kunst


kunst 1.0

(verouderend)

kennis; kunde; ook: tak van wetenschap; vakgebied; vak

Semagram


Een kunst…

   Hoofdsemagram: kunde


   Algemene voorbeelden


   Meer dan 200 Duitse en andere Europese vertegenwoordigers van kunsten, wetenschappen en het bedrijfsleven, onder wie de Duitse auteur Günter Wallraff, hebben opgeroepen tot een boycot van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, omdat deze weigert Rushdie te vervoeren uit angst voor een aanslag.

   NRC,

   Socrates doet bij Meeuse de uitspraak: "Misschien gaat het zo met alle kunsten: je leert ze volgens de regels, maar heb je die eenmaal onder de knie, dan kun je ze rustig aan je laars lappen."

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • de beoefening van de kunsten

   Het adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten.

   http://www.vlhora.be/

   Vaste verbindingen


   vrije kunsten

   Zie: vrije kunsten

   zwarte kunst

   Zie: zwarte kunst

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   kunst 2.0

   kennis die wordt ingezet in de praktijk; toepassing van kennis of bekwaamheid; handeling waarvoor bijzondere kennis of bekwaamheid vereist is; vaardigheid; bekwaamheid

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

   Semagram


   Kunst…

   is kennis; is een toepassing; is een handeling

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is kennis die wordt ingezet in de praktijk; is toepassing van kennis of bekwaamheid; is een handeling waarvoor een bijzondere bekwaamheid of kennis vereist is

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: van

    • de kunst van het x
    • een meester van de kunst

    "De kunst van het regeren heeft nu veel meer met gezag en overtuigingskracht dan met pure macht te maken."

    NRC,

    Circus Carré beheerst de kunst van het mislukken.

    NRC,

    De kunst van het vertalen bestaat misschien wel hieruit, dat men koste wat het kost het rijm handhaaft of een nieuw rijm introduceert, daartoe eventueel wel de oorspronkelijke betekenis loslaat, maar op een elegante wijze weer daartoe weet terug te keren.

    NRC,

    Zelfs de meest uitgesproken ideologische tegenstanders kunnen het dikwijls opbrengen mekaar de hand te drukken. De kunst van het compromis wordt voortdurend verfijnd.

    De Standaard,

    Dit is bijzonder jammer, aangezien kata de belichaming is van het Karate-do, namelijk leren hoe je een rustige geest kunt krijgen en de toepassing daarvan. Beide aspecten zijn even belangrijk om een meester van de kunst te worden.

    http://users.skynet.be/fa046688/Funakoshi/indexn.htm

    met ander, nevengeschikt substantief


    • kunst en kunde
    • filosofieën en kunsten

    Niet het toepassen van wetenschappelijke vondsten, maar omgaan met het gebrokene, het onbeheersbare is de kunst en kunde van de orthopedagoog.

    http://oud.refdag.nl/boek/boekon/990721boekon01.html,

    Het is voor ieder mens en dier van belang in zijn hersens een eigen beeld te vormen van de omgeving, een eigen verwerking van alles uit de werkelijkheid waar zijn zintuigen hem mee verbinden. De filosofieën en kunsten van anderen kunnen bij die verwerking wel helpen, maar meestal staan ze een eigen relatie met de omgeving in de weg.

    Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

    Spreekwoorden


    oefening baart kunst

    Zie: oefening baart kunst

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    kunst 3.0

    bijzondere (oefening of gaven vereisende) manier (en de toepassing ervan) om iets te verrichten of tot stand te brengen
    Ook vaak in de verkleinvorm kunstje.

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

    Semagram


    Kunst…

    is een manier

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een bijzondere (oefening of gaven vereisende) manier (en de toepassing ervan) om iets te verrichten of tot stand te brengen

     Algemene voorbeelden


     De fascinatie van Zuidafrikanen uit alle lagen van alle bevolkingsgroepen met Winnie Mandela betreft juist haar kunsten op de politieke trampoline.

     NRC,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • zijn kunsten tonen
     • zijn kunsten vertonen

     De meest spectaculaire basketspelers ter wereld komen er hun kunsten tonen op uitnodiging van basketclub Kortrijk CB.

     http://www.focustv.be/CMArticles/ShowArticle.asp?articleID=7560=22,

     Vaste verbindingen


     de kunst afkijken

     Zie: de kunst afkijken

     de kunst verstaan van iets

     Zie: de kunst verstaan van iets

     het is de kunst

     Zie: het is de kunst

     iets tot kunst verheffen

     Zie: iets tot kunst verheffen

     naar de kunst

     uit de kunst

     Zie: uit de kunst

     volgens de regels van de kunst

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     kunst 4.0

     (kunst)

     creatieve uiting van gedachten of gevoelens, bijvoorbeeld in een schilderij, een muziekstuk, of een beeldhouwwerk, waardoor bij de toeschouwers of toehoorders een schoonheidsbeleving, of een andere emotie, bijvoorbeeld verbazing, verwarring of verwondering, opgewekt wordt

     Semagram


     Kunst…

     is een uiting

     • [Functie] wordt gemaakt om uiting te geven aan gedachten en emoties van de kunstenaar, meestal met de bedoeling het publiek esthetisch of emotioneel te onroeren
     • [Plaats] wordt beluisterd in een concertzaal; wordt bekeken in een theater; wordt gelezen; wordt bekeken in galeries, musea, expositieruimtes, of is in privébezit
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft uitdrukkingskracht en originaliteit
     • [Deskundigheid of vaardigheid] vergt creativiteit en vakkundig gebruik van materialen en technieken
     • [Handelende persoon] wordt gemaakt door een kunstenaar
     • [Object ontstaan] leidt tot het vervaardigen van kunstwerken, bv. schilderijen, muziekstukken, beelden, bouwwerken, gedichten
     • [Waardering] wordt kunst genoemd op basis van waardering van anderen

     Algemene voorbeelden


     Het waren jaren waarin de kunst op haar grondvesten daverde. Van Ostaijen was een van de eersten die dat in Antwerpen opmerkte en er enthousiaste artikelen over schreef.

     De Standaard,

     Maar bij Wittgenstein lezen we eveneens: Ethiek en esthetiek zijn één [...]. Dat betekent zoveel als dat esthetiek (de kunst, de literatuur) eveneens onuitsprekelijk is.

     Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

     Kunst, religie en filosofie zijn drie niveau's van de absolute geest, dat wil zeggen van de geest die volledig zichzelf begrijpt. Dit gebeurt in de kunst door middel van het zinnelijke aanschouwen, in de religie door middel van het voorstellen en in de filosofie door middel van het begrip.

     http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1d.shtml

     Voor kunsten werd in 1940 0,6 promille van de rijksbegroting uitgetrokken.

     http://www.cultuur.nl/nieuws/nieuws.phtml#,

     Heeft een kunstenaar het recht de armoede van zijn armeluismedemens voor zijn artistieke profijt uit te buiten? En: Is dit kunst? Zou Albert bedelaars op de vernissage uitnodigen?

     Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • Griekse kunst

     Er wordt [...] vaak gesproken over de 'klassieke periode ' in de Griekse kunst.

     http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/kcv-ckv/achtergr/index.htm

     • abstracte kunst
     • actuele kunst
     • audiovisuele kunst
     • conceptuele kunst
     • dramatische kunst
     • erotische kunst
     • grafische kunst
     • hedendaagse kunst
     • kerkelijke kunst
     • moderne kunst
     • naïeve kunst
     • niet-westerse kunst
     • plastische kunst
     • professionele kunst
     • religieuze kunst
     • westerse kunst

     Gelukkig was er op de tentoonstelling een jongen van tien die even uitlegde wat abstracte kunst is.

     NRC,

     Ze richten hun aandacht op de manier waarop een verhaal afgebeeld is, ze kijken naar voorbeelden van actuele kunst.

     http://www.fine-arts-museum.be/site/Nl/html/HetGroteMuseum%202002-2003.pdf,

     Van den Berg behoort tot het kleine selecte groepje studenten op de Arnhemse academie, dat zich bezighoudt met audiovisuele kunst.

     http://www.coal.nl/zoo/bas/9697/daarbuiten.html,

     De basiscollectie bestaat uit 16 werken van tien bekende artiesten uit de jaren zestig en zeventig, zoals Richard Serra, Mario Merz, Joseph Beuys, Jannis Kounellis en Sol LeWitt. Zij geven de toon aan van een verzameling die de conceptuele kunst en de fundamentele schilderkunst tot uitgangspunt heeft.

     NRC,

     Harry Elam, docent dramatische kunst en regisseur, startte in november een teaterprojekt dat het imago van de wijk moet helpen oppoetsen.

     De Standaard,

     Toen immers verloor de erotische kunst veel van haar geheim karakter omdat seksualiteit open en bloot werd uitgebeeld in kunstwerken die tot de musea doordrongen.

     De Standaard,

     Ook de wetenschap en de kunst moeten genoemd worden: grafische kunst, muziek, voordracht, maar ook ballet en dans.

     http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

     We hebben gepoogd een antwoord te geven op de vraag naar de betekenis van videokunst in de hedendaagse kunst.

     http://www.phidias.be/elias.htm,

     Zonder een enkele theologische verwijzing verwoordt hij hier in een notendop de hele orthodoxe opvatting van de kerkelijke kunst.

     http://www. eikonikon. nl/index2. html,

     De ontwikkelingen binnen de moderne kunst kunnen daardoor nooit meer door één museum alleen op de voet gevolgd worden.

     NRC,

     De scheiding tussen naïeve kunst, outsider art en art brut is niet zo strikt aan te brengen.

     http://www.stadshof.com/,

     De scheiding tussen westerse en niet-westerse kunst was dus verdeeld tussen de volkenkundige musea en de kunstmusea.

     http://www.minocw.nl/cultuur/doc/vdwaal.doc,

     Ik heb veel belangstelling voor kunst, vooral dan plastische kunst.

     De Standaard,

     Indien er nieuwe vrijwilligers zijn die de schouders willen zetten onder stimulering van professionele kunst kunnen ze zo beginnen.

     Meppeler Courant,

     Dat de orthodoxe opvatting van religieuze kunst duidelijk afwijkt van de Westers-christelijke opvatting moge bij een eerste blik reeds duidelijk zijn.

     http://www. eikonikon. nl/index2. html,

     De invloed van de oosterse cultuur op de westerse kunst berust op een misverstand.

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: in

     • kunst in de openbare ruimte

     Een van de voornaamste actiepunten van het centrum is het bevorderen van kunst in de openbare ruimte.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • geloof in de kunst
     • realisme in de kunst
     • stromingen in de kunst

     Volgend seizoen is Prometeo, de tragedie van het luisteren van Luigi Nono, het kernstuk van de Munt-programmatie. In het stuk ziet Bernard Foccroulle het muzikaal testament van een kunstenaar die altijd getuigenis van zijn tijd wilde afleggen. Het is tevens een aansporing om het beluisteren te beleven als een bewijs van vrijheid en openheid. Daarmee toont de Muntdirekteur zich overtuigd van de rol die de kunst, teater en opera in onze ontwrichte maatschappij kunnen en moeten spelen. Voor hij het nieuwe seizoen van de Munt belichtte, beklemtoonde Bernard Foccroulle nog eens zijn geloof in de kunst om de negatieve tendenzen van onze tijd tegen te gaan.

     De Standaard,

     De scriptie schetst het ontstaan van deze stijl tegen de achtergrond van de Hollandse documentaire school en legt een verband met de bredere stroming van realisme in de kunst.

     http://www.geschiedenisbeeldgeluid.nl/profpetersprijs_juryrapport_2000.html,

     Haring legt de nadruk op de individualiteit van zijn werk en op het feit dat onze massacultuur groepen en stromingen in de kunst onmogelijk en overbodig maakt.

     De Standaard,

     • kunst om de kunst

     De kunst zou vooral de kunst hervormen. Alle kunst is in de eerste plaats kunst om de kunst. De Bruynzeels voorzagen hoe de kunst van de beeldenstormers wel op de vormgeving zou inwerken en ze betrokken die gasten van De Stijl bij hun ontwerpen.

     Hier ben ik, Donald Niedekker,

     • een visie op kunst

     Een visie op kunst treedt uit Haackes ratjetoe niet naar voren.

     De Standaard,

     • een debat over kunst
     • een symposium over kunst

     Cafétheater Warm Water, uit de Marollen, programmeert volkse muziek uit de Amsterdamse Jordaan. Bij de podiumkunsten inviteert Bronks Jan Joris Lamers die Pelléas en Melisande brengt. Hetzelfde huis organiseert een debat over kunst en onderwijs.

     De Standaard,

     Met die polemische stelling bracht Anna Tilroe, kunstcritica van NRC-Handelsblad, wat leven in een symposium over kunst in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

     De Standaard,

     • tussen kunst en kitsch

     In zijn keramische beelden maakt Nikolaas van Os dankbaar gebruik van alle dichterlijke vrijheden die op afroep beschikbaar zijn. Hij negeert de grenzen tussen kunst en kitsch en walst even verpletterend als lichtvoetig over alle conventies heen.

     http://www.dehullu-gees.nl/index.htm

     • de filosofie van de kunst
     • de onsterfelijkheid van de kunst
     • de vrijheid van de kunst
     • onderwerp van de kunst
     • de wereld van de kunst
     • object van kunst
     • uitingen van kunst
     • de zin van kunst

     Vaak wordt de esthetica verengd tot een filosofie van de kunst - beeldende kunst, woordkunst, muziek - maar de betekenis van het Griekse woord 'aisthèsis' is 'gevoel', 'gewaarwording': het zijn niet enkel, en zelfs niet in de eerste plaats, kunstwerken die gevoelens en gewaarwordingen opwekken.

     http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Rechtsfilosofie/RFgent-0.htm,

     "Het tijdelijke karakter van deze projecten", beweert Christo, "vormt een uitdaging aan de onsterfelijkheid van de kunst."

     NRC,

     Haast anderhalve eeuw was de Berlijnse akademie een genootschap van schilders, beeldhouwers en architekten. In 1833 werd de sektie muziek opgericht, pas in 1926 de letterkundige afdeling. Een paar jaar later was het gedaan met de vrijheid van de kunst: amper twee weken na de nazi-machtsgreep stootte de akademie al de linkse boegbeelden Heinrich Mann en Käthe Kollwitz uit.

     De Standaard,

     Dat de mens onderwerp van de kunst is, wordt als inhoudelijk kenmerk beschouwd, dat geen voldoende oordeel over de kwaliteit van deze kunst toelaat. Deze redenering is echter te eenvoudig. De rol die het menselijk lichaam in de beeldende kunst speelt, is zeker niet alleen een kwestie van inhoud. De structurering van het lichaam, de onderlinge verhouding van de verschillende lichaamsdelen en de maten van deze delen hebben een verstrekkende formele betekenis voor de beeldende kunst.

     http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1d.shtml

     Het omhelzen door het Stedelijk Museum van zowel Jeff Koons' porseleinen biggetje als VPRO's Kreatief met kurk is voor De Mul het bewijs dat camp niet beperkt blijft tot de massacultuur, "maar ook in de wereld van de kunst definitief is doorgebroken".

     NRC,

     Maar wat vaak verstrekkender is, is dat kunstenaars de stad zelf als object van kunst benaderen.

     http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/publicaties/wonen3122.pdf=3122=vrom,

     Mij gaat het om de mentaliteit, de ideologische èn kunstzinnige gedachte, die "de nieuwe revisor" moet heten. Dat deze gedachte klinkt in radioprogramma's, en te zien is in televisieprogramma's. Dat deze gedachte tot uitdrukking kome in columns, commentaren, artikelen. Dat deze gedachte worde uitgesproken in kritiek op literatuur, op andere uitingen van kunst, op maatschappij en samenleving, in politieke commentaren, in romans, in gedichten, in films, in theatervoorstellingen, in het uitgeverswezen, in het onderwijs, - enzovoort.

     De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

     Het kleine in de kunst: De charme van het kleine of de lof van de schijnbaar nutteloze dingen. Eigenlijk de lof van de kunst zelf. Want wat is de zin van kunst? Voor een materialist heeft de kunst enkel een geldelijke betekenis, voor hem staat kunst gelijk met de acties op de beurs. De echte betekenis van kunst ligt in de spirituele boodschap die even authentiek overkomt in klein als in groot werk.

     http://users.pandora.be/werner.de.wree1/1%20aquarel.htm,

     • alles voor de kunst
     • gevoel voor kunst

     Het is begonnen met dat artikel in De Vrijheid en sindsdien niet meer opgehouden. Dat artikel vormt het bewijs dat er doelbewust aan Tristans imago is gewerkt. Zonder enige twijfel. Wat bedoelt u met imago? – In dat stuk werd de lezer een raadselachtige, getourmenteerde dichter gepresenteerd. Er werd gezegd dat hij leefde als een bedelmonnik, maar hij had gewoon een huisje, een tafel en een stoel. Ik ben er geweest, ik heb het zelf gezien. Het artikel ademde de sfeer van 'alles voor de kunst' en wilde anarchie. Onzin! Tristan werd ons voorgespiegeld als de poète maudit, terwijl zijn ouders om de hoek woonden!

     Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

     Lena liep voorbij het terras van Hulstkamp. Zij vleide zich naast mij neer en zei dat ze mij nog verwachtte. Ze wilde mijn antwoord horen: 'Robert, kun jij het werk van Gilliams afmaken?' Ik zei: 'Afmaken? Ik kan vermoedelijk niets voor je doen, Lena. Wat betekenen trouwens woorden als bezorgen, ontsluiten, beschrijven? Jouw gevoel voor kunst is veel wetenschappelijker dan het mijne.'

