fier


fier 1.0

((vooral) in België)

vervuld van een groot gevoel van eigenwaarde tot uitdrukking komend in zijn houding of in de behoefte niet toe te geven of zich niet ondergeschikt te maken; zelfbewust; trots; in meer negatieve zin ook: vervuld van een gevoel dat men meer is dan anderen; hooghartig

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een fier man
 • een fier volk
 • een fiere burger
 • een fiere haan
 • een fiere man
 • een fiere vrouw

Maar mijn vader was een fier man; hij oordeelde dat het werk van zijn handen dit van een magistraat of een ander notabele waard was.

Wij, heksen, Roger Pieters,

De Joegoslaven zijn een fier volk, met een lange traditie van strijd.

http://www.pvda.be/solidair/n2399/joego239901.htm

Maar de Vlamingen, en niet alleen de Vlaamse Brusselaars, maar ook zij die naar Brussel komen, moeten er optreden als zelfbewuste, fiere burgers.

De Standaard,

Guignard de Leperd wint gemakkelijk het pleit. Hoe heeft hij de fiere haan met zijn gebabbel niet overbluft! Zelf vindt Guignard het een geschikt moment om het gezag te polsen naar een mogelijke opslag.

De verdwazing, Andreas Roels,

Zes dagen geleden was Geraldines moeder nog een gesoigneerde, fiere vrouw geweest van middelbare leeftijd.

Dwaalspoor, Jetteke van Wijk,

met bijwoord


 • heel fier

Met kleine, duidelijk hoorbare pasjes kwam mijn grootmoeder breekbaar maar heel fier naar mijn moeder toe.

Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

 • fier rechtop

Fier rechtop, in badpak of in zwembroek paraderen zij door het zwembad.

http://users.pandora.be/ddat/Competitie/Competitie.htm

Met alles wat hij van plan was geweest klaarblijkelijk aan scherven, misschien al met het gevoel dat God Hem in de steek had gelaten, had Jezus verpletterd moeten zijn. En toch stond Hij fier rechtop. Een man ingebed in Zijn tijd, verslagen maar niet gebroken.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

met werkwoord


 • zich fier bewegen

Hij beweegt zich trots en fier en is een zeer charmante verschijning.

http://www.shih-tzu.nl/rasbeschrijving.htm

met ander, nevengeschikt adjectief


 • trots en fier

Hij beweegt zich trots en fier en is een zeer charmante verschijning.

http://www.shih-tzu.nl/rasbeschrijving.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


fier 2.0

((vooral) in België)

bewondering en voldoening voelend wegens eigen verdienste, bezit of situatie, of die van iemand anders waarbij men zich betrokken voelt; trots

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een fiere bezitter

Ik draag nooit een hemd, ben de fiere bezitter van een Fiesta '87, lees Humo, had geen tv op kot en bezat afgedragen cantusschoenen.

De Standaard,

met bijwoord


 • heel fier
 • terecht fier

Veel uitgevers weten maar al te goed dat veel amateurs heel fier zijn als ze in een tijdschrift of boek kunnen verschijnen.

http://home2.planetinternet.be/rv047190/fotocursus/pdf/Cursus%20Natuurfotografie%201dot2.pdf,

Goossens is terecht fier op zijn verwezenlijkingen: "Een advocaat verleent gratis juridische hulp. Gepensioneerde artsen verlenen medische zorg."

De Standaard,

met werkwoord


 • fier zijn op iets of iemand

( (vooral) in België)
 • fier gaan op iets of iemand

Een wedstrijd waarop ik fier ben.

De Standaard,

"Ik ben heel fier op dit orkest. Zeven jaar hebben we keihard gewerkt."

De Standaard,

"Mijn vader is de enige op wie ik ooit fier ben gegaan," antwoordde ik boud aan de rechter.

Wij, heksen, Roger Pieters,

met voorzetselgroep


 • fier zijn op iets of iemand

( (vooral) in België. Minder gebruikelijk dan fier op.)
 • fier zijn om iets
 • fier zijn over iets

( (vooral) in België)
 • fier gaan op iets of iemand

Een wedstrijd waarop ik fier ben.

De Standaard,

"Ik ben heel fier op dit orkest. Zeven jaar hebben we keihard gewerkt."

De Standaard,

"Ik won hier vijfentwintig wedstrijden en drie titels op rij en verlies van een man als Krajicek die met zijn huidige vorm iedereen aankan. Ik ben ontgoocheld, maar toch fier om hetgeen ik hier bereikte", fluisterde Sampras.

De Standaard,

Voorzitter en schatbewaarder waren terecht fier over de prestatie van hun 'mannen'.

http://www.hockey-hoegaarden.be/

De geweldige input die mijn voorganger heeft kunnen realiseren, heeft de podiumkunstensector zowel in de breedte als in de diepte een enorme impuls gegeven. Daar zijn we fier over, en terecht, maar, u weet het, daar worden ook veel vragen bij gesteld.

http://www.vti.be/,

"Mijn vader is de enige op wie ik ooit fier ben gegaan," antwoordde ik boud aan de rechter.

Wij, heksen, Roger Pieters,

Soms ga ik er fier op over bovennatuurlijke krachten te beschikken, maar ze werden mij op het lijf gegooid.

Wij, heksen, Roger Pieters,

met dat-zin


Ik ben fier dat ik aan dit projekt mag werken.

De Standaard,

met infinitief met te


In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de pompeuze naam het feit niet kan verdoezelen dat 40 procent van de Brusselaars onder de armoedegrens leeft, komen we op met 75 kandidaten. Onder hen 43 vrouwen. Ik ben fier één van hen te zijn en de lijst te trekken.

http://www.pvda.be/doc/doc/1mei1999.htm,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


fier 3.0

((vooral) in België)

van of als van iemand die fier is; van of als van iemand die vervuld is van eigenwaarde; van of als van iemand die trots is

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een fier gezicht
 • een fiere blik
 • een fiere gang
 • een fiere houding
 • een fiere uitstraling
 • met fiere pas

Onvoorstelbaar wat ze samen met de armen hebben moeten meemaken: altijd weer vermoorde vrienden, altijd weer op de vlucht. En toch: nergens heb ik meer geloof en hoop ervaren dan daar. Fiere gezichten. Inzet. Verbondenheid. Vergevingsgezindheid tegenover de vijand van gisteren. Aartsbisschop Romero zei ooit: "Mij kunnen ze doden, maar ik zal verrijzen in mijn volk".

De Standaard,

Tankcommandanten met verweerde gezichten, hoog in de geschutstorens, overzagen het straatbeeld met fiere blik.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Onder zijn bezielende leiding en de leuze 'Heil zucht den Edlen' kreeg de Duitse herdershond vanaf het eerste officiële exemplaar, de reu Horand von Grafrath, die nu nog 'ook voor zijn tijd zeer edel' wordt genoemd, zijn fiere gang en rechte neus.

Poot: verhalen over de hond, Midas Dekkers,

Ik hoorde haar stem en haar lyrische voordracht; ik zag haar zachte, voorname gelaatstrekken, haar fiere houding; ik bewonderde haar vrije, onbevangen optreden en ik raakte weer in de ban van haar persoonlijkheid.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

De Mergellander is een middelgroot schaap met opgeheven kop; dit geeft het zijn fiere uitstraling.

http://home2.planetinternet.be/stilerf/schapen.htm

Net zo goed is het de waarheid dat zij met fiere pas naar het parkeerterrein loopt en met verve de auto door het verkeer stuurt.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

fier 4.0

((vooral) in België)

( Gezegd van zaken)
statig rechtopstaand of zich hoog verheffend als of als van iemand die fier is; statig

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een fiere borst
 • een fiere hals

Ze willen er met alle middelen als elegante dames uitzien. Ze blazen zich op als pauwstaarten en zetten fiere borsten.

Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

Johan knikt zichzelf toe en herkent de houding van Alma: dezelfde fiere hals, het hoofd recht op de schouders.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Vaste verbindingen


fier 5.0

((vooral) in België)

( Gezegd van dieren)
een statige houding hebbend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een fiere hengst
 • een fiere ooievaar

Want ik zal je dit zeggen, klotenklapper: als ik een paard geef is het wel degelijk een fiere hengst en niet een ruin met ouderdomsverschijnselen of een merrie met baarmoederverzakking.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

De fiere, op één poot staande ooievaar met een kikker in de snavel was tevens het logo van de Dupont-fabrieken.

Morgenster, Jaap Scholten,