myocardinfarct


myocardinfarct 1.0

(wetenschap; gezondheid, geneeskunde en zorg; specialistisch)

aandoening aan het hart die wordt veroorzaakt door een plaatselijk onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier waardoor hartspierweefsel afsterft, en die vaak gepaard gaat met een acute, drukkende pijn in de borst, die kan uitstralen naar de armen, de rug of de kaak; hartaanval; hartinfarct

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een myocardinfarct…

is een aandoening

   Wetenschappelijke naam: decompensatio cordis

   Algemene voorbeelden


   Een myocardinfarct is een acute medische toestand waarbij een deel van de bloedtoevoer naar de hartspier (het myocard) plotseling grotendeels of geheel wordt gestopt. Hierdoor zal het getroffen deel van het myocard door zuurstofgebrek (ischemie) afsterven.

   https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/sites/gezondheidsuniversiteit/files/avond_2_0.pdf

   Matige gebruikers van bier en wijn hebben minder last van hoge bloeddruk en worden minder vaak geconfronteerd met verstopping van de kransslagaders en myocardinfarct dan regelmatige drinkers van sterke drank.

   http://www.bierengezondheid.be/,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een myocardinfarct doormaken

   De NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct kan ook worden toegepast bij stabiele patiënten met coronairlijden die geen myocardinfarct doormaakten, maar die vanwege angineuze klachten coronaire bypass-chirurgie (CABG) of een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan.

   https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beleid-na-een-doorgemaakt-myocardinfarct

   met adjectief ervoor


   • een acuut myocardinfarct

   Een arts wordt gealarmeerd. Deze constateert "een plotseling overlijden dat het gevolg zou kunnen zijn van een acuut myocardinfarct" (een hartinfarct).

   https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=myocardinfarct&coll=ddd&identifier=ddd%3A010378638%3Ampeg21%3Aa0071&resultsidentifier=ddd%3A010378638%3Ampeg21%3Aa0071,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een doorgemaakt myocardinfarct

   De NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct kan ook worden toegepast bij stabiele patiënten met coronairlijden die geen myocardinfarct doormaakten, maar die vanwege angineuze klachten coronaire bypass-chirurgie (CABG) of een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan.

   https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beleid-na-een-doorgemaakt-myocardinfarct

   in voorzetselgroep


   • de dottertherapie bij een myocardinfarct

   De dottertherapie bij een myocardinfarct is weliswaar zeer succesvol, maar 30 tot 50% van alle behandelde patiënten ontwikkelt daarna ernstig hartfalen, mede veroorzaakt door een bloeding in de hartspier.

   https://www.mednet.nl/nieuws/id8266-dotteren-heeft-te-vaak-hartfalen-tot-gevolg.html,

   • mannen met een myocardinfarct
   • vrouwen met een myocardinfarct

   Vrouwen met een myocardinfarct waren vaker dan mannen met een myocardinfarct bekend wegens hypertensie, angina pectoris of een beroerte/'transient ischaemic attack' (TIA).

   https://www.ntvg.nl/artikelen/angina-pectoris-en-myocardinfarct-verschillen-tussen-mannen-en-vrouwen-risicoprofiel-en/volledig,

   • de belangrijkste complicatie van het myocardinfarct

   Op een studiedag die ik als aankomend student volgde, hield professor Verheugt een proefcollege. Verheugt sprak over het myocardinfarct, het woord zong door de zaal. De man was mager, droeg een mooi pak en spiekte boven een brilletje uit de zaal in: 'Dames en heren, de belangrijkste complicatie van het myocardinfarct is de acute dood.' Wat een vak.

   https://www.trouw.nl/home/lofzang-op-het-hartinfarct~a3c72ebf/,

   • het risico van een myocardinfarct

   Het risico van een myocardinfarct of hartinfarct bij de rokers van 20 sigaretten per dag ligt 2,7 tot 7,2 keer hoger dan bij niet-rokers.

   http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/

   met telwoord ervoor


   • een, het eerste myocardinfarct

   Uit 4 huisartspraktijken in/rondom Nijmegen werden patiënten geselecteerd die in 1985-1989 een eerste episode van angina pectoris hadden doorgemaakt of een eerste myocardinfarct. [...] Bij het eerste myocardinfarct overleed 36 aan een acute hartdood, meer vrouwen dan mannen.

   https://www.ntvg.nl/artikelen/angina-pectoris-en-myocardinfarct-verschillen-tussen-mannen-en-vrouwen-risicoprofiel-en/volledig,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • een myocardinfarct of hartinfarct

   Het risico van een myocardinfarct of hartinfarct bij de rokers van 20 sigaretten per dag ligt 2,7 tot 7,2 keer hoger dan bij niet-rokers.

   http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding