hobbyboer


hobbyboer 1.0

iemand die boert voor zijn hobby; iemand die boer is als hobby

Semagram


Een hobbyboer…

is een boer; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] houdt vee, pluimvee of andere boerderijdieren op kleine schaal of bewerkt land op kleine schaal
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] boert voor zijn plezier en heeft daarnaast meestal een andere baan of functie; is boer als hobby

  Hoofdsemagram: boer


  Algemene voorbeelden


  "De wetgeving kent geen hobbyboeren", stelt Stuyckens. "Er zijn alleen mensen die aangifteplichtig zijn voor de Mestbank en anderen die dat niet zijn. En het criterium daarvoor is duidelijk. Iedereen die meer dan twee hectare cultuurgrond in gebruik heeft of die dieren heeft die samen meer dan 300 kg fosfaat produceren, moet een mestaangifte indienen."

  Gazet van Antwerpen,

  Uitgangspunt is nu dat in bebouwde kommen en dorpskernen voor de bouw van een schuilstal voor hobbydoeleinden volstaan kan worden met de in het bestemmingsplan opgenomen bijgebouwenregeling. In het buitengebied kunnen zogenaamde hobbyboeren niet bouwen. Dat is gerelateerd aan reële agrarische bedrijven. Hobbyboeren kunnen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, alleen op hun huiskavel een schuilgelegenheid realiseren.

  Meppeler Courant,

  Een landbouwer is geen hobbyboer die dieren kweekt louter en alleen voor zijn plezier.

  http://www.andredenys.com/Txt010320.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding