foef


foef 1.0

((vooral) in België,vulgair)

vrouwelijk geslachtsdeel; vagina

Semagram


Een foef…

is een lichaamsdeel

   Hoofdsemagram: vagina


   Algemene voorbeelden


   Sinds ze een kind had en haar foef dus een stuk ruimer in het vel zat dan tevoren, kwam ze echter minder makkelijk klaar.

   Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

   Er zijn veel vrouwen zoals Véronique. Dat ontdekte Ludovic Broels, een student geschiedenis die aan de UGent zijn thesis schrijft over echtscheidingen. Uit gegevens die hij naar boven spitte in de archieven van Belgische rechtbanken blijkt dat een stinkende foef de voornaamste reden is waarom huwelijken stranden.

   http://de.rechtzetting.be/2012/03/08/stinkende-foef-grootste-oorzaak-scheidingen/

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   foef 2.0

   ((vooral) in België,informeel)

   voorwendsel waarmee men zijn handelwijze probeert te rechtvaardigen; uitvlucht

   Semagram


   Een foef…

   is een bewering

     Hoofdsemagram: uitvlucht


     Algemene voorbeelden


     SANTÉ. 'k Zou zeggen: Breng gij mij naar huis. PHILIP. 'k Zit vast. TANIA. 'k Kan er enen uit het zwembad halen. Met één of andere foef dat 'k mij niet goed voel. Maar 'k weet 't op voorhand – ik heb zo al de naam van een flauwe te zijn – er is geen één die ga willen.

     Sierens & Co, Arne Sierens,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding