halfwaardetijd


halfwaardetijd 1.0

tijd waarin de hoeveelheid van een stof door afbreking of omzetting in andere stoffen tot de helft van de oorspronkelijke waarde daalt; tijd nodig voor de halvering van een hoeveelheid van een stof door een afbrekingsproces

Semagram


Een halfwaardetijd…

is een tijd

 • [Duur] duurt tot een hoeveelheid stof tot de helft van de oorspronkelijke waarde is gedaald
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een afbrekingsproces of omzetting in andere stoffen; beïnvloedt de duur van de werking van een stof in het lichaam van mens of dier
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een stof

  Hoofdsemagram: tijd


  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een lange halfwaardetijd
  • een langere halfwaardetijd

  Cannabis heeft echter een lange halfwaardetijd. Met andere woorden, het duurt lang voordat het compleet je lichaam uit is.

  http://www.sport.nl/boek.php3?artid=2790,

  Bij methadongebruik is de latente periode groter gezien de langere halfwaardetijd van het product.

  http://www.gezondheid.be/ index.cfm?fuseaction=art_id=775

  met voorzetselgroep


  • een halfwaardetijd van zo'n jaar of twintig
  • een halfwaardetijd van 6 uur

  Onderzoekers vermoeden dat het middel via de atmosfeer uit Amerika en Canada komt. Daar is toxafeen jarenlang in grote hoeveelheden gebruikt in de katoenteelt om schadelijke insekten tegen te gaan [...]. In Nederland is het gebruik van toxafeen sinds 1984 verboden. Het middel blijft echter lang stabiel, met een halfwaardetijd van zo'n jaar of twintig.

  NRC,

  De halfwaardetijd van een middel bepaalt de duur van de werking ervan. Vergelijken we die tijd bij ergotamine en bij de triptanen onderling, dan zien we dat Naramig een halfwaardetijd van 6 uur heeft, een uitschieter vergeleken met de andere triptanen (Imigran 2 uur, Zomig 3 uur en Maxalt 2 uur).

  http://www.hoofdpijnpatienten.nl/medicijnen.htm,

  halfwaardetijd 2.0

  tijd waarin de radioactiviteit van een stof tot de helft van de oorspronkelijke waarde daalt; tijd nodig voor een stof om de helft van zijn radioactiviteit te verliezen

  Semagram


  Een halfwaardetijd…

  is een tijd

  • [Duur] duurt tot de hoeveelheid radioactiviteit tot de helft van de oorspronkelijke waarde is gedaald
  • [Activiteit of handeling] gaat gepaard met een afbrekingsproces of omzetting in andere stoffen
  • [Object betroffen] heeft betrekking op radioactieve stoffen

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Bij de radiometrische ouderdomsbepaling van gesteenten wordt vaak het gehalte van uranium-238 en lood-206 gemeten. De halfwaardetijd, waarin het uranium-238 tot lood-206 vervalt, bedraagt 4,46 miljard jaar [...]. Bij radiometrische ouderdomsbepaling van gesteenten wordt van verschillende methoden gebruik gemaakt. Het principe is steeds hetzelfde: Een instabiel (radioactief) uitgangsmateriaal vervalt na verloop van een bepaalde tijd naar een een stabiel ander element.

   http://www.creatie.info/stellingen/st_44_Radioactief_verval_tot_lood.html,

   Het nucleaire afval is afkomstig van Japanse kerncentrales en bevat elementen met een halfwaardetijd, de periode waarin de radioactiviteit met de helft afneemt, van miljoenen jaren.

   NRC,

   Jodium-131 [...] is een jodiumvariant die niet in de natuur voorkomt. De stof ontstaat bij kernexplosies en in kernreaktors. Haar "halfwaardetijd" is acht dagen, wat wil zeggen dat haar radioaktiviteit na acht dagen tot de helft is gedaald, acht dagen later nog een kwart bedraagt, enzovoorts.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een lange halfwaardetijd

   Plutonium is hoog radioactief en heeft een lange halfwaardetijd.

   NRC,