meester


meester 1.0

onderwijzer

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een meester…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Kinderen zijn de afgelopen jaren gewoon mondiger geworden. Daar moet je als onderwijzer ook in meegroeien. Er moet meer worden gepraat want de meester heeft niet altijd meer gelijk en de meester wéét ook niet alles meer.

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een strenge meester

   De overheid wil niet alleen korte metten maken met onze vervelende gedachtes over Duitsers, ze wil een 'wij-gevoel' creëren. Alsof een strenge meester twee leerlingen die elkaar de haren uittrekken toeblaft: "En nu is het uit! Vanaf nu zijn jullie dikke vrienden! Na school gaan jullie samen een uur knikkeren!"

   NRC,

   met eigennaam


   Nadat de kinderen een kadootje hadden gekregen, gingen Sint en Piet een kijkje nemen in het lokaal van meester Veldhuizen.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • de meesters en de juffrouwen

   Hij wachtte bij het kleine hokje waar de conciërge koffie klaarmaakte voor de meesters en de juffrouwen.

   Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, Hans Münstermann,

   • de juffen en de meesters

   Ze noemen de namen van de juffen en de meesters.

   De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

   • een meester of juf

   Hedendaagse ouders zijn mondig en kritisch; ze nemen lang niet meer alles op gezag van de meester of juf aan.

   http://www.gymnasiumnu.nl/,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   meester 2.0

   leermeester; leraar

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een meester…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Hij vertelde mij dat Jezus een Meester was die God naar de Aarde zond om mensen te onderwijzen hoe ze zich ten opzichte van elkaar dienden te gedragen, en op welke wijze hun weg terug te vinden naar het pad van harmonie met elkaar zowel als met "Gaia".

     http://hemelparadijs.cjb.net/,

     In die tuin was hij gewoon met zijn leerlingen te praten over allerlei filosofische kwesties [...]. Sommige leerlingen hadden zo'n bewondering voor Epikouros dat zij hem als een god vereerden. Je kunt je voorstellen dat deze afzondering en deze soms bijna slaafse verering van hun meester leidden tot allerlei praatjes buiten de tuin.

     http://home.hetnet.nl/~herakleitos/Ethiek/Epikouros/Epikouros%20filosofie.htm

     In een van zijn brieven wijst Plato erop dat het schrift een slecht medium is om de waarheid mee te delen: alleen mondeling, in een dialoog van meester tot leerling, is een echte filosofische communicatie mogelijk.

     Sara Block in De Brakke Hond, Sara Block,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     meester 3.0

     iemand die zeer goed is in een bepaald vakgebied, met name in een tak van kunst of wetenschap

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een meester…

     is een persoon

     • [Deskundigheid of vaardigheid] is zeer goed in een tak van kunst of wetenschap
     • [Werking of functionering] is een voorbeeld voor anderen

      Algemene voorbeelden


      Minstens drie mij bekende toneelspelers beweerden dat zij door Annaud uitverkoren waren voor de hoofdrol van de authentieke scherpschutter Wasili. Alle drie kregen ze de eer bij de meester persoonlijk auditie te mogen doen en alle drie hebben ze de daarvoor bestemde draaidagen al in hun agenda geboekt.

      Russendisco, Wladimir Kaminer,

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • een bekende meester
      • een onbekende meester

      In de salon waar ze Van In binnenliet, stonden minstens twee kasten die je doorgaans alleen in musea aantreft, en er hingen schilderijen van bekende meesters.

      De vijfde macht, Pieter Aspe,

      Een pentekening van de Westerkerk van een onbekende meester maakt het verschil duidelijk: de weergave van de kunstenaar bevat sfeer, Stephen tekent zuivere ruimte, opgetrokken uit lijnen en contouren.

      Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

      • een grote meester

      Dank zij de goede verkoop van juwelen en doeken van grote meesters heeft de kunstmarkt zich in 1995 herpakt, zeggen de grote veilinghuizen Sotheby's en Christies.

      De Standaard,

      • een Hollandse meester
      • een Vlaamse meester

      In Rundale hangen een paar schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters: een "Madonna in een bloemenkrans" en een "Artemis" van twee onbekende Vlamingen uit de zeventiende eeuw.

      De Standaard,

      • een oude meester
      • een moderne meester

      Square of niet, de stilte, de zon, het gezang van de vogeltjes, de historische omgeving en de schilderijen van oude en moderne meesters aan de muren bekwamen mij bijzonder goed.

      Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

      • een onbetwiste meester

      De 71-jarige Jimmy Smith is een van de onbetwiste meesters van het Hammondorgel.

      De Standaard,

      • een ware meester

      Toen kwam ik in een park een boekbinder tegen en hij begon een praatje met me. Ik vertelde mijn hele geschiedenis en toen wilde hij me aannemen als leerlingboekbinder. Dat ben ik vier jaar gebleven. Ik werd een ware meester in het vak en verdiende aardig mijn geld.

      De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

      • een zeventiende-eeuwse meester
      • een achttiende-eeuwse meester

      Zo verwisselde een winterlandschap van de zeventiende-eeuwse meester Isack van Ostade van eigenaar.

      Meppeler Courant,

      Vaste verbindingen


      een meester zijn in iets

      1. zeer bedreven zijn in iets

       Ruzies veroorzaken, ja, daar was hij een meester in.

       Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

      een meester zijn op een instrument

      1. zeer goed een instrument kunnen bespelen

       Bandleider Theodosii Spassov is een meester op de kaval, een Bulgaarse herdersfluit.

       Dagblad van het Noorden,

      een meester zijn van iets

      1. zeer bedreven zijn in iets

       Vargas woont op de oude veldweg van Sanlúcar naar Chipiona en is een meester van de fandango grande en de serrana.

       http://www.divantoura.be/pdf/Esflam.pdf

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      meester 3.1

      schilderij van een meester

      Betekenisbetrekking


      metonymie
      Betrokken betekenissen 3.0 : 3.1

      Algemene voorbeelden


      Hij liet de schilderijen van zijn vrouw exposeren in Europese hoofdsteden en kocht ze zelf terug voor bedragen waarvoor alleen grote meesters worden gekocht.

      NRC,

      De Eregalerij, sinds 1946 de plaats van de beste niet-Nederlandse meesters, werd na afloop van de Rembrandt-tentoonstelling in maart 1992 toegevoegd aan de ruimte voor Nederlandse zeventiende-eeuwse meesters.

      NRC,

      meester 4.0

      bij de vroegere gilden: iemand die door het maken van een proefstuk, meesterstuk genoemd, de bevoegdheid had verkregen om zelfstandig zijn ambacht uit te oefenen; later nog in samenstellingen voor: erkend, gediplomeerd, zelfstandig gevestigd vakman

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een meester…

      is een persoon

      • [Groep] behoort tot de gildebroeders
      • [Organisatie of instelling] is lid van een gilde
      • [Rang of hiërarchische positie] is hoger dan een gezel
      • [Deskundigheid of vaardigheid] beheerst een bepaald ambacht
      • [Bevoegdheid] mag zelfstandig een ambacht uitoefenen en leerlingen opleiden
      • [Legitimiteit] wordt officieel erkend door de gildebroeders na het afleggen van een proeve van bekwaamheid in de vorm van een proefstuk of meesterstuk

      Algemene voorbeelden


      Nadat men jarenlang als gezel gewerkt had, bereikten sommigen een zeer hoog niveau in hun arbeid. Dan werd men door de andere gildebroeders als meester erkend.

      http://www.alfheim.cistron.nl/shaman/nl/idx_weer.htm

      "Zij zien hun onderwijs nog als de traditionele relatie van de meester en zijn gezel. Maar er is ook nog zoiets als hedendaagse onderwijskunde."

      De Standaard,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      meester 5.0

      titel van iemand die een volledige rechtenopleiding heeft afgerond aan een wetenschappelijke universiteit in Nederland of België; afkorting: mr.; volledige titel: meester in de rechten; ook: iemand met de titel van meester in de rechten

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Meester…

      is een titel; is een benaming

      • [Bezitter of eigenaar] is de titel van iemand die een volledige rechtenopleiding heeft afgerond aan een wetenschappelijke universiteit in Nederland of België

       Algemene voorbeelden


       Max Moszkowicz sr. is weliswaar een begrip, maar met het klimmen der jaren is de Maastrichtse meester minder spraakmakend geworden.

       NRC,

       Combinatiemogelijkheden


       met eigennaam


       Meester Spreutels, advocaat van De Bilde en tevens raadsman van Anderlecht, pleitte de opschorting omdat De Bilde zijn slachtoffers vergoedde.

       De Standaard,

       Vaste verbindingen


       meester in de rechten

       1. titel van iemand die een volledige rechtenopleiding heeft afgerond aan een wetenschappelijke universiteit in Nederland of België; afkorting: mr.

        Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij de titel meester in de rechten behaalde.

        De Standaard,

       2. iemand met de titel van meester in de rechten

        Na hun studie moeten jonge meesters in de rechten (of masters, zoals ze zich straks ook mogen noemen) bij wijze van beroepsopleiding nog eens vijf jaar werken als rechtelijk ambtenaar in opleiding (raio) of vier jaar als beginnend advocaat.

        Dagblad van het Noorden,

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


       meester 6.0

       titel van iemand die een volledige kunstopleiding heeft afgerond aan een Belgische hogeschool; ook: iemand met de titel van meester

       Semagram (extra betekenisinformatie)


       Meester…

       is een titel; is een benaming

       • [Bezitter of eigenaar] is de titel van iemand die een volledige kunstopleiding heeft afgerond aan een Belgische hogeschool

        Combinatiemogelijkheden


        met voorzetselgroep


        Voorzetsel: in

        • meester in de beeldende kunst
        • meester in de glaskunst
        • meester in de grafische vormgeving
        • meester in de muziektherapie

        Bij het afsluiten van de tweede kandidatuur verwerft men het diploma van Kandidaat in de Beeldende Kunst en na twee jaar verdere studies kan men het einddiploma van Meester in de Beeldende Kunst behalen.

        http://www.phlimburg.be/opleid/dep5/dep5.asp,

        Meesters in de Beeldende Kunst die dit geïntegreerde deel niet hebben gevolgd tijdens hun opleiding kunnen dit volgen na hun opleiding.

        http://www.phlimburg.be/opleid/dep5/d5_info.asp

        Eerste Vlaamse muziektherapeuten afgestudeerd. Met zijn vieren zijn ze, de studenten die dit schooljaar aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst hun diploma van meester in de muziektherapie haalden.

        De Standaard,

        Woordfamilie


        Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        meester 7.0

        titel van een schaker of dammer van een bepaald niveau, dat ligt onder dat van grootmeester; ook: iemand met de titel van meester

        Semagram (extra betekenisinformatie)


        Meester…

        is een titel; is een benaming

        • [Rang of hiërarchische positie] is lager dan grootmeester
        • [Bezitter of eigenaar] is de titel van een schaker of dammer van een bepaald niveau

         Algemene voorbeelden


         Bijna alle grootmeesters kunnen blindspelen, maar onder het niveau van grootmeester en zeker dat van meester kan bijna niemand het.

         Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         meester 8.0

         man die heerschappij voert over anderen; man die macht heeft over iemand of iets; heerser

         Semagram (extra betekenisinformatie)


         Een meester…

         is een persoon

         • [Rang of hiërarchische positie] staat boven iemand anders
         • [Activiteit of handeling] heerst over iemand of iets

          Algemene voorbeelden


          Maar dat gaat tevens samen met het gevoel en het besef, dat God de Meester is van dit leven en dat God doet, zoals wij mensen het dikwijls niet kunnen begrijpen.

          http://www.soefi.nl/4publicat/reeks03.htm,

          Vaste verbindingen


          zich meester maken van iemand of iets

          1. ( Gezegd van personen)
           iets in bezit nemen

           De geschiedenis van de coöperatie Casa del Pueblo begint in 1935, wanneer twee rijke families, de Orantes en de Castellanos, uit het noorden van Mexico komen en zich binnen een jaar meester maken van de meer dan 70.000 hectare van de boerengemeente 'San Bartolome de los Llanos'.

           NRC,

           Nu krijgt hij een nieuwe kans om zich meester te maken van de momenteel vacante nationale titel in het halfzwaar.

           http://www.sportchiefs.com/ringside/03020602.htm

          2. ( Gezegd van gevoelens, gedachten e.d.)
           iemand of iets in zijn greep krijgen; iemand of iets in bezit nemen

           Een gevoel van weldadige opluchting had zich van hem meester gemaakt.

           Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

           Een lichte vreemdelingenhaat dreigde zich van zijn stemming meester te maken.

           Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

           Er maakte zich opeens een vreemd vermoeden van mij meester.

           Dansende stofjes, K. Schippers,

          iets meester zijn; iets meester blijven; iets meester worden

          1. iets, met name een situatie of een gevoel, onder controle hebben (houden, krijgen)

           Synoniem: beheersen

           Voor het eerst was ze haar emotie niet helemaal meester en rolden er twee tranen over haar wangen.

           Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

           Aan beide zijden bleven de verdedigers de situatie meester en lieten de aanvallers zich aan banden leggen.

           De Standaard,

           Ongeveer 1.000 brandweerlieden, soldaten en vrijwilligers konden de vlammen met helikopters en vliegtuigen uiteindelijk meester worden.

           De Standaard,

          2. iets wat vaardigheid of kunde vereist onder de knie hebben (krijgen); iets beheersen

           Synoniem: beheersen

           Je kunt bijvoorbeeld je bijholten schoonspoelen door warm zout water op te snuiven dat door je neusholten stroomt en door je open mond naar buiten komt: een soort uitspoelen van de neusholte dat Meredith meteen meester is.

           Cherry, Mary Karr,

           De stukken en liedjes die hij speelde was hij zonder moeite meester.

           't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

           Ik haal de wagen in. Rij ernaast. Inderdaad. Het wrak van Roelof. Daarbinnen uitbundig gewuif [...]. Christine houdt het gezicht haast tegen de zijruit gedrukt en zwaait terug. Ik moet in elk geval mijn stuur meester blijven, steek maar even de hand op. En dan duw ik plots op het pedaal. De Citroën schiet vooruit. Mijn supercar.

           Liliane of de spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

          het sein 'brand meester' geven

          1. ( Gezegd van personen)
           het sein geven dat een brand is geblust

           Vrachtwagens met rode kruis-vlaggen reden voor als het vuur eindelijk gedoofd was, en de brandweercommandant het sein 'brand meester!' gaf.

           De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

          zichzelf meester zijn

          1. zich beheersen

           Voor iemand die zichzelf meester is en zich in alles gedisciplineerd gedraagt, is overwinning over het zelf beter dan overwinning over anderen.

           http://www.sgined.nl/,

           Tussen de middag vond hij in een winkel in de Leidsestraat [...] een opname van Blijf met mij Heer [...]! Het was geen geweldige vertolking, nogal klungelig zelfs, maar bij het beluisteren, de koptelefoon op zijn hoofd, kreeg hij tranen in zijn ogen. 'Geeft u die maar,' zei hij zodra hij zichzelf weer meester was.

           Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

          meester zijn over iets; meester blijven over iets; meester worden over iets

          1. de macht hebben (houden, krijgen) over iets

           Met de groeiende kennis en mobiliteit is de mens meer dan ooit meester over zichzelf.

           Pleidooi voor individualisme, Dirk Verhofstadt,

           Je moet onder alle omstandigheden meester blijven over je snelheid.

           http://www.blosogaverbeek.be/Verkeer%20en%20veiligheid.htm

           In de training van het ego moeten we daarom zelfs het geringste vermijden wat op den duur meester over ons zou kunnen worden.

           http://www.soefi.nl/4publicat/reeks01.htm,

          meester zijn van iets; meester blijven van iets; meester worden van iets

          1. de baas zijn (blijven, worden) van iets; de laatste zeggenschap hebben (houden, krijgen) over iets

           Uiteindelijk bepaalt de auteur nog altijd welk woord een link krijgt, heeft hij zelf vooraf alle narratieve vluchtwegen uitgestippeld en blijft hij meester van het computerprogramma.

           Uitgeven in het digitale tijdperk; De oorlog om het electronische boek; Brugge 2002, Leo de Haes,

           Het is de hoogste tijd dat ik weer meester word van de situatie.

           Gras, Clem Schouwenaars,

          heer en meester zijn; heer en meester blijven; heer en meester worden

          1. volledig de macht hebben (houden, krijgen)

           Niet eerder miste hij zo scherp de zee [...]. De odeur van deze stad ontbrak het aan zout. Hier was het land heer en meester, hier was de zee een idee.

           't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

           Zowel de scenarioschrijver als de auteur van misdaadromans is van meet af aan heer en meester over de door hem voorgestelde gang van zaken.

           Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

           Een vrij man wordt geen slaaf in functie van onbetaalbare elektrische automaten maar blijft heer en meester van zijn eigen leven.

           Koud, Geertrui Daem,

           De maffia is in Oost-Europa heer en meester geworden.

           http://www.pvda.be/solidair/n4898/mombaertsa.htm

          meester 9.0

          man die anderen in dienst heeft als bediende, knecht, dienstbode; vroeger ook: eigenaar van slaven

          Semagram (extra betekenisinformatie)


          Een meester…

          is een persoon

          • [Rang of hiërarchische positie] staat boven een ander of anderen
          • [Betrekking of relatie] heeft een ander of anderen in dienst

           Algemene voorbeelden


           De huishoudster nam een zuinig slokje en leunde achterover in de fauteuil van haar meester.

           Pandora, Pieter Aspe,

           Combinatiemogelijkheden


           met ander, nevengeschikt substantief


           • meester en knecht

           'Zo,' zei Guggenheimer, 'hier zitten we dan. Meester en knecht, tesaam verenigd op betrekkelijke voet van gelijkheid. Nou ja, dood ga ik er allicht niet aan. Temeer omdat je er, vooral in profiel, niet echt uitziet als klootjesvolk, Jules. Bij een bepaalde lichtinval heb je zelfs zoiets als een aristocratische kop.' 'Dank u wel, meneer Guggenheimer.'

           Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

           Vaste verbindingen


           een knecht van twee meesters zijn

           1. aan twee verschillende dingen onderworpen zijn

            Het ene moment is mijn cliënt knecht van de hoop, het volgende moment van de hopeloosheid. 's Nachts weet hij niet wie hij overdag dient, en overdag weet hij niet wie hij 's nachts dient. Een knecht van twee meesters is hij, en hoe verschillend die meesters op het eerste gezicht ook lijken, eigenlijk behandelen ze hem precies hetzelfde.

            De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

            Het wordt dan ook als onfatsoenlijk en schokkend ervaren wanneer iemand niet treurt om een verloren dierbare, alsof hiermee aangetoond wordt dat de verlorene eigenlijk niet dierbaar was. De rede of de emotie? Wat gedaan met deze pijnlijke dualiteit, deze plicht die ons in twee richtingen drijft en ons tot schizofrene wezens maakt? Hoe kunnen wij knechten zijn van twee onderling vijandige meesters?

            Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

           Spreekwoorden


           Woordfamilie


           Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


           meester 9.1

           eigenaar van een huisdier

           Betekenisbetrekking


           specialisering
           Betrokken betekenissen 9.0 : 9.1

           Semagram (extra betekenisinformatie)


           Een meester…

           is een persoon

             Algemene voorbeelden


             Vijf seconden na het fluitsignaal, klinkt de schrille waarschuwing opnieuw, nu echter zonder dat Gaspard op het fluitje blaast. Het geluid wordt geproduceerd door de papegaai Coco, die het bevel van zijn meester keihard nabootst.

             De Standaard,

             meester 10.0

             iemand die de leiding heeft over iemand of iets; iemand die belast is met het beheer of de uitvoering van iets; iemand die belast is met het toezicht op iets; hoofd; opziener
             Vooral gebruikt in samenstellingen.

             Betekenisbetrekking


             specialisering
             Betrokken betekenissen 9.0 : 10.0

             Semagram (extra betekenisinformatie)


             Een meester…

             is een persoon

             • [Rang of hiërarchische positie] staat boven anderen
             • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met beheer, uitvoering en toezicht
             • [Betrekking of relatie] heeft de leiding over anderen
             • [Omstandigheid] oefent zijn functie uit in een bepaalde werksituatie, in een bepaald dienstverband

             Woordfamilie


             Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             meester 11.0

             (seks, gender en relaties)

             man die de meerdere is in een sadomasochistische relatie; dominant

             Betekenisbetrekking


             specialisering
             Betrokken betekenissen 9.0 : 11.0

             Semagram (extra betekenisinformatie)


             Een meester…

             is een persoon

             • [Uiterlijk] draagt vaak zwarte leren kleding
             • [Rang of hiërarchische positie] is de meerdere van een slavin of slaaf
             • [Activiteit of handeling] onderwerpt zijn slavin of slaaf, bindt deze vaak vast en geeft lijfstraffen
             • [Middel] gebruikt vaak riemen of touw en een zweepje

             Algemene voorbeelden


             Mijn lichaam is het grootste geschenk dat ik mijn Meester kan geven.

             http://users.telenet.be/speelsite/wmind.html

             Combinatiemogelijkheden


             met adjectief ervoor


             • een strenge meester

             Strenge Meester kan nog slavin plaatsen.

             http://www.xs4all.nl/~tateoac/

             met ander, nevengeschikt substantief


             • een meester of meesteres

             Slavin. Uiteraard wordt hier de seksslavin bedoeld. Zij die zich onderwerpt aan haar meester of meesteres.

             http://www.seksstart.nl/sexabc/sexabc_s.htm

             meester 12.0

             (religie, mystiek en mythologie)

             hoogste graad bij de vrijmetselaars, boven leerling en gezel; ook: iemand met de graad van meester

             Semagram (extra betekenisinformatie)


             Meester…

             is een graad; is een benaming

             • [Rang of hiërarchische positie] is de hoogst mogelijke graad, boven die van leerling en gezel
             • [Bezitter of eigenaar] is de titel van vrijmetselaars met de hoogste graad

              Algemene voorbeelden


              De Grootloge van België is een initiatiek genootschap dat werkt in de eerste drie graden (leerling, gezel, meester) volgens de moderne ritus.

              http://www.glb.be/Nederlands/index.htm

              Nadat de vrijmetselaar is ingewijd tot leerling, bevorderd is tot gezel en verheven is tot meester - zoals dat heet in de taal van symboliek en ritualen - mag de vrijmetselaar in staat worden geacht om de vrijmetselaarsarbeid te kunnen doorgronden.

              http://www.vrijmetselarij-groningen.nl/algemeen/vrijmetselarij.htm

              Over elke verhoging in graad van elke vrijmetselaar wordt door de meesters van de loge gestemd.

              http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij

              Woordfamilie


              Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen