eindtijd


eindtijd 1.0

periode die volgens verschillende religieuze culturen het einde der tijden vormt en daarmee de menselijke geschiedenis afsluit

Semagram


De eindtijd…

is een tijd

 • [Geheel] is een deel van de menselijke geschiedenis
 • [Tijd] situeert zich aan het einde der tijden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is doorgaans gerelateerd aan een religieuze visie op mens en wereld; wordt, afhankelijk van de betreffende cultuur, vaak verbonden met de verwachting van de terugkeer van een god of godheid

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Op het einde van 15de eeuw bij voorbeeld, kwam een hele millenaristische beweging op gang. De eindverwachting groeide. Er verschenen kometen aan de hemel en er verscheen drukwerken [...] waarin verwijzend naar allerhande natuurverschijnselen, werd aangetoond dat met de breuk van de eeuw de eindtijd was aangebroken.

  De Standaard,

  4. Openbaring - voltooiing: gunt ons een blik op de gebeurtenissen van de eindtijd, de wederkomst van de Heer, zijn regering en de eeuwigheid.

  http://www.ping.be/ontmoeting/bijbel/meerboek.html

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  eindtijd 2.0

  tijdstip waarop iets eindigt of moet eindigen

  Semagram


  Een eindtijd…

  is een tijd

  • [Tijd] situeert zich op het ogenblik dat iets eindigt
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak gepland

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Ondernemers binnen de diepenring moeten om één uur 's nachts een einde aan de live-muziek maken, voor hun collega's elders in de stad geldt als eindtijd twaalf uur 's nachts.

   Dagblad van het Noorden,

   De vergunning voor onbeperkte openingstijden vervalt [...]. Er komt voor alle horeca-bedrijven, zowel discotheek als café, een gezamenlijke eindtijd van bijvoorbeeld vier uur 's nachts.

   Meppeler Courant,

   Destijds is in overleg met de bewoners gekozen om per wijk de eindtijd van het betaald parkeren vast te stellen, omdat in elke wijk specifieke problemen waren geconstateerd.

   Rotterdams Dagblad,

   Combinatiemogelijkheden


   met ander, nevengeschikt substantief


   • begintijden en eindtijden

   Kan ik met vaste begin- en eindtijden werken (bijv. van 08.00 uur tot 17.00 uur)?

   http://www.heisterkamp.nl/nl_index.htm

   eindtijd 3.0

   (sport)

   hoeveelheid tijd waarin een sporter of sportploeg de finish bereikt; tijd waarin de finish wordt gehaald

   Semagram


   Een eindtijd…

   is een tijd

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het bereiken van de finish
   • [Betrokkene] heeft betrekking op een sporter of sportploeg

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Met een eindtijd van 1.02.31 veroverde hij goud en verbeterde meteen het baanrekord dat op naam stond van de Amerikaan Seth Van Neerden.

    De Standaard,

    De eindtijden van de teams had de trainer echter wel al ingeschat: team 2 zou in 9 uur 55 finishen [...], team 3 in 9 uur 57 (met bonificatie 9 uur 32).

    http://www.kennemerrunners.nl/Nieuwsbrieven/Nieuws36.doc