klimaatmigrant


klimaatmigrant 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme)

iemand die om klimatologische redenen, al dan niet tijdelijk, migreert of zijn land ontvlucht, bijvoorbeeld vanwege droogte, kou, zeespiegelstijging of extreme weersomstandigheden, en naar een andere plaats afreist waar een voor hem gunstiger klimaat heerst; migrant om klimatologische redenen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een klimaatmigrant…

is een migrant; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Nu al genereert de klimaatverandering migratiestromen, stelt de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) in "Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific". De Bank schat dat in de voorbije twee jaar meer dan 42 miljoen mensen in Azië op de vlucht sloegen voor natuurrampen. Het is onduidelijk hoeveel van hen niet terug konden naar huis, en dus klimaatmigrant geworden zijn.

   http://www.argusactueel.be/internationaal-nieuws/ontwikkelingsbank-waarschuwt-azi%C3%AB-voor-klimaatmigratie,

   Droogte zorgt er dan weer voor dat landbouwgrond woestijn wordt en het vee sterft waardoor vele boeren hun bron van inkomsten kwijt zijn. In bepaalde kustgebieden moeten de mensen zelfs verhuizen omdat de stijging van de zeespiegel hele dorpen laat verdwijnen. Mensen die moeten verhuizen omdat de gevolgen van het veranderende klimaat te ernstig worden, noemen we klimaatmigranten.

   http://www.trantz.be/informatie/klimaat.php

   De Turkana zijn een voorbeeld. De Internationale Organisatie voor Migratie voorspelt dat er tegen 2050 zo'n 200 miljoen klimaatmigranten zullen zijn. Door het stijgen van de zeespiegel zouden de delta's van de Ganges, de Brahmaputra, de Mekong en nog een paar rivieren kunnen overstromen, wat een 24 miljoen migranten tot gevolg zou hebben.

   http://weblogs.nrc.nl/hofland/2009/07/01/eerst-zien-dan-geloven/,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2007