insect


insect 1.0

afbeelding

Bron: Bugboy52.40
( CC BY-SA 3.0 )

klein, ongewerveld dier met zes poten en een lichaam dat uit drie duidelijk te onderscheiden delen bestaat, namelijk een kop, een borststuk en een achterlijf

Semagram


Een insect…

is een dier

 • [Afmeting] is klein, vergeleken bij hogere diersoorten
 • [Geluid] zoemt, gonst, tjirpt, striduleert of maakt geen geluid; maakt een zoemend, gonzend, tjirpend of stridulerend geluid
 • [Bouw] is ongewerveld; heeft zes poten
 • [Deel] heeft een lichaam dat bestaat uit drie delen, namelijk de kop, het borststuk en het achterlijf; heeft een borststuk met meestal twee paar vleugels en een kop met twee voelsprieten
 • [Functie] dient als voedsel voor andere dieren en wordt in sommige landen ook door mensen gegeten als voedsel of lekkernij; brengt soms ziekten over; wordt soms gebruikt voor het bestuiven van voedingsgewassen
 • [Voortplanting] legt eieren of is eierlevendbarend en kan zich ook ongeslachtelijk voortplanten
 • [Woongebied] leeft op het land, in de lucht of in water
 • [Leeftijd] wordt, afhankelijk van de soort, van minder dag een dag tot enkele jaren oud
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] maakt in sommige soorten een onvolledige gedaanteverwisseling door, waarbij het jong al op het volwassen dier lijkt, en in veel andere soorten een volledige gedaanteverwisseling, waarbij het jong niet op het volwassen dier lijkt en een popstadium kent tussen het larvestadium en het stadium van een volwassen dier
 • [Gedrag] is een vleeseter, een planteneter of een alleseter; kan soms steken of bijten
 • [Onderscheid of tegenstelling] heeft een driedelig lichaam, in tegenstelling tot de spinnen, die een tweedelig lichaam hebben; heeft zes poten, in tegenstelling tot de spinnen, die acht poten hebben
 • [Verscheidenheid] komt voor in miljoenen soorten

Rijk Animalia; Dieren
Stam Arthropoda; Geleedpotigen
Klasse Insecta; Insecten

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een schadelijk insect

Spinrag is op zich niet schadelijk en houdt schadelijke insecten zoals vliegen en vlinders effectief tegen.

http://www.laine.be/index.jsp

Via dit gen produceert de plant een eiwit dat giftig is voor de katoenboorder, een schadelijk insect waartegen normaliter veelvuldig moet worden gespoten.

http://www.c3.nl/evv/c3-evbestrijding.pdf,

 • een volwassen insect

Larvale ontwikkeling van de honingbij. Samengevat: een insect heeft 4 levensstadia: - ei - larf - pop - volwassen insect of imago.

http://www.ping.be/honingbijen/index3.htm

 • een klein insect

Kleine padden voeden zich met kleine insecten als bladluizen, krekels, vliegen en kleine wormen.

http://www.dessie.be/wildlife/pad.htm

 • een nuttig insect

Een GGO-gewas kan een nieuwe stof aanmaken die dodelijk is voor een nuttig insect of een wijziging in een landbouwpraktijk tot gevolg hebben, bv niet meer hoeven te ploegen, waardoor sommige vogels moeilijker aan voedsel kunnen komen.

http://www.vib.be/NR/rdonlyres/114A1C22-5A72-4067-93C0-D201E4614B27/0/debat_041.pdf

 • een groot insect

Een groot insect spatte uiteen tegen de voorruit.

Naakte zielen, Luc Deflo,

 • een vleugelloos insect

Het ovenvisje is een vleugelloos insect dat 10-12,5 mm lang kan worden.

http://www.bedrijfshygiene.nl/

 • een gevaarlijk insect

Voor mensen die een reis boeken naar een (sub)tropisch land kan het trouwens nooit kwaad om reisbureau, GGD of huisarts te raadplegen over mogelijk gevaarlijke insecten.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een bestuivend insect

PPO Sector Bijen richt zich daarbij op toepasbare verbeteringen voor de bijenteelt en de teelt van andere bestuivende insecten zoals hommels en solitaire bijen.

http://www.ppo.dlo.nl/ppo/Sectoren/Bijen.htm

 • een kruipend insect

Met behulp van dit spinrag construeren de meeste spinnen webben waarmee ze hun prooien vangen, meestal vliegende of kruipende insekten.

http://www.instnat.be/content/page.asp?pid=FAU_SPI_Start

 • een vliegend insect

Vliegende insecten (vliegen, muggen…) kan men verjagen met rook; leg een natte stronk of groene takken op het vuur voordat men gaat slapen.

http://www.midgaard.be/Topics/Natuur/Vuur.htm

 • een bloedzuigend insect
 • een zuigend insect

Bladluizen zijn zuigende insecten die zich met plantensap voeden.

http://www.detuingids.be/pages/list.asp?cat=2,

 • een zoemend insect

Dat een stukje over een mug als titel "Oorlog" heeft gekregen en het zoemende insekt wordt vergeleken met een Stuka, zegt wel iets over de heftige emoties die 's nachts kunnen oplaaien.

NRC,

 • een stekend insect

De beste ondergrond is te vinden in de duinen, die de warmte vasthouden, beschutting bieden en bovendien geen stekende insekten herbergen.

http://www.erotica4all.com/Gids/index.html

 • een plantenetend insect

Al eerder had onderzoeker Dicke aangetoond, dat planten reageren op vraat van spintmijt door een geurstof te verspreiden die roofmijt (een natuurlijke vijand van de spintmijt) aantrekt. Zo roept de plant zijn eigen lijfwachten op [...]. Vaak is ersprake van een zeer specifiek SOS-signaal. Soms kunnen de 'hulptroepen' zelfs ruiken of de plant door een plantenetend insekt dan wel door een snoeischaar wordt bewerkt.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gevleugeld insect

De larve van de trips die aan de onderzijde van het blad voorkomt voedt zich met plantendelen, verpopt zich in de grond om als langwerpig gevleugeld insect te volgroeien die cellen aan de oppervlakte van de plantendelen aanprikt en leeg zuigt.

http://www.detuingids.be/pages/detail.asp?Id=1002

met substantief ervoor


 • een wolk insecten

Dichte wolken insekten zwermden in de lichtbundels.

Quissama, F. Springer,

 • een zwerm insecten

Ambitie was net zo'n plaag als het eigen geluk, een zwerm insecten die om je hoofd cirkelt, en uiteindelijk kwamen al die verlangens, al die ambities uit dezelfde vergiftigde bron die hij met zoveel moeite had geprobeerd te dempen.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding