klager


klager 1.0

(poëtisch/literair. Weinig gebruikt.)

iemand die weeklaagt of jammerklachten uit over het lot, de ellende van mensen

Semagram


Een klager…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] uit jammerklachten
 • [Activiteit of handeling] weeklaagt
 • [Wijze] uit zich op zeer bedroefde wijze
 • [Betrokkene] bejammert het lot dat en de ellende die mensen moeten ondergaan

Algemene voorbeelden


Wells heeft iets weg van de profeet Jeremias, de grote triestige klager uit het oud testament.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

klager 2.0

iemand die zijn beklag doet of pleegt te doen over zorgen en moeiten die hij zich moet getroosten of over omstandigheden of tegenspoed die hij moet doorstaan
Vaak met de bijgedachte aan de kleinzieligheid van de klachten.

Semagram


Een klager…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak kleinzielig of sterk egocentrisch gericht
 • [Activiteit of handeling] doet zijn beklag
 • [Wijze] klaagt op een toon die medelijden beoogt op te wekken
 • [Object betroffen] klaagt over zorgen en moeiten die hij zich moet getroosten of over omstandigheden of tegenspoed die hij moet doorstaan

Algemene voorbeelden


Antwoord aan de klagers. Als iemand klaagt en jammert dat hij zo ongelukkig is […], dan kun je alleen dit tegen hem zeggen: 'Maar zie je dan niet dat het geluk op je schouder zit!' […]. Pas als je een ander hoort lamenteren over het geluk dat hij zoekt [...], laat het zich aan je zien zoals het is [...], stralend en door en door vertrouwd, zodat je plotseling de geweldige neerdrukkende kracht van je eigen sombere buien niet meer kunt begrijpen.

Het nietigste, Marie Kessels,

Er is niemand in dit leven die mij neemt zoals ik ben: onmisbaar. Verder ben ik geen klager. Ik haat klagen. Dat heeft mijn moeder, door te klagen, mij geleerd.

De droogte, Herman Brusselmans,

klager 3.0

iemand die bij een instantie een klacht of bezwaar indient

Semagram


Een klager…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] dient een klacht in en maakt daarmee zijn ongenoegen of bezwaar kenbaar
 • [Betrokkene] richt zich tot een instantie voor klachten
 • [Object betroffen] klaagt over een behandeling of geleden onrecht

  Algemene voorbeelden


  Klachten komen in principe altijd per telefoon binnen. Belt men ons dan wordt de klacht en de naam, het adres en het telefoonnummer van de klager genoteerd op een zogeheten geluidshinderklachtenformulier.

  http://www.denhelderairport.nl/nl/index.htm,

  De ombudsdienst telde uit dat de NMBS driekwart van de klachten naar gedeeltelijke of gehele voldoening van de klagers heeft behandeld. Dat is beter dan vorig jaar, toen maar 65 procent van de klagers voldoening kreeg.

  De Standaard,

  De klachtencommissie stelt de klager in de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten en stelt degene tegen wie de klacht is ingediend in de gelegenheid verweer te voeren.

  http://www.graafschapcollege.nl/gc/?MIval=cw_home1

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  klager 4.0

  iemand die bij een rechtbank een aanklacht indient om het geldende recht te doen toepassen in een geval van rechtsstrijd of rechtsschending; eiser voor een rechtbank

  Semagram


  Een klager…

  is een persoon

  • [Activiteit of handeling] dient een aanklacht in om onrecht te laten vervolgen
  • [Betrokkene] richt zich tot een rechtbank

   Algemene voorbeelden


   Een benadeelde, die zeker een grondig onderzoek wil en dus niet afhankelijk wil zijn van de eventuele seponeringsbeslissing van het parket, kan klacht neerleggen met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter, een derde manier om genoegdoening te krijgen als slachtoffer. Bij deze derde manier moet door de klager wel een borgsom betaald worden ter dekking van de kosten van het onderzoek.

   http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

   Ongeveer veertig ex-rokers in Groot-Brittannië, van wie sommigen ernstig ziek zijn, hebben een proces aangespannen tegen twee grote tabaksconcerns in het land [...]. Verliezen de klagers de rechtszaak, dan hoeven ze hun advocaten niets te betalen.

   De Standaard,