onderwijzer


onderwijzer 1.0

iemand die voor zijn beroep les geeft op een lagere school

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderwijzer…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt voor een school voor lager onderwijs
 • [Doel of bestemming] geeft les aan leerlingen van 6 tot 12 jaar
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] moet goede communicatieve en didactische vaardigheden hebben
 • [Activiteit of handeling] geeft les, corrigeert huiswerk en toetsen van leerlingen, vergadert met collega's over onderwijsleerplannen en evaluaties van de vorderingen van leerlingen, informeert ouders over leerresultaten en gedrag van hun kind tijdens ouderavonden
 • [Wijze] legt doorgaans de stof mondeling en klassikaal uit tijdens de les
 • [Middel] maakt gebruik van traditionele middelen als een bord en van modernere zoals bv. overheadprojectoren, beamers om tekst en afbeeldingen te projecteren
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] onderwijst voor zijn beroep
 • [Bevoegdheid] heeft in Nederland lesbevoegdheid verworven door een lerarenopleiding aan de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) en in Vlaanderen na de opleiding "Bachelor in onderwijs: lager onderwijs"
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt beschouwd als een specifieke beroepsuitoefenaar naast andere categorieën onderwijzend personeel zoals leraren of docenten voor het middelbaar onderwijs
 • [Gebied] geeft les in bijna alle vakken voorzien door het leerplan voor het lager onderwijs, onder meer in de vaardigheden voor lezen, schrijven en rekenen

Algemene voorbeelden


Het pensioen van een miljoen ambtenaren en onderwijzers moet goedkoper worden. Dit is noodzakelijk omdat het vermogen van het pensioenfonds ABP wegsmelt door de crisis op de financiële markten.

de Volkskrant,

Amsterdam is veranderd in een bastion van tweeverdienende yuppen die ook nog eens goed onderwijs voor hun kinderen eisen. Het zijn die ouders die als eersten bij ons op de stoep staan te klagen als er weer eens geen onderwijzer beschikbaar is.

de Volkskrant,

In het basisonderwijs zijn er gemiddeld 19,7 scholieren per docent, waarmee Nederland op de tiende plaats staat van op een lijst van zeventien landen waarvoor dit cijfer berekend is. Finland scoort het laagste aantal scholieren per onderwijzer (8,8) gevolgd door België (9,7) en Noorwegen en Zweden met ruim tien. Duitsland heeft 20,5 basisscholieren per onderwijzer.

NRC,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering m.b.t. TBS voorafgaande aan het rustpensioen [...]. Wachtgeld: - Een TBS-er 56 of 57 krijgt een wachtgeld van 50% van de laatste activiteitswedde. - Een TBS-er 58 krijgt: 70% van de laatste activiteitswedde als hij/zij onderwijzer of kleuteronderwijzer is.

www.digilife.be/schoolnet.../BESLUIT%20VL.REG..doc,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • tijdelijke onderwijzer
 • vastbenoemde onderwijzer

Aanstelling van tijdelijke onderwijzers.

http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

Affectatie van vastbenoemde onderwijzers.

http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

met ander, nevengeschikt substantief


 • leraren en onderwijzers
 • onderwijzers en regenten

Het onderwijs in Zuid-Afrika zal op lange termijn waarschijnlijk ernstige schade oplopen omdat de regering ten koste van alles de ongelijkheden uit de weg wil ruimen. Die vrees wordt nu ook uitgesproken door de verschillende verenigingen en vakbonden van leraren en onderwijzers.

De Standaard,

Uitlegteksten waren vroeger 300 woorden lang. Geen kind leest dat nog. Honderd woorden is nu de maat. Didactisch is het een hele klus. We bedenken en maken alles zelf, en werken voor het ontwerp vooral samen met onderwijzers en regenten.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


onderwijzer 1.1

man die voor zijn beroep les geeft in het lager onderwijs

Algemene voorbeelden


"De 14.000 kleuterleid(st)ers en 30.000 onderwijzers (onderwijzeressen) verdienen de erkenning van de gehele samenleving", deelt de minister publiekelijk mee.

De Standaard,

Vroeger konden leerlingen uit de lagere klassen zich vaak optrekken aan de voorbeelden van de eigen onderwijzer of onderwijzeres, die oorspronkelijk uit hetzelfde arbeidsmilieu afkomstig was.

http://www.aup.nl/pdf/Kohnstammlezing2001.pdf

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


onderwijzer 1.2

het beroep of de functie van onderwijzer

Algemene voorbeelden


De pabo (Pedagogische Academie Basisonderwijs) leidt op tot onderwijzer in het basisonderwijs.

http://www.rijnlandmodel.nl/onderwerpen/onderwijs-x/onderwijsvernieuwing_beta-leraren.htm,

Ze is studente aan de opleiding voor onderwijzer.

http://www.jerreper.nl/feat4.php?deel=8,