eetlust


eetlust 1.0

lust om te eten; zin om iets te eten; trek; honger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Eetlust…

is lust

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de lust om iets te eten

  Hoofdsemagram: lust


  Algemene voorbeelden


  Symptomen van manie en depressie kunnen tegelijkertijd voorkomen (gemengde toestand). De symptomen zijn vaak opwinding, slaapmoeilijkheden, een merkbare verandering in eetlust, psychose en zelfmoordgedachten.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackbip015,

  De grootste doorbraak in het onderzoek naar narcolepsie kwam er in 1998. Toen ontdekten wetenschappers een chemische stof in de hersenen, hypocretine. Eerst dachten ze dat die een invloed had op het gewicht, dus kweekten ze een muis die helemaal geen hypocretine in het lichaam had, in de veronderstelling dat die dik zou worden. De muis werd inderdaad dik. De chemische stof zou dus een invloed hebben op de eetlust.

  http://www.innovatie.vlaanderen.be/ontw_knap/overleven/ongewildeslaap.htm,

  Indien iemand langer dan twee jaar depressief is, soms afgewisseld met periodes waarin de stemming wat beter is dan spreekt men van een dysthyme stoornis. Je ziet dan problemen met de eetlust, concentratie, slapen, intense vermoeidheid, gebrek aan zelfvertrouwen, zich schuldig voelen over van alles, en vaak een machteloos en hulpeloos gevoel.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Hepatitis A. De overdracht van dit virus gebeurt via kleine uitwerpselfragmenten die terechtkomen in drinkwater, op voedingswaren, … en zo ingenomen worden. Het virus tast de lever aan. Symptomen bij besmetting zijn: misselijkheid, braken, geen eetlust, diarree, vermoeidheid, koorts, spierpijn, hoofdpijn, gele huid, donkere urine.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/sport/vaccinatie.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • iemand alle eetlust ontnemen
  • iemand de eetlust ontnemen

  Hij bakte een omelet met tomaat, maar de geur van eieren ontnam hem alle eetlust.

  Blanco, Peter Terrin,

  • (geen) eetlust hebben
  • eetlust krijgen

  "Na een week," zegt Len Hodghton, "kreeg hij weer eetlust, zag niet meer zo geel en kon de trap afkomen."

  http://users.pandora.be/MichaelHemelaer/helende_handen.htm

  Agnes had absoluut geen eetlust, maar ze at plichtmatig de helft van haar bord leeg.

  Niet doen Agnes, Peter van Straaten,

  Hij deed geeneens moeite meer om te verbergen dat hij geen eetlust had: de voorbije dagen had hij tenminste nog wat minuscule hapjes op zijn vork geprikt als hij zich bekeken wist.

  In liefdes naam, Greta Seghers,

  Eetlust heeft hij al een tijd niet meer gehad.

  De asielzoeker, Arnon Grunberg,

  Eetlust heb ik nog niet.

  De bondgenoot, Marcella Baete,

  • de eetlust bederven
  • bevorderen
  • onderdrukken
  • opwekken
  • verliezen
  • verminderen
  • wegnemen]

  Iemand met anorexia nervosa is voortdurend bang om dik te worden en onderdrukt daarom de eetlust en het hongergevoel.

  http://home.tiscali.be/jantje/index.html

  Ook lees ik op een website dat Depakine de eetlust wegneemt.

  http://home.tvd.be/ws35762/epilepsie.html

  Hebt U ooit last gehad van weduwnaars die de eetlust verliezen?

  http://www.pipa.be/artikels/bricoux.htm

  Geef geen vetrijke voedingsmiddelen of snoep voor de maaltijd. Dit bederft de eetlust.

  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub=39

  Anijsthee bevordert de eetlust en geeft verlichting bij verkoudheid.

  http://www.tuinen.nl/Beplanting/plantenwijzer/?bron=Kruiden=Beplanting/plantenwijzer

  Wellicht wekt al dat bloed de eetlust op.

  NRC,

  Hij constateerde dat het gen, dat hij Beacon noemde, de eetlust vermindert en dat de rattenversie identiek is aan die van de mens.

  Gazet van Antwerpen,

  als subject bij een werkwoord


  • achteruitgaan
  • afnemen
  • dalen
  • terugkeren
  • toenemen
  • verbeteren
  • verdwijnen
  • verminderen

  Als een ijsverkoopster hem met een schorre stem vraagt wat voor smaak hij wil 'ziet' hij een stroom van kolen en zwarte sintels uit haar mond komen en vergaat hem de eetlust.

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  In 8 gevallen was de eetlust verbeterd.

  http://www.orthos.nl/media/perio/DOK94/DOK94art.htm

  Na 2 weken gaat de eetlust toenemen.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  De persoon heeft geen zin meer, is somber, de activiteit daalt, evenals de eetlust.

  http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

  Daarnaast is het aannemelijk dat de dader na de moord op Andrea een ander gedrag is gaan vertonen. De heer Schippers noemde gisteravond een aantal van die veranderingen die zouden zijn opgetreden. 'Mogelijk heeft de persoon de eerste tijd na de moord slecht geslapen en zag hij er slecht uit. De eetlust is misschien achteruit gegaan.'

  Meppeler Courant,

  De eetlust keert terug, maar de melkproductie blijft laag.

  http://www.id.dlo.nl/mkz/

  De eetlust verdwijnt volledig.

  http://www.id.dlo.nl/mkz/

  De eetlust vermindert, de seksuele libido verflauwt, de drive om dingen aan te pakken verdwijnt en vaak is het veel moeilijker geworden om voor de buitenwereld nog oprechte belangstelling op te brengen.

  http://users.skynet.be/streven/artikels/LansinkDepressie.htm

  Efedrine heeft een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel met als gevolg dat er een verminderd slaapgevoel optreedt, de hartslag omhoog gaat, de eetlust afneemt en de stemming verbetert.

  http://www.necedo.nl/

  met adjectief ervoor


  • de basale eetlusten

  Ultrabewerkt snoepgoed, chocolade, taart of chips leiden af van de basale eetlusten.

  https://www.foodlog.nl/artikel/gewaagde-stelling-luister-naar-je-natuurlijke-eetlusten-en-je-blijft-op-gew/,

  • een buitengewone eetlust
  • een enorme eetlust
  • een gezonde eetlust
  • een goede eetlust
  • een grote eetlust
  • een matige eetlust
  • een normale eetlust
  • een onstilbare eetlust
  • een onverzadigbare eetlust
  • een overmatige eetlust
  • een slechte eetlust
  • een ziekelijke eetlust

  Hun leven werd gedomineerd door haar ziekelijke eetlust, want Alda kwam niet meer de straat op.

  Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

  Dat is niet helemaal waar omdat de overmatige eetlust wordt afgewisseld door perioden dat de boulemia patiënt maar weinig eet.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  In het laatste geval kunnen klachten optreden van moeheid, lusteloosheid, snurken, matige eetlust en slechte adem.

  http://212.204.232.227/voorlichting/index.html

  Bovendien is het afvallen bij een normale eetlust een teken dat er een lichamelijke oorzaak kan zijn.

  http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

  Zo is de onstilbare eetlust van de Reus een veelvuldig besproken onderwerp.

  NRC,

  Hoewel z'n eigen postuur een gezonde eetlust verraadt is het volgens Ouwehand zeker niet zo dat het merendeel van de leden van de Luchtmobiele Brigade bestaat uit macho mannetjesputters.

  Meppeler Courant,

  Je werd wel wat onrustig van hem omdat zijn spitse snuitje onophoudelijk heen en weer en op en neer ging maar zijn zwemgedrag, zijn onverzadigbare eetlust, zijn opgeruimd gescharrel in een aquarium waarin hij ook op het droge kon klauteren, maakte dat je urenlang gefascineerd naar hem kon staren.

  Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

  Een te hoog ureumgehalte in het bloed veroorzaakt klachten als hoofdpijn, moeheid, misselijkheid en een slechte eetlust.

  http://www.scharrelslager.nl/

  Het ziektebeeld Paratuberculose, ook de ziekte van Johne genoemd, is een slepende en ongeneeslijke darmontsteking, die leidt tot een verminderde melkproductie en een geleidelijk verlies aan conditie, ondanks een goede eetlust.

  http://www.dierengezondheidszorg.be/,

  Ik val beter in de smaak dan Jakes vorige vriendinnen, want normaal heb ik een grote eetlust en neem een aantal stukken van haar chocoladetaart.

  Bezeten van mij, Nicci French,

  Fre en de anderen vergapen zich aan tantes buitengewone eetlust.

  Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • afgenomen eetlust
  • ongebreidelde eetlust
  • onvoorziene eetlust
  • toegenomen eetlust
  • uitgebreide eetlust
  • verhoogde eetlust
  • vermeerderde eetlust
  • verminderde eetlust

  Als hij met ons beiden de maaltijd deelt, vergeet ik haast de diefstal, zo verbaasd ben ik over de uitgebreide eetlust van de bejaarde knaap.

  Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

  Al met al blijken de resultaten van marihuana als therapie voor misselijkheid en malaise bij chemotherapie en radiotherapie hoopvol, waarbij de verbetering van levenskwaliteit o.a. door een verhoogde eetlust en een verbeterd welbevinden op de voorgrond staat.

  http://pmm.growshop.nl/

  Naast een algeheel gevoel van neerslachtigheid zien we vaak ook lichamelijke klachten en andere psychische klachten zoals slaapproblemen, vermoeidheid, verminderde of juist vermeerderde eetlust, angst, concentratieproblemen en een slecht zelfbeeld of schuldgevoel en soms ook zelfdodingsgedachten.

  http://www.opvoedadvies.nl/

  Ze had geen honger, maar de inzet en het plezier waarmee hij voor hun beiden een maaltijd samenstelde, deed bij haar een onvoorziene eetlust ontstaan.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  Tot het ziektebeeld behoren in het begin hoge koorts, verminderde eetlust en bij melkvee stopt de melkgift.

  http://www.agriholland.nl/dossiers/mkz/home.html

  Aangezien gebruikers gewoonlijk niet eten of slapen en overactief zijn, zijn de after-effecten van een lange periode van amfetaminegebruik extreme vermoeidheid, honger en verhoogde eetlust, lusteloosheid en depressie.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

  Toegenomen eetlust, maar soms ook afgenomen eetlust. Menstruatiestoornissen. Darmklachten, diarree of vaker ontlasting. Snelle geirriteerdheid, angst, andere psychische klachten.

  http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

  met onbepaald voornaamwoord


  • meer eetlust
  • minder eetlust
  • geen eetlust
  • onvoldoende eetlust
  • veel eetlust
  • weinig eetlust

  Bij onvoldoende eetlust is aan te raden enige tijd uitsluitend sappen te gebruiken.

  http://www.moermanvereniging.nl/

  Stop in ieder geval nooit met insuline spuiten zelfs al heb je weinig eetlust of voel je je misselijk.

  http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-1998/Jul-Aug-1998/verop.htm,

  Wanneer de vettostaat veel leptine meet, stuurt hij een (nog onbekend) signaal uit, waardoor we actiever worden en minder eetlust krijgen.

  De Standaard,

  Hij deed geeneens moeite meer om te verbergen dat hij geen eetlust had: de voorbije dagen had hij tenminste nog wat minuscule hapjes op zijn vork geprikt als hij zich bekeken wist.

  In liefdes naam, Greta Seghers,

  Dit kan de ellendige toestand van de zieke verlichten, zodat hij van het leven kan genieten, meer eetlust krijgt en lastige gedragingen kan beperken.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012,

  Net zoals Anorexia nervosa (gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken) betekent Boulemia nervosa te veel eetlust door nerveuze oorzaken.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  in voorzetselgroep


  • gebrek aan eetlust

  Anorexia Nervosa betekent letterlijk: gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken.

  http://www.seksueelgeweld.nl/

  Ze is een fel, strijdlustig gebeuren waarin veel akteurs vermageren door gebrek aan eetlust en slaap, en waarin ze bang zijn voor de vreemdeling die zijn kop aan het raam vertoont.

  Het beleg van Brussel, Frans Verleyen,

  Zijn lusteloosheid, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, gastritis; darmklachten, psychische of fysieke ziekten?

  http://www.ckh.be/

  • tekort aan eetlust
  • verlies aan eetlust

  De term anorexia nervosa - letterlijk gebrek aan eetlust van 'nerveuze' of psychische aard - is misleidend, omdat deze patiënten niet lijden aan een tekort aan eetlust.

  http://www.eetstoornis.be/pr_project1_Vlaamse_Gemeenschap.htm,

  De slapeloosheid, de duizeligheid en het verlies aan eetlust verdwenen vanzelf.

  Poes poes poes, Paul Mennes,

  • een aanval van eetlust
  • verandering van eetlust
  • verlies van eetlust
  • vermindering van eetlust

  Bij ontwenning treedt er soms misselijkheid, vermindering van eetlust en een gevoel van angst op.

  http://www.drugsbase.com/

  Vrouwen die een gemiddeld gewicht hebben, die vaak aanvallen van eetlust krijgen en daarna alles weer gaan uitbraken.

  http://www.uvv.be/uvv5/top/framesn.html,

  Overige verschijnselen bij een aanval zijn: Verandering van eetlust; Verandering van waak-slaapritme; Overgevoeligheid voor licht, geluid en geur; Stoornissen in de vochthuishouding.

  http://www.hoofdpijnpatienten.nl/medicijnen.htm,

  Tekenen en symptomen van depressie omvatten perioden van: voortdurend neerslachtig, angstig of leeg gevoel; gevoelens van wanhoop of pessimisme [...], moeilijkheden om te slapen of om door te slapen; verlies van eetlust en gewicht, of gewichtstoename.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackbip015,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • honger en eetlust
  • libido en eetlust
  • vetopslag en eetlust

  De uitvinder gaf toe dat er snellere manieren zijn om het gras af te maaien, want uiteraard hangt de snelheid af van de honger en de eetlust van de konijnen.

  De Standaard,

  Ecstasy verhoogt het gehalte serotonine in de hersenen, wat een stemmingsverandering teweegbrengt, het libido en de eetlust onderdrukt, de geest stimuleert en de lichaamstemperatuur verhoogt.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

  Dit is niet gunstig, want het hormoon bevordert de vetopslag en de eetlust.

  http://www.opdieet.nl/dieeten.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen