hartinfarct


hartinfarct 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

aandoening aan het hart die wordt veroorzaakt door een plaatselijk onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier waardoor hartspierweefsel afsterft, en die vaak gepaard gaat met een acute, drukkende pijn in de borst, die kan uitstralen naar de armen, de rug of de kaak; hartaanval; myocardinfarct

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hartinfarct…

is een aandoening

 • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door een plaatselijk onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier, bv. door het dichtslibben van een kransslagader of door afsluiting daarvan door een klonter of stolsel
 • [Gevolg of resultaat] leidt tot het afsterven van hartspierweefsel en kan dodelijk zijn
 • [Symptoom] gaat vaak gepaard met een acute, drukkende pijn achter het borstbeen die kan uitstralen naar de armen, de rug of de kaak

  Algemene voorbeelden


  Bij een hartinfarct (een afsluiting van een der bloedvaten van het hart) sterft een gedeelte van de hartcellen af maar andere blijven leven.

  http://www.sezz.be/MI_OZ_nucl_nucl-gen.htm

  Dat van het totale sterftecijfer bij mannen in de leeftijdsgroep van vijfenveertig tot vijfenzestig jaar in de westerse wereld ongeveer de helft te wijten was aan hart- en vaatziekten als gevolg van atherosclerose, waarvan het hartinfarct de meest dramatische consequentie was, baarde de wetenschap grote zorgen.

  Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

  Een hart-infarct is het afsterven van de hartspier, dat soms leidt tot een hartstilstand. Maar hoe? De afstervende spier kan zelf, uit nood, stroomstootjes produceren. Deze prikkels zijn in staat het gewone ritme van het hart te verstoren en opeens zie je op de monitor een trillend lijntje, kamerfibrilleren. Een fladderend hart dat geen pomp is, maar zoals ik eens hoorde, een zak vol wormen, stuiptrekkingen van een spier die ter ziele gaat. Een hartstilstand.

  https://www.trouw.nl/home/lofzang-op-het-hartinfarct~a3c72ebf/,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een hartinfarct hebben
  • een hartinfarct krijgen

  Ik heb een hartinfarct gehad. Een kleintje, zegt de cardioloog, maar het heeft me toch behoorlijk aangegrepen.

  http://www.rutgers.nl/50+/index.html

  Zij volgen zeven jaar lang 406 mensen die voor de eerste maal een hartinfarct hadden gehad. Personen die daarna niet in beweging te krijgen waren, kregen veel vaker een tweede hartinfarct dan sportieve personen.

  http://www.gezondheidsnet.nl/

  Het project heeft inmiddels twee functionarissen versleten die bij de oplossing van alle klachten moesten bemiddelen. De eerste kreeg een hartinfarct, de tweede raakte overspannen.

  Het Financieele Dagblad,

  met adjectief ervoor


  • acuut hartinfarct
  • licht hartinfarct
  • zwaar hartinfarct

  Oorzaak van een acuut hartinfarct is meestal het losscheuren van een door de jaren langzaam gegroeide atherosclerotische plaque (aderverkalking) op de vaatwand.

  Reformatorisch Dagblad,

  De bisschop [...] was anderhalve week geleden na een licht hartinfarct in het ziekenhuis opgenomen.

  NRC,

  Ook iemand die met een zwaar hartinfarct in het ziekenhuis is opgenomen, en waarbij het leven aan een zijden draadje hangt, moet verteld worden, dat zijn toestand kritiek is.

  http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • dreigend hartinfarct
  • naderend hartinfarct

  Een diepe doffe pijn in de linkerkant van de kaak kan het eerste symptoom zijn van een dreigend hartinfarct.

  http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

  Het eerste teken van een naderend hartinfarct is bijvoorbeeld zeer vaak een uitstralende pijn in de linkerarm.

  http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

  in voorzetselgroep


  • aan een hartinfarct bezwijken
  • aan een hartinfarct overlijden
  • aan een hartinfarct sterven

  Zij kon het weten, haar halve familie was aan hartinfarcten bezweken en allemaal hadden ze geregeld over pijn in de armen en andere lichaamsdelen geklaagd.

  Fantoompijn, Arnon Grunberg,

  Twee jaar later zie ik haar overlijdensadvertentie. Ik bel haar zoon. Ze bleek aan een hartinfarct te zijn overleden, maar ze had nog twee heerlijke jaren gehad.

  NRC,

  In die zes jaar stierven 264 van de mannen aan een hartinfarct, 547 overleefden een hartaanval en 732 werden gedotterd of kregen een bypass.

  NRC,

  • door een hartinfarct geveld worden
  • door een hartinfarct getroffen worden

  Dave Gerrard, het delegatiehoofd van Nieuw-Zeeland werd getroffen door een hartinfarct. Hij werd in het ziekenhuis van de Emory Universiteit in Atlanta opgenomen.

  De Standaard,

  Hij werd tijdens een partijtje ijshockey tussen twee prominententeams getroffen door een hartinfarct.

  NRC,

  Lucius Tristan werd veroordeeld tot twaalfenhalfjaar cel, maar zou de gevangenis niet levend verlaten: halverwege zijn detentie werd hij getroffen door een hartinfarct.

  Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een myocardinfarct of hartinfarct

  Het risico van een myocardinfarct of hartinfarct bij de rokers van 20 sigaretten per dag ligt 2,7 tot 7,2 keer hoger dan bij niet-rokers.

  http://users.telenet.be/lode.stevens/cma/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen