klaagster


klaagster 1.0

vrouw die haar beklag doet of pleegt te doen over zorgen en moeiten die zij zich moet getroosten of over omstandigheden of tegenspoed die zij moet doorstaan
Vaak met de bijgedachte aan de kleinzieligheid van de klachten.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een klaagster…

is een persoon

 • [Geslacht] is een vrouw

  Hoofdsemagram: klager


  Algemene voorbeelden


  Feministes zijn geen klaagsters maar aanklaagsters.

  De Standaard,

  Bij die bleke, schrale klaagster kreeg het persoonlijke gesprek dat ze uit welwillendheid met haar probeerde aan te knopen het karakter van een psychotherapeutisch uurtje waarin het kind onbekommerd haar hart uitstortte over eetstoornissen, begriploze ouders en menstruatiepijnen.

  De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

  klaagster 2.0

  vrouw die bij een instantie een klacht of bezwaar indient

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een klaagster…

  is een persoon

  • [Geslacht] is een vrouw

   Hoofdsemagram: klager


   Algemene voorbeelden


   Zij diende een bezwaarschrift in tegen de bouwsels [...] en dat diende gisteren bij de bezwarencommissie [...]. Tenslotte ligt er de vraag of het bedrijf [...] een tuinbouwbedrijf is. De klaagster stelt dat het om een boomkwekerij gaat [...]. De commissie voor beroep- en bezwaarschriften komt met een schriftelijke uitspraak naar het college van B en W.

   Meppeler Courant,

   Het bevreemdt het Centraal Tuchtcollege [...] dat de arts klaagster verwijt dat zij als verpleegkundige een arbeidscontract wenste teneinde te voorkomen dat zij in de WAO terecht zou komen wat immers een zeer voor de hand liggende wens was van klaagster.

   http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/verpleegkundigen_files/2000.236.htm

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   klaagster 3.0

   vrouw die bij een rechtbank een aanklacht indient om het geldende recht te doen toepassen in een geval van rechtsstrijd of rechtsschending; vrouwelijke eiser voor een rechtbank

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een klaagster…

   is een persoon

   • [Geslacht] is een vrouw

    Hoofdsemagram: klager


    Algemene voorbeelden


    Aaangiften bij de justitiële autoriteiten van verkrachtingen binnen de fabrieksmuren [...] werden steevast geseponeerd, als het een lid van een belangrijke textielfamilie betrof. Kwam het de marechaussee op het land ter ore dat boerendochters op de fabriek werden misbruikt en wilden zij - die niet uit de ruif van de textielbonzen werden gevoed - daar politiewerk van maken, dan werden de klaagsters ontslagen en de ambtenaren belast met het onderzoek naar een verre post overgeplaatst.

    De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,