hartaanval


hartaanval 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg; specialistisch)

aandoening aan het hart die wordt veroorzaakt door een plaatselijk onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier waardoor hartspierweefsel afsterft, en die vaak gepaard gaat met een acute, drukkende pijn in de borst, die kan uitstralen naar de armen, de rug of de kaak; hartinfarct

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hartaanval…

is een aandoening

   Algemene voorbeelden


   Bij een hartaanval wordt de bloedtoevoer naar een deel van de hartspier onderbroken. Hierdoor sterft een deel van het hart af en dit kan leiden tot ritmestoornissen en zelfs tot hartfalen, waarbij er helemaal geen bloed meer door het lichaam wordt rondgepompt [...]. Een hartaanval ontstaat meestal doordat één van de aderen die de hartspier zélf van zuurstof rijk bloed voorzien, dichtslibt.

   http://www.hartaanval.nl/content/hartaanval/gevolgen.asp,

   Een hartaanval kan voorkomen worden. Volgens twee grote Amerikaanse studies houdt minstens 90% van hartaanvallen verband met een van de bekende risicofactoren zoals roken, diabetes, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte.

   http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=1752,

   Deze week, ten slotte, werden de oestrogenen weer eens ontmaskerd. In het vakblad voor cardiologen Circulation staat het verslag van een onderzoek dat bevond dat het slikken van deze hormonen door vrouwen ook geen zin heeft om attaques (hartaanvallen) te voorkomen.

   http://www.achmeahealth.nl/mednet/mednet.php?type=showdoc=4901,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een hartaanval hebben
   • een hartaanval krijgen

   De geruchten over de dood van Papa Doc circuleerden al enkele weken, nadat de dictator begin maart een nieuwe hartaanval zou hebben gehad.

   De Standaard,

   De Russische president heeft in het afgelopen jaar twee keer een hartaanval gehad. Hij is sinds juni nauwelijks in het openbaar verschenen.

   De Standaard,

   Pijn in de borststreek komt zeer vaak voor en veel mensen hebben schrik dat ze een hartaanval krijgen of een hartziekte hebben. Eigenlijk is pijn in de borststreek meestal te wijten aan een simpele spierverrekking of indigestie.

   http://www.gezondheid.be/INDEX.cfm?fuseaction=art_id=242

   met adjectief ervoor


   • dodelijke hartaanval
   • fatale hartaanval
   • lichte hartaanval
   • zware hartaanval

   Sedert 1950 is het aantal dodelijke hartaanvallen per jaar en per honderdduizend inwoners gedaald van 226 naar 104.

   De Standaard,

   Polanski's Macbeth (1971) is de bloedigste Shakespearebewerking uit de filmgeschiedenis. Het mislukte Che? (1973), waarin liftster Sydne Rome aan een verkrachting ontsnapt en een oudere heer door haar uiterlijk een fatale hartaanval bezorgt, liet zich later hermonteren tot een soft-pornofilm.

   NRC,

   Prins Claus heeft gisteren in het Academisch Medisch Centrum een lichte hartaanval gehad. Om de effecten hiervan te bestrijden heeft de prins aan het einde van de middag een katheterisatie van het hart ondergaan.

   De Telegraaf,

   In januari 1946 woonde Keynes in Savannah de inaugurale bijeenkomst van de toporganen van het IMF en van de Wereldbank bij [...]. In de trein van Savannah naar Washington kreeg hij een nieuwe, zware hartaanval. Hij herstelde moeizaam en keerde naar zijn landgoed terug om er uit te rusten.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • aan een hartaanval bezwijken
   • aan een hartaanval overlijden
   • aan een hartaanval sterven

   In de loop van het onderzoek vonden de onderzoekers dat het aantal liefhebbers van verse groenten en fruit dat aan een hartaanval bezweek 24 procent lager lag dan het nationaal gemiddelde.

   De Standaard,

   Van de mannen die aan een hartaanval overlijden is 26 procent jonger dan 65 jaar, bij vrouwen is dat 9 procent.

   NRC,

   Enkele ogenblikken nadat Jimmy Hogg zijn eerste golfslag had uitgevoerd, zakte hij ineen en stierf hij aan een hartaanval. Zijn vier kompanen speelden onverstoorbaar verder.

   De Standaard,

   • door een hartaanval getroffen worden

   Vorig jaar werd Jeltsin tweemaal door een hartaanval getroffen.

   De Standaard,

   Elke dag worden meer dan 4.000 Amerikanen getroffen door een hartaanval. Diegenen die overleven krijgen vaak later opnieuw een of andere aanval. Maar dit hoeft niet te gebeuren. Voedingsgewoonten en andere aspecten van onze levensstijl spelen een grote rol in het risico op hartziekte.

   http://users.pandora.be/myprojects/gezondevoeding/gezondheid/cholesterol.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen