keuterboer


keuterboer 1.0

iemand die een kleine boerderij heeft

Semagram


Een keuterboer…

is een persoon

 • [Overige] heeft een klein boerenbedrijf en werkt daarnaast nog vaak in loondienst elders

  Hoofdsemagram: boer


  Algemene voorbeelden


  Beelden van kinderen op klompen gevuld met stro die houterig en springerig over de kasseien van de hoofdstraat lopen, van hondenkarren beladen met melkbussen [...], en dan plotseling in kleur, in de hevige tinten van vroege kleurenfilms: korenvelden, waarschijnlijk eind jaren vijftig, waarop keuterboeren de aren in schoven zetten en het hooi met de hand in oppers stapelen.

  Sluitertijd, Erwin Mortier,

  Tot zijn drieëndertigste zou mijn vader oma Lucia bijstaan op de ouderlijke boerderij. Toen begon hij op zichzelf. Een boerderij van amper tien hectaren zandgrond. Een tiental koeien, een paard, wat varkens en enkele tientallen kippen. Zo iemand noemde men een 'keuterboer'.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Het gezinsloonmodel bleef het langst bestaan onder arbeiders op het platteland en onder kleine zelfstandigen als winkeliers en keuterboeren. Bij de laatste twee groepen bleef ook het voor of na schooltijd meewerken van kinderen nog lang noodzakelijk.

  http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding