familiehulp


familiehulp 1.0

hulp die familieleden elkaar verlenen; onderlinge hulp in een familie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Familiehulp…

is een handeling

 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt aan en door familieleden onderling gegeven

  Hoofdsemagram: hulp


  Algemene voorbeelden


  Frequenties 'motieven familiehulp' [...]. Bij deze vraag is het doel om vast te stellen wat de beweegredenen voor mensen zijn om familieleden te helpen. Hier lijkt variatie in te bestaan tussen de personen, hoewel het grootste deel van de studenten iets voor hun familieleden doet omdat ze om hen geven. De studenten zijn het het minste eens met de stelling waarbij het gaat om het geven van familiehulp omdat ze zich er verplicht toe voelen.

  http://www.nkps.nl/Downloads/NKPSscales_finalreport.pdf,

  Vrijwilligerswerk vindt plaats in een georganiseerd verband en onderscheidt zich daarmee van ongeorganiseerde en spontane buren- en familiehulp en mantelzorg.

  https://www.borne.nl/LoketDocumenten%5CNota%20vrijwilligerswerkbeleid.pdf,

  Met vrienden, buurt- of familiehulp, netwerken van onderlinge steun, klusjeswerk, scharrelbaantjes en zwart inkomen ontstaat in Nederland een informele economie met karakteristieken zoals die bekend zijn uit sociologisch onderzoek naar arme mensen in Derde-Wereldlanden.

  NRC

  familiehulp 2.0

  hulp die men verleent aan een ziek of bejaard familielid, vooral op het vlak van de huishoudelijk taken en de dagelijkse verzorging; zorghulp voor een familielid

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Familiehulp…

  is een handeling

  • [Plaats] wordt meestal thuis verleend bij een familielid of in een rusthuis e.d.
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan een ziek of bejaard familielid
  • [Handelende persoon] wordt verleend door een familielid
  • [Object betroffen] heeft vooral betrekking op de huishoudelijke en verzorgende taken

  Algemene voorbeelden


  Een toenemend aantal 55-plussers (namelijk 13 procent) verlenen informele hulp of mantelzorg. Gemiddeld is de mantelzorger vier uur per week met familiehulp bezig.

  http://www.anbo.nl/

  De Molukse ouderen kregen in het algemeen meer familiehulp dan hun Nederlandse leeftijdgenoten [...]. Molukse kinderen werden als eerstverantwoordelijken voor de ouderenzorg gezien. Het regelen van (aanvullende) hulp werd als hun taak beschouwd. Nederlandse ouderen benadrukken hun kinderen niet te willen belasten en waren eerder geneigd tot inschakeling van professionele hulp.

  http://www.vilans.nl/Site_Webwinkel/docs/PDF/Interculturele_familiezorg.pdf

  familiehulp 3.0

  ((vooral) in België)

  hulp die men in het kader van sociale zorgverlening thuis aan een gezin in moeilijkheden biedt, vooral op het vlak van de huishoudelijk taken en de dagelijkse verzorging; zorghulp voor een gezin

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Familiehulp…

  is een handeling

    Algemene voorbeelden


    Er is dringend nood aan familiehulp in Brussel. Vandaag opent de VZW Familiehulp een nieuw opleidingscentrumcentrum in Brussel. Het centrum [...] wil mensen met minder kansen opleiden tot polyvalent verzorgende.

    http://www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/dringend-nood-aan-familiehulp-in-brussel,

    Hebben jullie geen recht op familiehulp? Zodra de diagnose viel, hebben we een persoonlijk assistentiebudget aangevraagd. Maar we staan nog altijd op de wachtlijst, twee jaar later. We krijgen ook geen hulp van Kind & Gezin: die geven hulp bij twee tweelingen of bij een drieling, maar niet voor een tweeling en een zwaar gehandicapt kind.

    http://eenlachvoornoach.wetpaint.com/page/Artikel+Primo+TV+Gids,

    familiehulp 4.0

    ((vooral) in België)

    iemand die voor zijn beroep in een ondersteunende of vervangende rol huishoudelijke en verzorgende taken verricht in een gezin in moeilijkheden, veelal in opdracht van een instelling voor sociale hulpverlening; hulpverlener in een gezin

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een familiehulp…

    is een persoon

      Algemene voorbeelden


      Openbare dienst te Sint-Jans-Molenbeek zoekt een familiehulp (m/v) voor de dienst thuiszorg.

      http://www.google.nl/search?hl=nl&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Anl%3Aofficial&channel=s&q=%22zoekt+een+familiehulp%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

      Bij een verzekerd schadegeval in België worden de volgende prestaties verleend: [...] de bijstand van een familiehulp wanneer u in een ziekenhuis bent opgenomen en dit tot beloop van maximaal € 750.

      http://users.skynet.be/sdmverzekeringen/pages/nuttige%20info/Algemene%20voorwaarden/Nateus/Brand.pdf,

      Vanmorgen is familiehulp geweest, ik ben nog nooit zo opgelucht geweest dat er iemand m'n huishouden [...] komt overnemen.

      http://forum.zappybaby.be/viewtopic.php?f=14&t=16660&st=0&sk=t&sd=a&start=1475,