naamloze vennootschap


naamloze vennootschap 1.0

vennootschap waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn, omdat er geen register van aandeelhouders (de vennoten) bijgehouden wordt

Semagram


Een naamloze vennootschap…

is een vennootschap

   Hoofdsemagram: nv


   Algemene voorbeelden


   De naamloze vennootschap. De NV kan worden gedefinieerd als de vennootschap waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen, waarin de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt wordt tot hun inbreng en waarin de aandelen vrij overdraagbaar en verhandelbaar zijn.

   http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

   Wanneer een bestuurder van een naamloze vennootschap of een vennoot van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een lening geeft aan zijn vennootschap, dan worden de intresten op die lening op fiscaal gebied als dividenden beschouwd in twee gevallen: ten eerste als de intrest overdreven is; ten tweede als de lening hoger is dan het kapitaal plus de belastbare reserves bij het begin van het belastbare tijdperk.

   De Standaard,

   De belangrijkste verschillen tussen de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap zijn: De B.V. mag geen aandeelbewijzen uitreiken, maar moet een register hebben waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen. De N.V. mag wel aandeelbewijzen uitgeven.

   http://www.notarislelystad.nl/

   In 1948 werd de Naamloze Vennootschap Kledingindustrie Weeber opgericht met als commissarissen de heer Anne Staal, directeur van de Westlandse Hypotheekbank en Mr. J.Meinen, voormalig minister van Defensie.

   http://www.grunn.nl/historie/c_pagina5.php,