informatie


informatie 1.0

alles wat aan inlichtingen, berichten, mededelingen of kennisoverdracht verstrekt of ingewonnen wordt om iemands kennis over iets of iemand te vermeerderen; geheel van inlichtingen en berichten over een bepaald onderwerp
Ook gebruikt voor die inlichtingen, berichten etc. in gedrukte vorm.

Semagram


Informatie…

is een geheel

 • [Samenstelling] bestaat uit berichten, mededelingen, inlichtingen of overgedragen kennis
 • [Functie] dient om iemands kennis over iets of iemand te vermeerderen, of om iets of iemand meer bepaaldheid te geven, of om iemand wegwijs te maken
 • [Herkomst of oorsprong] haalt men uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld berichten, mededelingen, teksten, nieuws, gegevensbestanden, encyclopedieën, boeken of borden
 • [Activiteit of handeling] wordt door iemand op eigen initiatief ingewonnen of wordt door anderen verstrekt

Algemene voorbeelden


VT4 heeft vanaf vandaag een teletekst-aanbod. Het startaanbod beperkt zich tot een overzicht van de tv-programma's van de zender en een resem spelletjes - verbonden aan een 0900-lijn. De informatie mikt duidelijk op een jong publiek: popconcerten, nieuwe video's en leuke internetsites.

De Standaard,

Directeur M.C. Boom van Koninklijke Boom Pers, uitgever van het boek, vroeg zich af of er momenteel een laatste hausse is over boeken en artikelen die de Tweede Wereldoorlog als onderwerp hebben. Het is naar zijn mening erg belangrijk publicaties het licht te laten zien om blijvend herinnerd te worden aan de verschrikkelijke tijd [...]. Hij voorspelde dat in de komende jaren de informatie in toenemende mate via het beeldscherm tot mensen zal komen.

Meppeler Courant,

De informatie die U hier vindt is met name bedoeld als achtergrondinformatie.

http://www.fdg.unimaas.nl/hellp/,

Ten overvloede meldt de politie dat de informatie discreet wordt behandeld.

Meppeler Courant,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • informatie bevatten
 • informatie geven
 • informatie inwinnen
 • informatie krijgen
 • informatie verschaffen
 • informatie verstrekken
 • informatie verzamelen
 • informatie zoeken

Het werd duidelijk dat een gen de informatie bevat voor de opbouw van een eiwit.

http://www.nki.nl/actueel.htm,

Wij zijn een soort ministerie en wij geven geen informatie.

De Standaard,

De Raad krijgt een algemene taak van rapportering en advisering: hij mag informatie inwinnen bij gerechtelijke diensten en oplossingen voorstellen aan regering en parlement.

De Standaard,

Je krijgt informatie en je traint vaardigheden die van belang zijn om je opdracht tot een goed einde te brengen.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Alhoewel splijtingssporen alleen informatie verschaffen over tijdtemperatuur evolutie, kan door middel van een aanname van de paleo-geothermische gradiënt, de ouderdom en hoeveelheid erosie bepaald worden.

http://www.geo.vu.nl/users/isotopen/pages/4_publications/phd_abstracts/phd_rohm.html,

En doordat de slachtoffers geen informatie verstrekken blijft het altijd raden uit welke hoek de daders van de aanslagen komen.

NRC,

Je verzamelt informatie, bepaalt een doelgroep en je zorgt er natuurlijk voor dat de structuur helder en de informatie toegankelijk is.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?page=IDV.asp?waarvandaan=body$type=0

Ik zoek informatie en nuttige tips over reizen in Vietnam (steden als Dien Bien Phu, Son La, Sapa, Buon Ma Thuot en de Mekongdelta) interesseren mij vooral.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • accurate informatie
 • actuele informatie
 • algemene informatie
 • benodigde informatie
 • beschikbare informatie
 • betrouwbare informatie
 • bruikbare informatie
 • correcte informatie
 • digitale informatie
 • elektronische informatie
 • erfelijke informatie
 • gedetailleerde informatie
 • genetische informatie
 • gevoelige informatie
 • juiste informatie
 • koersgevoelige informatie
 • nadere informatie
 • nuttige informatie
 • objectieve informatie
 • onjuiste informatie
 • onvoldoende informatie
 • praktische informatie
 • relevante informatie
 • snelle informatie
 • statistische informatie
 • vertrouwelijke informatie
 • waardevolle informatie
 • wetenschappelijke informatie
 • de meeste informatie

? Zelfs naslagwerken of biografieën maken nog een kans op papier, wat niet betekent dat ze van een elektronische index vergezeld kunnen zijn. Alleen voor wetenschappelijke tijdschriften dreigt er gevaar. Wetenschappers willen immers accurate informatie, direct op hun werkplaats.

De Standaard,

Toch gaat het zakendoen door en is het direct kunnen beschikken over actuele informatie wenselijk en vaak ook noodzakelijk.

http://www.libertel-vodafone.nl/zakelijk/index_bnr.asp?bnr=gprs

Via de site zal algemene informatie worden aangeboden over de beurs en haar werking.

De Standaard,

U kunt de arts toestemming geven om de benodigde informatie op te vragen bij uw behandelend arts of specialist.

http://www.gak.nl/

Dit team gaat vervolgens per locatie op een eenduidige en gestructureerde wijze de beschikbare informatie verzamelen.

http://www.waterland.net/akwa/,

Wat kan een democratische overheid zonder betrouwbare informatie over en inzicht in de samenleving?

NRC,

Een zoektocht in de bibliotheek levert maar weinig bruikbare informatie op.

http://www.vbk.be/rotary/15/,

De vraag is of zij op die manier aan de correcte informatie komen die ze verwachten.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

Aan de andere kant geloven managers steeds meer in digitale informatie die direct bij de eindgebruiker terechtkomt.

http://www.reekx.nl/artikelen/Model.pdf,

Het wordt hoe langer hoe moeilijker om de intellectuele eigendom op elektronische informatie te beschermen.

De Standaard,

Het fenotype is [...] een product dat niet enkelvoudig bepaald wordt door de erfelijke informatie van de chromosomen.

http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot service kunt u uiteraard kontakt met ons zoeken.

http://www.compenic.nl/

Nieuwe technieken en strategieën zullen ontwikkeld moeten worden om te kunnen profiteren van de genetische informatie.

http://www.nki.nl/actueel.htm,

Elk gebruik van gevoelige informatie en van vermenging van belangen moet worden vermeden.

http://www.bng.nl/,

Jorritsma wilde weten of de juiste informatie op de etiketten staat en stelde dus een onderzoek in.

De Telegraaf,

Bedrijven horen aan te geven hoe hun medewerkers dienen om te gaan met effectenposities in het geval van koersgevoelige informatie.

http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=16716,

Vraagt u onze afdeling sales reserveringen gerust om nadere informatie.

http://www.planetarium.nl/nl/page.asp?sPageID=200,010,000

Zij ontvangen dan met regelmaat een digitale krant met nuttige informatie en leuke tips.

Metro,

Zoek je objectieve informatie over zaken als sex en drugs?

http://www.huma.be/jongeren/index.htm

Hij zei dat dit niet zijn bedoeling was geweest, en dat zijn omstreden verklaring gestoeld was op onjuiste informatie.

De Standaard,

De nabestaanden van slachtoffers kregen onvoldoende informatie over de vooruitgang van het onderzoek.

De Standaard,

In de campagne wordt praktische informatie geboden over welke stappen men kan ondernemen zonder zichzelf in gevaar te brengen.

http://www.meldgeweld.nl/

Ik deed toen persoonlijk de ervaring op dat uiterst relevante informatie je als commissaris te laat bereikt.

NRC,

De vakbonden reageerden daar al cynisch op: kan men een school tot het aanschaffen van een fax verplichten? Maar het departement wil als betalende instantie snelle informatie.

De Standaard,

Ook scholieren en studenten gebruiken statistische informatie bij hun studie voor het maken van werkstukken en scripties.

http://www.cbs.nl/nl/organisatie/faqs.htm

Let op met het verzenden van vertrouwelijke informatie.

http://www.vilvoorde.be/site/html/webwijs_main.htm

Het gericht leren zoeken naar waardevolle informatie is een onderdeel van het leerproces en het zelfstandig construeren van kennis.

http://lib.ua.ac.be/NEWS/onderwijsinnovatie.html,

Ik gebruik vaak wetenschappelijke informatie uit gespecialiseerde artikels en naslagwerken.

http://www.standaard.be/archief/dossier/index.asp?dosID=112=dossier.asp,

Ouders krijgen de meeste informatie over de school via hun kind.

http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • aanvullende informatie
 • belastende informatie
 • bestaande informatie
 • bijkomende informatie
 • binnenkomende informatie
 • misleidende informatie
 • ontbrekende informatie
 • uiteenlopende informatie

In deze brochure vind je naast aanvullende informatie bij het boek vooral vragen en opdrachten.

http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

Spraakmakende zakenlieden en politici bedreigen elkaar met belastende informatie en benutten de media om elkaar zwart te maken.

NRC,

De abstractieniveaus uit het meta-model zijn noodzakelijk om het benodigde overzicht te verkrijgen, maar juist voor het afleiden van deze abstractieniveaus is de bestaande informatie lastig te gebruiken.

http://www.array.nl/release/artikelen/2000/3_Florijn_WUH.pdf,

Het uitzendbureau houdt zich bezig met de nodige administratieve formaliteiten en vraagt je zo nodig bijkomende informatie.

http://www.federgon.be/nl/publications/docs/guidenl.pdf

De hersenen zullen de binnenkomende informatie via deze banen toeschrijven aan de linkerarm.

http://www.tlichtpuntje.f2s.com/frame.htm

Ekeus rapporteerde dat Bagdad nog steeds misleidende informatie geeft en de werkzaamheden van VN-inspecteurs hindert.

De Standaard,

De computer geeft een melding en u vult de ontbrekende informatie alsnog in.

http://www.transavia.nl/www/internet.nsf/framesets/overtransavia

Het waren korte briefjes met uiteenlopende informatie over gebeurtenissen op het terrein.

De Standaard,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • aangeleverde informatie
 • gedigitaliseerde informatie
 • geboden informatie
 • gecodeerde informatie
 • gecontroleerde informatie
 • gedrukte informatie
 • geleverde informatie
 • gepresenteerde informatie
 • gepubliceerde informatie
 • geregistreerde informatie
 • gestructureerde informatie
 • gevraagde informatie
 • gewenste informatie
 • gezochte informatie
 • ingewonnen informatie
 • vastgelegde informatie
 • vergaarde informatie
 • verkregen informatie
 • verspreide informatie
 • verstrekte informatie
 • verzamelde informatie

De uitgever verwerkt de aangeleverde informatie en kiest de vorm waarin het beschikbaar moet komen.

http://www.vob.nl/

Aangezien gedigitaliseerde informatie altijd en overal kan worden opgeroepen speelt ICT hierbij een essentiële rol.

http://www.fss.uu.nl/soc/onderzoek/timecomp/paper7.pdf,

De ANS moet gebruikt kunnen worden door een grote groep belanghebbenden die behoefte hebben aan de geboden informatie.

http://www.kun.nl/e-ans/content/ans/index.php3

In de praktijk is het systeem van de Europese Gemeenschap voor de uitwisseling van urgente radiologische informatie (European Community Urgent Radiological Information Exchange – ECURIE) bij het Directoraat Milieu 24 uur per dag beschikbaar; het gebruikt gecodeerde informatie om de taalbarrières te omzeilen.

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/envi/20020122/COM(01)0707nl.pdf.

Voor niet door de Talibaan gecontroleerde informatie waren de Afghanen ook voor de aanvallen al aangewezen op buitenlandse radiostations als VOA, maar ook BBC World Service, Deutsche Welle en Radio France International.

NRC,

De overgang van gedrukte informatie naar digitale informatie heeft de mogelijkheid geopende documenten te vervaardigen die tegelijkertijd tekst-, beeld- en geluidsinformatie in digitale vorm bevatten: de multimediale documenten.

http://www.ub.unimaas.nl/,

Bestuurders zouden zich bij geleverde informatie moeten afvragen: van wie is die precies afkomstig, hoeveel kreeg hij betaald, wat was zijn informatiepositie en waarom zou hij betrouwbaar zijn?

http://www.xs4all.nl/~respub/artikelen/AIVDtekort.htm,

De gepresenteerde informatie lijkt door een objectief algoritme uit een objectieve databank gehaald te zijn terwijl het in werkelijkheid vermomde advertenties zijn waarvoor ondernemingen betaald hebben.

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/zoeken.html,

Door de overweldigende hoeveelheid materiaal dat op deze manier beschikbaar gesteld wordt, is echter geenszins verzekerd dat de gepubliceerde informatie ooit een lezer bereikt.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Het holter ECG-systeem bestaat uit een sensor die het hartsignaal van de patiënt 24 uur continue registreert, waarna de geregistreerde informatie met behulp van intelligente software wordt geanalyseerd.

Het Financieele Dagblad,

Om de relaties tussen de economische activiteit en het milieu te analyseren, is er gestructureerde informatie over die relaties nodig.

http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

Uit de effectrapportages blijkt dat de regio's grote problemen hebben met het leveren van de gevraagde informatie.

http://www.gymnasiumnu.nl/,

De docenten zijn aanwezig om alle gewenste informatie te verstrekken.

Meppeler Courant,

Een goede regel is dat een bezoeker in drie muisklikken vanaf uw eerste pagina bij zijn gezochte informatie terecht moeten kunnen komen.

http://www.arcabase.net/ned/home.asp

Wanneer je als kind informatieve boeken leert raadplegen, zul je er trouwens als volwassen lezer sneller naar grijpen en in staat zijn om de ingewonnen informatie kritisch door te lichten.

http://www.clavis.be/mozaiek/default.asp,

Bij CGEY zijn zogenaamde COINS (content managers) verantwoordelijk voor de inhoud van de vastgelegde informatie en kennis.

http://www.kb.nl/infolev/nvb/NwsArchief.html

Die commissie-Dutroux trok zich de voorbije drie dagen terug in de priorij van Corsendonk om de door haar vergaarde informatie te analyseren.

De Standaard,

De verkregen informatie wordt besproken in het team onder leiding van een psychiater.

http://www.opzrekem.be/

Het auteursrecht is een geestelijk eigendomsrecht en het beoogt de exploitatie van gecreëerde, geproduceerde en verder verspreide informatie te waarborgen.

http://www. ivir. nl/publicaties/dommering/informatierecht-h1. pdf

De verstrekte informatie is van algemene aard.

http://www.havenziekenhuis.nl/

De verzamelde informatie wordt gebundeld in rapporten.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • informatie aan de ouders
 • informatie aan de patiënt
 • informatie aan de pers
 • informatie aan de Tweede Kamer
 • informatie aan het publiek
 • informatie aan slachtoffers

Informatie aan de ouders. In geval er sprake is van een mogelijke verwijzing naar een sbo zijn de ouders voortdurend betrokken bij de verschillende fasen in het proces daaraan voorafgaand en ontvangen zij alle informatie over de procedure van aanmelding voor de speciale school voor basisonderwijs.

http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

De cervixpolikliniek is een antwoord op de behoefte aan een korte doorlooptijd van het zorgproces, eenduidig medisch handelen, goede informatie aan de patiënt en een snelle terugkoppeling naar de huisarts.

http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

Informatie aan de pers. De pers is onze partner in rampsituaties.

http://www.brandweer-gent.be/

Maar wie de moed heeft zich er daadwerkelijk in te verdiepen, zal merken dat alles klopt. De informatie aan de Tweede Kamer was dus niet onjuist. Ze was alleen wat moeilijk te doorgronden.

http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p281tk28235_2.pdf,

Deze gemeenschapsraden zijn verantwoordelijk voor de relaties met de gewestelijke overheden, voor de permanente van de notarissen en hun medewerkers, de informatie aan het publiek, de contacten met de media, de communicatie tussen notarissen van dezelfde taalrol.

http://www.notaris.be/

Maar voor de verbetering van informatie aan slachtoffers schijnen praktische bezwaren in de weg te staan.

De Standaard,

Voorzetsel: in

 • informatie in de bibliotheek
 • informatie in de boeken
 • informatie in de krant
 • informatie in de media
 • informatie in een rapport

Bemerk dat de informatie in de boeken gemiddeld veel ouder is, maar dat de informatie in de bibliotheek veel kwaliteitsvoller is dan op het Internet.

http://mailserv.cc.kuleuven.ac.be/se_help_nl.html#zoekmethode

Vraag gedurende het weekend, indien mogelijk, visites aan voor 10.30 uur! Hoe wordt u geïnformeerd wie er dienst heeft buiten de praktijkuren? Via informatie in de krant; hierin staan de weekenddiensten vermeld (niet de avonddiensten).

http://www.drmeijer.nl/huisarts.html

Er zijn telefoonlijnen beschikbaar gesteld en negentig telefonistes opgetrommeld om mensen, die na de informatie in de media en na het lezen van de advertentie met alle besmette nummers, toch nog vragen hebben direct te kunnen antwoorden.

NRC,

De opdracht aan het RIOD voorziet in een arbitrage als tot op het laatst een verschil van mening blijft bestaan tussen het RIOD en de regering over de wijze waarop in het rapport omgegaan is met de afspraken die cf. art 3.2 zijn gemaakt over de voorwaarden waaronder bepaalde informatie in het rapport mag worden gebruikt.

http://www.riod.nl/Srebrenica.html

Voorzetsel: naar

 • (de) informatie naar het brede publiek

"We hebben daar geleerd dat PR een geschikt middel is om cases te brengen die tot de verbeelding spreken," vertelt Bruno Massa, marketing manager van LMS. "Ook in de informatie naar het brede publiek is het belangrijk dat we de positionering van onze onderneming verklaren."

http://www.newsengine.be/pride.nsf/pages/Primetwo/$file/Prime2NL.pdf

Voorzetsel: op

 • informatie op de, een drager
 • informatie op de, een etiket
 • informatie op de, een harde schijf
 • informatie op de, een homepage
 • informatie op de, een pagina
 • informatie op de, een scherm
 • informatie op de, een schijf
 • informatie op de, een server
 • informatie op de, een site
 • informatie op de, een verpakking
 • informatie op (het) internet
 • informatie op het web
 • informatie op maat
 • informatie op papier

De behoefte aan toegankelijkheid is de enige reden en rechtvaardiging voor behoud. Wat ontoegankelijk wordt bewaard, wordt zinloos bewaard. Daarom is het ook zinloos om over behoud te spreken zonder het tegelijk over toegankelijkheid te hebben [...]. Toegankelijkheid speelt overigens, net als duurzaamheid, op drie manieren een rol. Naast het tot nu toe genoemde technische aspect - toegang tot de informatie op de drager - is er het ideologisch-juridische en het menselijke.

http://www.onlineconferentie.nl/

Volgens de wet moet de informatie op het etiket in overeenstemming zijn met het werkelijke energieverbruik.

De Telegraaf,

De versies 5.01, 5.5 en 6.0 van Internet Explorer bevatten momenteel een lek waardoor een indringer informatie op de harde schijf kan veranderen of weggooien.

NRC,

Wat gebeurt er zoal in De Ouwe Toren. Allereerst is er het cursusaanbod, waar eenieder die interesse in een bepaalde cursus heeft aan deel kan nemen. Informatie over de cursussen vindt u verderop op de homepage. Neus daar eens vrijblijvend rond en wie weet, zit er iets van uw gading bij. Naast het cursusaanbod vindt er een grote variatie aan activiteiten plaats, zowel voor jong als oud. Ook hier vindt u verdere informatie op de homepage.

http://www.deouwetoren.nl/

Indien u vragen heeft over uw privacy op andere sites, raden wij u aan om op de betreffende website te zoeken naar een privacyverklaring [...]. Op delen van onze website wordt de mogelijkheid geboden om de informatie op een pagina door te sturen aan (een) relatie(s).

http://www.multiscope.nl/privacy.phtml,

In een kort gesprek kan dan informatie worden verzameld die de gebruiker helpt om de informatie op het scherm beter te begrijpen of om het beeldschermformulier waar hij of zij mee bezig was, correct in te vullen.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Het patroon van miljarden microscopische putjes waarin de informatie op de schijf vervat zit.

De Standaard,

Hij dient dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn server wat betreft zijn aard niet verboden is (dus geen racistische en discriminerende uitlatingen, kinderporno enz.), kwalitatief hoogstaand is (geen feitelijke onjuistheden die tot schade kunnen leiden), niet onrechtmatig verkregen is of verspreid wordt (bv. bedrijfsgeheimen, persoonsgegevens) of een inbreuk vormt op andermans recht (auteursrechtelijk beschermd materiaal).

http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/pisa/nl/juridisch/isp.htm#probleemstelling

De informatie op de site is zeer toegankelijk en leidt de bezoeker direct naar de belastingmaatregelen die voor hem of haar van toepassing zijn.

http://www.nibud.nl/framenws.htm,

De informatie op de verpakking kan misschien zijn leven redden.

http://www.eengoedestart.be/docs/eigenaarsbrochure.pdf

Zoekmachines zien om allerlei redenen maar een flard van alle informatie op internet.

http://www.voelspriet.nl/index.htm

De bekendmaking van de identiteit dient echter te geschieden bij de openbaarmaking of verspreiding. Bij de traditionele uitgever en drukker is dat goed te doen. Ook de boekhandelaar en kioskhouder kan zijn naam op raam of deur vermelden. Bij informatie op het internet is het wellicht wat moeilijker. Het is niet ondenkbaar dat iedere website tevens op zijn eerste pagina vermeldt waar de site zich bevindt.

http://www.ivir.nl/medewerkers/schuijt.html,

Terwijl HTML het mogelijk maakt om de informatie op het web te visualiseren, is het onvoldoende in staat om die informatie zodanig te beschrijven dat het makkelijker wordt om software te gebruiken waarmee deze informatie gevonden of geïnterpreteerd kan worden.

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

Zo zullen gebruikers binnenkort hun eigen portefeuilles kunnen samenstellen om informatie op maat te krijgen.

De Standaard,

Het CampusWeb gaat een groot deel van de informatie op papier vervangen.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Voorzetsel: over

 • informatie over alle aspecten
 • informatie over andere aspecten
 • informatie over bepaalde aspecten
 • informatie over diverse aspecten
 • informatie over de toestand ter plaatse
 • informatie over een, het aanbod
 • informatie over een, het onderwerp
 • informatie over een, het ziektebeeld
 • informatie over (de) activiteiten
 • informatie over (de) bezienswaardigheden
 • informatie over (de) cursussen
 • informatie over (de) geneesmiddelen
 • informatie over (de) gezondheid
 • informatie over (de) producten
 • informatie over (de) ziekten
 • informatie over (de) adoptie
 • informatie over (de) herkomst
 • informatie over (de) inhoud
 • informatie over iemand
 • informatie over iets

Je vind er informatie over alle aspecten van het studentenleven.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

Informatie over andere aspecten van maatschappelijk ondernemen. Naast informatie over de OESO-richtlijnen kan er behoefte zijn aan informatie over maatschappelijk ondernemen in het algemeen.

http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_200011,

Daarnaast hebben ook andere maatschappelijke actoren, zoals overheden, ngo's en individuele burgers, behoefte aan informatie over bepaalde aspecten van maatschappelijk ondernemen.

http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_200011,

Konkluzie: dit boek bevat geen diepgravende artikels of kritische duiding maar wel heel wat interessante informatie over diverse aspekten van de vruchtbare relatie Mahler-Amsterdam.

De Standaard,

Dokters van de Wereld verschaft continu informatie over de toestand ter plaatse en neemt deel aan de talrijke internationale conferenties over de mensenrechten in Afghanistan.

http://www.doktersvandewereld.org/rapport.php?rapport=afghanistan

De stedelijke sportdienst moet sport de komende jaren op een aantrekkelijke en creatieve manier promoten. Meer en betere informatie over het aanbod is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Internet stelt ons (mee) bloot aan een ware informatiestortvloed. Onderzoek hoe mensen uit jouw omgeving daarmee omgaan. Vergelijk de aanpak van ouderen en jongeren. Zoek ook informatie over dit onderwerp in kranten en tijdschriften en natuurlijk … op internet.

http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

Psoriasis is niet besmettelijk, maar zichtbaar en beantwoordt niet aan het ideaal van een gezonde huid. De omgeving reageert vaak afwijzend, of de betrokken patiënt denkt dat de omgeving afwijzend reageert. Leren omgaan met de eigen ziekte betekent: zich realiseren van mogelijke problemen in het gezin, bij de partner, omtrent seksualiteit en in het beroepsleven. Goede informatie over het ziektebeeld in al zijn facetten is daarvoor heel belangrijk.

(onbekend)

Deze coördinatoren houden schriftelijk contact met de leden in hun regio, geven informatie over activiteiten, helpen bij het maken van contact met andere leden, en zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden.

http://pfinederland.cjb.net/

Ik zoek informatie over bezienswaardigheden in en rond de stad (maximum een half uurtje uit de stad) en over betaalbare Vietnamese restaurantjes om er 's avonds te kunnen gaan eten en namen van (Vietnamese) gerechten.

De Standaard,

Informatie over de cursussen vindt u verderop op de homepage.

http://www.deouwetoren.nl/

De eerste cursus, Informatie in de Officina, leert je hoe je duidelijk informatie over geneesmiddelen kan verstrekken aan patiënten.

http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

Wetenschappelijk staat volgens de KLM nog lang niet vast of er een verband is tussen trombose en vliegen. De waarschuwing zou volgens een woordvoerder slechts tot verwarring leiden. Wel geeft het bedrijf tijdens lange vluchten al jaren informatie over gezondheid.

Reformatorisch Dagblad,

Zonder informatie over producten (referentiematerialen), normen, kwaliteit van meetmethoden, wettelijk kader enz. is het vaak niet goed mogelijk tot een juiste beoordeling van de resultaten te komen.

http://www.forensischinstituut.nl/

Informatie over ziekten, preventie en geneesmiddelen is van levensbelang voor de gezondheidszorg.

http://www.wsis.nl/static/faq.php

Bureau VIA biedt aspirant adoptieouders informatie over adoptie.

http://www.adoptie.nl/via_brochure_2001.html#01,

Bij tien nummers werd wel een vermelding in inventarisboeken of -kaarten van de SNK teruggevonden, maar leverden deze bronnen geen enkele informatie over de herkomst; bij drie van deze tien nummers is er wel een verwijzing naar niet gehonoreerde claims.

http://www.herkomstgezocht.nl/nl/rapportage/content.html#boven,

Zo'n 80 procent van de ouders sprak zich uit voor een uniform systeem dat voorziet in informatie over wellicht schadelijk audiovisueel aanbod. Daarbij werd, naast leeftijdsaanduidingen, vooral gepleit voor informatie over de inhoud: geweld, angstwekkende scènes, seks, drugsgebruik enz.

NRC,

In het raam van het actieplan tegen de georganiseerde criminaliteit, zal De Clerck werk maken van de richtlijnen voor de pro-actieve recherche. Dat is het verzamelen van informatie over personen zonder dat er een misdrijf gekend is.

De Standaard,

Te vaak blijven werkzoekenden en cursisten verstoken van snelle en accurate informatie over hun dossier.

De Standaard,

Beleggers kregen uitsluitend informatie over de prijs waarop de transactie daadwerkelijk was afgesloten.

NRC,

Voorzetsel: rond

 • informatie rond iets

Het verzamelen en verspreiden van informatie rond gebarentaal naar zowel horende als dove mensen toe.

(onbekend)

Naast de sportdisciplines kan men er terecht voor informatie rond doping, sport in verschillende landen, vrouwen in de sport… Meer dan 1000 tijdschrifttitels. De bibliotheek telt zowat 1200 verschillende tijdschrifttitels.

http://www.sportimonium.be/Nederlands/XNsportimonium1.htm

Voorzetsel: uit

 • informatie uit allerlei bronnen
 • informatie uit andere bronnen
 • informatie uit boeken
 • informatie uit computers
 • informatie uit databanken
 • informatie uit databases
 • informatie uit interviews
 • informatie uit literatuur
 • informatie uit onderzoek
 • informatie uit teksten
 • informatie uit de eerste hand
 • informatie uit de omgeving
 • informatie uit het archief
 • informatie uit het bedrijf
 • informatie uit het verleden
 • informatie uit iets

Enkele belangrijke uitgangspunten voor het model waren: ongelijksoortige informatie uit allerlei bronnen moet in één uniform systeem kunnen worden aangeboden [...]; bij het zoeken moet gebruik gemaakt kunnen worden van een combinatie van natuurlijke-taaltechnieken en het gericht zoeken in gestructureerd in velden opgeslagen informatie [...]; bij presentatie van zoekresultaten moeten state-of-the-art relevance ranking technieken worden toegepast; die ranking moet ook bij gemengde resultaten uit ongelijksoortige bronnen zinvolle resultaten opleveren; het systeem moet gebruik van multimediale informatiebronnen ondersteunen.

http://www.onlineconferentie.nl/

Je vervult een schakelfunctie tussen de gebruiker en de informatie uit boeken, tijdschriften, audio-visuele materialen, elektronische databanken.

http://www.vspw.be/bibschool.htm

Alcoholisten moeten tijdelijk op non-actief worden gesteld en het moet minder gemakkelijk worden gemaakt om informatie uit computers op eigen schijfjes te laden.

NRC,

Het toegankelijk maken van informatie uit databanken voor de burgers/doelgroepen gebeurt via de ontwikkeling van internettoepassingen, de koppeling met centrale Vlaamse meldpunten en de verspreiding van publicaties.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

In dit medium kunt u gebruik maken van beweging, geluiden en kunt u zelfs gebruik maken van informatie uit databases.

http://www.dataphly.nl/

In het rapport Tussen extase en narcose bundelden ze de informatie uit interviews met 72 gebruikers, hulpverleners, portiers en clubeigenaren.

Het Parool,

Resultaten worden gecombineerd en getoetst aan informatie uit de literatuur en uitgebreide databanken om te bepalen welke (mengsels van) producten het betreft, c.q. van welk proces afvalmateriaal afkomstig is.

http://www.forensischinstituut.nl/

De resultaten worden verzameld in een grote databank waarin ook alle relevante informatie uit onderzoek uit binnen- en buitenland is opgenomen.

http://www.vvav.nl/jaarverslag_nat.html,

De inzichten en vaardigheden die noodzakelijk zijn om informatie uit teksten effectief te kunnen opzoeken, verwerken en toepassen, zowel in schoolse als in buitenschoolse situaties dienen in het leesonderwijs prioriteit te krijgen.

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/ontwikkelingsdoelen/ bubaotype8/visietekstt8.doc

De leerlingen kunnen op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, informatie beoordelen die voorkomt in reclameteksten die rechtstreeks verband houden met hun leefwereld.

http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

Door de belastingsinning te delegeren aan de centrale bank zouden de monetaire overheden van het land informatie uit de eerste hand hebben over het marktgedrag, zodat ze de marktbewegingen op de voet kunnen volgen en bijsturen, niet alleen op het nationale vlak, maar ook internationaal, omdat de BIB alle gegevens vlug kan verzamelen.

http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

De 'vindingrijke theoretici' geloven dat het proces van zien een actief proces is waarin de kijk op de wereld opgebouwd wordt van én informatie uit de omgeving, én van eerder opgeslagen kennis.

http://www.students.cs.uu.nl/~ogik/samentent/HCI2000_Samenvatting_Preece.pdf,

Er is een grote groep historisch geïnteresseerden dat geen breed onderzoek wil doen, maar wel informatie uit het archief wil hebben.

http://www.minocw.nl/archieven/archief.pdf,

Het kan zijn dat er sprake is van twee endogene variabelen: 'sociale steun, jezelf kunnen zijn en informatie uit het bedrijf' is van invloed op werkstress en werkstress heeft invloed op 'sociale steun, jezelf kunnen zijn en informatie uit het bedrijf'.

http://www.nisso.nl/nrecens.htm

In de informatie uit het verleden zullen er altijd leemten blijven en om die silences de l'histoire te begrijpen, heeft men verbeelding nodig, niet om te fantaseren maar om te vragen wat er allemaal kán gebeurd zijn.

De Standaard,

Daarbij worden ze beïnvloed door verschillende omstandigheden zoals informatie uit verschillende receptoren, de zuurgraad en de CO2 concentratie van het bloed.

http://www.smcbio.nl/vwo2/inleidingh5.html

Naar het voorbeeld van een aantal Franse dagbladen ligt de nadruk in deze campagne op de wettelijke beperkingen die iedereen moet naleven bij het kopiëren, opslaan en verspreiden van informatie uit perspublicaties.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • informatie van algemene aard
 • informatie van verschillende aard
 • informatie van het internet
 • informatie van inlichtingendiensten
 • informatie van de bevolking
 • informatie van de overheid
 • informatie van iemand
 • informatie van iets

Wel worden genoemd het verstrekken van technische informatie van algemene aard en correspondentie met betrekking tot de voortgang of afwikkeling van procedures.

http://www.edam-volendam.nl/

Ook kan het gebeuren dat patiënten door informatie van het internet ervan overtuigd zijn geraakt dat ze een bepaalde aandoening hebben.

http://www.nvbe.nl/artikelen/artikelenhome.html,

De student met een MA Middeleeuwse Geschiedenis is in staat grote hoeveelheden complexe informatie van verschillende aard (historisch, maar ook literair en visueel) te begrijpen, te verwerken en voor derden toegankelijk te maken.

http://www2.let.uu.nl/Solis/homelet/faculteit/visitatie/documenten/certificeringsvoorstellen/GES%20middeleeuwen.doc,

Een eerste hoofdstuk behandelt alle vormen van steun die de Nederlandse overheid aan de wapenindustrie en -handel verleende, gaande van exportpromotie, verzekeringen, subsidies tot en met het leveren van informatie van inlichtingendiensten: "Antennes plukken niet-kabelgebonden communicatie uit de ether, waarna die ontcijferd wordt door het wiskundig centrum op de marinekazerne in Amsterdam."

http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl=243,

Hier zal de lokale commandant (on-scene commander) de diverse activiteiten coördineren: de hulpoperaties, de medische hulp, de beveiliging, de logistieke steun en de informatie van de bevolking.

http://home.tiscali.be/jansens.andre/Biochemisch%20terrorisme.htm

Om te beginnen komt de informatie van de overheid zeker niet te laat, zoals u schrijft.

De Standaard,

Deze organisatie die bekend staat als racistisch, anti-semitisch en ultranationalistisch, onderhoudt nauwe banden met twee protestantse terreurorganisaties in Noord-Ierland: de Ulster Freedom Fighters en de Ulster Defence Association. Dat blijkt uit informatie van de politie en van de anti-fascistische beweging.

NRC,

Daarnaast beschikken we over informatie van alle veehouders en dierenartsen.

http://www.gd-dieren.nl/pages/frames/fralg.htm

Dit betekent dat in ieder geval de integriteit van de informatie van de bron bewaard dient te blijven.

http://www.library.uu.nl/digiarchief/,

Voorzetsel: voor

 • informatie voor burgers
 • informatie voor ouders
 • informatie voor reizigers
 • informatie voor onderzoek
 • informatie voor de toerist

Nu ministeries via hun Internetsites actief inzicht kunnen bieden in hetgeen aan informatie voor burgers beschikbaar is, komt het vraagstuk van de actieve openbaarmaking als vanzelf meer in het brandpunt van de belangstelling te staan.

http://www.toekomst-comm.nl/preview/index.html,

Meer informatie voor ouders. Voor ouders en verzorgers worden meerdere voorlichtingsavonden georganiseerd, zodat ook zij alle informatie ontvangen over de mogelijkheden op het Aloysius College.

http://www.aloysius.nl/basisvorming.htm

Informatie voor reizigers. Minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke meldt dat de brochure "Bijdehand in vakantieland" kan worden geraadpleegd op Internet. Deze gids geeft nuttige informatie voor de Belgen die naar het buitenland reizen.

De Standaard,

Een noodzakelijk onderdeel van je heuristiek is het 'neuzen' in wetenschappelijke tijdschriften, op zoek naar eerder gepubliceerde relevante informatie voor je onderzoek.

http://www.psy.kuleuven.ac.be/histped/gids.htm,

En op het strand staan stands met informatie voor de toerist.

http://www.nshd.nl/interna/STPS/stps.html

Om die reden had ze de informatie voor haar uitgave elders opgeslagen.

Meppeler Courant,

De auteur, die de informatie voor dit boek put uit zijn lange en intense contacten met leidende Arabische politici, aarzelt niet afstand te nemen van diezelfde leiders, die volgens hem de kern van het Arabisch-Israëlisch conflict hebben afgezworen en zich geschikt hebben in een overgave, nauwelijks door een vijgenblad van waardigheid bedekt.

De Standaard,

Maar ook uit andere experimenten blijkt dat veel informatie voor de ontwikkeling van een individu elders in de cel zit.

http://utopia.knoware.nl/users/voorzang/darwin.html,

in voorzetselgroep


 • aan informatie helpen
 • aan informatie komen
 • een aanbod aan informatie
 • een behoefte aan informatie
 • een berg aan informatie
 • een diversiteit aan informatie
 • een gebrek aan informatie
 • een golf aan informatie
 • een minimum aan informatie
 • een overdaad aan informatie
 • een overload aan informatie
 • een overvloed aan informatie
 • een schat aan informatie
 • een stroom aan informatie
 • een tekort aan informatie
 • een veelheid aan informatie
 • een verscheidenheid aan informatie
 • een vloedgolf aan informatie
 • een wirwar aan informatie
 • een zee aan informatie
 • nood aan informatie
 • rijk aan informatie

Ook zijn er de patiëntenbelangenverenigingen die de mantelzorger kan helpen aan informatie over een bepaald ziektebeeld.

Meppeler Courant,

Vrauwgebooren, zoals de naam van de grootvader luidde, werd in een mum van tijd opgepakt door de Gestapo vanwege het in het oor fluisteren van geheime informatie aan de verzetslieden van die tijd. Hoe hij aan die informatie kwam, dat is nooit opgehelderd, al deed de Gestapo desomtrent haar best.

De droogte, Herman Brusselmans,

In Vlaanderen kan iedereen toegang krijgen tot het internet, niet alleen thuis of op het werk, maar bijvoorbeeld ook in de openbare bibliotheek of in een internetcafé of een internetwinkel. Deze toegang krijgt de gebruiker niet enkel meer via een PC, maar in de toekomt ook via het televisietoestel of via een mobiele telefoon (WAP en de volgende generaties). Het aanbod aan informatie is groot en divers.

http://www.vcv.be/pdf/1_2/handleidinginternet.pdf,

Zowel de behoefte aan informatie als het aanbod van informatie groeien.

http://www.minocw.nl/bibliotheken/nota1/index.html,

Hoe verwerk je al die erfelijke codes? De informatie- en communicatietechnologie hebben de laatste twintig jaar het onderzoek in de natuurwetenschappen grondig beïnvloed. Enorm veel meer wetenschappelijke informatie komt in een veel sneller tempo ter beschikking. Denk maar aan de stortvloed aan gegevens die elke dag over eiwitten en het erfelijke materiaal DNA beschikbaar komen. Dat is natuurlijk prachtig, maar brengt ook het probleem met zich mee hoe deze berg aan informatie te verwerken.

Haarlems Dagblad,

Om om te gaan met de diversiteit aan informatie en het catalogeren te vereenvoudigen door de informatie weer te geven, aan te vullen of te corrigeren op het gepaste niveau werd er van in het begin geopteerd om de databank Cultureel Erfgoed in een hiërarchische structuur te gieten.

http://amicus.libis.kuleuven.ac.be/cgi-bin/db2www/firstscreen.d2w/screen

Bestuursrechtspraak over de toepassing van het voorzorgbeginsel bij de beoordeling van een milieuvergunning, leidt onvoldoende zekerheid over de effecten van een inrichting op nabijgelegen gebieden met natuurwaarden tot vernietiging van de milieuvergunning. Deze is door het gebrek aan informatie onvoldoende zorgvuldig voorbereid.

http://www.zwinkelsadvies.nl/,

Dagelijks wordt uw bedrijf overspoeld door een golf aan informatie.

http://www.dolmen.be/nl/promoties/promo_printingsol.htm

Naar analogie van de databank Iconografische documentatie, moet voor elk opgenomen object een minimum aan informatie opgenomen worden (naam, locatie en algemene type aanduiding) die aangevuld kan worden met meer gedetailleerde informatie ondermeer betreffende datering, stijl, functie, materiaal, technieken, decoratie, schade, bescherming.

http://amicus.libis.kuleuven.ac.be/cgi-bin/db2www/firstscreen.d2w/screen

Tot slot van deze studie willen wij graag twee concretere suggesties doen voor een rol voor overheden. De eerste suggestie zou zijn dat de overheid als vertrouwde partij een rol kan spelen bij het selecteren en kwalificeren van informatie. Bekend was dat in de overdaad aan informatie consumenten/burgers de selectie en kwalificatie graag aan anderen overlaat.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Door de overload aan informatie, de ondoordringbare jungle aan informatiebronnen en de steeds veeleisender wordende klant kunnen we niet meer alles alleen doen.

http://www.reekx.nl/artikelen/Verwachting.pdf

De lay-out is prachtig, de site is efficiënt qua gebruik en er is een overvloed aan informatie beschikbaar.

http://www.tnt.be/theater.internet/,

Al deze bijeenkomsten tezamen zullen een schat aan informatie opleveren over mogelijke en onmogelijke combinaties, knelpunten en oplossingen.

http://www.clm.nl./index_nl2.html

Het is dan ook van belang dat er voor starters een gids bestaat die binnen de stroom aan informatie een dergelijke kompasfunctie vervult.

http://www.nebib.nl/gids/uitdraai_gids_def.pdf

De PvdA-fractie reageerde met de mededeling dat zij niet met het voornemen van het college kon instemmen en insinueerde een tekort aan informatie.

Meppeler Courant,

De onderzoekers vinden het LHC-project al die offers meer dan waard, terwille van de veelheid aan informatie die het kan opleveren over hoe de natuur in elkaar zit.

De Standaard,

Maar die verscheidenheid aan informatie maakt een goed overzicht mogelijk van de verschillende welzijnsaspecten van de huidige en de toekomstige generaties van een land.

http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

DDoS is een term uit de hackerswereld waarmee wordt aangegeven dat een computer een vloedgolf aan informatie te verwerken krijgt.

NOS Nieuws,

Het grootste probleem, bleek, is de wirwar aan informatie over duurzame landbouw.

NRC,

Via Google wordt nu een zee aan informatie ontsloten die voorheen nauwelijks doorzoekbaar was.

NRC,

Sommige ouders van minderjarige, problematische druggebruikers hebben nood aan informatie, vorming, training en een expliciet therapeutisch aanbod.

http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

Een muntschat hoeft niet groot te zijn. Een beurs met twee assen bv. volstaat om als 'schat' te worden gecatalogiseerd. Het criterium is niet het aantal, maar de samenhang. Thirions overzicht van muntschatten in België bv. spreekt van een schat vanaf 2 goudmunten of 5 brons- of zilvermunten. Maar Morrisson (in de Que sais-je? reeks) spreekt van een muntschat vanaf 2 munten in om het even welk metaal. Toch zijn het vooral de grotere schatten die rijk aan informatie zijn.

http://www.flwi.ugent.be/AAHE/AncientHistory/metho_numismatiek.pdf,

 • een lacune in de informatie

Voor deze editie van de monitor is met middelen van DCE een aanvullend onderzoek verricht om de lacune in de informatie over de maatschappelijke besluitvorming te dichten.

http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

 • aanvullen met informatie
 • bestoken met informatie
 • omgaan met informatie
 • overladen met informatie
 • overspoelen met informatie
 • een boekje met informatie
 • een brief met informatie
 • een brochure met informatie
 • een bundel met informatie
 • een databank met informatie
 • een database met informatie
 • een e-mail met informatie
 • een formulier met informatie
 • een gids met informatie
 • een map met informatie
 • een mapje met informatie
 • een site met informatie
 • een stand met informatie
 • karig met informatie
 • schaars met informatie

De naast dit rapport verschenen brochure bevat de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek, aangevuld met informatie uit eerdere studies over het geboorteregelend gedrag van Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen.

http://www.nisso.nl/nrecens.htm

Investeringen in energiebesparing op verlichting, ventilatie en klimaatregeling worden financieel aangemoedigd. Voorts zal Van Rompuy bedrijven bestoken met informatie over middelen tot energiebesparing.

De Standaard,

Uit de gesprekken blijkt dat een aantal algemene stappen kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de leersituaties. Deze stappen hebben veelal betrekking op het omgaan met informatie.

http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

De bedoeling is de rijder te helpen, niet hem te overladen met informatie.

http://www.knack.be,

Voor sommige zaken zegt hij de computer wel goed te vinden, want in het beroepsleven heeft vrijwel iedereen ermee te maken. Om een aansluiting op Internet staat hij niet te springen. Je wordt overspoeld met informatie waar je niet op zit te wachten.

Meppeler Courant,

Bij toeval ben ik in het bezit gekomen van een boekje met informatie voor reizigers per trein van Penang naar Singapore en terug.

NRC,

Vakantiegangers die op termijn een vakantie bij NBBS hebben geboekt, krijgen vandaag of morgen een brief met informatie om hun geld terug te krijgen of bij andere reisorganisaties opnieuw een reis te boeken.

De Telegraaf,

Naast de brief ontvangen de aangeslotenen een brochure met informatie over de wijziging in het telefoonnummer.

Meppeler Courant,

Ook op de bisdommen troffen zij veel onwetendheid aan. Vandaar dat ze de secretaris van hun bisschop dan maar zelf een bundel met informatie bezorgden.

De Standaard,

Patrimonium: databank met informatie over de infrastructuur en kunstwerken, waaronder kaaimuren en oeververstevigingen. Databank met de vergunde captaties van oppervlaktewater door landbouwers en industrie.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Tot slot geeft de computer, op basis van een database met informatie, een mondeling antwoord: U neemt de intercity naar Enschede, vertrektijd 14.00 uur op spoor 1.

Nederlands Dagblad,

Als u geselecteerd wordt voor een proef krijgt u een e-mail met informatie over het betreffende onderzoek.

http://www.smaakonderzoek.nl/nl/index.htm

Hij heeft geen dokterstitel, heeft nooit gestudeerd, zou met grote moeite een stukje tekst op een pakje medicijnen kunnen lezen, maar uit respect voor zijn status (het stond op het formulier met informatie over hem, waar hij met zijn echte naam op stond, zijn echte geboortedatum, alhoewel je dat nooit kunt weten, zijn echte fysieke gebreken, gebreken die hij als een oude, trotse leeuw, verstoken van zijn harem, verborgen houdt, een formulier kun je opvouwen en wegbergen, maar iemand die zijn leven bij elkaar verzonnen heeft niet) zegt ze daar niets over.

De langverwachte, Abdelkader Benali,

Een gids met informatie over te bezichtigen tuinen/landgoederen in het genoemde gebied.

NRC,

Brian besloot het laatste deel nog even te negeren en pakte de map met informatie die hij van Dartmore had gekregen.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

In de prijs zit de direkte vlucht vanuit Brussel, luchthaventaks Zaventem, Chinees geld voor een taxi van de luchthaven naar het hotel, zes nachten in een goed hotel in het centrum van Peking, een stadskaart van Peking, een mapje met informatie en een paar eetstokjes om alvast thuis te oefenen.

De Standaard,

Het zijn niet alleen vrouwen die een site met informatie over vrouwen in het leven roepen.

http://members.lycos.nl/Danweb/books/vrouwen.html

Een stand met informatie over schaaktijdschriften en zakschaakspelen doet het ook altijd goed.

Meppeler Courant,

Het Brussels parket was gisteren erg karig met informatie, "omdat het een erg delicaat onderzoek is".

De Standaard,

Het Antwerpse gerecht heeft de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten om uitlevering van H.H. (20 en van Turkse origine) verzocht. Het parket blijft schaars met informatie. Volgens onderzoeksrechter Michel Jordens was de relatie tussen Leslie en haar ouders "slecht".

De Standaard,

 • een vraag naar informatie
 • een zoektocht naar informatie
 • een zucht naar informatie
 • (het) hongeren naar informatie
 • (het) hunkeren naar informatie
 • (het) snakken naar informatie
 • (het) speuren naar informatie
 • (het) zoeken naar informatie
 • op zoek (zijn) naar informatie

Omdat de vraag naar informatie sterk toenam, besloot de KAV een "Gids voor samenwoners" uit te geven.

De Standaard,

Om mensen met een handicap, invaliden en langdurig zieken bij te staan in hun zoektocht naar informatie over vervangingsinkomens, voordeeltarieven, wetten en besluiten houden de Vlaamse Federatie van Gehandicapten en het socialistisch ziekenfonds een info-campagne.

De Standaard,

Als psycholoog weet ik dat die exploratiedrang, de zucht naar informatie, eigen is aan elk menselijk wezen.

De Standaard,

Optimale openbaarheid is leuk voor de burger die hongert naar informatie, maar is tegelijk een middel voor beleidsmakers om verantwoording af te leggen en daardoor het vertrouwen van de burger te winnen en te behouden.

de Volkskrant,

Als avondstudent hunker je naar informatie. In 1990, een jaar nadat bij Informatica de avondopleiding van start ging, begon vliegverkeersleider Paul Riemens aan zijn studie.

http://www.delta.tudelft.nl/archief/j26/14229,

Ouders van gehandicapte kleuters vertellen verhaal achter het verhaal. "Ik zing overal waar ik met Sander kom". Ze hebben dat voor zichzelf, maar ook voor andere jonge ouders gedaan: "Destijds toen we zelf nog niets wisten, snakten wij naar informatie."

De Standaard,

Jij speurt naar informatie, of het nou tekst, beeld of geluid is; jij weet als geen ander effectief je weg in allerlei bronnen.

http://www.mim.hva.nl/

Goede agents zullen mensen in staat stellen om minder tijd te besteden aan het zoeken naar informatie, en meer tijd aan het gebruiken of analyseren van 'relevante' informatie die automatisch wordt ontsloten.

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

De beelden van de 1.137 camera's die op alle metrostations van Rotterdam hangen zijn te zien op vijftig monitoren, die 24 uur per dag, zeven dagen per week in de gaten worden gehouden. Zestig procent van de camerabeelden wordt opgenomen en zeven dagen bewaard. Die kan de politie bekijken als ze op zoek is naar informatie.

NRC,

 • een verzoek om informatie
 • een vraag om informatie

De Belgische professor is in eigen land expert op het gebied van opgravingen 'met een criminele achtergrond'. Met enige regelmaat moet hij op pad voor een opgraving, om te helpen reconstrueren hoe de dode soms al vele jaren geleden aan zijn einde is gekomen. Nederland heeft op dat gebied ook veel kennis in huis. Maar bij een verzoek om informatie blijven dezer dagen de deuren van het NFI in Rijswijk dicht.

Haagsche Courant,

"U weet toch nog die keer toen ze terugkeerden van een schoolreis en de autobus had vertraging opgelopen en wij stonden daar in de regen te wachten ...". Het maakt herinneringen wakker en ik denk te weten wie hij is. Hij laat een tevreden "ha" horen, waarna hij meedeelt dat hij me al die jaren gelezen heeft. "Dank u," zeg ik en wacht op wat er gaat komen. Meestal is dat een vraag om informatie of om hulp.

De Standaard,

 • recht (hebben) op informatie
 • reageren op informatie
 • wachten op informatie

Het maakt duidelijk dat de patiënte in kwestie geen gebruik heeft kunnen maken van haar recht op informatie.

http://www.curavera.nl/

Samen bepalen zij, in overleg met u, welke onderzoeken en welke behandeling voor u het beste zijn. Als patiënt heeft u recht op informatie. Uw arts zal u informeren over uw ziekte en de aard van de behandeling of het onderzoek en de gevolgen of eventuele risico's daarvan.

http://www.nki.nl/

De politie reageerde op informatie dat in de zaak openlijk harddrugs werden gebruikt en verhandeld.

Het Parool,

De site, die half maart geopend wordt, is bewust eenvoudig uitgewerkt, zodat bezoekers nooit lang moeten wachten op informatie.

De Standaard,

 • over informatie beschikken

In een speciaal daarvoor ontwikkeld geautomatiseerd administratiesysteem zijn alle gegevens ondergebracht over de gezondheidsstatussen van de bedrijven. Deze gegevens worden verzameld uit gezondheids- en kwaliteitsprogramma's van de GD zelf of van andere organisaties. Daarnaast beschikken we over informatie van alle veehouders en dierenartsen.

http://www.gd-dieren.nl/pages/frames/fralg.htm

 • ter informatie

Na lezing is het grappig je te realiseren hoe de herinnering in de loop der tijd vervormt, een eigen leven gaat leiden. Zelf had ik weer een andere variant overgehouden (...). Ter informatie heb ik het laatste hoofdstuk gekopieerd.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

 • een verzoek tot informatie
 • een vraag tot informatie
 • toegang geven tot informatie
 • toegang hebben tot informatie
 • toegang krijgen tot informatie
 • toegang verkrijgen tot informatie
 • toegang verschaffen tot informatie
 • de toegangspoort tot informatie

De enige theoretische mogelijkheid die overblijft is een verzoek tot informatie dat het ministerie van financiën op grond van verdragen indient bij zijn buitenlandse tegenpool.

NRC,

De dure aankoopprijs van een pc betekent immers voor vele mensen een blijvende drempel om gebruik te maken van het Internet [...]. De installatie van het eenheidsloket waarbij een vraag tot informatie direct kan beantwoord worden via een doorgedreven informaticasysteem kan tot een grote tijdsbesparing leiden voor zowel de inwoner die informatie zoekt als al de betrokken ambtenaren die niet opnieuw hun werk moeten verlaten.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

Toegang tot informatie ligt aan de basis van de meeste activiteiten die mensen ondernemen.

http://www.wsis.nl/static/faq.php

De staten dienen ten behoeve van alle gehandicapten a) actieprogramma's op touw te zetten om de leefomgeving toegankelijk te maken, en b) maatregelen te nemen om toegang te geven tot informatie en communicatie.

http://www.cg-raad.nl/organisatie/index.html

Het lijkt alsof er geen grenzen aan de groei zijn. Maar natuurlijk zijn die grenzen er wel. Ik kom daar zo direct nog op terug, want er zijn historische, culturele, politieke, en economische grenzen. Een tweedeling ontstaat tussen degenen die toegang hebben tot informatie en zij die er van verstoken blijven.

http://www.knag.nl/

Er moet een landelijke risicokaart komen waarop alle potentieel gevaarlijke bedrijven worden vermeld. Burgers moeten via internet toegang krijgen tot deze informatie.

De Telegraaf,

Hieronder wordt verstaan het gemak waarmee men toegang kan verkrijgen tot informatie en de toename van de hoeveelheid en de diversiteit in informatie die toegankelijk is.

http://utopia.knoware.nl/users/edenboer/index%20Eelco.html,

Bovendien wordt daarmee ook weinig recht gedaan aan het dynamische aspect van kennis; kennis is altijd kennis-tot-nader-order. De belangrijkste technologische ontwikkelingen maken dat we straks vanaf elke plaats en op elk gewenst moment contacten kunnen onderhouden met zowel anderen als onze omgeving, en dat we vanaf elke plaats en op elk moment ons toegang kunnen verschaffen tot de informatie en kennis die we wensen.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Gezien de ontwikkelingen in de informatievoorziening is verdergaande samenwerking in een netwerk op een bovenlokaal niveau een noodzakelijke voorwaarde om ook in de toekomst een bibliotheekvoorziening van voldoende kwaliteit in stand te kunnen houden. De lokale bibliotheek blijft daarbij uiteraard wel de toegangspoort tot informatie.

http://www.minocw.nl/bibliotheken/nota1/index.html,

 • een bron van informatie
 • een drager van informatie
 • een eenheid van informatie
 • een minister van informatie
 • een ministerie van informatie
 • de vrijheid van informatie
 • (het) aanbieden van informatie
 • (het) achterhouden van informatie
 • (het) beheer van informatie
 • (het) doorgeven van informatie
 • (het) doorsluizen van informatie
 • (het) doorspelen van informatie
 • (het) doorsturen van informatie
 • (het) downloaden van informatie
 • (het) gebruik van informatie
 • (het) gebruikmaken van informatie
 • (het) geven van informatie
 • (het) inwinnen van informatie
 • (het) kennisnemen van informatie
 • (het) krijgen van informatie
 • (het) leveren van informatie
 • (het) ontbreken van informatie
 • (het) onthullen van informatie
 • (het) opslaan van informatie
 • (het) opsporen van informatie
 • (het) opvragen van informatie
 • (het) overbrengen van informatie
 • (het) overdragen van informatie
 • (het) raadplegen van informatie
 • (het) terugzoeken van informatie
 • (het) uitblijven van informatie
 • (het) uitlekken van informatie
 • (het) uitwisselen van informatie
 • (het) verbergen van informatie
 • (het) vergaren van informatie
 • (het) verspreiden van informatie
 • (het) verstrekken van informatie
 • (het) verwerken van informatie
 • (het) verwerven van informatie
 • (het) verzamelen van informatie
 • (het) vrijgeven van informatie
 • (het) zoeken van informatie
 • (de) herkomst van informatie
 • (de) interpretatie van informatie
 • (de) juistheid van informatie
 • (de) kwaliteit van informatie
 • (de) ontsluiting van informatie
 • (de) overdracht van informatie
 • (de) toegankelijkheid van informatie
 • (de) toevoer van informatie
 • (de) verspreiding van informatie
 • (de) verstrekking van informatie
 • (de) verwerking van informatie

Het internet is [...] meer dan alleen een bron van informatie.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Met elektriciteit kun je ook informatie transporteren. Je gebruikt elektriciteit dan als drager van informatie.

http://www2.ele.tue.nl/encyclopedie/encindex/

Bibliotheken zouden kunnen overwegen om een systeem te implementeren waardoor gebruikers moeten betalen voor elk item (eenheid van informatie) dat zij bekijken of downloaden ('pay-per-view').

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/libraries.html,

De benoeming van El-Alfy, die als niet-corrupt bekend staat, werd zondag door de extremistische Islamitische Groep verwelkomd. Niettemin pleegde deze twee dagen later een aanslag op de minister van informatie, die daarbij licht werd gewond.

NRC,

Een bang partijlid verwijst voor afspraken naar de militaire inlichtingendienst, die op zijn beurt uiteraard van niets weet en weer doorstuurt naar het ministerie van informatie, dat gespecialiseerd blijkt te zijn in het achterhouden van zoveel mogelijk informatie.

NRC,

Mensen die de vrijheid van informatie en meningsuiting het dichtst aan het hart drukken, spreken schande over de gedachte dat deze verworvenheid van de democratie verder gereguleerd zou worden.

NRC,

Door de combinatie van het aanbieden van informatie - in De Digitale Stad kan bijvoorbeeld de bestuursinformatie van de gemeente Amsterdam worden ingezien - en de mogelijkheid van debat kunnen de lokale democratie en openbaar bestuur worden vernieuwd, zo luidt het perspectief.

NRC,

De excuus-verklaring die de twee staatssecretarissen Patijn (VVD) en Schmitz (PvdA) gisteren in de Tweede Kamer aflegden over het achterhouden van informatie aan het parlement, heeft hun verder politiek leed bespaard.

NRC,

Of het nu gaat om uitdagingen gesteld door het beheer van informatie, om het beheer van de verandering, de omvorming van taken en de organisatie van het werk, de opleidingsbehoeften van het personeel of de planning van de technologische ontwikkeling, er zouden in ieder geval hulpmiddelen moeten worden toegekend om organisaties en de mensen die er werken in staat te stellen deze veranderingen te beheersen.

http://www.esnet.be/communs/inextenso/MemorandumNL.pdf,

De heer Jansen: In het ene geval ging het om het doorgeven van informatie naar een andere partij, de partij die wij aan het onderzoeken waren.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/v14.htm,

Zolang de nanorobots trouw doorgaan met het doorsluizen van informatie tussen het lichaam en de hersenen-in-de-computer, en bijvoorbeeld visuele informatie van de ogen naar de computer sturen en bevelen om te bewegen van de computer naar de spieren, merkt de patiënt niet eens veel verschil.

De Standaard,

Ze waren er officieel als journalisten, economisten of ambtenaren van de Verenigde Naties, maar hun hoofdtaak bestond uit het doorspelen van informatie naar Moskou.

De Standaard,

Bij de Viking missie naar Mars werden twee ruimtetuigen naar de Rode Planeet gestuurd. Beide zijn gemaakt uit een orbiter (een toestel dat in een baan blijft om Mars) en een lander. Het was de taak van de orbiter om een geschikte plaats te zoeken voor te landen. Nadien bestudeerden de instrumenten van de orbiter de planeet en zijn atmosfeer. Maar hij diende ook als centrale tussen de aarde en de lander, voor het doorsturen van informatie.

http://home2.pi.be/missi12/zonnestelsel/recenteontdekkingen/recenteontdekkingen.htm

U kan sneller surfen op het Internet: wat geldt voor het doorzenden van uw documenten (zie hoger) geldt eveneens voor het downloaden van informatie op het Internet: 64 Kbit/sec., zowel in de ene als in de andere richting!

http://www.belgacom.be/enterprises/gallery/content/products/documents/manuals/isdn/isdn_NL.pdf

Het probleem hier is: als je denkt dat alles is zoals het lijkt, vergis je je. Alles wordt gemanipuleerd en alles heeft hier een bijbedoeling. Het gebruik van informatie om de eigen positie te verbeteren is hier een tweede natuur.

NRC,

Waar dient voor een journalist de grens te liggen in het gebruikmaken van informatie als hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat het gestolen informatie betreft?

NRC,

Bovendien is de directie van het bedrijf tekortgeschoten in het geven van informatie aan de raad van commissarissen.

NRC,

Het idee voor de sollicitatieclubs was afkomstig uit Engeland, waar men werklozen in 'Job Centres' actief begeleidde in het vinden van een baan - van het inwinnen van informatie over een baan, het schrijven van een brief tot en met het repeteren van een gesprek.

NRC,

Het is [...] van belang dat een ondernemer in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe werkwijze, kennis neemt van de informatie beschreven in de octrooiliteratuur.

http://www.algemeen-octrooibureau.nl/oct.html

Het doel van de actie is op een speelse manier bij jongeren onder de aandacht te brengen, dat het gebruik van condooms bij het veilig vrijen absoluut een voorwaarde is. Een team van zes mensen van de GGD is zaterdagavond in en om de zaal bezig met het houden van enquêtes over veilig vrijen. Er wordt op een ludieke manier materiaal uitgedeeld en er zijn veel mogelijkheden voor het krijgen van informatie.

Meppeler Courant,

Een eerste hoofdstuk behandelt alle vormen van steun die de Nederlandse overheid aan de wapenindustrie en -handel verleende, gaande van exportpromotie, verzekeringen, subsidies tot en met het leveren van informatie van inlichtingendiensten: "Antennes plukken niet-kabelgebonden communicatie uit de ether, waarna die ontcijferd wordt door het wiskundig centrum op de marinekazerne in Amsterdam."

http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl=243,

De bewoners van de 24 appartementen van de RIBW aan de Marktstraat zullen niet massaal van het inloophuis gebruik maken, zo is de verwachting van teamleider A. Martena. Voor hen speelt eenzaamheid geen grote rol mede omdat ze contacten kunnen leggen met medebewoners. Wiertsema wees een suggestie die hij vanuit de buurt kreeg dat er Amsterdamse toestanden kunnen ontstaan, een verwijzing naar een psychiatrische patiënt die een meisje doodsloeg, verre van zich. Die vergelijking wees hij 'absoluut van de hand.' Die angst werd in de hand gewerkt door het ontbreken van informatie, bracht Noordhuis daar tegenin.

Meppeler Courant,

Het onthullen van informatie waarvan de cliënt gevraagd heeft deze niet aan de partner te onthullen kan niet zonder de toestemming van de partner die de vertrouwelijke informatie heeft meegedeeld.

http://www.med.kuleuven.ac.be/ifsw/Gastenboek/Deontologische_codes_2.html,

Elke student levert een schriftelijk rapport in over het opsporen van informatie over een welbepaald onderwerp, gebruik makend van diverse informatiebronnen, niet zomaar in het wilde weg, maar met een bepaalde doelstelling.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2002/NL/FACULTY/A_LW/COURSE/ASINBI/01A00015/INDEX.HTM

Opvragen van informatie: er zijn op de aangesloten en toegankelijke computers veel bestanden met informatie beschikbaar die vrijelijk kunnen worden opgevraagd.

http://www.muscom.nl/museum/index.htm

Hoekstra noemt een aantal doelstellingen die in de DM-praktijk gehanteerd worden: Realiseren van gedragsverandering, gericht op verkopen. Overbrengen van kennis over producten en diensten. Opbouwen van een relatie. Onderhouden van een relatie. Realiseren van een attitude verandering. Overbrengen van informatie over de organisatie.

http://www.notenbomer.nl/publicaties/direct_marketing_op_internet_www.htm

Naast het overdragen van informatie over knelpunten die zakenvrouwen bij de uitoefening van hun bedrijf tegenkomen wil de stichting een ontmoetingspunt zijn voor vrouwelijke ondernemers voor het leggen van informele contacten en de bevordering van uitwisseling van kennis en ervaringen.

Meppeler Courant,

Je ziet ook in de praktijk dat op een willekeurig moment dertig procent van de bezoekers van De Digitale Stad bezig is met het lezen of versturen van post, dertig procent met het raadplegen van informatie en dertig procent met groepsgewijs babbelen met andere bezoekers.

NRC,

Heel veel toepassingen van de informatica hebben te maken met het opslaan en terugzoeken van informatie.

http://www.liacs.nl/db/db.cgi?do=c=4=course,

Ondanks het deelakkoord over Mostar, blijft het overleg onder druk staan door de groeiende ergernis van Frankrijk over het uitblijven van informatie over de twee Franse piloten, die eind augustus boven Bosnië werden neergehaald en sindsdien spoorloos zijn.

De Standaard,

De Israëlische premier Yitzhak Rabin is woedend over het uitlekken van informatie in de media over het martelen van Palestijnen door de Shin Beth, de binnenlandse veiligheidsdienst.

NRC,

Een belangrijk initiatief voor het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen en trends is de oprichting van het Financieel Expertisecentrum.

http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/184-02-bunt.pdf,

Toch kunnen camerastandpunten voor speciale effecten zorgen in videogames, met name dan als het aankomt op het verbergen van informatie door een speciaal camerastandpunt te kiezen.

http://memling.rug.ac.be/games/gamedesign.html

Vanuit het Amerikaanse ministerie van Defensie kwam het initiatief om computers van de krijgsmacht, de universiteiten en de overheid aan elkaar te koppelen. Aanvankelijk was dit bedoeld om onderzoekers te helpen bij het vergaren van informatie.

http://www.gp-webdesign.nl/index.asp?ID=57591037

Het verspreiden van informatie over de mogelijkheden en het belang van de invoering van hernieuwbare energieproductie.

http://www.natuurpunt.be/download/activecontents/ac288visietekst_windmolenoverleg.pdf,

De individuele ledenservice van de NFI omvat onder andere het 'op maat' verstrekken van informatie en advies aan de leden.

http://www.frisdrank.nl/index.html

De invoering van de proef werd woensdag door de Commissie Onderwijs van het Vlaamse parlement goedgekeurd. De voltallige vergadering moet er nog over stemmen. Vervolgens moet minister van Onderwijs Luc Van den Bossche de praktische uitwerking nog vastleggen. Maar de richting daarvan is door het voorbereidende werk van een commissie van deskundigen al aangegeven. Het eerste onderdeel peilt naar de kennis van de scheikunde, fysica, biologie en wiskunde. Het tweede naar het verwerven en verwerken van informatie.

De Standaard,

De technologie zal wel een aantal nieuwe werkmethodes met zich meebrengen, wat betreft het verzamelen van informatie, het tekenen van de akte, de drager van de akte en de archivering ervan.

http://www.notaris.be/

Medewerkers moeten niet alleen registreren, maar ook het onderwijsmanagement voorzien van informatie.

http://www.vu.nl/o_o/kwaliteitszorg/

Met het vrijgeven van deze informatie wil de aartsbisschop nogmaals zijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die geleden heeft onder het misbruik van de priesters en bisschoppen die hen onder hun toezicht hadden.

http://www.gaybelgium.be/content/EpZlFkEuEZaWvXlfKN.shtml,

Nog nooit is het zoeken van informatie zo eenvoudig geweest, zo luidt de slogan van de informatieleveranciers.

http://www.vcv.be/pdf/1_2/handleidinginternet.pdf,

Controle op de herkomst van informatie kan leiden tot de onterechte conclusie dat een medewerker zich niet aan de afspraken heeft gehouden.

http://www.cbpweb.nl/downloads_av/AV21.pdf

Daarnaast is zinvol de inwinning, verwerking en interpretatie van informatie beter op elkaar af te stemmen.

http://www.waterland.net/ms2000/,

De derde met wie de Cliënt dan wel Gebruiker elektronische berichten uitwisselt kan zich jegens Cliënt slechts beroepen op het gerechtvaardigde vertrouwen in de juistheid van de informatie in de Certificaten, indien onmiddellijk voorafgaand aan het vertrouwen op het Certificaat, het Certificaat niet voorkomt als ingetrokken of geschorst op de gepubliceerde DigiNotar Certificate Revocation List.

http://www.diginotar.nl/

Oordelen over de kwaliteit van internetbronnen zijn gebaseerd op de bruikbaarheid en interactiviteit van de documenten alsmede op de kwaliteit van de informatie binnen de documenten.

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/kwaliteit.html,

De procedures voor de maatschappelijke legitimatie van kennis worden op dit moment vastgelegd in diverse internettechnologieën voor de ontsluiting van informatie.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Het OM lijkt wel bereid mee te werken aan een eventueel compromis. Dat zou er uit bestaan dat de enquêtecommissie met het OM overeenstemming bereikt over de aanstelling van een vertrouwenspersoon - gedacht wordt aan een rechter - die als een soort zeef fungeert bij de overdracht van informatie.

NRC,

Uitgaand van het diffusiemodel, wordt de toegankelijkheid van informatie pas gecompromitteerd, wanneer het informatieaanbod dat na kwaliteitsbeheer beschikbaar is gebrekkig wordt ontsloten.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Wanneer het binnenoor ernstig beschadigd is - door ziekte, verkeerde medicijnen of een overdosis lawaai - stopt de toevoer van informatie aan gehoorzenuw en hersenen.

http://www.nvvs.nl/ci/miniserie1.htm

In 1966 werd de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose vzw [...] opgericht. Die zorgt voor de verspreiding van informatie, steunt het wetenschappelijk onderzoek en staat getroffen families bij.

De Standaard,

Het Tweede-Kamerlid M. Soutendijk-Appeldoorn (CDA) zegt "begrip" te hebben voor terughoudendheid van het OM bij de verstrekking van informatie als justitie van mening is dat dit schadelijk is voor lopende onderzoeken.

NRC,

De opname, opslag en verwerking van informatie raakt verstoord door overbelasting en dit resulteert in verstoorde motorische reacties.

http://www.stresspreventie.nl/

Voor de inrichting en het beheer van de ketens is het volgende van belang: doorgeven van informatie over producten en productiewijze, voor de traceerbaarheid van de herkomst en eigenschappen van producten.

http://www.rlg.nl/alginfoframe.html,

 • bellen voor informatie
 • een telefoonnummer voor informatie
 • ergens terechtkunnen voor informatie
 • in ruil voor informatie
 • voor informatie

Als mensen bellen voor informatie komt het erop aan hen die informatie zo snel mogelijk te bezorgen.

De Standaard,

Op 11 april breidt het aanbod uit met woningen die te koop of te huur zijn. De kijker krijgt vier foto's te zien van het huis. Daarnaast wordt de prijs vermeld en een telefoonnummer voor informatie.

De Standaard,

De speel-o-theek, Kiekeboe genaamd, is elke vrijdag open van 14 tot 17 uur. Ook ouders uit de wijk kunnen er terecht voor informatie en onderling contact.

De Standaard,

Recent kwam hij echter in opspraak doordat hij een deal aanging met de crimineel Mink K. De drugshandelaar zou strafvermindering krijgen in ruil voor informatie.

Brabants Dagblad,

De Groene Hemel, een zogeheten 'growshop' waar je alles kunt kopen voor de teelt van wiet, is bijna door zijn voorraad spullen heen. Het loopt in zijn winkel in Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen, storm met Belgen die sinds kort straffeloos hasj en marihuana mogen gebruiken. "In het verleden kwamen Belgen langs voor informatie, maar vertrokken weer zonder iets te kopen", vertelt Laan.

Sp!ts,

met substantief ervoor


 • een brok informatie
 • brokjes informatie
 • eenheden informatie
 • een heleboel informatie
 • een hoeveelheid informatie
 • een massa informatie
 • een pak informatie
 • een pakketje informatie
 • een stroom informatie
 • stukjes informatie

Een woordkarige commentaartekst probeert deze ijdele verschijningen te begrijpen: 'Ze willen op een dag helden zijn, maar lijken op een brok informatie.'

De Financieel-Economische Tijd,

We beschikken over brokjes informatie, die variëren van geruchten tot keiharde feiten.

NRC,

De snelste modems slikken vandaag 3.600 eenheden informatie per seconde.

De Standaard,

Je kunt [...] met een computer een heleboel informatie uit een satellietbeeld halen.

http://www.geospace.nl/

Maar er is een limiet aan de hoeveelheid informatie die één centraal systeem kan verwerken en bijhouden.

De Standaard,

Uit het onderzoek onder meer dan duizend managers in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Australië, Singapore en Hongkong, blijkt dat twee derde van hen lijdt onder stress als gevolg van de massa informatie die ze dagelijks moeten verwerken.

De Standaard,

De sites zijn zeer professioneel gemaakt en bevatten een pak informatie.

De Standaard,

De firewall kijkt één voor één van wie het pakketje informatie komt, en naar wie het gaat.

http://www.seniorennet.be/Pages/Thuis_op_internet/hackers.php

Er kwam een nationale gebruiksheffing (de omroepbijdrage die toegang gaf tot een pakket informatie over een bepaald tijdvak per territoir) en later de reclame.

http://www. ivir. nl/publicaties/dommering/napster-cr. html

Perslui, fotografen en tv-ploegen leggen vast wat ze kunnen en de volgende dagen en weken vloeit de stroom informatie rijkelijk.

De Standaard,

Een groot deel van het onderzoek berust op observatie en het aan elkaar koppelen van de stukjes informatie die daaruit gedestilleerd konden worden.

http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

met onbepaald voornaamwoord


 • alle informatie
 • allerlei informatie
 • elke informatie
 • enige informatie
 • geen enkele informatie
 • te veel informatie
 • veel informatie
 • wat informatie

Verder behandelt justitie de klachten van de omwonenden en verzamelt alle informatie die voorhanden is in dit soort voorvallen.

Meppeler Courant,

Jij en ik kunnen met een computer en over de telefoonlijn die adressen bezoeken en er allerlei informatie opvragen.

De Standaard,

Je kan niet elke informatie die je als rijkswachter op café hoort in een pv neerschrijven.

De Standaard,

In dit hoofdstuk wordt enige informatie verschaft over de omvang en samenstelling van deze bevolkingscategorie.

http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

Zolang het onderzoek niet volledig rond is, wil de Dienst geen enkele informatie geven aan de Raad.

De Standaard,

Journalisten hebben nogal eens de neiging te veel informatie in een zin te stoppen.

NRC,

Zeker bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis moet er veel informatie over het leven van de patiënt ingewonnen worden.

http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

We hebben inderdaad iemand van de straat geplukt om even mee te nemen voor wat informatie.

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

met telwoord ervoor


 • genoeg informatie
 • hoeveel informatie
 • meer informatie
 • minder informatie
 • weinig informatie
 • zoveel informatie

De commissie heeft [....] niet genoeg informatie om zich hierover ten gronde uit te spreken.

http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

Weet u hoeveel informatie er in de hoofden van uw medewerkers ligt opgeslagen?

http://www.cac.be/edm/iedmdetail.htm

Neem voor meer informatie contact met ons op.

http://www.fotocinehouse.nl/

Mensen die in steden waren opgegroeid konden mij duidelijk veel minder informatie verschaffen dan mensen die van het platteland kwamen.

http://www.nev.nl/eb0/eb05.PDF,

Ik heb weinig informatie gevonden op het internet over het zelf installeren van een netwerk.

http://users.compaqnet.be/cn001183/netwerk.htm

De inwoners van Meppel treffen op geen enkele zender zoveel informatie over hun eigen stad aan.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • informatie en aanmelding
 • informatie en advies
 • informatie en begeleiding
 • informatie en bijstand
 • informatie en communicatie
 • informatie en consultatie
 • informatie en cultuur
 • informatie en documentatie
 • informatie en educatie
 • informatie en entertainment
 • informatie en ervaring
 • informatie en expertise
 • informatie en inschrijving
 • informatie en kennis
 • informatie en ondersteuning
 • informatie en ontspanning
 • informatie en opinievorming
 • informatie en tip
 • informatie en voorlichting

Er zijn acht verschillende vertrekpunten, informatie en aanmelding kan bij het bezoekerscentrum het Dwingelderveld.

Meppeler Courant,

In een open spreekuur kan informatie en advies worden gevraagd.

http://www.riaggamersfoort.nl/index.htm

Slachtofferhulp Nederland heeft altijd gepleit voor een meer uitgebreide taakstelling van de één-loketfunctie waar slachtoffers terechtkunnen voor informatie en begeleiding.

http://www.slachtofferhulp.nl/index.htm,

De stad zal een centraal oriëntatiecentrum oprichten waar vluchtelingen - ongeacht hun statuut - terechtkunnen voor informatie en bijstand.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Informatie en communicatie zijn bij rampen essentieel.

http://www.brandweer-gent.be/

Op 22 september 1994 werd b.v. een belangrijke richtlijn goedgekeurd inzake de informatie en consultatie van de werknemers in Europese ondernemingen.

http://user.online.be/~fschram/a11.html

Zoals alle informatie en cultuur is het literaire boek in zijn werking afhankelijk van zijn gedaante als handelswaar.

NRC,

De toegang tot informatie en documentatie als ondersteuning van deze opleidingen wordt op een soortgelijke manier georganiseerd.

http://www.notaris.be/

De Plantentuin geeft informatie en educatie aan een wijd publiek, zolang de kennis over planten maar toeneemt.

http://www.br.fgov.be/

Een luchthaven is als een stad, een dynamisch vervoersknooppunt waar mens en bedrijf, logistiek en winkels, informatie en entertainment elkaar ontmoeten.

http://www.schiphol.nl/schiphol/main/home.jsp

Deze avond heeft als centraal doel om informatie en ervaring uit te wisselen tussen ouders en leiding, en ouders onderling.

http://www.degarve.nl/

Een platform voor uitwisseling van informatie en expertise en een centrum voor sensibilisering en promotie.

http://www.stichtinglezen.be/images/visietekst.pdf,

Voor meer informatie en inschrijving kun je contact opnemen met de opleiding van je keuze.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Meer en meer zal internet het medium zijn waarlangs informatie en kennis verkregen kunnen worden.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Een uniek gebouw: een gebouw om op Verhaal te komen; een plek om rust, inspiratie maar ook informatie en ondersteuning te zoeken en te vinden.

Meppeler Courant,

Televisie, films, video en andere media bieden ons en onze kinderen geweldig veel mogelijkheden ter informatie en ontspanning en op het gebied van sociale interaktie, integratie en bewustwording.

De Standaard,

Kern van het overheidsbeleid jegens de geschreven pers is het stimuleren van de pluriformiteit, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

http://www.minocw.nl/cultuur/mediabeleid.html,

Zij ontvangen dan met regelmaat een digitale krant met informatie en tips.

Algemeen Dagblad,

Daarom proberen we door middel van informatie en voorlichting meer inzicht en begrip te kweken over wat epilepsie nu precies is.

http://www.epilepsie.nl/frameset1.cfm?id=200

overig


 • geen informatie

U krijgt dus geen informatie over de vraag of u nu wel of geen recht hebt op een uitkering.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder72.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen