maal


maal 1.0

(formeel)

telkens terugkerend tijdstip waarop iets gebeurt; keer
Minder gebruikelijk dan keer.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een maal…

is een tijdstip; is een gebeuren; is een gebeurtenis

   Hoofdsemagram: keer


   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • diverse malen
   • ontelbare malen
   • talloze malen
   • de vorige maal
   • een vorige maal

   Diverse malen per dag rijden boemeltreinen over dit pittoreske traject.

   http://www.topo.nl/IND/Frankrijk/INDAlpenMaritimes.htm,

   Ontelbare malen heb ik het verhaal gehoord.

   Sleuteloog, Hella S. Haasse,

   Talloze malen veranderde ze opstellingen en kamers om kunstwerken beter uit te laten komen of nieuwe aanwinsten in te passen.

   NRC,

   De ontvangst in de media was positiever dan een vorige maal, toen sommige er als de kippen bij waren om bepaalde punten meteen af te schieten.

   http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=740,

   Bovendien was het etentje bedoeld om het bewogen gesprek van de vorige maal te vergoelijken en de gespannen sfeer die er sindsdien tussen ons hing te verzachten.

   De stenen toren, Jo Claes,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • voor de tweede achtereenvolgende maal

   Manchester United heeft zich voor de tweede achtereenvolgende maal geplaatst voor de Engelse Cup Final.

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • herhaalde malen

   Het wiel wordt op deze wijze herhaalde malen uitgevonden en de voortgang verloopt aanzienlijk trager dan in feite nodig is.

   http://www.sjn.nl/,

   met voorzetselgroep


   • enkele malen per dag
   • enkele malen per jaar
   • meerdere malen per dag
   • meerdere malen per jaar
   • enkele malen in de week
   • de tweede maal in korte tijd
   • de tweede maal op rij
   • de derde maal op rij
   • de vierde maal op rij
   • meerdere malen op een dag

   Herhaal het koelen de eerste 48 uur enkele malen per dag.

   http://www.vvsport.be/blessures/blessure/achillespees.htm

   Wij raden aan de culturen bij droogte meerdere malen per dag fijn en gelijkmatig te besproeien.

   http://www.wolf-garten.nl/public_nl/gartenjahr/garten01.hbs

   Het bestuur van de vereniging vergadert enkele malen per jaar.

   http://www.nvmb.nl/default2.htm

   Enkele malen in de week ging Jules haar ophalen in het huis waar ze logeerde.

   http://home.planetinternet.be/~ld907264/passionele_misdrijven/pas_mis_hfst_4.htm

   Dat de bank nu voor de tweede maal in korte tijd ingrijpt, betekent dat het haar ernst is met de ondersteuning van de euro.

   De Limburger,

   "Dit is de tweede maal op rij dat ik in de tweede ren mijn kans niet meer kan verdedigen", aldus de 29-jarige Italiaanse politieman.

   De Standaard,

   Het vraagt veel energie om mijn gedachten om te schakelen op een moment dat er kontakt met iemand anders ontstaat (en sociale omgang is voor mij een weinig intuïtieve en vooral intellectuele prestatie op een gebied waar ik me niet thuisvoel!). Het wordt vrijwel onmogelijk als het meerdere malen op een dag zou moeten gebeuren.

   http://www.autisme-nva.nl/,

   met substantief ervoor


   • een aantal malen
   • een paar malen
   • een tiental malen
   • een aantal maal
   • een paar maal
   • tientallen malen

   Jacqueline streek een aantal malen met haar handen over haar blote hoofd.

   Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

   Dit zou hem later in het seizoen nog een aantal maal opspelen.

   http://www.verstappen.nl/

   Ze had al een paar maal aan hem gevraagd of hij wat mankeerde.

   Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

   Zij houdt van een eenvoudig burgerlijk leven en heeft reeds een paar malen in zeer kleine woningen verblijf gehouden.

   NRC,

   Nadat de schrijver het lied een tiental malen geconcentreerd had beluisterd, pakte hij de telefoon.

   NRC,

   Tientallen malen had ik me voor de geest gehaald hoe ik hier zou komen, hoe mijn wijsvinger fier de bel zou indrukken, hoe de deur zou openzwaaien en zij daar zou staan.

   Morgenster, Jaap Scholten,

   met telwoord ervoor


   • de eerste maal
   • de tweede maal
   • de derde maal
   • een of meer malen
   • hoeveel maal
   • hoeveel malen
   • meer malen
   • vele malen
   • zoveel maal
   • zoveel malen
   • voor de zoveelste maal

   Op 24 en 25 mei zal het publiek voor de eerste maal de kunstwerken kunnen bezichtigen en desgewenst een werk naar keuze mee naar huis nemen.

   http://www.zonien.be/site/nieuws/2003/mei/11.htm,

   Nu meer dan een jaar geleden heeft de Europese Commissie voor de eerste maal in haar bestaan een document geproduceerd over de toekomst van het contractenrecht in Europa.

   http://137.120.22.236/www-edocs/loader/file.asp?id=682,

   De vraag overtrof het aanbod vele malen.

   Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

   Hoeveel maal heb ik het nu al verteld, dokter?

   Bluffende Harry, de wonderwagen en de spinvormigen, Julien Raasveld,

   Het was opmerkelijk hoeveel malen de woorden "Frankrijk" en "de Fransen" in zijn toespraak voorkwamen.

   Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

   In Nederland rijden ongeveer 5,9 miljoen personenauto's rond. De meeste daarvan zijn een of meer malen van eigenaar verwisseld.

   NRC,

   Veel (niet te veel) en gevarieerd voedsel - vooral levend voer is erg gezond - binnen ong. 15 minuten moet al het voer op zijn. Liever meer malen een beetje dan eenmaal te veel (alg). Pas de keuze van de vissen aan bij de afmetingen van uw bak.

   http://home.hetnet.nl/~janbuk/cursus/inleiding.html

   Naast deze burgerlijke sancties kunnen de personen die bijdragen verschuldigd zijn aan de RSZ en die ze weigeren te betalen, veroordeeld worden tot een boete van 26 EUR tot 500 EUR. Deze boete wordt zoveel maal toegepast als er werknemers zijn ten opzichte van wie een inbreuk werd gepleegd, met een maximum van 2.478,94 EUR en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot drie maanden.

   http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/2003/index.htm,

   Ik word er wel treurig van, omdat ik dat alles al zoveel malen gelezen heb en er zo weinig van terugvind in mijn herinnering.

   NRC,

   Voor de zoveelste maal loos alarm.

   Het schot, Hilbert Kuik,

   met onbepaald voornaamwoord


   • enige malen
   • enkele malen
   • ettelijke malen
   • meerdere malen
   • verscheidene malen
   • verschillende malen

   De kolonel wil graag enige malen per dag de officieren om zich heen hebben.

   Weerloos, Jan Siebelink,

   Hij haalde enkele malen diep adem en probeerde zijn gedachten te ordenen.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   Het slachtoffer werd daarbij ettelijke malen door een auto werd overreden.

   Meppeler Courant,

   Meerdere malen moest hij laveloos uit de goot worden gehaald.

   http://www.generali.nl/grotekerk/

   De voorbije weken braken verscheidene malen rellen uit in de buurt van de school.

   De Standaard,

   Vanuit de gemeenteraad is verschillende malen zorg geuit over het beheer en management van dit vastgoed.

   http://www.leiden.nl/gemeente/actueel/index.html

   met persoonlijk voornaamwoord


   • deze maal

   De beste kansen waren deze maal voor de aanvallende ploeg.

   Meppeler Courant,

   Vaste verbindingen


   eenmaal is geen maal

   1. een keer is zo goed als niets

    Voordat ik u hierover inlicht, zou ik voor één keer, immers eenmaal is geen maal, een tekst willen citeren die weliswaar oud is, maar volgens mij nog steeds verdienste heeft.

    http://ind.hablaa.com/bahasa%20belanda-bahasa%20perancis/1089810-voordat-ik-u-hierover-inlicht-z/

   voor de honderdste maal; voor de duizendste maal; voor de zoveelste maal

   1. na een onbekend hoog aantal keren opnieuw

    Synoniem: voor de duizendste keer; voor de honderdste keer; voor de zoveelste keer

    Als ik bijvoorbeeld in een kring zit, die voor het eerst kennis maakt met Karl Poppers onderscheid tussen verificatie en falsificatie van theorieën, denk ik: ha, dat begrijp ik, dat is geniaal. Als ik in diezelfde periode in een andere kring zou verkeren en hijzelf of zijn volgelingen zouden voor de honderdste maal met hun gebruikelijke nadruk over die falsifieerbaarheid beginnen, werd ik vast ongeduldig.

    Wennen aan vrede, K.L. Poll,

    Voor de zoveelste maal loos alarm.

    Het schot, Hilbert Kuik,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als deel van een samenstellende afleiding


   maal 1.1

   ter aanduiding van een vermenigvuldiging

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Twee maal drie is zes

   http://www.oocities.org/tinnestaaltroep/nedtopics/aaneen.htm

   Een miljoen maal vier eurocent is veertigduizend euro.

   De garderobier, Donald Niedekker,

   Met een tijdstap van vijftien minuten is het aantal berekeningen dat moet worden uitgevoerd voor een tiendaagse verwachting ongeveer twee maal tien tot de macht veertien.

   http://www.knmi.nl/voorl/,

   Vaste verbindingen


   zo zeker als twee maal twee vier is

   Zie: zo zeker als tweemaal twee vier is

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   maal 2.0

   de handeling of activiteit van het eten zoals die dagelijks op geregelde tijden plaatsvindt; maaltijd

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een maal…

   is een gebeuren; is een activiteit; is een handeling

   • [Plaats] vindt thuis plaats, in een restaurant of in een andere eetgelegenheid
   • [Tijd] wordt genuttigd op gezette tijden van de dag
   • [Activiteit of handeling] is het nuttigen van voedsel; is het eten van voedsel
   • [Betrokkene] gebeurt vaak in het gezelschap van anderen

   Algemene voorbeelden


   Hoe onbewogen ik uiterlijk was, of zelf meende dat ik leek, het maal na de crematie kon ik niet aan.

   In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

   Het maal heeft plaats in het restaurant Osiris.

   Sara Block in De Brakke Hond, Sara Block,

   Terwijl Guido en Peter Tomkins aan het eind van het maal bij cognac afdaalden in een zwartgalligheid waarin niemand bestond dan zijzelf, had Barend het meisje met een gebaar (alsof het om een bestelling ging) bij zich terug weten te halen.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   maal 2.1

   voedsel dat men tijdens de maaltijd eet

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een maal…

   is voedsel

     Algemene voorbeelden


     Hij zet hen een smakelijke maaltijd voor en blijft rechtstaand met vreugde kijken hoe ze zich te goed doen aan het maal.

     http://users.skynet.be/geloofenleven/2001-3.html#roeblev3v,

     Stamppot met een klein beetje paardebloemblad erdoor is heel lekker. Madeliefjes maken de smaak niet beter. Ze zijn smakeloos, maar verhogen wel de kwaliteit van het maal.

     Meppeler Courant,

     De gerookte haringen die Van Gogh schilderde - het maal van de armen - at hij na gedane arbeid meer dan waarschijnlijk zelf op.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • een maal bereiden
     • een maal gebruiken
     • een maal opdienen
     • een maal voorschotelen

     De goedkope wijn was de oorzaak niet van mijn ziek zijn. Ook niet het maal dat je vrouw voor ons bereidde, overvloedig en zwaar.

     Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

     Ik ging weer naar mijn hotel. Daar gebruikte ik het maal op het terras.

     De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

     Met grote spoed reden we naar een Howard and Johnson, waar ook vóór elf uur een compleet maal kon worden opgediend.

     In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

     Zij kregen een vegetarisch maal voorgeschoteld zodat de verboden vermenging van vlees en melkprodukten werd uitgesloten.

     NRC,

     met adjectief ervoor


     • een eenvoudig maal
     • een goed maal
     • een gratis maal
     • een heerlijk maal
     • een karig maal
     • een lekker maal
     • een sober maal
     • een stevig maal
     • een vegetarisch maal
     • een verrukkelijk maal
     • een warm maal

     'Noem het een huis van herinneringen in de traditie van een kunstenaarscafé waar men een eenvoudig maal kon nuttigen, zoals gebruikelijk was aan het einde van de 19de eeuw', betoogt Janssens.

     Meppeler Courant,

     Sociëteit Hermes beschikt onder andere over een borrelzaal, een bibliotheek en een eetzaal waar voor een lage prijs een goed maal genuttigd kan worden.

     http://www.hetrsc.nl/

     In welke kerk of synagoge is het het aangenaamst mediteren, waar zijn de preken het best, waar krijg je als arme een gratis maal, enzovoort?

     De Standaard,

     "Wat jammer dat we maar twee keer per dag kunnen tafelen", verzucht een van mijn tafelgenoten na een heerlijk maal met streekproducten als truffels, ganzenlever, lam, en eekhoorntjesbrood.

     De Standaard,

     De kinderen in de leeftijd van zeven tot zestien jaar beschikten niet over elektriciteit en schoon drinkwater, en kregen slechts een karig maal per dag.

     De Standaard,

     In juli en augustus is het zwembad (7-15m) dat gratis toegankelijk is, geopend en staat de campingeigenaar zelf achter het fornuis om U een lekker maal voor te bereiden in het restaurant.

     http://www.eastbelgium.com/NL/D09/ID09602.htm

     Wij aten uit de vuist een uiterst kort en sober maal.

     De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

     Dan zijn er de trendy designercafés, de ruime, stijlvolle 'grand cafés' en de eetcafés waar u ontspannen en voor weinig geld van een stevig maal kunt genieten.

     http://212.72.35.9/citytour/1.asp

     Drie gerechten: linzen met mosterd, knolselderijpuree met gebakken amandeltjes en paddestoelen in roomsaus. Samen goed voor een compleet vegetarisch maal voor twee personen.

     NRC,

     Ze aten in Barends restaurant, vijf minuten lopen, forel - vers gevist uit het visvijvertje aan de voorkant, dat zo overbevolkt was dat je de vis met de hand kon vangen - een verrukkelijk maal.

     Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

     In de jeugdherberg wacht er 's avonds een warm maal en in de prijs zitten ook de overnachting en het ontbijt.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen