hok


hok 1.0

kleine en al dan niet afgesloten ruimte in of bij het huis waarin een of meerdere dieren, vooral honden, duiven, pluimvee of kleinvee zoals varkens worden gehouden; ook: afgesloten verblijfplaats voor dieren in gevangenschap in een dierentuin, een circus e.d.

Semagram


Een hok…

is een ruimte

 • [Afmeting] is doorgaans niet erg ruim
 • [Uiterlijk] is soms een afgeschoten ruimte in huis; is soms een zelfstandig bouwwerk buiten het huis
 • [Materiaal] is vaak gemaakt van hout of van allerhande restmaterialen
 • [Functie] dient om huisdieren in te houden, vooral honden, duiven, pluimvee of kleinvee zoals varkens; dient soms als gesloten verblijfplaats voor dieren in gevangenschap in een dierentuin, een circus e.d.
 • [Plaats] bevindt zich soms in het huis van wie het dier houdt; bevindt zich soms op het terrein rondom het huis van de eigenaar van het dier; kan zich ook bevinden op het terrein van een dierentuin of in de wagens van een circuskaravaan

Algemene voorbeelden


Na de lossing zoekt elke duif met z'n fantastische oriëntatievermogen de weg terug naar het eigen hok.

http://www.wapiti.be/steekkaarten/topic2001_01.htm

Stierenvechten is dierenmishandeling. De stier wordt twintig minuten lang gemarteld en sterft een gruwelijke dood [...]. De uren voor het gevecht brengt de stier door in een hok met een schuine bodem. Hij is van nature geneigd om te blijven opkrabbelen tot hij horizontaal staat, maar in dit hok lukt dat nooit. De stier raakt daardoor voor het gevecht al uitgeput.

http://www.bulls.be/Stierenvechten.htm

Dit is het tijdperk van de legbatterijen, van de hokken waarin varkens hun konten niet kunnen keren en biggen voortijdig gespeend worden opdat hun moeders andermaal als kweekmachine dienst zouden kunnen doen.

De Morgen,

Hij sloeg zich op de buik en liet een luide boer die door de hond in het hok met geblaf beantwoord werd.

Het schot, Hilbert Kuik,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een hok afsluiten
 • een hok sluiten
 • een hok timmeren
 • hokken schoonmaken

Even overwoog ik of ik de werktuigen niet zelf mee zou nemen, en nog een knijptang en een moker en een handboor ook, maar tenslotte legde ik alles weer terug [...]. En nu ik hier, samen met Médard, een nieuw hok voor mijn schapen aan het timmeren ben, kan ik wel vloeken van spijt dat ik toen die werktuigen toch niet heb meegenomen.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

Helen houdt het dier tegen haar wang [...]. En dan is er plotseling de buurman die naast Helen hurkt en zegt, 'Ik zie dat mijn buurmeisjes van konijntjes houden [...]. Jullie meisjes mogen zo vaak komen als je wil. Maar vergeet niet het hok achteraf weer te sluiten.'

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

De oppassers laten zien hoe de hokken worden schoongemaakt, wat de verschillende dieren te eten krijgen en dat voeren in zijn werk gaat.

NRC,

met adjectief ervoor


 • een houten hok
 • een overvol hok
 • een ruim hok
 • een schoon hok

Het konijn moet op een tochtvrije plaats staan. Voor huisvesting buiten wordt meestal gekozen voor een houten hok, evt. met buitenren.

http://hklinken.www.cistron.nl/babbelskw299.doc

De opkoopregeling voor varkens, bedoeld ter verlichting van de welzijnsproblemen veroorzaakt door de mkz-crisis, is op een mislukking uitgelopen [...]. De opkoop is bedoeld voor bedrijven die door export- en vervoersbeperkingen met overvolle hokken kampen.

http://www.agriholland.nl/nieuws/2001/19/24902.html,

Bij de aanschaf van een hok praten we over andere bedragen, een beetje kooi kost in een dierenwinkel toch al gauw zo'n F 70,- en de ruimere buitenhokken F 125,- . Een handige vader of moeder kan echter makkelijk zelf een leuk en lekker ruim hok in elkaar zetten. Dat kost misschien een weekendje en een beetje moeite, maar daar kun je jaren plezier van hebben.

http://hklinken.www.cistron.nl/babbelskw299.doc

Bij de geboorte van een hen is de hoeveelheid eieren die zij kan leggen al bepaald. Een aantal factoren bepalen verder of zij dit aantal ook daadwerkelijk haalt. Denk hier aan ziekte en voeding, maar ook een schoon hok en het aantal uren daglicht waar de hen aan wordt blootgesteld.

http://www.avrodierennatuur.nl/lezen/huisdieren/boerderijdieren/de_

Vaste verbindingen


in zijn hok kruipen


 1. zich terugtrekken

  Zoals elk weldenkend mens kon voorspellen is een oproep van een prevelende Charles-Ferdinand Nothomb als pas verkozen PSC-voorzitter onvoldoende om zijn partij zelfs maar de façade van eensgezindheid te geven. Gérard Deprez is mokkend in zijn hok gekropen. Hij zegt wel, ver weg in Wallonië, dat de nieuwe PSC-voorzitter respect verdient, maar hij is daar zelf niet aan toe.

  De Standaard,

in zijn hok moeten


 1. zich buiten de discussie moeten houden; zich niet met iets horen te bemoeien

  Mevrouw G. Bredenhoff-Van Uffelen (CDA) wees nog op de ontsluiting van de kazerne met rijksweg 32 en PvdA-er R. Martens vond dat de kolonel De Jong terug in zijn hok moet en zich niet met politiek moet bemoeien.

  Meppeler Courant,

uit zijn hok komen


 1. zijn nek uitsteken

  Dààr is wellicht de knik te vinden die gezocht wordt: in enkele opvallende kleine, misschien zelfs zachte projekten waarmee de betrokkenen een sukseservaring kunnen opdoen en aan de achterban kunnen bewijzen dat het overleg toch iets op gang kan brengen. Intussen komt evenwel niemand uit zijn hok. Iedereen wacht. Op Jean-Luc Dehaene, de enige politicus die voorlopig geen blijk geeft van overdreven dadendrang.

  De Standaard,

uit zijn hok kruipen


 1. tevoorschijn komen; zichtbaar worden

  En het daslook is weer uit zijn hok gekropen en de Geranium phaeum met zijn zilveren knolletjes en bescheiden zwarte bloemen heeft zich overal uitgezaaid.

  NRC,

Spreekwoorden


er gaan veel makke schapen in een hok


  Zie: er gaan veel makke schapen in een hok

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hok 2.0

kleine afgeperkte ruimte binnen of buiten het huis die dienst doet als bergplaats voor werktuigen, schoonmaakgerief, verwarmingsketels, fietsen of andere voorwerpen

Semagram


Een hok…

is een ruimte

 • [Afmeting] is meestal niet groot
 • [Materiaal] is, wanneer het buiten het huis staat, niet altijd gemaakt van nieuwe materialen als hout en steen, maar soms ook van restmaterialen of zaken die elders uit een sloop zijn weggehaald
 • [Functie] dient voor het opbergen van werktuigen, schoonmaakgerief, verwarmingsketels, fietsen of andere voorwerpen
 • [Plaats] is soms een apart vertrek in een huis, of anders een kleine aanbouw of een zelfstandig bouwwerk
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak donker en slecht verlucht omdat het geen raam naar buiten heeft

Algemene voorbeelden


Hij haalde zijn fiets uit het hok, droeg hem op zijn nek de trappen af, stapte op en keek omhoog, met één voet op de stoeprand.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Achter een rijtje halfkale bomen stonden bouwketen, hokken van golfplaten en kisthout, en spoorwagons.

De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

Voor de bouw van een hok, tuinhuis, garage, serre of veranda met en oppervlakte van maximaal 30 m², een kroonlijsthoogte tot 3,00 m en een noklijsthoogte tot 4,50 m is voortaan geen medewerking meer nodig van een architect.

http://www.maarkedal.be/g_menu_NIE_30.html

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hok 3.0

kleine ruimte die dient voor bewoning of als werkplek, maar die door de geringe afmetingen, de kaalheid en de ongezelligheid ervan eerder lijkt op een berghok

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Semagram


Een hok…

is een ruimte

 • [Afmeting] is klein
 • [Functie] dient als woonruimte, als werkplek of voor allerhande vormen van activiteit voor personen
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is kaal en ongezellig; is vaak slecht verlicht en verlucht
 • [Waardering] is niet aantrekkelijk om er te komen, te verblijven of te werken
 • [Gelijkenis] lijkt op een berghok

Algemene voorbeelden


Elza de Bontridder die 15 jaar werkte in het wachthuisje in Vorst, een betonnen hok zonder water of sanitair, en bijna stikte door kacheluitwasemingen.

http://www.epo.be/php/N_boekfiche.php?isbn=90_6445_064_1,

Opeens hoorde ik hem door de keuken stommelen op weg naar het hok dat de meidenkamer genoemd werd.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

De toiletten waren van die uit één stuk bestaande roestvrijstalen gevallen met alleen een handgreep aan de muur, zodat er niets vernield kon worden. Het was warm, donker en benauwd in het hok en het enige licht kwam van de buitendeur. Hele zwermen zoemende beestjes hadden tegen het plafond zitten wachten tot er een arme, nietsvermoedende blote kont op hun radar verscheen.

Crisis four, Andy McNab,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een donker hok
 • een grauw hok
 • een kaal hok
 • een klein hok
 • een nauw hok
 • een rokerig hok

"Wat moeten wij nu?", roept Milavi en rent alweer naar de volgende ruimte. Een grauw hok met een enkel kraantje waarin een soort bassin is gemetseld. "Hier moeten wij ons wassen, de patiënten wassen, en ook onze instrumenten steriliseren. Vertel eens, hoe moet dat?"

NRC,

Een half uur later zat hij in een kaal hok in de kelder achter een computerscherm dat trilde aan de randen.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Nog hevig verontwaardigd zat Cees van Kooten gisteravond in het rokerige hok dat bij Go Ahead als perskamer dienst doet.

NRC,

De werkkamer van Maître Mûr blijkt een klein donker hok dat praktisch in zijn geheel gevuld wordt door een groot antiek bureau.

http://la-vie-en-france.nl/bouwen-in-frankrijk-14.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een slecht verlucht hok

Het jaar daarop verhuisde hij, na een schermutseling met de directie, van een vochtige kamer op de tweede naar een slecht verlucht hok op de vierde, waar hij geen buren maar ook geen badkamer had.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hok 4.0

afgeschoten gedeelte in een grote ruimte, bestemd als werkplek voor één persoon of als ruimte voor een enkele activiteit die gescheiden van de andere moet plaatsvinden

Semagram


Een hok…

is een ruimte

 • [Afmeting] is doorgaans vrij krap
 • [Geheel] maakt deel uit van een zaal of een andere grote ruimte
 • [Functie] dient als werkplek voor één persoon
 • [Begrenzing] is gescheiden van de rest van de ruimte door schotten in hout, kunststof of glas

Algemene voorbeelden


Jerry staat in een hok van twee bij twee. Zijn tekst heeft hij voor alle zekerheid klaargelegd op een geïmproviseerd spreekgestoelte. CleanBob schuift een enorme koptelefoon over zijn oren en plaatst een microfoon dicht bij zijn mond. Dan sluit hij de geïsoleerde deur achter zich en gaat achter dik glas in een ander hok zitten. Hij wuift naar Jerry wanneer die de koptelefoon even van zijn hoofd neemt.

Open gelijk een mond, Jeroen Olyslaegers,

Het koor krijgt vijf microfoons toegewezen. Wanneer het niet zingt, zijn de microfoons "gesloten". Datzelfde geldt voor de steunmicrofoons voor de zangers en sommige instrumenten. Bijvoorbeeld de beide harpen, die in een apart soort hok zijn geplaatst uit akoestische overwegingen.

http://www.audio-muziek.nl/audiotechniek/deccasonicstage.htm,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een glazen hok

Hij liep naar de kamer van de algemeen-redactiechef, die van zijn glazen hok uit de redactiezaal kon overzien.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

Het glazen hok alwaar Luarlindo zijn werk doet, is het zenuwcentrum van de redactie, wier hoofdkwartier zich bevindt aan de stoffige Rua do Riachuelo in de volksbuurt Fatima, even buiten het centrum van de metropool.

http://www.groene.nl/2000/8/rz_brasil.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hok 5.0

klein, elementair, vaak schamel en gammel bouwwerk waarin mensen wonen, werken of uiteenlopende bezigheden beoefenen; ook: klein, eenvoudig bouwwerk dat beschutting biedt; verder ook, vooral in samenstellingen: huis waarover denigrerend wordt gesproken vanwege de matig geapprecieerde activiteiten die er plaatsvinden

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 of 2.0 : 5.0

Semagram


Een hok…

is een bouwwerk

   Algemene voorbeelden


   Meer in de 'avant gaaaarde'-muziek belandde Tronzo toen hij vanaf '85 een vast engagement kreeg in de Fifty Five bar, een klein hok halverwege de Sweet Basil en de Village Vanguard, befaamde gelegenheden voor het jazz-publiek.

   NRC,

   Deze keten hebben geen huisnummer, want ze werden illegaal op de openbare weg gebouwd. Toch vangen de huisbazen voor elk hok huur.

   De Standaard,

   Elk veld, iedere weide en akker in het Hondeveen, waren volgestouwd met houten hutten, hokken en huisjes uit sloopmaterialen. Golfplaten en glazen deuren, en delen van kippenhokken.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   hok 6.0

   (voetbal [balsport])

   constructie van hout, metaal en netten dat in het voetbal dienst doet als doel; doel

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 of 2.0 : 6.0

   Semagram


   Een hok…

   is een constructie

     Hoofdsemagram: doel


     Algemene voorbeelden


     De spitsen Henk Waninge en Kerkenmeijer waren beurtelings incidenteel gevaarlijk. Ook probeerden de gasten het via afstandschoten maar in de regel vlogen die ver over of naast het hok. Lochem was alleen dichtbij een doelpunt toen Hans Flim de bal verkeerd op het hoofd kreeg en bijna achter zijn eigen keeper kopte.

     Meppeler Courant,

     Ik was nooit een lijnkeeper en liep altijd op de zestien meter, klaar om in te grijpen. Ik werd een trendsetter genoemd, maar andere doelmannen hadden het me voorgedaan. Het viel bij hen alleen minder op, omdat het slechts sporadisch gebeurde. Bij Ajax daarentegen moest ik constant uit mijn hok. Cruijff wilde dat het elftal continu op de helft van de tegenstander doorbracht.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     hok 7.0

     onderdeel van een indeling van personen, zaken of begrippen

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen 1.0 of 2.0 : 7.0

     Semagram


     Een hok…

     is een onderdeel

     • [Geheel] maakt deel uit van een indeling van personen, zaken of begrippen waarin alles rigoureus in een bepaalde klassificering zou moeten passen
     • [Herkomst of oorsprong] is vaak ontsproten aan allerhande vooroordelen omtrent hoe de dingen geordend zijn of zouden moeten zijn

      Algemene voorbeelden


      Maar bij hem ging het om meer dan een gewone ambivalentie. Zijn tijdgenoten hadden echt de indruk - en die kreeg ik ook gaandeweg - dat je over hem zowel het ene als het andere kon beweren. Hij paste niet in een hok en hij wilde dat ook niet. De tegenstrijdigheid maakte hij als het ware tot een levensprincipe.

      De Standaard,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding