misdadiger


misdadiger 1.0

iemand die een misdrijf heeft gepleegd of die geregeld misdrijven pleegt; crimineel; delinquent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een misdadiger…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan gevaarlijk zijn; is soms gewelddadig
 • [Activiteit of handeling] heeft een misdaad gepleegd of maakt zich geregeld schuldig aan het plegen van strafbare feiten; overtreedt de wet door het plegen van misdaden zoals moorden, stelen of frauderen
 • [Behandeling of bewerking] wordt vaak door het gerecht voor zijn daden vervolgd en gestraft en krijgt dan bv. een gevangenisstraf, een boete of een taakstraf
 • [Betrokkene] komt vaak in aanraking met politie en justitie; berokkent vaak leed aan slachtoffers

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een misdadiger arresteren
 • een misdadiger in hechtenis nemen
 • een misdadiger opsporen
 • een misdadiger uitleveren
 • een misdadiger veroordelen
 • een misdadiger vervolgen

In een van zijn allerlaatste aantekeningen, met de titel Laatste overweging, zegt hij letterlijk: "Men moge mij die jonge misdadiger uitleveren; ik zal niet aarzelen hem te verderven, — ik wil zelf de brandfakkel in zijn vloekwaardige geest doen oplaaien."

Siegfried, Harry Mulisch,

En op de Ifor, de internationale vredesmacht in Bosnië, kan het tribunaal ook niet rekenen om misdadigers op te sporen en te arresteren.

De Standaard,

als subject bij een werkwoord


 • vluchten
 • vrijuit gaan

De echte misdadigers gaan altijd weer vrijuit want zij zijn gelieerd met de macht en de politiek.

De Standaard,

Druk haar a.u.b op haar hart dat wij geen misdadigers zijn die naar het buitenland gevlucht zijn, maar dat wij gewoon een nieuw, hopelijk gelukkiger leven nastreven.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een zwaar misdadiger
 • een zware misdadiger

Misdadigers, zware misdadigers, moeten hun straf volledig uitzitten.

De Standaard,

Het grootste deel van de persconferentie ging verloren aan zijn typisch hierboven beschreven syndroom. Hij zei zich helemaal niet te voelen als een zwaar misdadiger. Tevens wees hij erop dat er geen enkel gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt en dat hij wel zeven aanbiedingen voor een licentie en activiteit in een wielerploeg bekomen had.

http://duits.skynetblogs.be/tag/1/Ullrich

 • een seksueel misdadiger
 • een seksuele misdadiger

Justitie moet extra geld krijgen, onder meer voor een striktere begeleiding van sexueel misdadigers na hun vrijlating.

De Standaard,

De grote moeilijkheid is vast te stellen welke seksuele misdadigers onverbeterbaar zijn.

De Standaard,

 • een groot misdadiger
 • een grote misdadiger

In tegenstelling tot Marcus en Mattheus laat Lucas een van de rovers, die Jezus' bespotting versterken, een gesprek voeren met Jezus: zelfs op dat ultieme moment kan zelfs de grootste misdadiger gered worden als hij zich tot Christus wendt.

http://www.gva.be/dossiers/-p/pasen/mattheus.asp

Zo confronteert hij Nietzsche als volgt: wat is, uitgaande van je credo, nog het verschil tussen een uitmuntende kunstenaar en een groot misdadiger?

http://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/121/artikel/26072/Het_leven_heeft_zin_.html

 • een kleine misdadiger

Kleinere misdadigers moeten kans op een alternatieve maatschappelijke straf krijgen.

De Standaard,

 • een gevaarlijk misdadiger
 • een gevaarlijke misdadiger

Voor Buikhuisen en zijn kornuiten is de "psychopaat', zeg maar de gevaarlijke misdadiger, gekarakteriseerd door zijn onvermogen tot angst.

...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

De stelling dat er heel veel inwoners van Nederland best blij zijn als een gevaarlijk misdadiger als Kok op wat voor manier dan ook in de gevangenis wordt gezet maakt hem woedend.

http://www.paulvanschaik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13:minkkmachtigstecrimineel&catid=3:misdaad&Itemid=4

 • een voortvluchtig misdadiger
 • een voortvluchtige misdadiger

Elke aflevering is gewijd aan één voortvluchtige misdadiger, of aan één vermist kind.

De Standaard,

Een signalement (etymologie: het Franse "signaler" of opmerken) is een precieze beschrijving van een uiterlijk. Met name van dat van een voortvluchtig misdadiger.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Signalement

 • een vermeend misdadiger
 • een vermeende misdadiger

Als een verdragstaat een vermeende misdadiger niet wil uitleveren, moet de zaak door eigen instanties worden vervolgd.

http://www.uno.be/abc7.htm

Julio Anguita, de leider van de communisten, heeft deze week de zaak Filesa gebruikt voor een frontale aanval op de rechterlijke macht. Hij beschuldigde het lid van het Hooggerechtshof dat de zaak Filesa leidt, van het vervalsen van documenten en noemde hem een 'vermeend misdadiger'.

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article733195.ece/Spaanse_socialisten_staan_terecht_wegens_illegale_financiering

 • een professioneel misdadiger
 • een professionele misdadiger

Het staat, volgens de PS'er, buiten kijf dat speurders onder één hoedje speelden met de moordenaars van de Bende, net als het vaststaat dat de moordenaars professionele misdadigers waren.

De Standaard,

Mijn punt wat betreft vrije wapendracht is eigenlijk dat je een vuurgevecht ten aanzien een "professioneel" misdadiger niet kan winnen. Je kan inderdaad een cursus volgen om te leren schieten, maar als je daarbij geen opleiding "het hoofd koel houden in crisissituaties" volgt, waar sta je dan?

http://forum.politics.be/archive/index.php/t-7518.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een veroordeeld misdadiger
 • een veroordeelde misdadiger

Okee. Je bent een jaar of zestien, kwaad op de hele wereld, hebt een probleem met autoriteit en de verkeerde vrienden. Ideaal recept om bij Bureau Halt terecht te komen. Doe dat éénmaal en je hebt kans op herstel, een tweede keer de fout in en je hebt een strafblad. He, wacht eens even? Dat maakt je een veroordeeld misdadiger.

http://74.125.77.132/search?q=cache:VNNSyhvDhpoJ:www.iamthemedia.nl/gefeliciteerd-raymond-de-roon-bij-deze-ben-je-genomineerd+%22een+veroordeeld+misdadiger%22&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

Maar als we de veroordeelde misdadiger willen straffen op een opvoedende (in de volksmond zachtere) manier, verdwijnt het afschrikkingseffect.

http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf,

 • een gezocht misdadiger
 • een gezochte misdadiger
 • de meest gezochte misdadigers
 • een van de meest gezochte misdadigers

Een tipgever meldt hen waar ze een gezocht misdadiger kunnen vinden.

http://knack.rnews.be/kanaal/boeken/volwassenen/thrillers/misdaaddebuut-theresa-schwegel-vertaald/site72-section199-article44310.html

De gezochte misdadigers, de gevaarlijkste criminelen uit de BS, werden weer in de gevangenis opgeborgen.

De Hunnen. Dl, 3: Vrede, Jan Cremer,

Commissaris van politie George Fivaz kondigde eerder dit jaar met veel fanfare een campagne aan om de tienduizend meest gezochte misdadigers in hechtenis te nemen.

De Standaard,

met substantief ervoor


 • een bende misdadigers

Een bende misdadigers blaast een hoogspanningskabine op en pleegt vervolgens een zware kraak.

De Standaard,

 • een groep misdadigers

De BOB'er uit Halle - een topspeurder die goed thuis is in de zogenaamde "bende van Menin", een groep misdadigers die mogelijk banden heeft met de Bende van de Nijvel - biedt zich aan bij de gerechtelijke politie van Charleroi.

De Standaard,

Vaste verbindingen


een politiek misdadiger; een politieke misdadiger

 1. iemand met een andere politieke opvatting die in bepaalde regimes en politieke opvattingen beschouwd wordt als misdadiger

  Jull zelf had zes jaar tuchthuis opgeknapt, voor het grootste deel in Dachau. Toen hij vrijkwam, was het oorlog. Politieke misdadigers, zoals dat toen heette, werden samen met de criminelen in strafbataljons naar het Oostfront gezonden.

  Nathalie, Ger Verrips,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen