gezinshulp


gezinshulp 1.0

hulp die men in het kader van sociale zorgverlening thuis aan een gezin in moeilijkheden biedt, vooral op het vlak van de huishoudelijk taken en de dagelijkse verzorging; hulpverlening aan een gezin

Semagram (extra betekenisinformatie)


Gezinshulp…

is een handeling

  • [Organisatie of instelling] wordt veelal verstrekt vanuit een instantie of instelling voor sociale zorgverlening
  • [Plaats] wordt thuis verleend bij een gezin
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan personen in een gezin die om fysieke, psychische of sociale redenen ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de huishouding
  • [Handelende persoon] wordt verleend door een verzorgende
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de huishoudelijke en verzorgende taken in een gezin

Algemene voorbeelden


De verzorgende zal de hulpverlening op zich nemen wanneer er meer dan louter huishoudelijke hulp noodzakelijk is. Zowel de oudere cliënt als het jonge gezin kunnen een beroep doen op een verzorgende. De aard van de opdrachten binnen de gezinshulp is veelzijdig. De zorg voor het lichamelijk welzijn en de hygiëne staan voorop. Maar ook gezonde voeding, dieetvoeding, de was, de strijk, het onderhoud van de woning behoren tot de opdrachten.

http://www.acw.be/regioaalstoudenaarde/worddocumenten/Thuiszorgdossier.doc.

Een kraamverzorgster kan ook vragen beantwoorden, huishoudelijke taken overnemen en uw partner ondersteunen. Gezinshulp is soms zinvol in een druk huishouden met meerdere kleine kinderen.

http://www.kindjeopkomst.nl/default.htm

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


gezinshulp 2.0

iemand die voor zijn beroep in een ondersteunende of vervangende rol huishoudelijke en verzorgende taken verricht in een gezin in moeilijkheden, veelal in opdracht van een instelling voor sociale hulpverlening; hulpverlener in een gezin

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gezinshulp…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] werkt veelal voor een instantie of instelling voor sociale zorgverlening
  • [Plaats] levert thuiszorg bij een familie
  • [Activiteit of handeling] verricht huishoudelijke en verzorgende taken in een gezin
  • [Belanghebbende of begunstigde] verleent hulp aan personen die om fysieke, psychische of sociale redenen ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de huishouding

Algemene voorbeelden


De diensten [...] bieden hulp aan gezinnen in moeilijkheden, ouderen, personen met een handicap en zieken zodat zij naar hun eigen woonst kunnen terugkeren of er kunnen blijven wonen. De gezins- of bejaardenhulpen helpen of vervangen deze personen bij hun gezinstaak en huishoudelijke werkzaamheden en geven daarbij een echte ondersteuning. Zij vormen de schakel tussen de verschillende leden van het gezin en het medisch- sociale netwerk [...] met wie ze in overleg en in coördinatie handelen.

www.cdcs.irisnet.be/docs/CCC2002.pdf

Elke gezinshulp bezoekt per week wel zo'n vijf à zes adressen. Zoals we voorheen werkten kwamen onze gezinshulpen met een grote diversiteit aan schoonmaakmiddelen in aanraking. Ze hangen als het ware wekelijks boven een cocktail aan produkten, die niet echt goed voor de gezondheid zijn. Daarom hebben we gekozen voor een systeem van eigen middelen en materialen.

Meppeler Courant,