groene waterstof


groene waterstof 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme; neologisme)

als energiedrager bestemde waterstof die op een klimaatneutrale manier wordt gemaakt uit duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie; waterstof uit hernieuwbare energie
Waterstof die als industrieel restproduct is vrijgekomen en vervolgens is gezuiverd om als brandstof gebruikt te kunnen worden, wordt soms beschouwd als groene waterstof en soms als grijze waterstof.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Groene waterstof…

is waterstof; is een gas; is een stof

 • [Functie] dient als energiedrager
 • [Vervaardiging] wordt milieuvriendelijk geproduceerd
 • [Onderscheid of tegenstelling] is milieuvriendelijker, maar ook duurder dan blauwe, bruine of grijze waterstof

  Algemene voorbeelden


  Er is elektriciteit nodig om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektriciteit afkomstig is uit duurzame energie, bijvoorbeeld zonne- en of windenergie, dan wordt er gesproken van groene waterstof. Wanneer er aardgas wordt gebruikt, spreekt men over grijze waterstof.

  https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/29031/blauw-waterstof-kan-de-waterstoftransitie-in-gang-zetten,

  Niet alle waterstof is duurzaam: Groene waterstof wordt gemaakt uit duurzame energie zoals windenergie en zonne-energie. Grijze waterstof wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Door een chemische reactie maak je daaruit waterstof. Daarbij komt CO2 vrij. Dit is techniek die we nu al veel gebruiken. Maar niet duurzaam. Blauwe waterstof zit tussen het groene en grijze waterstof in. Het wordt ook gemaakt uit fossiele brandstoffen, maar daarbij wordt de CO2 die vrij komt afgevangen en opgeslagen.

  https://nos.nl/artikel/2234659-meer-aandacht-nodig-voor-groene-waterstof-in-het-klimaatakkoord.html,

  Een van Europa's grootste producenten van bio-ethanol gaat groen waterstof gebruiken om afvalstoffen om te zetten in methanol. Die methanol kan bijvoorbeeld gebruikt worden als scheepsbrandstof.

  https://www.deingenieur.nl/artikel/plan-voor-groen-methanol,

  Belgische wetenschappers kraken de code voor betaalbare groene waterstof. [...]. Waterstof uit hernieuwbare energie (groene waterstof) is al jaren een belofte op de energiemarkt.

  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/24/belgische-wetenschappers-kraken-de-code-voor-betaalbare-groene-w/,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2018