huismeester


huismeester 1.0

iemand die voor zijn beroep toezicht houdt op de dagelijkse gang van zaken in een gebouw, vooral een flatgebouw of instelling; conciërge

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huismeester…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] is in dienst bij bv. een woningbouwvereniging of een instelling
  • [Plaats] oefent zijn functie uit in een gebouw, vooral een flatgebouw of een instelling
  • [Activiteit of handeling] houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken; verhelpt kleine klachten, bv. kapotte lampen en sloten; inspecteert de woning na vertrek van een bewoner; ruimt de hallen en ballustrades op
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Hoofdsemagram: meester


Algemene voorbeelden


De huismeester is geen onbekend begrip voor de flatbewoners in de Koedijkslanden. Naar aanleiding van klachten over misbruik van de lift, vervuiling en sociale 'ongerechtigheden' werd reeds in 1989 een huismeester geïnstalleerd voor een proefperiode van een half jaar voor twee uur per dag.

Meppeler Courant,

Mijn vriendin sprak met veel warmte en respect over Emerence en vertelde dat zij ook huismeester was, dus bijna een overheidsfunctionaris.

Hongarije, Lieve de Boeck (ed.),

Technische hulp wanneer er iets kapot is wordt verleend door de woningbouwcorporatie. U woont immers zelfstandig in een van de corporatie gehuurde woning. U kunt dit het beste via de huismeester regelen. Dat kan via de receptie, waar ook formulieren aanwezig zijn om de storing of het defect door te geven. Storingen aan huishoudelijke apparatuur zoals TV, koelkast, verlichting moet u zelf laten verhelpen.

http://wielborgh.tripod.com/

In de oude senaatsgebouwen woont nog wel een huismeester, maar die blijft er niet voor thuis.

NRC,

Delnooz was werkzaam als huismeester in een pension voor alleenstaanden aan de Coriovallumstraat te Heerlen.

Meppeler Courant,

Ook met de nieuwe bewoner zal de huismeester de woning inspecteren zodat op- en aanmerkingen onmiddellijk kunnen worden genoteerd.

Meppeler Courant,

Daarna kwam ik er nog één keer om het vuil weg te sjouwen, het sanitair te herstellen en de sleutel over te dragen aan de huismeester.

Hij zegt dat ik niet dansen kan, Manon Uphoff,

Toen ik de sleutel in het slot stak, bleek de voordeur van mijn appartement niet afgesloten. Ik raakte in paniek en holde naar beneden naar het kantoortje van de huismeester. 'Ik denk dat er bij me wordt ingebroken.'

De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

Nadat de Cemsto was geweest en we de rekening hadden geweigerd, waarmee een inspekteur van dat bedrijf tenslotte wel kon instemmen vanwege de wanprestatie, was de rommel in de vuilstortkoker inmiddels tot de elfde etage gestegen, zodat ik achter de huismeester aan moest, die daarop van onderen en onder mijn toeziend oog, want hij voelde er weinig voor, met een bezemsteel in de koker ging stoten totdat hij de derrie over zich heen kreeg, waarna hij sindsdien in de ziektewet loopt, zodat er niets verbeterd is, sprong zowel de bak in de natte cel als het dubbele raam in de salon, zal ik maar zeggen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Combinatiemogelijkheden


met eigennaam


Het snoertje van de tv in de keuken is kapot, maar huismeester Van den Bergh heeft geen nieuw.

Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen