei hulpmiddelen, zoals een centrifuge voor urine-onderzoek, een bloeddruk-, een cholesterol-, een bloedsuiker- en een hemoglobinemeter voor bloedonderzoek. Daarnaast gebruik je pincetten, scharen , injectiespuiten en -naalden, verbandmateriaal en hechtmateriaal. Ook werk je met ontsmettingsmiddelen (jodium) en verschillende chemicaliën voor het steriliseren van de instrumenten. Bij de onderzoekjes die je doet, moet je je heel goed aan de voorschriften houden. Als je in een polikliniek werkt, assisteer je bij verpleegtechnische handelingen zoals het geven van injecties en het verzorgen van wonden. Je geeft ook voorlichting aan de patiënten over het hoe en waarom van een onderzoek. Daarvoor houd je via de vakliteratuur regelmatig en zorgvuldig bij wat er zoal verandert in de medische wereld en je overlegt daarover met je werkgever(s). Je werkt onder direct toezicht van de (huis)arts en hebt te maken met uitgebreide voorschriften, waaraan je je heel nauwgezet moet houden.

  http://werk.net/

  Voor een doktersassistent zijn vooral veel praktische zaken van belang, zoals verpleegkundige handelingen (bijvoorbeeld bloeddruk meten), laboratoriumhandelingen (bijvoorbeeld urine nakijken), kennis van geneesmiddelen, medische zaken. Natuurlijk geldt dat een goede omgang met de patiënten belangrijk is.

  http://www.friesepoort.nl/

  Met het diploma Doktersassistent kun je als zelfstandig beroepsbeoefenaar gaan werken bij een huisarts of in een groepspraktijk. Je kunt echter ook terecht in een ziekenhuis op verschillende poli's of in de sociale gezondheidszorg. Je werkt meestal zelfstandig onder leiding van een arts.

  http://www.friesepoort.nl/

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  doktersassistent 1.1

  mannelijke doktersassistent

  Algemene voorbeelden


  De ervaring leert dat cursisten [...] tijdens hun opleiding regelmatig al een baan vinden! Ook is het mogelijk om, nadat u deze opleiding heeft afgesloten, door middel van een verkort traject het diploma doktersassistent(e) te behalen.

  http://www.capabel.nl/content.php?pageID=209