trots


trots 1.0

groot gevoel van eigenwaarde tot uitdrukking komend in de behoefte niet toe te geven of zich niet ondergeschikt te maken; zelfbewustzijn; fierheid

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • iemands trots breken
 • zijn trots hebben

Maar toch zegt ze: "Als Jeltsin denkt dat hij de Tsjetsjeense trots kan breken dan heeft hij het bij het verkeerde eind."

NRC,

Ook een vertegenwoordiger van Douwe Egberts, die wat denigrerend begon te praten over 'die kleine winkeltjes', heeft ze eruit gegooid, 'eruit en er nooit meer in!' Ja zeg, ze heeft ook haar trots.

Een soort Engeland, Robert Anker,

met adjectief ervoor


 • nationale trots
 • vaderlandse trots
 • iemands grote trots

Heel zenuwachtige mannen, want voor Turken heeft voetbal mythische proporties aangenomen. Het is een kwestie van eer en nationale trots.

De Standaard,

In de Verenigde Staten zwollen het zelfvertrouwen en de vaderlandse trots aan, terwijl Europa onontkoombaar op oorlog afstevende.

NRC,

Hij vraagt ontslag van alle rechtsvervolging op grond van noodweerexces: Kharim zou ten prooi zijn geweest aan een hevige gemoedsbeweging, veroorzaakt door het geweld van Ali. Die gemoedsbeweging is versterkt door zijn grote trots, die vrij uitzonderlijk is in de Nederlandse samenleving.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • geknakte trots
 • gekrenkte trots

Toen de rampspoed de koning eenmaal vol in het gelaat heeft getroffen, speelde Dijkstra geloofwaardig de teleurgestelde man die met geknakte trots moet erkennen dat hij weliswaar eerlijk is geweest aan zijn principes, maar het desondanks niet bij het rechte eind had.

Meppeler Courant,

De zorg om mijn moeder, de uitzichtloosheid, de diepe onvrede, de frustraties, de gekrenkte trots, mijn werkloosheid, alles is er weer.

http://www.sdnl.nl/jurilet2.htm

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


trots 2.0

gevoel van bewondering en voldoening wegens eigen verdienste, bezit of situatie, of die van iemand anders waarbij men zich betrokken voelt; fierheid

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • klinken
 • zwellen

'Het is maar een reproductie,' zegt ze, als hij met zijn vingers over het gladde papier wrijft. 'Naar een prent van Moronubu: kabuki-acteurs. Mijn vader heeft nog gespeeld.' Er klinkt trots in haar wat hese, donkere stem.

Alle verhalen, Manon Uphoff,

De trots die in mijn borstkas zwol, dreigde mijn frêle ribbetjes te verbrijzelen.

Annelies Verbeke in De Morgen, Annelies Verbeke,

met adjectief ervoor


 • gepaste trots
 • grote trots
 • moederlijke trots
 • rechtmatige trots
 • vaderlijke trots
 • vol trots

Gepaste trots is natuurlijk geen enkel probleem, maar een overkill aan vaderlijke/moederlijke trots zorgt op social media voor de nodige ergernissen.

http://www.archie.nl/nl/component/content/article?id=3016:social-media-ergernissen

'Met enige opgetogenheid heb ik het boek bij de uitgever ingeleverd', knikt de maker van het boek met gepaste trots, maar bescheiden.

Meppeler Courant,

Geheel volgens plan legde hij het dossier in haar schoot, boog zich vertrouwelijk voorover en bepotelde met een kameraadschappelijk gebaar haar rechterschouder. Een gevoel van grote trots overviel hem. Waar had hij dit geluk verdiend, zo vroeg hij zich pathetisch af en alleen hij wist dat het antwoord op die vraag "nergens" luidde.

Oude Politieke Cultuur, Joris Tulkens,

De pastoor ging vlak voor de katafalk staan en somde in een toespraak een aantal eigenschappen op van mijn vader die weliswaar aan geen kant met de werkelijkheid overeenstemden, maar die ons allen met rechtmatige trots vervulden.

De wekker, André Janssens,

Vol trots liet Johan ons zijn veestapel zien; twee tamme koeien met ronde buiken en die met tongen als sikkels een soort steppegras aftrokken, een ezel, knorrende biggen, een klad witte kippen en een gans.

http://users.skynet.be/evds/sbc115.htm

Na afloop van het betoog keek hij naar zijn gast met bewondering en iets van vaderlijke trots.

NRC,

in voorzetselgroep


 • met enige trots
 • met gepaste trots
 • niet zonder enige trots
 • met trots
 • niet zonder trots
 • met trots vervullen
 • met trots vervuld
 • van trots vervuld
 • zwellen van trots

Met enige trots wijst Angelique naar een grote trofee, die in de woonkamer van de sfeervol verbouwde boerderij staat te pronken.

Meppeler Courant,

'Met enige opgetogenheid heb ik het boek bij de uitgever ingeleverd', knikt de maker van het boek met gepaste trots, maar bescheiden.

Meppeler Courant,

Zijn onderscheidingen die hij heeft verdiend in het leger draagt hij met trots op zijn borst.

http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

"Van die in totaal 28 partijen verloor ik er geen enkele", zei Didier Piot [...] niet zonder enige trots.

De Standaard,

De conrector leidt mij niet zonder trots de school rond.

De Standaard,

Op de achterkant had ik mijn naam gestempeld: tandarts Kühler. Sinds kort had ik mijn eigen naamstempel. Een van die kleine dingen die mij met trots vervulden.

Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

Aan het eind van die winter was zijn vader bij het bombardement op het bezuidenhout omgekomen. Het bericht had hem met grote trots vervuld. Nu hoorde hij ook echt bij de oorlog.

Rituelen, Cees Nooteboom,

Jozef zou, voor zover Maria hem kende, van trots vervuld moeten zijn dat Jezus zèlfs geen goedkope grondstoffen nodig had om een aantrekkelijk produkt te vervaardigen.

Mooi was Maria, Marijke Höweler,

met voorzetselgroep


 • trots op iets of iemand
 • trots om iets

Zorgelijk kijk ik toe terwijl mijn dochtertje, stralend van trots om deze grootse verantwoordelijkheid, haar werkzaamheden verderzet.

Dag en Nacht, Emile Pérez,

Fijne humor en zelfrelativering staan haar trots niet in de weg, trots om het privilege al vijftig jaar de schakel te zijn tussen deze liederschat én Brechts ideeën, en steeds weer nieuwe generaties toehoorders.

De Standaard,

De trots op de eigen streek is heel belangrijk bij het ontwerpen van nieuwe toekomstplannen.

http://www.snnonline.nl/

met onbepaald voornaamwoord


 • een zekere trots
 • enige trots

Het is waar, dat er in die periode, bij het kabinet Den Uyl bijvoorbeeld, ook veel tijd, aandacht en geld in die onderkant gestoken is en dat we met een zekere trots zeiden: "Het lijkt erop alsof de verzorgingsstaat zoals wij die geschapen hebben minder een klassenmaatschappij is dan dat wat wij van elders kennen of van vroeger gekend hebben".

http://www.human.nl/constandse/lezingen/index.htm,

Met enige trots wijst Angelique naar een grote trofee, die in de woonkamer van de sfeervol verbouwde boerderij staat te pronken.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


de trots zwelt in iemands borstkas; iemands borst zwelt van trots

 1. iemand voelt een gevoel van trots opkomen

  De trots die in mijn borstkas zwol, dreigde mijn frêle ribbetjes te verbrijzelen.

  Annelies Verbeke in De Morgen, Annelies Verbeke,

zwellen van trots

 1. zeer trots zijn

  'Wie het netste handschrift heeft, mag de woorden opschrijven' zei mevrouw Streekstra. Iedereen in mijn groepje wees naar mij. Ik zwol van trots en nam me vast voor ervoor te zorgen dat ons groepje de beste lijst zou maken.

  http://www.ouders.nl/xuit9908.htm,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


trots 3.0

iemand of iets waarop men trots is; pronkstuk

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • de grote trots
 • de plaatselijke trots
 • iemands vaderlandse trots

Want Cécile Kayirebwa vervolgt in haar favoriete tempo: rustig aan gelijk het vee, de grote trots van haar geboorteland.

NRC,

Ze speelt al tweeëntwintig jaar bij de plaatselijke trots, maar stond aanvankelijk niet bekend als een supertalent.

Meppeler Courant,

Hij is onze vaderlandse trots, hij is Michiel de Ruyter die, blauwgekield, aan het grote wiel draait.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

met voorzetselgroep


 • de trots van iets of iemand

Middenin de ruimte staat de trots van het museum: een versteende boomstam van 750 kilogram.

Meppeler Courant,

Net afgestudeerd waren ze. Het beste wat Taiwan te bieden had, de trots van hun ouders en aan het begin van een schitterende carrière.

De Standaard,

De panda's die altijd de trots van de zoo waren, lagen het grootste deel van de dag te slapen.

De Standaard,

Zuurkool, paté de foie gras in korstdeeg (ganzeleverpastei) en kougelhopf, met een heerlijke Elzaswijn, vormen de grote gastronomische trots van de streek.

http://www.francemaison.nl/results.php?depid=67

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


trots 4.0

vervuld van een groot gevoel van eigenwaarde tot uitdrukking komend in zijn houding of in de behoefte niet toe te geven of zich niet ondergeschikt te maken; zelfbewust; fier; in meer negatieve zin ook: vervuld van een gevoel dat men meer is dan anderen; hooghartig

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een trots geslacht
 • een trots volk
 • een trotse natie
 • een trotse vrouw

En waar bleef hij, de grote stamboekvader, de rechtvaardige bankier, de Abraham van dit trotse geslacht?

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

De Turken zijn een trots volk. Ze laten veel over hun kant gaan, maar als ze eenmaal tot het uiterste zijn getart is hun eergevoel belangrijker dan materieel gewin of politiek aanzien.

NRC,

De inwoners van de eens zo trotse natie twijfelen aan de toekomst.

Algemeen Dagblad,

En Julie? Die zien we in een onwaarschijnlijk hoog tempo van een bedeesd meisje uit de provincie veranderen in een welbespraakte, trotse vrouw.

NRC,

met bijwoord


 • te trots
 • zo trots

Hij is te trots om ook maar aan iemand te tonen dat hij rouwt.

Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

Toen Anna weer met de kinderen was vertrokken om naar een kleiner appartement te verhuizen en een vaste baan te zoeken, belde ik Kristina Lundberg op om te vragen of ze contact met mij wilde houden. 'Anna is immers zo trots. En gesloten', zei ik. 'Ik weet het. Ik zal u stiekem een keer in de week opbellen. Maar maakt u zich niet ongerust. Ze is ook sterk.'

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

met werkwoord


 • trots lopen
 • trots zijn

Kon een vrouw trotser lopen? Niet een vrouw uit zijn land tenminste, niet een vrouw die in de polders was opgegroeid en de rug op de fiets had gekromd om minder wind te vangen. Zo'n vrouw zou nog 'hoi' mompelen, en dat mocht dan weinig elegant klinken, het was duizendmaal fijnzinniger dan de kaken stijf op elkaar houden en de kin in de lucht steken en zonder enig blijk van herkenning de man voorbij lopen van wie ze de intiemste geur kende omdat ze hem twee etmalen geleden nog in de armen had gesloten.

Voel maar, Jan Brokken,

Ernest had een hunkerende, haast ziekelijke behoefte aan onbeantwoorde tederheid in zich. Hij wist dat Félice een uitweg betekende. Eigenlijk was hij een masochist. Hij sloot zich bewust af voor anderen. Hij was trots, hij was een schilder. Hij was de kunstenaar; Ernest. De egoïst die met vrouwen speelde.

Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


trots 5.0

bewondering en voldoening voelend wegens eigen verdienste, bezit of situatie, of die van iemand anders waarbij men zich betrokken voelt; fier

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een trotse bezitter
 • een trotse eigenaar
 • een trotse moeder
 • een trotse vader
 • trotse ouders

Annabel (26) is sinds vier jaar de trotse bezitter van een rijbewijs.

De Standaard,

Naast de mogelijkheid om de trotse eigenaar van een schilderij te worden, bestaat de mogelijkheid van kunstuitleen.

http://www.e-art.nl/

'De moeder van de kunstenaar! Een trotse moeder, neem ik aan. En terecht, terecht.'

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Sanz was een trotse vader, en toonde de anderen hoe zijn zoontje bij het horen van een bepaalde grammofoonplaat ging dansen.

Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

Ouderen hebben hun vogelkooitje meegenomen naar het park, kleine kinderen worden - netjes aangekleed - door trotse ouders op de foto gezet.

News.nl,

 • een beetje trots

En als ik nog iets zinvols met mijn dag kan aanvangen, ben ik 's avonds zelfs een beetje trots op mezelf.

http://www.cvs-online.nl/files/CVS5.pdf,

met bijwoord


 • best trots
 • bijzonder trots
 • enorm trots
 • erg trots
 • hartstikke trots
 • heel trots
 • nogal trots
 • ontzettend trots
 • terecht trots
 • vreselijk trots
 • zeer trots
 • zo trots

De schilders in het lokaal zeggen best trots te zijn dat hun eigen werk met een mooie lijst in de gangen hangt.

Meppeler Courant,

'We zijn bijzonder trots op ons unieke orgel', verklaart dominee C.A.D. van der Meulen, 'het orgel is zelfs ouder dan de kerk is.'

Meppeler Courant,

De jubilaris is enorm trots op zijn huldiging.

Meppeler Courant,

Zo was de vakbond onlangs erg trots op zichzelf dat ze zo'n goed sociaal akkoord uit de wacht wisten te slepen bij hun onderhandelingen met het kabinet over de bezuinigingen.

http://www.antenna.nl/unitas/archief/krant/krantdec03.html,

Maar na elk optreden ben ik hartstikke trots op haar.

http://www.stripteasebelgium.be/aktueel.htm,

Ik ben heel trots op mezelf dat ik alles gewonnen heb wat mogelijk is.

De Telegraaf,

Schrik dus niet wanneer u tijdens uw wandeling door een autochtoon een stuk groente in de handen gestopt krijgt. Ze zijn hier nogal trots op hun moestuin.

De Standaard,

Nu hebben we sinds 28 oktober een prachtig nieuw orgel, helemaal eigenhandig gemaakt, niks machinaals. Ik ben er ontzettend trots op.

NRC,

Zweden is terecht trots op zijn beleid van gelijke kansen.

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

Kinderen vinden het prachtig om te leren en zij zijn dan ook vreselijk trots als zij iets onder de knie hebben gekregen.

http://www.ikvader.nl/column-view.php?id=703,

Het concert begon met het vijftien leden tellende jeugdorkest, waarop de muziekvereniging zeer trots is.

Meppeler Courant,

Een slappe kin, zorgrimpeltjes rond de ogen, bedroefde ogen, en mijn kastanjebruine haar, waar ik altijd zo trots op was geweest, werd grijs.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

met werkwoord


 • trots kijken
 • trots klinken
 • trots melden
 • trots poseren
 • trots staan
 • trots tonen
 • trots vertellen
 • trots wijzen naar
 • trots wijzen op
 • trots zeggen
 • trots zijn
 • iemand trots maken
 • iemand trots stemmen
 • zich trots voelen

Filemon keek trots naar zijn nieuw duikbrevet.

http://www.cvdduik.bewoner.antwerpen.be/cvdfram.htm

Carthy klinkt trots en overtuigd: ze gooit kwistig met instrumentals, aarzelt niet om Clark Saunders a capella te zingen en betrekt er Franse en Amerikaanse wortels bij.

De Standaard,

Trots meldt het kabinet dat het 7,5 miljard gulden aan extra snoepgoed uitdeelt bovenop de reeds in het regeerakkoord aangekondigde intensiveringen.

http://www.carrierecontact.nl/loopbaaninfo/magazine/art_armoede.html

De clubkampioenen poseren trots met hun medaille.

Meppeler Courant,

Montenez had een trouwjurk aan en stond trots voor de burgemeester.

De Standaard,

Betjes nam al twee keer deel aan de monstertocht, in 1985 en in 1986. Beide keren verging het hem goed. Hij reed de toer in de meer dan behoorlijke tijd van twaalf uur. Trots toont hij zijn twee zilveren kruisjes die in een lijstje aan de muur hangen.

De Standaard,

Trots vertelt hij: "Ik heb al twee certificaten gehaald, voor een minigraver en een kleine shovel."

http://www.justitie.nl/publicaties/tijdschriften/perspectief/Wie_bevalt_kan_op_weg_naar_hypotheek_en_caravan.asp?ComponentID=33887=33933

Trots wijst Kooy naar de badkamer die dienst doet als archief: keurig in hangmappen geordend liggen er vierhonderd BV's die hij de afgelopen tien jaar heeft verhandeld.

NRC,

Wim van Bemmel, importeur van siliconen borstprothesen, wijst trots op zijn antieke mahoniehouten sloep met dieselmotor, die achter de tuin ligt aangemeerd.

NRC,

Hij staat nog steeds achter de idealen van de groep uit '92, zegt trots dat ze maar een liefdesliedje hebben opgenomen.

De Standaard,

Ik moet bekennen dat ik echt trots ben op die prestatie.

http://www.rondevanvlaanderen.be/nl/historiek/erik.html

Ballet was voor haar een middel van bestaan. Iets waar ze opvallend goed in was, iets dat haar moeder trots had gemaakt en haar balletmeesters geestdriftig.

't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

Het stemde haar trots en blij, dat meneer Schaapmans haar als een volwaardig mens, een volwassene, behandelde.

Congres in Salzburg, Monda De Munck,

Fijne humor en zelfrelativering staan haar trots niet in de weg, trots om het privilege al vijftig jaar de schakel te zijn tussen deze liederschat én Brechts ideeën, en steeds weer nieuwe generaties toehoorders.

De Standaard,

Ik voelde me trots. Ik was een van de veertig of vijftig mensen die op het bordes mochten staan. Dat kwam omdat mijn vader een belangrijk man was.

De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

met voorzetselgroep


 • trots op iemand of iets

Ik ben trots op mijn ouders. Als zij niet alles opzij hadden gezet om mij naar de hbs te krijgen, hadden wij nu niet tegenover elkaar gezeten.

NRC,

De hele dag door bakken wij het brood af, zo krijgt de klant altijd supervers brood. Op en top kwaliteit. Wij zijn er trots op dat wij ambachtelijke kwaliteit leveren op een fastfood manier.

http://www.croissanterie-paris.nl/parisindex3.htm

met dat-zin


 • er trots op zijn dat
 • trots zijn dat

Ik ben er trots op dat ik u hier vandaag mag begroeten.

http://www.zwinkelsadvies.nl/,

Ik zou er de stormbaan mee overwinnen en zo gebeurde het ook Feldkamp schreef 'zeer goed' op mijn rapport. Uit mededogen geloof ik nu. Ik was trots dat hij trots op me was.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

Zo was de vakbond onlangs erg trots op zichzelf dat ze zo'n goed sociaal akkoord uit de wacht wisten te slepen bij hun onderhandelingen met het kabinet over de bezuinigingen.

http://www.antenna.nl/unitas/archief/krant/krantdec03.html,

met infinitief met te


Ik ben trots zijn vriend te zijn geweest.

De Standaard,

met infinitief met om te


Uit de honderden goede reacties die binnen kwamen over de mooie artikels en de prachtige tekeningen in de link, ben ik ook trots om het volgende verhaaltje hier in te schrijven.

http://users.tijd.com/delink/,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • trots en blij

Het stemde haar trots en blij, dat meneer Schaapmans haar als een volwaardig mens, een volwassene, behandelde.

Congres in Salzburg, Monda De Munck,

Vaste verbindingen


niet weinig trots

 1. zeer trots

  Wauters was niet weinig trots op zijn prestatie als tweede oppositielid - na de VLD'er Rik Daems - een wetsvoorstel aanvaard te zien.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


trots 6.0

van of als van iemand die trots is

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 5.0 : 6.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een trots gevoel
 • een trots gezicht
 • een trotse houding

De beloning is een lekker gevoel na een stevige training en een trots gevoel als je een mooie sprong hebt gemaakt.

http://www.tref.nl/alphenzh/azc/,

Het was een gezellige dag met trotse gezichten van de winnaars.

Meppeler Courant,

Zij leek langer dan zij was door haar trotse houding.

Sleuteloog, Hella S. Haasse,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


trots 7.0

( Gezegd van zaken)
zich hoog en fier verheffend; indrukwekkend; statig

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 4.0 : 7.0

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een trots kasteel

De Kinkhorst, trots kasteel dat in vervlogen tijden zo hoog en fier op Meppels bodem stond.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding