noemenswaardig


noemenswaardig 1.0

waard om genoemd te worden; het noemen waard; vermeldenswaardig
Veel gebruikelijker dan het synoniem noemenswaard. Heel vaak voorafgegaan door een negatie, zoals geen, niet, zonder e.d.

Algemene voorbeelden


Doordat jouw bedrijf iets heeft wat uniek is, wordt het noemenswaardig. Als jij iets hebt wat noemenswaardig is, dan begrijp je het helemaal. In deze tijd zal namelijk alles wat noemenswaardig is – het goede maar ook het slechte – in bijvoorbeeld de social media worden genoemd.

http://winst.nl/internet-marketing/hoe-saai-is-jouw-bedrijf/,

Een laatste noemenswaardige functie is de handenvrije functie, waarbij je kan bellen zonder het toestel tegen je oor te houden.

http://www.vergelijking.be/gsm/toestellen_details.php?toestel_num=93=1,

Voor mannen die niet afkomstig zijn uit een EU-land leidt het verwerven van een diploma van hoger secundair of hoger onderwijs niet tot een noemenswaardig grotere kans op inschakeling op de arbeidsmarkt.

http://meta.fgov.be/pdf/pd/nldf29a.pdf,

Cd's zijn, wegens de ongeveer gelijk opgaande opmars van cd-rombranders, stukken eenvoudiger te kopiëren dan zulke 'cartridges', waardoor er stilaan een iets noemenswaardigere 'zwarte markt' opdook: obscure Aziatische bedrijfjes begonnen de door ontwikkelaars gevreesde 'modchips' te ontwikkelen, die ze voor gemiddeld 80 euro per stuk slijten.

De Morgen,

Als dat al niet meer mocht! Kwaad kon het allemaal niet want het was zo'n vluchtige opwelling dat het niemand interesseerde, zelfs mezelf niet. Het had geen noemenswaardige betekenis.

De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

Het accent op het drama doet echter vergeten dat er ook een wereld van routine bestond. Dat er enkele duizenden malen zo'n schip naar Azië gevaren is zonder dat scheurbuik tot massale ziekte leidde, zonder dat er noemenswaardig veel mensen stierven en zonder dat er zeerovers werden gezien; reizen waarbij niet gemuit en niet op de klippen gelopen werd.

NRC,

In het rijtje buitenlandse glamourkoks scharen we voor het gemak ook maar de Amerikaanse Amy Weldon, die weliswaar geen noemenswaardige faam geniet. Maar het feit dat Weldon, nog maar 31 jaar oud, voor diverse Hollywood-celebrities heeft gekookt, doet toch een beetje van hun roem op haar afstralen.

Trouw,

De hogeschool van Alkmaar gaat de contacten met O en O verbreken. Het Bredase bureau wordt door hogescholen genoemd als een leverancier van studenten. Het zou aanbieden cursussen en samenwerkingsovereenkomsten te organiseren met twee Belgische hogescholen en daarvoor ook de studenten leveren. In Nederland kan een hogeschool dan een rijksbijdrage voor de studenten krijgen, zonder dat noemenswaardig onderwijs wordt geleverd.

de Volkskrant,

Het lukte hem tot nog toe slechts één noemenswaardig contract af te sluiten en wel met de voetbalprof Andrej Sjevtsjenko, spits van AC Milan en afkomstig van Dynamo Kiev.

NRC,

Voor Kuiper was de tiende juli naar zijn zeggen desondanks een feestdag. Hij was weliswaar van oordeel dat zijn formatie "een penalty miste", maar de winst in het ploegenklassement en de tweede plaats van Mejia in de rangschikking maakte in zijn ogen veel goed. De Colombiaanse klimmer Mejia tweede, dat is opmerkelijk na een dikke Tourweek zonder noemenswaardige cols.

NRC,

De schok die door me heen ging toen ik, na twintig jaar een ander leven geleid te hebben, mijn oude schoolvrienden weer terugzag, was groter dan ik had verwacht, want ze kwamen me gruwelijk normaal voor, alsof ze, in schrille tegenstelling tot mezelf, die twintig jaar zonder noemenswaardige kleerscheuren hadden doorstaan.

Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

De vrouwtjes waren nog niet helemaal op maar het begon er toch wel behoorlijk om te spannen of hij er dit seizoen nog een op zijn nestje zou kunnen krijgen. En dat terwijl hij dagen achtereen zonder noemenswaardige lunchpauze af en aan had gevlogen om het met madeliefjes en andere leuke dingen voor haar te versieren.

Mooi was Maria, Marijke Höweler,

En toen zag hij wat bloed. Zijn verloofde was ontmaagd! Ze had geen noemenswaardige pijn gehad.

Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige aandacht
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige aanval
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige actie
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige afwijking
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige bijdrage
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige concurrentie
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige conflict
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige daling
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige hinder
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige inspanning
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige overlast
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige rol
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige schade
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige som geld
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige stijging
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige tegenstand
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige toename
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige verbetering
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige verhoging
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige verslechtering
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige voorsprong
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige vooruitgang
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige vorm
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige weerslag
 • (een, geen, niet, zonder) noemenswaardige wijziging
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig bedrag
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig budget
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig feit
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig resultaat
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig risico
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig verlies
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig vervolg
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig voordeel
 • (een, geen, zonder) noemenswaardig weerwerk
 • (geen, zonder) noemenswaardige effecten
 • (geen, zonder) noemenswaardige fouten
 • (geen, zonder) noemenswaardige hoeveelheden
 • (geen, zonder) noemenswaardige incidenten
 • (geen, zonder) noemenswaardige inspanningen
 • (geen, zonder) noemenswaardige investeringen
 • (geen, zonder) noemenswaardige kosten
 • (geen, zonder) noemenswaardige moeilijkheden
 • (geen, zonder) noemenswaardige problemen
 • (geen, zonder) noemenswaardige resultaten
 • (geen, zonder) noemenswaardige veranderingen
 • (geen, zonder) noemenswaardige verbeteringen
 • (geen, zonder) noemenswaardige verschillen
 • (geen, zonder) noemenswaardige wapenfeiten

Hier zijn de enige filosofen die nog noemenswaardige aandacht krijgen Wittgenstein, Ryle en Sartre.

NRC,

De ontnuchtering kwam er want Malinois toverde de enige noemenswaardige aanval op de mat. Een voorzet van ex-Lommelaar Frank Leen werd door de ongedekte Valgaeren binnen gekopt. Lommel leek van de kook, maar het herstelde zich.

De Standaard,

Lommel liet de eerste noemenswaardige actie optekenen op slag van rust.

De Standaard,

De bivariate analyse van de variatie van het 'beeld van Duitsers' naar geslacht van de respondenten levert nauwelijks noemenswaardige afwijkingen van het gemiddelde beeld op hetgeen (enigszins verrassend) ook geldt voor de variabele opleiding.

http://webdoc.ubn.kun.nl/anon/n/nedeendu.pdf,

Weliswaar zijn de VS de schatkamer van de Europese cultuur - onze nalatenschap wordt daar bewaard - maar deze grootmacht heeft zijns inziens geen noemenswaardige bijdrage aan de Europese cultuur geleverd.

De Standaard,

Enige zin voor realiteit noopt echter om te stellen dat de VRT in die monopolieperiode geen noemenswaardige concurrentie had omwille van een uitblijvend beleid.

http://www.iradio.be/scripts/dossiers.php?id=24=dossiers,

Tussen FNV'ers, CNV'ers en ongeorganiseerde buschauffeurs waren geen noemenswaardige conflicten.

NRC,

Bij testen in Australië met aangekondigde camera's werd geen noemenswaardige daling van het aantal ongevallen genoteerd.

De Standaard,

De op 1 juli vorig jaar van kracht geworden GATT-maatregelen (vrije wereldhandel, met geleidelijke afschaffing van subsidies) hebben in '95 nog geen noemenswaardige effecten gehad op de export van kaas naar derde landen, buiten de Europese Unie.

Meppeler Courant,

"Dit is geen verlaging van de arbeidskosten, maar een lagere belasting op de winst. En zonder noemenswaardig effekt op de werkgelegenheid, want het netto-voordeel per werknemer is zo ridikuul klein dat geen enkele werkgever hiervoor één baan extra gaat creëren."

De Standaard,

Een ander noemenswaardig feit is het bezoek op 29 juni 1829 van Willem I, koning der Nederlanden, aan de Wezemaalse wijngaard.

http://www.rotselaar.be/bezoekers/wijngaard.cfm

Ik had een jaar lang op het fraaie An den Frühling van Grieg gestudeerd en was nu in staat een gloedvolle vertolking van dat stuk ten beste te geven, zonder noemenswaardige fouten.

Bulgaar in Wassenaar, Michael Eenhoorn,

Thuisgekomen in de duinen van Koksijde, schreef ik die zelfde late avond de Fabel van de bloedtransfuzie, waarvan de grootste verdienste is, dat er geen noemenswaardige fouten tegen de wetten van het lichaam in voorkomen.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Het is daarom zo interessant omdat biscco-korrels, in tegenstelling tot andere hoge temperatuur supergeleiders, goed textueren zodat de eenkristalletjes op elkaar aansluiten en de supergeleiding aan de grensvlakken geen noemenswaardige hinder ondervindt.

NRC,

Jerry Aerts hoopt dat de eerste steen kan gelegd worden in 1998 en dat de verbouwing, zonder noemenswaardige hinder voor het publiek, in 2002 achter de rug is.

De Standaard,

Onderzoek van het CIVO-TNO in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft uitgewezen dat van 40 onderzochte plantaardige voedingsmiddelen het merendeel geen noemenswaardige hoeveelheden vitamine B12 bevat.

http://www.scharrelslager.nl/

We hebben een fantastisch toernooi gehad, zonder noemenswaardige incidenten.

Meppeler Courant,

Alle maatregelen wierpen hun vruchten af: er waren geen noemenswaardige incidenten en de sfeer in de trams was optimaal.

http://www.ret.rotterdam.nl/bedrijf/jaarverslag/jaa_x.html,

Als een elegante salsa-danser was hij in de reuzenslalom naar beneden gekomen, de stille Zwitser Von Grünigen [...]. In de door de Noorse coach ontieglijk moeilijk en vooral totaal aritmisch gestoken eerste manche [...] danste "Mike" Von Grünigen soepel en schijnbaar zonder noemenswaardige inspanning naar een tijd van 1.23.21.

De Standaard,

Geholpen door een opeenstapeling van blunders boekte de door blessures en griep geplaagde landskampioen zonder noemenswaardige inspanningen een ruime overwinning: 7-0.

http://planet.nl/planet/show/id=69156/contentid=425689/sc=f60f4d,

De huurder is volledig vrij in het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen in de woning die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt.

http://www.woonbond.nl/

Er werd dus meer aardolie gevonden dan er geëxploiteerd en verbruikt werd. Het is niet uitgesloten dat die toestand in de nabije toekomst zonder noemenswaardig moeilijkheden onveranderd kan blijven.

http://www.petrolfed.be/htdocs/updates/faqnl11.htm,

In Middelburg [...] worden coffeeshops met rust gelaten omdat ze geen noemenswaardige overlast veroorzaken.

NRC,

Hij trekt ruim 1,5 miljoen euro uit voor activiteiten voor jongeren zonder noemenswaardige problemen.

ANP,

Leider Maaseik ondervond bij staartploeg Herentals geen noemenswaardige problemen.

De Standaard,

Steunend met zijn rug tegen de glaswand van de abri, liet hij zich naar beneden, tot op de hurken glijden, en kreeg de zon in zijn ogen. En ook deze gelukzalige zomerdag was hij bezig weg te komen. En zoals steeds zonder noemenswaardig resultaat.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

De lidstaten van de Europese Unie en Japan zijn voorstander van een "kritische dialoog" met Iran, maar boeken hiermee geen enkel noemenswaardig resultaat.

http://www.cidi.nl/html/publijst/online/iran-00.html,

Medio jaren tachtig werden gemiddeld twintig van die herindelingen per jaar 'afgewerkt'. Zonder dat de 'verregionalisering' en 'schaalvergroting' van het lokale bestuur tot noemenswaardige resultaten leidden.

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200006/schrokop.stm,

Dit is de dosis, uitgedrukt in mg/kg lichaamsgewicht die men levenslang mag innemen zonder enig noemenswaardig risico te lopen, rekening houdende met wetenschappelijke gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn.

http://www.vig.be/

Volgens een vorige maand gepubliceerd concept van een risicoschatting geldt PC-2 als een goedaardig organisme en is aan het juiste gebruik geen noemenswaardig risico verbonden.

NRC,

Met Rusland werd relatief weinig handel gedreven, de aandelenbeurs speelde geen noemenswaardige rol van betekenis en van een financiële grootmacht kon al jaren niet meer worden gesproken.

http://web.planet.nl/specials/beurs/rusland.html

De dummy mag dus gewoon aan de leider vragen: "heb je geen klaveren meer, partner?" op het moment dat de leider die troef bijspeelt [...]. Als de dummy dit dus had geweten, had ze gewoon de leider geattendeerd op een mogelijke verzaking en had de verzaking (zonder noemenswaardige schade) hersteld kunnen worden.

http://www.bridgeclub-imp.nl/ak-index.html

De diepvriesprodukten liepen geen noemenswaardige schade op, omdat het uitvallen van de stroom beperkt bleef tot iets langer dan een uur.

Meppeler Courant,

Politie en rijkswacht in Antwerpen zien geen noemenswaardige stijging in het aantal aangiften van zedenfeiten met minderjarigen.

De Standaard,

Lokeren, dat zonder noemenswaardige tegenstand de eerste periodetitel binnenrijfde, ziet zijn voorsprong verdwijnen.

De Standaard,

Hoewel indicatoren wijzen op een iets grotere kans op inflatie is er op dit moment geen noemenswaardige toename te bespeuren.

NRC,

Het terrein werd al door de motorcrossers gebruikt voordat het bestemmingsplan in 1984 werd opgesteld. Sindsdien zouden er geen noemenswaardige veranderingen aan het terrein hebben plaatsgevonden.

Meppeler Courant,

Als zich geen noemenswaardige veranderingen in het geboortecijfer voordoen, zullen de vijftien EU-landen in de komende twintig jaar de omslag beleven van een natuurlijke bevolkingstoename naar een bevolkingsafname.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Desondanks leidt de toevoeging van klinkertransities in een consonantidentificatiesysteem waarin akoestische parameters op fonetische kenmerken worden afgebeeld niet tot een noemenswaardige verbetering van de (al hoge) consonantidentificatie.

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/FonetischeVereniging/DagvdFonetiekAbstracts.html#1000

Een nieuw onderzoek dat Walrave en zijn medewerkers in 2002 uitvoerden, laat nauwelijks noemenswaardige verbeteringen zien.

http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

Ervaringen met afwijkende verkiezingsdata naar aanleiding van gemeentelijke herindelingen hebben ook niet geleid tot een noemenswaardige verhoging van de locale factor, schreef de commissie Van Thijn vorig jaar verder nog.

NRC,

Maar ook met open kap is het goed rijden en zijn zelfs snelle ritjes op de autoweg zonder noemenswaardig verlies aan comfort mogelijk.

De Standaard,

Eén van de eerste studies, die nog slechts weinig navolging heeft gekend, werd verricht door twee Amerikanen, J. Gay en M. Cole, die als Peace Corps vrijwilligers in Liberia waren beland en zich afvroegen of er noemenswaardige verschillen bestonden in de wiskundige leervaardigheden tussen Amerikaanse en Afrikaanse studenten.

http://etopia.sintlucas.be/3.14/Hoofdstuk1.pdf

In de definitieve versie van de IMER over Schiphol en omgeving, waaraan dezer dagen de laatste hand wordt gelegd, komt daarentegen te staan dat de expansie van de luchthaven niet tot een noemenswaardige verslechtering zal leiden.

NRC,

Toch kregen zijn experimenten geen noemenswaardig vervolg.

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

Kasparov speelde met wit, maar kon geen noemenswaardig voordeel uit de opening halen.

Meppeler Courant,

Zeventien jaar conservatieve hegemonie hebben Groot-Brittannië economisch geen noemenswaardige voorsprong bezorgd, integendeel.

De Standaard,

In 1995 verscheen een tweede rapport waaruit duidelijk bleek dat geen noemenswaardige vooruitgang was geboekt en verlieten de resterende zusterorganisaties van Artsen zonder Grenzen de kampen.

http://www.artsenzondergrenzen.nl/

Maar aannemelijker is het dat er behalve heidense cultussen geen noemenswaardige vorm van beschaving was, laat staan van materiële uitingen.

De Standaard,

Zij leerden Nederlands op een natuurlijke manier zonder noemenswaardige vorm van instructie.

http://www.vocb.be/files/bibaanwinsten95.pdf,

Aldus hebben de gebeurtenissen van de jaren zeventig en tachtig geleid tot een zekere consensus over het verband tussen inflatie en werkloosheid: – op lange termijn is inflatie een monetair verschijnsel en een matige inflatiegraad oefent geen noemenswaardige weerslag uit op de activiteit en de werkloosheid (neutraliteit van het geld).

http://www. bnb. be/sg/Nl/Produits/Pdfrevec/0108econl. pdf,

De eerste helft verloopt zonder noemenswaardige wapenfeiten, zodat Lady Stuyck en de President, die later arriveren, weinig of niets missen.

http://users.skynet.be/sky73474/kwbz/verslag02-25.html

De Limburgers kwamen met Van Reusel en Joosen opnieuw vlot in de wedstrijd en men kreeg pas in de slotfase van de vierde set bij een 2-13-stand noemenswaardig weerwerk.

De Standaard,

Daarna werd het voor advies voorgelegd aan verschillende instanties, zoals Stuurgroep Vlaamse mestproblematiek, Raad van State, de MINA-raad. De bepalingen uit het voorontwerp van decreet werden zonder noemenswaardige wijzigingen goedgekeurd door het Vlaamse parlement op 11 mei 1999.

http://www.innovatie.vlaanderen.be/pbo/eindrapporten/PBO97-49-162-varkenshouderij.pdf,

CTA had hoge rentelasten bij Nedlloyd en Internatio, maar beide moederbedrijven stelden daar volgens de vakbond geen "noemenswaardige investeringen" bij CTA tegenover.

NRC,

Bij ontstentenis van een noemenswaardig Europees budget, zal in de EMU het nationale overheidsbudget meer dan voordien zijn rol moeten vervullen van automatische stabilisator in een recessie.

De Standaard,

Op locaal niveau besteedt eigenlijk alleen de gemeente Barcelona een noemenswaardige som geld aan onderzoek – met name naar onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap.

http://www.awt.nl/nl/,

Opvallend was dat er geen noemenswaardig verschil was tussen blessures bij de recreanten en zij die gewoonlijk op een hoger niveau spelen.

Meppeler Courant,

met werkwoord


 • (niet) noemenswaardig afwijken
 • (niet) noemenswaardig afnemen
 • (niet) noemenswaardig dalen
 • (niet) noemenswaardig stijgen
 • (niet) noemenswaardig toenemen
 • (niet) noemenswaardig veranderen
 • (niet) noemenswaardig verhogen
 • (niet) noemenswaardig vermeerderen
 • (niet) noemenswaardig verslechteren
 • (niet) noemenswaardig wijzigen

Het nieuws van vanochtend gaf hem voorlopig gelijk: de score van de eerste beursdag wijkt niet noemenswaardig af van het beeld dat gisteren werd gepresenteerd door een opiniepeiling van bureau Inter/View.

NRC,

Tegelijk is de weerstand tegen typische Delors-ideeën als een "sociaal Europa", subsidies voor "kernindustrieën" en andere vormen van Europees overheidsingrijpen niet noemenswaardig afgenomen.

NRC,

De werkloosheid zal evenwel niet noemenswaardig dalen.

De Standaard,

Ten opzichte van 1999 is de verdeling van de aandacht bij de veldtoetsingen over de verschillende belastingmiddelen niet noemenswaardig gewijzigd.

http://www.belastingdienst.nl

In 1989 en 1990 stijgt het aantal dat over de grens wordt gezet vanuit vreemdelingendetentie in HvB's tot 1888 in 1990 (dit cijfer zal niet noemenswaardig stijgen tot 1996).

http://www.autonoomcentrum.nl/grensgevangenen/histor.html,

Ondanks de sterke groei van de werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren tachtig, is de totale werkgelegenheid in arbeidsuren sinds 1960 niet noemenswaardig toegenomen.

NRC,

Om eens een extreem voorbeeld te noemen: de eerste elektrische stoel is in 1890 getimmerd. Sindsdien is het ding niet noemenswaardig veranderd.

NRC,

Het peil van zijn legendarische schilderijencollectie kan niet noemenswaardig verhoogd zijn door de aankoop van deze Fabritius.

NRC,

Eventueel vuil dat tijdens de verwerking aan de hop wordt toegevoegd zal wel aanwezig zijn, maar zich niet noemenswaardig vermeerderen.

http://home.wxs.nl/~triple-w/frames2.htm

Er is dus een behoefte aan verfproducten die verwerkt kunnen worden onder minder gunstige weersomstandigheden, zonder dat daarbij de droging noemenswaardig verslechtert.

http://www.bouwtechnologie.nl/

Volgens Delft-voorzitter R.V. Kingma zal de afgesproken ruilverhouding de balansverhoudingen van Delft Instruments niet noemenswaardig wijzigen.

NRC,

met bijwoord


 • niet noemenswaardig
 • nauwelijks noemenswaardig
 • erg noemenswaardig
 • wel noemenswaardig
 • zeer noemenswaardig

Het acteerspel van de hoofdrolspelers, Adrien Brody en Forest Whitaker, is zeer noemenswaardig. De beide heren zetten een geweldig rol neer als respectievelijk de gevangene en de bewaker.

http://film.fok.nl/review/print/430769,

Regionale overheden trokken naar Den Haag, een versnelde aanleg van de fabriek bleek direct bespreekbaar en de lobby der bekende, nauwelijks noemenswaardige commissarissen zou de zaak in der minne schikken.

http://www.computable.nl/artikels/archief8/d16ra8kz.htm,

Een nieuw onderzoek dat Walrave en zijn medewerkers in 2002 uitvoerden, laat nauwelijks noemenswaardige verbeteringen zien.

http://www.khleuven.be/publicaties/elfdegebod/Bestanden/Onderwijsbijlage.pdf,

Tijdens de Vierdaagsefeesten hebben zich nauwelijks noemenswaardige incidenten voorgedaan.

http://www.vierdaagsenijmegen.nl/

Erg noemenswaardig is het Brabantse landschap rondom 's-Hertogenbosch.

http://www.bbachterdekan.nl/site/home_iframe

The Coca-Cola Company wist met een aan volkomenheid grenzende zekerheid dat de aantrekker niet noemenswaardig zou wankelen, en dat het bedrijf op lange termijn nauwelijks een negatieve invloed van de crisis zou ondervinden.

(onbekend) ,

Zeer noemenswaardig zijn de rode wijnen van Saint Saturnin, Montpeyroux en Pic Saint Loup.

http://www.lestroisolives.com/page15.php

Perslucht bestaat voor ongeveer 20,9% uit zuurstof en voor 78,1% uit stikstof, daarbij zitten er nog wat andere gassen in het mengsel zoals Argon en Kooldioxide maar dit zijn zulke kleine hoeveelheden dat we die als niet noemenswaardig beschouwen.

http://www.duik.net/artikelen/berichten/00000183.htm

Eind jaren tachtig kwam onder auspiciën van de GG&GD ontwikkelde apparatuur in omloop, die ervoor zorgt dat de klanten van de steeds talrijker tattoo-shops van Amsterdam niet noemenswaardig hoeven te vrezen voor het HIV-virus, hepatitis of andere infectieziekten.

NRC,

Het waren inderdaad prachtig gevlochten zweepjes. Sommigen hadden in plaats van één klapper er verscheidene. Zogenaamde kattestaarten. En een had in plaats van een vlijmende snaar een twee vingers brede riem. Op de handleiding zag hij dat dit voor beginners was. Klapte wel lekker maar deed niet noemenswaardig zeer.

Een hete ijssalon, Heere Heeresma,

Door minder mensen gewaardeerd, maar wel noemenswaardig, zijn de tweede wc (waarschijnlijk om dezelfde reden als de ruime badkamer) en de aanwezigheid van een kelder.

http://www.demakelaer.nl/makelaer.htm

met dat-zin


 • het is noemenswaardig dat

Het is echter toch noemenswaardig, dat de weg van de directe training van de zielskrachten voor de tegenwoordige cultuur en voor de religieuze geest van de tijd eerder vreemd en daarom onbegrijpelijk en moeilijk lijkt.

http://www.yogaschool.be/brochure%20Heinz.doc

overig


 • iets noemenswaardigs
 • niets noemenswaardigs
 • niks noemenswaardigs
 • veel noemenswaardigs

Ze hebben nog niets noemenswaardigs veranderd aan hun formule.

http://www.backtotheroots.be/visieframe.htm,

Ik van mijn kant ben niets van dat alles en heb al in jaren ook niets noemenswaardigs meer beleefd.

Dag en Nacht, Emile Pérez,

Minutenlang kan de cineast je een beeld voorschotelen waarin niets noemenswaardigs gebeurt.

De Standaard,

'Wist die pastoor nog iets zinnigs te vertellen? Kende hij de slachtoffers?' 'Niks noemenswaardigs. Zoals ik al zei gaf hij slechts een vage beschrijving van de meteropnemer. Hij had het over een grijzende vijftiger.'

Naakte zielen, Luc Deflo,

Er gaan inderdaad dagen voorbij zonder dat er iets noemenswaardigs in mijn hoofd gebeurt.

http://www.telebyte.nl/~janbakel/entracte/expressie.htm,

Verlegen knikte ze en bewoog haar lippen zonder iets noemenswaardig te zeggen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Tenslotte waren de onderhandelingen al geruime tijd gaande zonder dat die veel noemenswaardigs hadden opgeleverd.

NRC,