     Acacialaan, Koen Peeters,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • kunst en ambacht
     • kunst en amusement
     • kunst en architectuur
     • kunst en cultuur
     • kunst en design
     • kunst en ethiek
     • kunst en geschiedenis
     • kunst en kunstnijverheid
     • kunst en letteren
     • kunst en literatuur
     • kunst en muziek
     • kunst en politiek
     • kunst en poëzie
     • kunst en religie
     • kunst en wetenschap

     Het vak 'decoratieschilder' begeeft zich tussen kunst en ambacht.

     http://www.saskiart.nl/saskia.html

     Ik stak mijn geld in films en in andere vormen van kunst en amusement.

     Het paradijs, Anton Haakman,

     Dit was de Gouden Eeuw van Amsterdam; de kunst en architectuur bloeiden als nooit tevoren en de gevolgen daarvan zijn nog altijd duidelijk zichtbaar.

     http://212.72.35.9/citytour/1.asp

     Ik geloof heel sterk in het belang van kunst en cultuur in het algemeen en de popmuziek in het bijzonder.

     http://www.ond.vlaanderen.be/berichten/2003pers/speech_popdag.htm#top,

     De ontwerpen van Rémy balanceren tussen kunst en design, maar hij wil zichzelf geen kunstenaar noemen.

     NRC,

     De meest hinderlijke conclusie is wellicht die betreffende de verhouding tussen kunst en ethiek, omdat ze het meest ingaat tegen de gangbare opvattingen daaromtrent.

     Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

     De vraag wat een voorwerp van kunst en geschiedenis kan betekenen voor welk publiek en hoe die betekenis kan worden overgedragen, moet opnieuw worden gesteld.

     http://www.minocw.nl/cultuurbeleid/nota1/1.html,

     Parallel aan de begrippen atelier en werkplaats loopt het onderscheid tussen kunstenaar en ambachtsman en het begrippenpaar kunst en kunstnijverheid (in het Engels: arts and crafts).

     http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#4d

     Ik moest hem helpen bij het oprichten van een maandblad over kunst en letteren.

     De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

     Monica zoekt steun bij oudere vriendinnen en bij leerkrachten die haar gevoelens voor kunst en literatuur delen.

     De Standaard,

     Kunst of muziek is geen handig blauwdrukje van de werkelijkheid dat je burgerdom compleet maakt.

     Kriblijn, Barber van de Pol,

     Een boeiend stuk theater over de confrontatie tussen wetenschap en religie, kunst en politiek.

     De Standaard,

     De opstelling van de kunstwerken en de combinatie kunst en poëzie is deze zomer bijzonder sober, maar daardoor des te sterker.

     De Standaard,

     Kunst en religie ontmoeten elkaar voorbij de grenzen van het geloof.

     Mise-en-scène, Axel Bouts,

     Naast het verkleinglas van de ironie hebben de beoefenaars van kunst en wetenschap een ander instrument nodig.

     Wennen aan vrede, K.L. Poll,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     kunst 4.1

     (kunst)

     voortbrengselen van het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens, bijvoorbeeld schilderijen, muziekstukken of beeldhouwwerken; kunstwerken

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 4.0 : 4.1

     Algemene voorbeelden


     Toen mijn kaken klemden en een vlijmscherpe windstoot het ijs in mijn snor liet tinkelen, heb ik me toch door de draaideur laten zuigen. Daar hing de kunst. Picasso-vrouwen met voetbalhoofden. Rousseaus speelgoedleeuw die aan de tenen van een neergeslagen pop ruikt. Een door geslachtsziekte aangetaste berg van Max Ernst.

     De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • kunst kopen
     • kunst verzamelen

     Kunstliefhebbers uit die kringen hebben jammer genoeg geen geld om kunst te kopen.

     De Standaard,

     Ekonomische motieven om kunst te verzamelen als belegging worden van tafel geveegd.

     De Standaard,

     met adjectief ervoor


     • Egyptische kunst
     • Romeinse kunst

     Door de bouw van de pyramides vormt de Egyptische kunst de meest adequate expressie van de architectuur.

     http://www.eur.nl/fw/cfk/uitgaves/fk1/fk1d.shtml

     Zijn bekendste werk is het Nationaal Museum voor Romeinse Kunst in Merida, dat gebouwd werd boven een site met archeologische opgravingen.

     De Standaard,

     • abstracte kunst
     • actuele kunst
     • autonome kunst
     • beeldende kunst
     • conceptuele kunst
     • figuratieve kunst
     • moderne kunst

     Er hangt hier zowel toegankelijk werk van bijvoorbeeld Annemarie Otten en Henri de Vries als abstracte kunst.

     Meppeler Courant,

     De cellen van de vroegere Tiense gevangenis fungeren sinds enige jaren als expositieruimte voor actuele kunst.

     De Standaard,

     Steeds vaker treden kunstenaars naar buiten. Eerst door de openbare ruimte te verfraaien met autonome kunst.

     http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/publicaties/wonen3122.pdf=3122=vrom,

     De koper van beeldende kunst koopt bij deze regeling rechtstreeks van de kunstenaar.

     NRC,

     In een ondergronds gebouw rond een lichtpunt is de moderne kunst van het fauvisme tot de conceptuele kunst op 8 niveaus tentoongesteld.

     http://www.museumsite.be/

     In het midden van de jaren '80 brak hij door met een figuratieve kunst die ons zowel vertrouwd als vreemd toeschijnt.

     De Standaard,

     Ze hebben er geen behoefte aan om een bepaald sociaal statuut te verwerven door moderne kunst te verzamelen.

     De Standaard,

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • geëngageerde kunst
     • geroofde kunst
     • gesubsidieerde kunst
     • ontaarde kunst

     Begin deze eeuw concentreerden kunstenaars zich op de vraag hoe zij de dynamiek van het industriële productieproces en de daarmee gepaard gaande bewustzijnsveranderingen weer konden geven. Daarin ligt een belangrijke parallel met veel geëngageerde kunst die met de huidige nieuwe media wordt gemaakt.

     http://www.rks.nl/,

     Begin vorig jaar schortte het Russische parlement de teruggave van geroofde kunst op, in afwachting van een wettelijke regeling.

     De Standaard,

     Kunst die 'gevestigd' is, trekt voldoende publiek en hoeft niet te worden gesubsidieerd. De gesubsidieerde kunst daarentegen, is feitelijk niet meer gevestigd, want daar gaan steeds minder mensen heen.

     http://www.rks.nl/,

     Bettina en ik kregen het moeilijk met onze onthechting, nu dat het geweld zich persoonlijk tegen ons richtte. Lesbiennes die ontaarde kunst verzamelen en in een anarchistisch tijdschrift publiceren?

     Ontdekking van de oostpool, Janwillem van de Wetering,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: aan

     • kunst aan de muur

     Kunst aan de muur, van die wisselkunst die je kunt huren, geen moeilijke kunst, je moet zien wat het voorstelt, maar toch.

     De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

     Voorzetsel: in

     • kunst in de stad

     Centrale vraag aan Hulman: kan een stad zonder elites? Een relevante vraag, want Hulman heeft al vaker laten weten dat het laagdrempeliger kan met de kunst in de stad.

     Rotterdams Dagblad,

     Voorzetsel: met

     • kunst met een grote K

     Volgens de Auteurswet biedt het auteursrecht bescherming voor werken: materiaal dat oorspronkelijk of origineel is. Dit betekent dat niet alleen kunst met een grote K wordt beschermd, maar bijvoorbeeld ook catalogusteksten, foto's of lesmateriaal.

     http://www.den.nl/Leidraad/h07bijlage1.html

     Voorzetsel: om

     • kunst om de kunst

     In plaats van kunst om de kunst te creëren, ging hij op zoek naar opdrachtgevers met vastomlijnde taken.

     De Standaard,

     Voorzetsel: uit

     • kunst uit de oudheid

     Hij had een passie voor moderne kunst, maar kocht ook precolumbiaans en kunst uit de oudheid en de middeleeuwen.

     De Standaard,

     in voorzetselgroep


     • het naakt in de kunst

     Ondanks de toewijding van mijn meisjes, de inspiratie waartoe zij mij bewegen, mijn geloof in de duurzaamheid van het naakt in de kunst, lijkt alweer geen kat erdoor te worden bewogen.

     http://wings.skynetblogs.be/?date=20031119,

     • tussen kunst en kitsch

     Aan de hand van dia's leerde hij de aanwezige dames het een en ander over het thema 'Tussen kunst en kitsch'. De dames kregen uitleg over verschillende kunststijlen en leerden dat de grens tusssen kunst en kitsch moeilijk is aan te brengen en afhankelijk is van persoonlijke smaak.

     Meppeler Courant,

     • de aankoop van kunst
     • de ervaring van kunst
     • een expositie van kunst
     • een veiling van kunst
     • kopers van kunst
     • een vorm van kunst
     • het maken van kunst
     • het scheppen van kunst
     • het verzamelen van kunst

     In de zwaarbeveiligde villa van Chapuis vonden de politiediensten een anti-tankgranaat en voor miljoenen aan dure tapijten en kunstwerken. Of de man via de aankoop van kunst het drugsgeld witwaste, is niet duidelijk.

     De Standaard,

     Datgene wat 'erbij' komt vooraleer men van een kunstobject of van een ervaring van kunst kan spreken, wordt in dit geval als voldoende belangrijk en uniek beschouwd om de ervaring van kunst een andere ervaring dan de esthetische te noemen, en de groep van kunstvoorwerpen duidelijk af te scheiden van de esthetisch relevante objecten of fenomenen.

     http://allserv.rug.ac.be/~tclaes/tomsplace/Esthetica.htm

     Maar zaterdag gaat een deel van het complex weer open, en wel met een grote expositie van kunst die Boijmans de afgelopen jaren heeft verworven, ongeveer vanaf het aantreden van directeur Chris Dercon.

     Nieuwsblad van het Noorden,

     Dan wordt de galerie ontruimd en wacht Theo van der Meijden in de achterliggende serre niet langer op bezoekers en kopers van kunst.

     Meppeler Courant,

     Nu kan men het tatoeëren omschrijven als het mechanisch onder de huid brengen van kleurstoffen, maar voor veel mensen is het een vorm van personaliseren, een vorm van kunst.

     http://home.tiscali.be/tattoo.bodydesign/index1.htm

     Volgens deze opvatting verhoudt museologie zich tot museumwerk als bijvoorbeeld kunstgeschiedenis (als wetenschap) tot het maken van kunst.

     http://www.xs4all.nl/~rwa/museolog.htm

     Langs magische weg kwamen beelden of afbeeldingen tot leven. Een beeldhouwer werd daarom een seanch-iner, 'iemand die steen tot leven brengt', genoemd. In Egypte was het scheppen van kunst een ambachtelijk proces. Vandaar dat de algemene benaming voor kunst 'ambacht' (hemet) was en een kunstenaar een 'ambachts-man', 'handwerker' (hemoe) werd genoemd.

     http://www.museumkennis.nl/lp.rmo/museumkennis/i000339.html

     Hannema vestigde zich in het oosten van het land om zich op het verzamelen van kunst toe te leggen.

     Meppeler Courant,

     • belangstelling voor (de) kunst
     • liefde voor (de) kunst
     • passie voor (de) kunst
     • smaak voor (de) kunst
     • staatssecretaris voor kunst
     • centra voor kunsten

     Hij kocht voor rekening van de bank een aanzienlijk aantal abstrakte doeken van Belgische kunstenaars als Roger Dudant, Marcel Baugniet en Georges Collignon. Zijn kollega baron de Lambert erfde van zijn vader belangstelling voor kunst. Die bezat niet alleen werken van Picasso, Chagall, Magritte, Delvaux en Ensor, maar verzamelde voor de bank belangrijke werken van de Latemse school.

     De Standaard,

     Jan Cremer heeft met glans zijn kaperbrief verdiend, en het zou te gemakkelijk en onrechtvaardig zijn om hem een beroepsprovo of een avonturier zonder god of gebod te noemen. Zijn liefde voor de kunst staat garant voor zijn liefde voor de mens. En juist in zijn kunst vinden we daarvan het onmiddellijke en tastbare bewijs.

     http://www.jancremer.nl/about/restany_nl

     Hij werkt bij een bank, maar heeft een passie voor kunst. Dick de Bruijn begon in de jaren tachtig galerie Paladijn in Amsterdam, die later De Bruijn/Akinci werd. Leylâ Akinci ging zeven jaar geleden zelfstandig verder, haar compagnon bepaalde zich weer tot de financiële wereld en het collectioneren voor zijn eigen plezier. Nu opent hij opnieuw een galerie op het Singel.

     NRC,

     Als dochter van welgestelde ouders verbleef ze twee jaar in Parijs van 1856 tot 1858 en maakte in die periode ook een reis naar Italië die haar smaak voor kunst sterk beïnvloedde.

     NRC,

     "Het ANC geeft zijn ondubbelzinnige steun aan het besluit van president Nelson Mandela", verklaarde de grootste regeringspartij kort nadat het ontslag van de staatssecretaris voor kunst, wetenschappen en technologie was bekendgemaakt.

     NRC,

     Om de culturele diversiteit ook bij centra voor kunsten een structurele plek te geven, startte het LOKV in 1993 een project werelddans. Inmiddels heeft werelddans, in navolging van wereldmuziek, terrein veroverd bij centra voor kunsten. Onderkend wordt dat voor een succesvol resultaat een structurele benadering nodig is: culturele diversiteit in het cursusaanbod vraagt vaak om beleidsveranderingen en een cultuuromslag.

     http://users.fmg.uva.nl/aaalten/VDO/vdohome.html,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • kunst en antiek
     • kunst en curiosa
     • kunst en kitsch

     Beëdigde taxateurs en makelaars in kunst en antiek worden geacht objectief te zijn in hun waardebepalingen.

     http://www.simonis-buunk.nl/public.shtml,

     Ook zal er kunst en curiosa worden geveild.

     Meppeler Courant,

     De grens tussen kunst en kitsch is moeilijk aan te brengen.

     Meppeler Courant,

     met bezittelijk voornaamwoord


     • mijn kunst
     • je kunst
     • zijn kunst
     • haar kunst
     • onze kunst
     • hun kunst

     Ik hou het een beetje dichter bij mezelf en vraag: 'Kan mijn kunst de wereld helpen?'

     http://www.vti.be/,

     'Je moet altijd voor de kunst leven, maar nooit van je kunst.'

     De koorddanseres en andere herinneringen, Rico Bulthuis,

     De gehandicapte kunstenaar raakt via zijn kunst meer geïntegreerd in de samenleving.

     Meppeler Courant,

     Ze nam wel eens mannen mee naar huis om naar haar kunst te kijken.

     Gevallen vrouwen, Laurie Langenbach,

     De conservator die dat transport begeleidt, heeft tijdens zijn verblijf in België de kans om onze kunst te leren kennen.

     De Standaard,

     Oudere kunstenaars gebruikten vaak hun kunst om een belangwekkende gedachte tot uitdrukking te brengen of een boodschap te verkondigen.

     http://home.pi.be/~chksum2/ns/strom0.htm

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     kunst 4.2

     (kunst)

     stroming binnen de kunst; benadering in de kunst

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 4.0 : 4.2

     Algemene voorbeelden


     De neus zat verkeerd, het horloge verlepte, de dichter stak zijn hoofd in een kartonnen koker, het publiek moest via de wc naar de tentoonstelling. Dat was absurd; maar het was ook een vervanging van het traditionele perspectief, het gaf een methode tot het ontwikkelen van volstrekt andere gezichtspunten. Die methode bleek bruikbaar voor alle kunsten, maar verder ging het experiment niet.

     Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,

     Men vond ook dat de natuur het beste voorbeeld was voor de kunsten.

     http://www.het-muziektheater.com/educatie/opera/frameset-opera.htm

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • autonome kunst
     • twintigste-eeuwse kunst
     • vrije kunst

     Deze stelling van Kant zorgde er ook voor dat de vrije, autonome kunst geen verantwoording meer diende af te leggen aan wat voor orgaan of belangengroep dan ook. Een ander opmerkelijk gevolg van de autonome kunst was het ontstaan van het instituut "museum".

     http://kopfblog.be/netart1.html

     Met dit kubisme, dat hij zag als de belangrijkste gebeurtenis in de twintigste-eeuwse kunst, voelde hij zich zijn hele leven verbonden.

     NRC,

     In de vrije kunst is het de kunstenaar die geheel naar eigen inzicht het kunstwerk tot stand brengt.

     http://home01.wxs.nl/~itplein19/Paginas/essays.html#ars

     Vaste verbindingen


     beeldende kunst

     Zie: beeldende kunst

     schone kunsten

     Zie: schone kunsten

     kunst 5.0

     iets wat door de mens in plaats van door de natuur is gemaakt; iets kunstmatigs; namaak

     Semagram


     Kunst…

     is een product

     • [Vervaardiging] is kunstmatig vervaardigd
     • [Onderscheid of tegenstelling] is het tegenovergestelde van iets wat op natuurlijke wijze is ontstaan
     • [Voorstellingswijze] wordt soms, maar niet per definitie, voorgesteld als minderwaardig in vergelijking met iets wat echt en natuurlijk is

      Algemene voorbeelden


      Of je nu kiest voor kunst of voor een echte kerstboom, we hebben voor ieder wat wils.

      http://www.dekleuter.nl/media/23767/13NF19.pdf,

      En dan ontvouwt zich breed het tweede toneel in deze roman, de junkiescene. [...]. Het is hartverscheurend opgeschreven, bijna ziekmakend realistisch. Nee, schudt Anker. Nee zeg, alsjeblieft niet realistisch. 'Realisme bestáát helemaal niet. Het is allemaal kunst en nep. Maar het mag soms wel net echt lijken.'

      https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bijna-ziekmakend-realistisch~b71c3b88/,

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen