horecabedrijf


horecabedrijf 1.0

commercieel bedrijf dat logies en/of spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse verstrekt, zoals een hotel, restaurant, snackbar, café enz.; bedrijf uit de horecasector

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een horecabedrijf…

is een bedrijf

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is commercieel
 • [Activiteit of handeling] verstrekt logies en/of spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, snackbar, café

  Algemene voorbeelden


  Onder horecabedrijf wordt in deze paragraaf verstaan: Een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, of daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

  http://www.loppersum.nl/asp/Bestuur/Bestandsbeheer/Vero_APV_031215.pdf

  Afgestudeerden kunnen tewerkgesteld worden als kok, kelner, receptionist of bediende in diverse klein- en grootschalige restaurants, hotels, congres- en seminariecentra en maaltijd-distributiebedrijven. Na een aantal jaren beroepservaring kunnen ze zich als zelfstandig horeca-ondernemer vestigen of tot leidinggevende functies in nationale en internationale horecabedrijven doorgroeien.

  http://www.stellamarismerksem.be/

  Tegen een horecabedrijf dat zonder de vereiste vergunning wordt geëxploiteerd kan de burgemeester optreden met behulp van de artikelen 125 (bestuursdwang) en 136 (dwangsom) van de Gemeentewet.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  horecabedrijf 1.1

  gebouw of ruimte waarin een horecabedrijf is gevestigd

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een horecabedrijf…

  is een gebouw

    Algemene voorbeelden


    Woensdag zijn de laatste restanten van het uitgebrande horecabedrijf gesloopt.

    Dagblad van het Noorden,