meerderjarige


meerderjarige 1.0

iemand die meerderjarig is; iemand die volwassen is; iemand van achttien jaar of ouder
In Nederland en België is men tegenwoordig meerderjarig vanaf zijn achttiende verjaardag; in andere landen meestal ook, al zijn er landen waar de grens voor meerderjarigheid op zestien of eenentwintig jaar ligt.

Semagram


Een meerderjarige…

is een persoon

 • [Leeftijd] is achttien jaar oud of ouder

  Algemene voorbeelden


  Ook de nieuwe regeling is dus alleen van toepassing op meerderjarigen (personen ouder dan 18 jaar).

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  Zelfbeheersing ontwikkelt zich met de leeftijd, iemand van zeventien heeft dat minder dan een meerderjarige.

  NRC,

  Het verzoek kan worden gedaan door een meerderjarige of een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige.

  http://www.barneveld.nl/index2.html

  Enkel in geval van behoeftigheid zal de meerderjarige een beroep op de steun van zijn ouders kunnen doen (beperkte onderhoudsplicht).

  http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

  Wij onderschrijven dit standpunt, temeer nu, zoals de Raad opmerkt, aan de besluitvorming ten aanzien van verzoeken van minderjarigen overigens dezelfde eisen worden gesteld als bij meerderjarigen, teneinde te verzekeren dat slechts gevolg wordt gegeven aan een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek tot levensbeëindiging.

  http://www.nvve.nl/,

  In de Wet op de orgaandonatie is geregeld dat meerderjarigen maar ook jongeren vanaf twaalf jaar toestemming kunnen geven voor donatie na overlijden en/of daartegen bezwaar kunnen maken.

  http://www.donorvoorlichting.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • meerderjarigen en minderjarigen
  • minderjarigen en meerderjarigen
  • meerderjarigen of minderjarigen
  • minderjarigen of meerderjarigen

  In de Wet op de orgaandonatie staat dat wilsonbekwame meerderjarigen of minderjarigen van twaalf jaar of ouder geen toestemming kunnen verlenen tot het na hun overlijden verwijderen van hun organen, dan wel daartegen bezwaar kunnen maken.

  http://www.donorvoorlichting.nl/

  Voor de privépersoon is het wel van belang zijn fundamentele en andere rechten te kennen en de instellingen waar hij in geval van problemen terecht kan, zijn rechten als burger, als minder- of meerderjarige, als echtgenoot, moeder of kind.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Billijkheidshalve kan het OCMW oordelen dat met de bestaansmiddelen geen rekening hoeft te worden gehouden wegens de last van andere minder- of meerderjarigen of wegens de financiële situatie van de gezinskern (schuldenprobleem, hoge medische kosten, enz.).

  http://socialsecurity.fgov.be/old/overzicht/d3t2_3.htm

  Zo maakt het Belgisch recht een onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen en ze legt de lat op 18 jaar.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Het is immers raadzaam om het zorgaanbod voor minderjarigen en meerderjarigen gescheiden te houden.

  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art_id=328,

  voorafgegaan door als


  • als meerderjarige

  Deze wet bepaalt o.a. dat personen die in het buitenland geboren zijn en die naast het Nederlanderschap ook de nationaliteit bezitten van het geboorteland, het Nederlanderschap verliezen door als meerderjarige tien jaar ononderbroken te wonen in het land van geboorte, tevens het land van hun andere nationaliteit.

  http://www.amb-pays-bas.fr/cons/consulair_nieuws.htm

  Op vlak van cannabis gelden volgende principes: Als je als meerderjarige cannabis voor eigen gebruik bezit, word je niet langer vervolgd.

  http://www.genk.be/bijzonderzonder/drugswet/drugbust6.htm

  Pijnlijk voor ouders is dat weggebruikers al vanaf hun zestiende als meerderjarigen worden behandeld.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen