oever


oever 1.0

smalle strook land die direct aan een waterloop grenst en daar evenwijdig aan loopt; waterkant
Vaak aflopend tot in het water en dan soms ook inclusief het doorlopende gedeelte daarvan onder water.

Semagram


Een oever…

is een strook

 • [Constructie] bestaat soms uit een constructie van hout, damwanden, steen of beton
 • [Groeiwijze] is vaak op natuurlijke wijze ontstaan
 • [Materiaal] bestaat uit land, vaak met natuurlijke begroeiing, zoals gras, planten, struiken en bomen; bestaat ook wel uit een constructie van hout, damwanden, steen of beton
 • [Functie] vormt de afbakening tussen land en water
 • [Begrenzing] grenst direct aan een water
 • [Positie] loopt evenwijdig aan een water; ligt aan beide kanten van een water
 • [Aantal of hoeveelheid] maakt deel uit van een paar

Hoofdsemagram: strook


Algemene voorbeelden


Bij oevers geeft de rand waar het water en land bij elkaar komen de meest diverse en ook de mooiste mogelijkheden voor beplanting of inzaaien.

http://web.inter.nl.net/users/F.vd.Laan/organic/agnatuur.html

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • liggen

Langs het Hollands Diep liggen oevers die zijn aangewezen als beschermd natuurmonument.

http://www.zwinkelsadvies.nl/,

 • overstromen

Elke keer nadat de oevers door de getijbeweging waren overstroomd, bleef een beetje sediment (klei) achter zodat de slikken steeds hoger kwamen te liggen.

http://www.waterland.net/akwa/,

als object bij een werkwoord


 • een oever, oevers aanleggen

Voorjaar 2000 is dit onderzoeks- en demonstratieproject gestart. Hiervoor zijn dertien typen natuurvriendelijke oevers aangelegd.

http://www.ppo.dlo.nl/ppo/index.htm

 • een oever, oevers afgraven

Door de grindbedrijven her en der de oevers te laten afgraven ontstaan er nieuwe geulen en nieuwe natuur.

NRC,

 • een oever, oevers beplanten

Honderd vijftig jaar geleden heeft iemand hier een perfect cirkelvormige vijver laten uitgraven, een goeie vijftig meter doorsnede, en de oever op regelmatige afstand beplant met platanen.

Werk, Josse De Pauw,

In plaats van met hout beschoeide oevers, worden oevers beplant met moerasplanten.

http://www.nederlandleeftmetwater.nl/2_nw_beleid/nw_beleid_waarom.php

 • de oever bereiken

Hij leunde met zijn armen op de reling tot het veer de oever bereikte, pakte zijn tas op en sloot zich aan bij de rij badgasten die zich op het dek hadden verzameld.

Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

 • een oever, oevers beschermen

Om te voorkomen dat het nieuwe water een klotsende bak wordt, zal aan de ene kant de oever worden beschermd met stortsteen met hier en daar steigers en aan de tegenoverliggende oever komt een hoge damwand met hier en daar stortsteen.

http://www.marrekrite.nl/ACTIVITEITEN/Projekten/body_projekten.html

 • een oever, oevers beschoeien

Mocht een oever beschoeid zijn kan deze tot net onder het wateroppervlak worden gedrukt waardoor een rijke oevervegetatie zich hier kan vestigen.

http://web.inter.nl.net/users/F.vd.Laan/organic/agnatuur.html

 • een oever, oevers herstellen

De beste oplossing is om de oever weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

http://www.terugkeer.nl/dutch/main_d.htm

 • een oever, oevers inrichten

Zo richten wij met de waterschappen oevers natuurvriendelijk in om waterplanten en -dieren weer kansen te geven.

http://www.iwbp.nl/zhew/index_zhew.html

 • een oever, oevers onderhouden

Sindsdien worden de meren en de oevers goed onderhouden, zodat je er heerlijk kan wandelen, vissen en sporten.

De Standaard,

 • een oever, oevers opspuiten

Toen het containerbedrijf nog in geen velden of wegen was te bekennen, mocht Boskalis vast de haven uitdiepen, oevers opspuiten en pijpleidingen leggen.

NRC,

 • een oever, oevers schoonmaken

Naast scoutingactiviteiten collecteren we voor jeugdfonds Jantje Beton en maken we oevers bij de sluizen schoon.

http://www.beatrixgroep.nl/index.html,

 • de oevers verbinden

Een tunnel van 7 kilometer gaat de oevers tussen Ellewoutsdijk (Beveland) en Terneuzen met elkaar verbinden.

De Standaard,

 • een oever, oevers verlagen

De commissie-Boertien heeft de Vlamingen dringend verzocht hun oevers op de drie genoemde plekken te verlagen.

NRC,

 • een oever, oevers versterken
 • een oever, oevers verstevigen

In de Pekinggezinde kranten van de Britse kroonkolonie verschenen maandag foto's van Chinese militairen die bezig zijn oevers te versterken, spoorwegreels te leggen en geneesmiddelen uit te delen.

De Standaard,

De mens heeft de watersystemen steeds proberen aan te passen om optimaal in zijn eigen behoeften te voorzien. Waterlopen werden rechtgetrokken, dijken aangelegd, oevers verstevigd.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

 • de oever volgen

Mijn plan was om de oever te volgen, de kreek over te steken en daarna opnieuw de oever te volgen tot aan mijn doel - zo zou ik het pad vermijden.

Crisis four, Andy McNab,

 • de oever, oevers vormen

Met behulp van het stratigrafisch onderzoek kan worden vastgesteld dat de plaats waar nu de artefacten worden teruggevonden, zo'n 100.000 jaar terug de oever vormde van het vroegere Hezerwater.

http://www.kuleuven.ac.be/geografie/frg/

We reden door tot de Wijde Aa waar we langs de waterkant grote pollen bloeiende beekpunge zagen opschieten tussen de stenen die daar de oevers vormen.

Ongewenste zeereis, Maarten 't Hart,

met adjectief ervoor


 • de andere oever

De uitgestrekte tempelgrond is ingesloten door een kronkelende rivier en een eeuwenoude hangbrug verbindt het domein met de andere oever.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww298-42.html,

Op bepaalde plaatsen moesten de paarden de stroom overzwemmen om op de andere oever hun 'trektocht' verder te zetten.

http://home.pi.be/~tthijs/art13.html

 • een betonnen oever
 • betonnen oevers

In de betonnen oevers van de gekanaliseerde vliet onder het ruisende parklover zijn grote gaten uitgespaard.

De Standaard,

 • een drassige oever
 • een zompige oever
 • drassige oevers
 • zompige oevers

Rijkswachters van de Algemene Reserve walsten tussen de bomen, over de hellingen en langs de drassige oevers van beekjes, waar in de modder grote honden duidelijke sporen hadden nagelaten.

De Standaard,

De baggersector, van oudsher geconcentreerd op de zompige oevers van het Zuid-Hollandse rivierenland, is uitgegroeid tot een wereldwijd opererende bedrijfstak.

http://www.evd.nl/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnum=106075,

 • een droge oever
 • droge oevers

Een schuit die in onbeschrijflijke lichtspelingen van een doge of slijkerige oever afstoot.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

 • een flauwe oever
 • flauwe oevers

De realisatie van de zogenoemde flauwe oevers bij de beken voor landschapsontwikkeling, onderhoud en het voorkomen van wateroverlast geschiedt op vrijwillige basis: de eigenaren verkopen de grond op vrijwillige basis.

http://projecten.nederlandleeftmetwater.nl/html/topic_8_45.htm

 • een glibberige oever
 • glibberige oevers

Enkele doornatte militaire gezagvoerders ploeterden en hosten door het glinsterende slik en poogden tegen de glibberige oever naar boven te kruipen.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

 • een grazige oever
 • grazige oevers

Gewoon een paar pennen in de grazige oever slaan en een dagje lummelend luisteren naar het wuivende gebladerte is ook vakantie.

http://www.vakantieboot.nl/canal%20de%20roanne.htm

Het water ligt rimpelloos tussen de grazige oevers, de koelte van de nacht wordt zonder morren binnen een half uur opgegeven zodra de zon de nevel heeft weggeruimd.

Het meesterstuk, Anna Enquist,

 • een hoge oever
 • hoge oevers

Deze bewoningskern moet in ongeveer dezelfde periode te situeren zijn als de bewoningskern op de hoge oever van de Dijle.

http://www.mechelen.be/archeologie/archeologie.htm

 • een kaarsrechte oever
 • een rechte oever
 • kaarsrechte oevers
 • rechte oevers

Landtongen, rietkragen, sloten die in de plas uitkomen, iedere andere onderbreking in een soms kaarsrechte oever en hoeken van de plas.

http://www.hsvhetmeuntje.nl/Techniek.html

Bij het Amstelpark is gekozen voor een paden- en lanenpatroon, dat over een grote lengte een recht verloop vertoont, waarop bepaalde afstanden knikken in zijn aangebracht. Hetzelfde geldt voor de grote vijverpartij, waar rechte oevers met korte verbuigingen, de gebogen belijning heeft vervangen.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

 • een kunstmatige oever
 • kunstmatige oevers

Dit zijn geen obstakels: alles wat out-of-bounds markeert: paaltjes, omheiningen; pijlers of bruggen in een waterhindernis; kunstmatige oevers en beddingen van een waterhindernis.

http://www.kbgf.be/

 • een malse oever
 • een sappige oever
 • malse oevers
 • sappige oevers

Zou ik op een ander verliefd kunnen worden, tegenover een man in een roeiboot zitten, de sappige oevers voorbij zien glijden en er niet aan denken dat ik het koud heb?

Het meesterstuk, Anna Enquist,

Vanuit haar bed had ze uitzicht over de malse oevers van de beek.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

 • een modderige oever
 • een slijkerige oever
 • een slikkige oever
 • modderige oevers
 • slijkerige oevers
 • slikkige oevers

De uitgeputte massa's stroomden naar de modderige oevers van het vervuilde Kivumeer op zoek naar water.

NRC,

De soort groeit op slikkige oevers van grote rivieren met een lage vegetatiebedekking.

http://www.floron.nl/downloads/FloronJV2000.pdf

Een schuit die in onbeschrijflijke lichtspelingen van een doge of slijkerige oever afstoot.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

 • een natte oever
 • natte oevers

Verder zijn rond het fort natte oevers en vindt er moerasvorming plaats (zeer geschikt voor natuurbeherende organisaties).

http://www.carelpoulie.nl/

Voorbij een elzenbosje rechts en links een natte oever met Gewone kattestaart, Echte koekoeksbloem, Wilde bertram en ook orchideeën stappen we de design brug over.

http://www.zwvlkoepel.be/klimop2003-1.htm,

 • de noordelijke oever
 • de oostelijke oever
 • de westelijke oever
 • de zuidelijke oever

We steken de Nijl over naar de westelijke oever onder leiding van gids Aladin.

http://users.telenet.be/tomtorfs/egypte/egypte.html,

Langs de oostelijke oever van de vijver zijn diverse eilandjes aangelegd, met een halfnatuurlijk karakter.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/

Langs de noordelijke oever van de Kralingse plas groeien verspreid populieren-wilgenbosjes, terwijl de half open terreinen hier het breedst zijn.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

Hier, aan de meest zuidelijke oever van het Loch, zag broeder Gregory Brusey in het begin van de jaren zeventig de meterslange nek van een "schepsel" boven het wateroppervlak uitkomen.

De Standaard,

 • een open oever
 • open oevers

De vierhonderd vierkante meter grote waterpartij heeft open en vlakke oevers, in mei vol bloeiend moeraskartelblad, geelhartje, echte koekoeksbloem, brede en rietorchis en grote ratelaar.

http://www.trouw.nl/natuurenmilieu/henkvanhalm/artikelen/1070604985127.html,

 • een rotsachtige oever
 • een rotsige oever
 • rotsachtige oevers
 • rotsige oevers

Wrakstukken drijven aan op rotsige oevers.

Het land in mij, Naima el Bezaz (ed.),

Pierre maakte een vuurtje op de rotsachtige oever, we roosterden drie forellen, lekkerder had ik nooit gegeten.

De stoelendans, Paul Koeck,

Toen dronk hij weer wat, nam de tas met zijn diverse flesjes Wolfstopper, diesel en geurdoder, en ging op weg over de rotsige oever van de beek.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

 • een schuine oever
 • schuine oevers

Dankzij hem kon ik mij af en toe op straat wagen, kon ik soms zelfs over de gladde basaltblokken dolen die op de schuine oever van de Waterweg waren aangebracht.

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

 • een steile oever
 • steile oevers

De steile oevers [...] waren dicht begroeid met allerlei struiken, planten en bomen die in hun verscheidenheid één ding gemeen hadden: ze waren alle voorzien van dorens, stekels en weerhaken en werden bevolkt door wolken horzels van het soort dat door je kleren heen steekt.

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

De hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om.

http://www.petruscanisiusstichting.nl/preekjuli02.html,

 • een stenen oever
 • een stenige oever
 • stenen oevers
 • stenige oevers

De rivieren zouden, vooral bovenstrooms, uit hun 'keurslijf' van zomerkaden en stenen oevers moeten worden verlost, zodat overtollig water gemakkelijker kan wegvloeien.

NRC,

Bij de grote vijver in het noordoostelijk deel van het park, die is gegraven in de dekzandlaagte, is aan de westkant een stenige oever aangelegd, terwijl langs de oostkant natuurlijke oevers tot ontwikkeling worden gebracht.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

 • de tegenoverliggende oever

Om te voorkomen dat het nieuwe water een klotsende bak wordt, zal aan de ene kant de oever worden beschermd met stortsteen met hier en daar steigers en aan de tegenoverliggende oever komt een hoge damwand met hier en daar stortsteen.

http://www.marrekrite.nl/ACTIVITEITEN/Projekten/body_projekten.html

 • een vaste oever
 • vaste oevers

Het mes wordt doorheen de sliblaag getrokken met lieren, die op de vaste oever staan opgesteld.

http://www.medida.be/html/NLMAIN01hydro.htm

 • een vlakke oever
 • vlakke oevers

De vierhonderd vierkante meter grote waterpartij heeft open en vlakke oevers, in mei vol bloeiend moeraskartelblad, geelhartje, echte koekoeksbloem, brede en rietorchis en grote ratelaar.

http://www.trouw.nl/natuurenmilieu/henkvanhalm/artikelen/1070604985127.html,

 • de vruchtbare oevers

Het Maasland is onherroepelijk verbonden met de Maas, de grillige rivier waarvan het verloop in het verleden dikwijls veranderde. De vruchtbare oevers die ooit de bedding waren van de Maas worden gekenmerkt door een lieflijk landschap van loofbomen en sappig groen.

http://www.toerismelimburg.be/

Die vreedzaam kronkelende Leie, stil spiegelglanzend tussen haar vruchtbare oevers.

De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

 • een zanderige oever
 • zanderige oevers

In Afrika komen de wijfjes van de Nijlweekschildpad uit het water en leggen hun eieren op de zanderige oevers van de rivier, vooral op de plaatsen waar de Nijlkrokodillen hun nest maken.

http://www.dessie.be/wildlife/schildpad.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een glooiende oever
 • glooiende oevers

Veel geulen worden gekenmerkt door een steile afslagwand aan de ene kant en een zacht glooiende oever aan de andere kant.

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/saeftinghe/algemeen/index.php?page=3

Een plek met open water, waterlelies en glooiende oevers.

http://www.parklaan.nl/buro.htm

 • een geleidelijk oplopende oever
 • geleidelijk oplopende oevers

Een groot deel van de Maasbedding heeft geen zomerdijken, maar een geleidelijk oplopende oever.

NRC,

Volgens dit plan zou aan de rivier over een lengte van enkele tientallen kilometers nieuwe natuur moeten worden ontwikkeld: geleidelijk oplopende oevers, bedekt met bomen, struiken en graslanden; opnieuw ontstaan van eilandjes, kreken en nevengeulen.

NRC,

 • een overhangende oever
 • overhangende oevers

Een rivierstelsel vertoont van nature een grote diversiteit aan habitatelementen die voor zoetwatervissen van belang zijn, zoals ondiepe plaatsen in de luwte van rivierbochten, hoofd- en nevengeulen, ondieptes, (open of afgesloten) meanders, zand- en slikbodems, begroeide en niet-begroeide waterpartijen, overstroombare uiterwaarden en overhangende oevers, afgewisseld met glooiende vegetatierijke oevers.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een afgekalfde oever
 • afgekalfde oevers

De relatief vlakke meerbodem is veelal afgedekt met een sliblaag bestaande uit klei en gemineraliseerd veen, deels afkomstig van de afgekalfde oevers.

http://www.landwerk.nl/Artikelen/artikel-bouwstenen.htm,

Op een afgekalfde oever liggen zes gedeukte buizen in het zand, daarachter verrijzen de verroeste tanks van Petro-Zaïre.

De Standaard,

 • een beboste oever
 • beboste oevers

Naar het noorden toe werd de rivier duidelijk smaller met steile, beboste oevers en aan de overkant kon ik huizen en vissersschepen zien.

http://www.vakantiebeurs.nl/rondkijken/reisverhalen.php?id=88,

 • een begroeide oever
 • begroeide oevers

De snoek voelt zich thuis in wateren met begroeide oever en veel waterplanten.

http://www.gsmeets.be/

In genormaliseerde beken is te weinig variatie in bodemstructuur en ontbreken grillige, begroeide oevers waar de forel kan schuilen en waarin het zonlicht minder doordringt en de watertemperatuur niet te hoog wordt.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

 • een beschoeide oever
 • beschoeide oevers

In plaats van met hout beschoeide oevers, worden oevers beplant met moerasplanten.

http://www.nederlandleeftmetwater.nl/2_nw_beleid/nw_beleid_waarom.php

 • een doorweekte oever
 • doorweekte oevers

Het provinciaal vaarverbod ter bescherming van de doorweekte oevers is gisteren gedeeltelijk opgeheven.

NRC,

 • een drooggevallen oever
 • drooggevallen oevers

De drooggevallen oevers van een plas zorgen voor een massa sluikgroen, bruin cypergras en kleine kattestaart.

http://www.natuurpuntwal.be/natuurgebieden/broedvlakte/broedvlakte_planten.html,

 • een geasfalteerde oever
 • geasfalteerde oevers

Op de geasfalteerde oever van de Nete loop ik naar het dorp, om mij ervan te overtuigen dat er nog mensen op de wereld zijn.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: aan

 • de oever, oevers aan de andere kant
 • de oever, oevers aan de overkant
 • de oever, oevers aan de oostzijde
 • de oever, oevers aan de overzijde
 • de oever, oevers aan de westzijde

Veel geulen worden gekenmerkt door een steile afslagwand aan de ene kant en een zacht glooiende oever aan de andere kant.

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/saeftinghe/algemeen/index.php?page=3

De oever aan de westzijde tussen de Pijlebrug en de voormalige trambrug, de Lokbrug, een zijsloot en de oever aan de oostzijde een kilometer ten zuiden van de eerste Uffelterbrug en een paaibaai in een voormalig zanddepot.

Meppeler Courant,

De blauwgrijze nevel hield de oever aan de overkant nog verborgen.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

Het water in het kanaal klotste tegen de grauwe bazaltblokken, de wind deed het hoge riet aan de kant ombuigen, vanaf de oever aan de overzijde kwam de nevel aangezweefd.

De Hunnen. Dl. 2: Bevrijding, Jan Cremer,

Voorzetsel: bij

 • de oevers bij de beken
 • de oevers bij de sluizen
 • de oevers bij Borgharen
 • de oevers bij Gemonde
 • de oevers bij Halder
 • de oevers bij Itteren
 • de oevers bij Meers-Maasband
 • de oevers bij Roosteren
 • een oever bij het Wijckeler Hop

De realisatie van de zogenoemde flauwe oevers bij de beken voor landschapsontwikkeling [...] geschiedt op vrijwillige basis.

http://projecten.nederlandleeftmetwater.nl/html/topic_8_45.htm

Naast scoutingactiviteiten collecteren we voor jeugdfonds Jantje Beton en maken we oevers bij de sluizen schoon.

http://www.beatrixgroep.nl/index.html,

Er zijn drie duidelijke poorten binnen de route, waar men kan starten als men maar een gedeelte van de kunstroute wil afleggen: de oevers bij Halder, het gebied in Gestel tussen de stuw en de Adrianusboerderij en de oevers bij Gemonde.

http://www.temooiomwaartezijn.nl/index1.html

Hij zegt het terwijl hij op een oever bij het Wijckeler Hop ligt en luistert naar een kieviet.

NRC,

Door de klei op de oevers bij Itteren, Borgharen, Meers-Maasband en Roosteren twee meter diep af te graven, wordt de stroomgeul van de rivier voldoende verbreed om deze plaatsen te beschermen tegen overstromingen.

NRC,

Voorzetsel: in

 • oevers in poldergebieden

Meer ecologisch beheer van oevers in poldergebieden zodat oever- en waterplanten meer kansen krijgen.

http://home.wxs.nl/~hwdenie/

Voorzetsel: langs

 • de oever, oevers langs de grote rivieren
 • de oever, oevers langs de kade
 • de oever, oevers langs de waterlopen en grachten

Zo zijn de meeste steile oevers langs de grote rivieren verdwenen en is het aantal zandafgravingen met steile randen ook sterk verminderd.

Meppeler Courant,

Hogere bebouwing met dakterrassen bieden hier een schitterend uitzicht op de boulevardachtige oever langs de kade van de geplande waterpartij.

http://www.emmen.nl/

Recent geformuleerde beleidsvoorstellen voor de herwaardering van grachtenstelsels en voor de inrichting van bufferstroken en oevers langs waterlopen en grachten zullen in de praktijk getoetst worden en op basis daarvan bijgesteld.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Voorzetsel: van

 • de oever, oevers van beekjes
 • de oever, oevers van beken
 • de oever, oevers van kanalen
 • de oever, oevers van meren
 • de oever, oevers van rivieren
 • de oever, oevers van sloten
 • de oever, oevers van vaarten
 • de oever, oevers van wateren
 • de oever, oevers van watergangen
 • de oever, oevers van waterlopen
 • de oever, oevers van de beek
 • de oever, oevers van de delta
 • de oever, oevers van de eilanden
 • de oever, oevers van de meren
 • de oever, oevers van de plas
 • de oever, oevers van de rivier
 • de oever, oevers van de stroom
 • de oever, oevers van de vijver
 • de oever, oevers van de waterloop
 • de oever, oevers van de zee
 • de oever, oevers van de zeearm
 • de oever, oevers van een beek
 • de oever, oevers van een meer
 • de oever, oevers van een plas
 • de oever, oevers van een rivier
 • de oever, oevers van een vijver
 • de oever, oevers van het estuarium
 • de oever, oevers van het kanaal
 • de oever, oevers van het meer
 • de oever, oevers van het riviertje
 • de oever, oevers van het stuwmeer
 • de oever, oevers van de Ahr
 • de oever, oevers van de Amstel
 • de oever, oevers van de Atlantische Oceaan
 • de oever, oevers van de Baltische Zee
 • de oever, oevers van de Dijle
 • de oever, oevers van de Ganges
 • de oever, oevers van de IJzer
 • de oever, oevers van de Jordaan
 • de oever, oevers van de Kralingse Plas
 • de oever, oevers van de Lesse
 • de oever, oevers van de Loire
 • de oever, oevers van de Maas
 • de oever, oevers van de Mississippi
 • de oever, oevers van de Nete
 • de oever, oevers van de Nijl
 • de oever, oevers van de Rijn
 • de oever, oevers van de Rotte
 • de oever, oevers van de Schelde
 • de oever, oevers van de Seine
 • de oever, oevers van de Theems
 • de oever, oevers van de Tiber
 • de oever, oevers van de Tigris
 • de oever, oevers van het Alkmaardermeer
 • de oever, oevers van het Calandkanaal
 • de oever, oevers van het Kanaal

De oevers van wateren zijn namelijk niet altijd 'openbaar' of vrij toegankelijk.

http://www.nvvs.org/html/regelsenvergunningen.html

Een groot deel [...] bestaat uit natuurvriendelijk ingerichte oevers van watergangen.

http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

De schade bestaat vooral uit het ondergraven van de oevers van waterlopen.

http://www.zmf.nl/wantij.php?id=5=43

De woelrat leeft in en om de ruig begroeide oevers van sloten en meren.

http://www.robinia.nl/muizen_2003rb.html,

De provincie Drenthe onderkent het probleem van wild dat te water raakt en niet eigenhandig het vege lijf weet te redden, omdat oevers van kanalen of vaarten zich daar niet voor lenen.

Meppeler Courant,

Alle andere dorpen liggen aan één oever van het riviertje, in Wolfach stroomt ze er dwars door.

De Standaard,

Het begon te donkeren toen we de oever van het stuwmeer van de Gileppe bereikten.

Berthold 1200, Paul Koeck,

Aan de oever van het meer staan drie marmeren kiosken uit de tijd van Sjah Jahan (16e eeuw), die volop schaduw bieden.

http://home.wanadoo.nl/schmitzopreis/India88/ajmer.htm

Roberts [...] concludeert schamper dat aan weerskanten van de Atlantische Oceaan en aan beide oevers van het Kanaal de gedachte postvatte, dat de regering van Athene niet tot heil strekte voor de 18de eeuw.

De Standaard,

Mercedal is gebouwd op de uitlopers van oud, stomp gebergte, aan de oever van het estuarium.

Alles over Tristan, Tommy Wieringa,

De zon ging onder waar de beide oevers van het kanaal niet meer te onderscheiden waren.

Emmeke, Jan Lampo,

De omgeving en de oevers van het Alkmaardermeer zijn geschikt gemaakt voor alle vormen van watersport.

NRC,

Afgelopen zaterdag stonden nog duizenden trotse Rotterdammers langs de oever van het Calandkanaal te kijken naar het opzetten van de pyloon van de Erasmus-brug, de toekomstige verbinding tussen het centrum van Rotterdam en de Kop van Zuid.

NRC,

Na een lange voettocht door de jungle van het Peruaanse Amazonegebied [...] rusten wij uit aan de oever van een meer.

De Standaard,

De drooggevallen oevers van een plas zorgen voor een massa sluikgroen, bruin cypergras en kleine kattestaart.

http://www.natuurpuntwal.be/natuurgebieden/broedvlakte/broedvlakte_planten.html,

De ijsvogel bouwt zijn nest in een holte aan de oever van een rivier.

http://www.dessie.be/vogels/lijst.htm

Twee schuiten liggen aangemeerd aan de oever van een vijver temidden van de zandvlakte.

De Standaard,

We lieten ons omlaag glijden langs de oever van een beek.

De bondgenoot, Marcella Baete,

Aan de oevers van de zee las hij nauwelijks nog een krant.

De Standaard,

Zijn leven lang zal hij niets anders doen dan van Zierikzee aan de Oosterschelde, bij gunstig weer, naar Colijnsplaat op de andere oever van de zeearm, op Noordbeveland, varen.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

Langs de oostelijke oever van de vijver zijn diverse eilandjes aangelegd, met een halfnatuurlijk karakter.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/

Zijn wanhopig hulpgeroep werd genegeerd door talrijke voorbijgangers en op beide oevers van de waterloop, door talrijke vissers of wandelaars en recreanten.

De Standaard,

De nieuwe Londense openluchtschouwburg aan de oever van de Theems is een exacte kopie van hoe een theater er in Shakespeares tijd uitzag.

De Standaard,

Aan de oevers van de Tiber en op de brug voor de Engelenburcht in Rome zijn opnamen gedraaid voor La Sicilia, het langspeelfilmdebuut van Luc Pien.

De Standaard,

Luidruchtige feesten vullen de straten van de stad aan de oevers van de Tigris.

http://www.bellydance.be/boek.html

De oevers van de stroom lagen zeer ver tegen de olijfgroene verdiepingen van het evenaarswoud.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Hij zag tussen het groen door de huizen aan de andere oever van de Seine.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

De verbinding, die in die richting zal worden aangebracht, zal met het oog op de handhaving van de openheid voornamelijk geconcentreerd worden aansluitend op erfbeplantingen en als moeras- en rietzones langs watergangen. Tevens zullen er recreatieve verbindingsroutes worden gerealiseerd. In zuidelijke richting zijn dergelijke ontwikkelingen voorzien langs de oevers van de Rotte.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/

Er zal ook een groene wandeling langs beide oevers van de Schelde uitgewerkt worden, zodat de bestaande groengebieden een bestemming krijgen.

http://www.antwerpen.be/MIDA/

Het streven is [...] om na afloop van de maximaal toegestane hoeveelheid zand een aflopende oever van de plas te creëren waar zwemmers veilig het water in kunnen.

Meppeler Courant,

Heveadorp bestaat sinds de komst van de rubberfabriek Hevea in 1915, en ligt op zeven kilometer van Arnhem aan de oevers van de Rijn.

http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/cultuurwijs.nl/i000931.html,

We [...] boeken ook een dagtrip voor morgen naar de westelijke oever van de Nijl, namelijk de Valley of the kings.

http://users.telenet.be/tomtorfs/egypte/egypte.html,

De Médoc Bleu, een fascinerende natuur om te ontdekken en te beminnen, alleen, met vrienden of in familieverband. 120 kilometer fiets- en wandelpaden, aangelegd midden in het bos en langs de oevers van de meren.

De Standaard,

De beroemde Old River Road volgt de oevers van de Mississippi.

http://www.ictam.com/Site_pages_NL/-AMERIQUE/usa_zuid_n.html

Op de oever van de Nete troepten vijf woerden samen.

De Standaard,

Marco zit in de regen aan de oever van de Maas.

Westenwind, Simone Duwel,

In Anseremme verkennen we de oevers van de Lesse, te voet of in een kayak.

http://www.kuleuven.ac.be/up/onthaaldagen/rodeveters.html

Tijdens een zomervakantie kampeerde ik een keer aan de oever van de Loire.

Eten met Emma, Herman Koch,

Ik liet me door hen een geel en zwart gekleed meisje overhandigen en bracht met haar een tijdje door aan de oever van de IJzer.

De baan van gaan en gissen, Bruno Bartels,

'Ecce, Agnus Dei' [...] dat waren de woorden van Johannes de Doper, toen hij aan de oever van de Jordaan stond met een groepje mensen om zich heen en en hen op Jezus wees.

http://www.rknieuws.net/rorate/scripts/lt_index.php

Langs de oever van de Kralingse plas zetten de licht glooiende grasvelden zich voort en benadrukken hier het parkachtig karakter.

http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

Aan de oevers van de Ganges leefde eens een volk.

http://www.bellydance.be/content.html

Hun schijnwerpers flitsen langs de oevers van de eilanden om de juiste koers te houden en zandbanken te vermijden.

De Standaard,

De bouw van nieuwe havens aan de westelijke oevers van de delta, waar het ondiep water is zal jaren duren.

NRC,

Op een landtong van zand aan de oever van de beek lag een houten boot.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Rijkswachters van de Algemene Reserve walsten tussen de bomen, over de hellingen en langs de drassige oevers van beekjes, waar in de modder grote honden duidelijke sporen hadden nagelaten.

De Standaard,

De nertsen leven in de vrije natuur aan de oevers van beken en meren en huist daar in holten onder stenen en boomwortels.

http://www.thelight.demon.nl/dierenleed/Main_page/index.htm

In Bad Neuenahr prijkt, op de oever van de Ahr, over een lengte van 170 meter een statig badencomplex, gebouwd in het begin van deze eeuw.

De Standaard,

Aandachtspunten in de verschillende deelgemeenten Wijgmaal: - contact opnemen met landelijke waterdienst om oevers van de Dijle te verfraaien; - aandacht voor de groenaanleg bij heraanleg van het stationsplein; - overleg met de bevoegde instanties met betrekking tot het beheer en onderhoud van de spoorwegbermen.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

Een tiental mensen kon zwemmend de oever van de rivier bereiken.

De Standaard,

Het is een prachtige plek waar de oevers van de Amstel meer aan de geest van de rivier dan aan de greep van de stad toebehoren.

NRC,

Hij is afkomstig uit een klein land van het Europese continent, gelegen langs de oevers van de Atlantische oceaan.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

Aan de oever van de Baltische zee, op een veertigtal kilometer van Kopenhagen, aanvaardden meer dan veertig vertegenwoordigers [...] de zogenaamde "Verklaring van Kopenhagen".

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • aan de oever, oevers (van)

Aan de oever stonden berken en wilgen met hun kelken en hangende takken.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Aan de oevers verschijnen nu spontaan karakteristieke plantensoorten van zure vennen, zoals waterpostelein, knolrus, moerasrolklaver, moerasdroogbloem en moeraswalstro.

http://www.vitens.nl/vitens_internet/

De hele verdere dag bracht René door aan de oevers van de beek.

Liefdesgesprekken van pad tot reiger, Geert De Kockere,

De ambassade is gelegen aan de oever van de Spree op een weinig spectaculaire plek.

http://www.archined.nl/archined/2719.html,

 • bij de oever, oevers (van)

Overdag zit de snoekbaars diep, maar 's nachts komt hij bij de oever naar boven.

http://www.gsmeets.be/

Bij de oever van een vijver, groter dan degene die ik had gezien, lag een roeiboot met daarin een man met een donker pak.

Emmeke, Jan Lampo,

Die golven slaan tegen mijn eiland zodat de grond bij de oevers langzaam afkalft.

De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen, J.M.A. Biesheuvel,

(Ook vaak in tegenspraak met het woordgeslacht met het bezittelijk voornaamwoord haar.)
 • buiten de oevers treden
 • buiten hun oevers treden
 • buiten zijn oevers treden

In de buurt van Sevilla trad de rivier Rio de Alcala buiten de oevers en veel wegen zijn buiten gebruik.

De Standaard,

Verschillende Duitse plaatsen langs de Moezel en de Saar liepen vandaag onder toen deze rivieren buiten hun oevers traden vanwege de zware regenval.

NRC,

Op beide plaatsen was men "vergeten" dat eerder deze eeuw de rivier verscheidene keren buiten zijn oevers was getreden.

De Standaard,

De verbreding van het zomerbed zorgt ervoor dat de rivier minder buiten haar oevers treedt.

NRC,

 • in de oever, oevers (van)

Moerasschildpadden graven zich in de oever van een rivier of poel in of houden hun winterslaap in de modder onder water.

http://www.dessie.be/wildlife/schildpad.htm

In de oevers wisselen ondiepe plekken als paaiplaats voor vissen en dieper water als overwinteringsplek elkaar af.

http://www.ilperveld.nl/site_life/ned/actueel.html,

 • langs de oever, oevers (van)

Langs de oevers van de nieuwe kanalen begon zich nu al een groene gloed te verspreiden.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Langs de oever liggen een paar oude wrakken te wachten op de herstelling in een kleine werf die verscholen ligt tussen het groen.

http://www.zeilen.be/Verhaalmaand/Verh0110.htm

De wijngaarden liggen op de steile hellingen langs de oevers van de Elbe bij Dresden.

http://www.wijninfo.nl/site/?db,

Langs de oevers zal zich moerasachtige begroeiing ontwikkelen.

http://www.dro.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=4266

 • naar de oever, oevers (van)

Met zijn laatste krachten brengt hij zichzelf in het rustiger water tussen twee kribben, dan drijft hij langzaam naar de oever.

Lisa's adem, Karel Glastra van Loon,

De wandeling leidt naar de oever van een beek waar kano's klaarliggen.

NRC,

Wij rijden naar de oevers van het Kivumeer waar ook nu nog duizenden Rwandese vluchtelingen hun kleren wassen, hun behoefte doen en hun jerrycans vullen.

NRC,

Ze zaten op het achterdek en keken naar de oevers in de verte.

Vertraagde roman, Leon de Winter,

 • onder de oever varen

Op grote wateren zoals meren en plassen dient men bij de instructie onder de oever te varen.

http://www.ctromp.nl/

 • op de oever, oevers (van)

In Comblain au Pont zijn twee campings op de oever van de Ourthe ontruimd.

NRC,

De vissers leefden in eenvoud in hun schuurtjes, die op de oever stonden of op palen in het water.

http://www.gva.be/dossiers/-r/reizen/noorwegen.asp

Toen het water van de Mun in 1994 tot stilstand kwam, had dat gelijk gevolgen voor het leven van de 20.000 mensen die op de oevers van de rivier leven.

http://www.novib.nl/content/?type=Article=3351,

Het zog trekt het water eerst van de oevers weg; daarna stort het water zich met kracht op de oevers.

http://www.mijnlieff.nl/sport/roeien/basiscoachboek.pdf,

 • over de oever, oevers (van)

De activiteit in de armste buurten kwam vroeg op gang en maakte zich meester van de zwerm die zich van de hutjes en de helling verspreidde over de oever van de smalle rivier en vandaar naar de overkant probeerde te komen.

De grens van glas, Carlos Fuentes,

In samenwerking met de natuurorganisatie is nu een plan uitgewerkt om over een afstand van zo'n 300 meter ter hoogte van de Meeuwenplas naast de leiding een tweede 'kronkel' te graven. Die kronkel zal flauwe taluds krijgen waardoor regelmatig water over de oevers zal lopen.

Meppeler Courant,

Er hing een smerige fog over de oevers van de Mersey, maar dat mocht de pret niet drukken bij de Ierse en de Nederlandse voetbalfans die gisteren reeds in de Beatlesstad waren neergestreken.

De Standaard,

 • tegen de oever, oevers (van)

Ik kon nog steeds het meer tegen de oever horen kabbelen, maar het geluid werd nu afgewisseld met geplons van de schildpadden, die aan het oppervlak kwamen en weer omlaagdoken.

Crisis four, Andy McNab,

Op sommige plaatsen scheert de pokdalige weg tegen de oever van de Savarivier.

De Standaard,

Tegen de oevers liggen verroeste en half gezonken wrakken van oude stoomboten, wier schouwen boven hun geraamte naar de hemel wijzen.

De Standaard,

 • tussen de oevers (van)

Tijdens het invaren van de zwaaikom raakte het schip door een inschattingsfout echter de bovenstroomse dam van de zwaaikom, viel dwars en kwam klemvast tussen de oevers van de rivier terecht.

http://www.schuttevaer.nl/

Hoe breed is het hier tussen de oevers?

Voel maar, Jan Brokken,

 • uit de oever

Het mooiste beeld uit de bundel is dat van de veerboot die in de herfst stil voor anker ligt, een eindje uit de oever.

NRC,

Zo'n tiental meter uit de oever geeft de dieptemeter al veertien meter aan.

http://www.totalfishing.nl/karper/onbekend/onbekend.asp,

((vooral) in België. Ook vaak in tegenspraak met het woordgeslacht met het bezittelijk voornaamwoord haar.)
 • uit hun oevers treden
 • uit zijn oevers treden

Hij werd een expert in zondvloedverhalen: de dijken die braken in Zuid-Holland, de drie grote Chinese rivieren die tegelijk uit hun oevers traden, de spectaculaire scheepsongevallen van deze eeuw.

Le nouveau roman est arrivé, Hilde Proot,

Dat een uit zijn oevers getreden bergstroom voor een waterval dwars over de brug zorgde, wat tot glibberige toestanden leidde, mocht niet deren.

De Standaard,

Na hevige stortregens trad op 14 juli 1987 de rivier de Borne uit haar oevers.

De Standaard,

 • van de oever

Halve meter hoge kikvorsen kwamen van de oever geklauterd, de boa kroop uit het moeras en elf meter lange anaconda's trokken hun v's door het water.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Bij onbekend water voorzichtig te water gaan: zich van de oever laten afglijden, voorzichtig door het ondiepe water waden om kwetsuren te vermijden.

http://www.redderaanzee.wobra.be/

 • een van de oevers (van)

Samen met een paar Poolse geestverwanten en onder aanvoering van dr. Tadeusz Mizera, verbonden aan de landbouwuniversiteit van Poznan, betreden we een opmerkelijk bos op een van de oevers van de Oder.

NRC,

Constantinopel (Istanboel) is ook wel mooi, zolang je het van een afstand bekijkt, aan een van de oevers van de Bosporus bijvoorbeeld.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

 • vanaf de oever, oevers

Het vermoeden dat Diemen vanaf de oevers van de Diem werd ontgonnen wordt met al deze vondsten bevestigd.

http://www.historischekringdiemen.nl/

Wandelaars en fietsers kunnen vanaf de oever genieten van het zacht golvende riet en in de zomer van de chocoladekleurige sigaren.

http://www.neerlandstuin.nl/vijver/typha.html

((vooral) in België)
 • vanop de oever

Een geperfectioneerde grijpbak, die een kraanman in staat stelt om, vanop de oever, de rivierkanten schoon te maken.

De Standaard,

met telwoord ervoor


 • (de) beide oevers

De lichtjes aan de horizon moesten de lichtjes van de Bridge of the Americas zijn die de beide oevers aan de monding van het kanaal met elkaar verbindt.

Voel maar, Jan Brokken,

De Neris is breed, met op beide oevers brede, geplaveide wandelpaden op het niveau van het water.

De Standaard,

De zon ging onder waar de beide oevers van het kanaal niet meer te onderscheiden waren.

Emmeke, Jan Lampo,

 • een oever
 • één oever

Alle andere dorpen liggen aan één oever van het riviertje, in Wolfach stroomt ze er dwars door.

De Standaard,

 • (de) twee oevers

De twee oevers van het Middellands-Zeebekken zijn uit elkaar gegroeid.

De Standaard,

De brug verbindt letterlijk twee oevers en maakt daardoor het verkeer tussen Oost en West een stuk gemakkelijker.

De Standaard,

met bezittelijk voornaamwoord


(Dit is in tegenspraak met het woordgeslacht dat zijn voorschrijft.)
 • haar oevers

In Sigulda kan men het informatiecentrum aandoen, verderop is Ligatne een goed uitvalspunt voor wandelingen die naar de Gauja en de zandsteenrotsen op haar oevers leiden.

De Standaard,

Er stak niet plotseling een hete wind op, die de sneeuw ijlings deed smelten en de rivier van Hope, die wellicht door de voorgaande uitbundigheid verzadigd was, bleef ondanks het hoge water minzaam binnen haar oevers.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

 • hun oevers

Het is logisch om deze component van het fysisch systeem ook hier als ruimtelijk structurerend element te beschouwen en er te streven naar het herstel van de ecologische verbindingsfunctie. Concreet kan dit door waar mogelijk, ingebuisde beken of rivieren terug ruimte te geven of waterlopen samen met hun oevers opnieuw te laten fungeren als natuurlijke linten in het stedelijk weefsel.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

 • zijn oevers

De Maas geeft zijn oevers meer bloot wanneer de temperatuur stijgt en de Nederlanders langer buiten zijn.

http://www.amfibischwonen.nl/am2/AMA076.html

met onbepaald voornaamwoord


 • de ene oever

Op de ene oever van onze Rubicon lieten we veiligheid en defensie in belangrijke mate aan de NAVO over of bleef defensie onder de veilige hoede van de nationale soevereiniteit.

http://premier.fgov.be/topics/speeches/n_speech10.html,

Verderop trok Thor Waterschei baantjes van de ene oever naar de andere.

Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bermen, oevers en dat soort zaken

Naast de [...] zorgplicht voor bermen, oevers en dat soort zaken, worden in provinciaal kader 17 bruggen bediend.

Meppeler Courant,

 • oevers en dijken
 • dijken, oevers en schorren

De Vlaamse overheid stelt geldmiddelen ter beschikking van Nederland om milieuschade aan dijken, oevers en schorren in het Scheldegebied te herstellen.

De Standaard,

Het ging [...] onder meer over [...] het geven van actieve informatie over de betrouwbaarheid van oevers en dijken.

http://www.haarlem.nl/smartsite20903.htm,

 • een oever of een kaaimuur

Bij contact met de fenders wordt de zijdelingese beweging plots gestopt waardoor golven in het omringende water opgewekt worden (geheugeneffecten). Dergelijke effecten kunnen bestudeerd worden door in de sleeptank een oever of een kaaimuur in te bouwen.

http://watlab.lin.vlaanderen.be/

 • een oever of strand

Op de middag viel er nergens aan te ontsnappen, zelfs niet in de kelders van het gebouw, of ergens aan een oever of strand.

Blanco, Peter Terrin,

 • oevers en taluds

De oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende oeververdedigingswerken, dienen behoorlijk in stand te worden gehouden, voorzover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking of afkalving de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd.

http://www.iwbp.nl/backoffice/upload/uploadedpdf-av/Keur%20waterbeheer.pdf,

 • de oever en de waterbodem
 • bodem en oevers

In het plan wordt aangegeven wat er nodig is om het oppervlaktewater in het gebied, inclusief de oever en de waterbodem, in goede conditie te brengen en te houden.

Meppeler Courant,

Door het sluiten van het Haringvliet en Volkerak in 1970 heeft een grote hoeveelheid verontreinigd sediment zich afgezet op de bodem en oevers van de Nieuwe Merwede.

http://www.biesbosch.nu

 • oever en waterloop
 • bodem, oever en water
 • water en oever
 • water en oevers
 • wateren en oevers

Niet alleen de hoeveelheid, of alleen de kwaliteit van het water is belangrijk, maar het geheel van bodem, oever én water.

http://www.dubo-centrum.nl/

Vooral voor kleinere waterlopen is het belangrijk om met het oog op een goede vegetatie van oever en waterloop zo weinig mogelijk en gefaseerd te ruimen, wat ook bijdraagt tot de vermindering van de oevererosie.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

Aan de orde komen onder andere een watersysteembeschrijving, aandacht voor gebruik en beleving van het water door de burger, afspraken over inrichting van wateren en oevers, recreatieve belangen (zwemmen), een waterbodemparagraaf, bluswatervoorzieningen en afspraken over optimalisatie van afvalwatersystemen.

http://veltenvecht.vertis.nl/

Het opknappen van deze verouderde terreinen kan daarbij worden gecombineerd met aan water en oever gebonden recreatie en natuur.

http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF,

Elke soort stelt andere eisen aan haar biotoop (waterkwaliteit, begroeing van water en oevers, zuurstof...).

http://www.gomphus.be/

Vaste verbindingen


bolle oever

 1. oever langs de binnenbocht van een meanderende rivier, waar door de stroming grond wordt afgezet; glijoever

  Synoniem: glijoever

  Antoniem: holle oever; stootoever

  Een opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier. Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet. De oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stootoever (holle oever) genoemd en de oever waar materiaal wordt afgezet de glijoever (bolle oever).

  http://users.skynet.be/jeanpierre.schreurs/aardrijkskunde/water5.html

  Door de waterstroom in deze beek ontstaat een grote structuurrijkdom: het ontstaan van meanders met holle en bolle oevers, een stroomkuilenpatroon, waarbij diepe plaatsen afgewisseld worden met ondiepe plaatsen waar het water sneller stroomt, verschillen in afzetting van het meegevoerde materiaal, beschaduwing door omgevende bomen e.d.

  http://www.aalst.be/wandeling8.htm,

groene oever

 1. oever met bomen, struiken en ander groen, die hetzij op natuurlijke wijze is ontstaan, hetzij is aangelegd; natuurlijke oever

  Synoniem: onverharde oever; natuurlijke oever

  De [...] oeverbekledingsmatten worden veelal toegepast in groene oevers.

  http://www.rook.nl/

  Er is geen automobilist die niet zijn asbak op straat leegt en er is niemand die ervoer peinst na een heerlijk dagje aan de groene oevers van de rivier de Moskou zijn afval en lege flessen mee te nemen.

  NRC,

harde oever

 1. oever die kunstmatig is aangelegd met 'hard' materiaal als stenen, asfalt of beton

  Antoniem: onverharde oever

  Bij harde oevers zijn zogenaamde fauna-uittreedplaatsen (FUP's) gecreërd.

  http://www.terugkeer.nl/dutch/main_d.htm

  In het definitieve ontwerp is er gekozen voor een aaneengesloten watergedeelte in het laagste deel van het terrein, met een harde oever langs de noordoostrand en een geleidelijke natuurlijke oever, langs de zuidwestrand.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

holle oever

 1. oever langs de buitenbocht van een meanderende rivier, waar door de stroming grond wordt weggespoeld; stootoever

  Synoniem: stootoever

  Antoniem: glijoever; bolle oever

  Een opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier. Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet. De oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stootoever (holle oever) genoemd en de oever waar materiaal wordt afgezet de glijoever (bolle oever).

  http://users.skynet.be/jeanpierre.schreurs/aardrijkskunde/water5.html

  Holle oevers worden vaak aangetast waardoor de erosie van de oevers toeneemt.

  http://www.aalst.be/wandeling8.htm,

  Door de waterstroom in deze beek ontstaat een grote structuurrijkdom: het ontstaan van meanders met holle en bolle oevers, een stroomkuilenpatroon, waarbij diepe plaatsen afgewisseld worden met ondiepe plaatsen waar het water sneller stroomt, verschillen in afzetting van het meegevoerde materiaal, beschaduwing door omgevende bomen e.d.

  http://www.aalst.be/wandeling8.htm,

milieuvriendelijke oever

 1. oever die geen belasting of belemmering vormt voor de natuur; oever die zoveel mogelijk bestaat uit natuurlijke materialen die de harmonie tussen water en land niet verstoren maar deze juist versterken

  Synoniem: natuurvriendelijke oever

  Verder heeft de Meppeler Hengelaarsvereniging [...] bericht ontvangen dat het Meppelerdiep gedeeltelijk van milieuvriendelijke oevers wordt voorzien.

  Meppeler Courant,

  In het kader van het Regionaal Integraal Waterbeheer zijn flinke bijdragen verkregen voor het uitvoeren van een deel der werken. Onder dit beheer vallen projecten als het maken van milieuvriendelijke oevers, het tegengaan van verdroging en het voorkomen dat terreinen te voedselrijk worden als gevolg van fosfaten en dergelijke.

  Meppeler Courant,

natuurlijke oever

 1. oever die op natuurlijke wijze ontstaan is of zo is aangelegd dat deze eruitziet alsof hij op natuurlijke wijze is ontstaan; groene oever

  Synoniem: onverharde oever; groene oever

  De natuurlijke oevers van de rivier geven Dresden en zijn omgeving een zeer groen karakter, ongekend in het druk bebouwde en streng gekanalizeerde Westen.

  De Standaard,

  Bij de grote vijver in het noordoostelijk deel van het park, die is gegraven in de dekzandlaagte, is aan de westkant een stenige oever aangelegd, terwijl langs de oostkant natuurlijke oevers tot ontwikkeling worden gebracht.

  http://www.homepages.hetnet.nl/~ridmrt55/Inlnew.htm

  In de meeste Nederlandse wateren zwemt een eenzijdige visstand rond. Het watertype met snoekbaars en brasem komt vaak voor, terwijl bijvoorbeeld de jonge snoek of winde nauwelijks aanwezig is. Die soorten stellen dan ook hogere eisen aan hun leefomgeving en zijn de laatste tientallen jaren dan ook in aantal achteruit gegaan. Als oorzaak wordt onder meer genoemd de hindernissen die door de aanleg van stuwen en soms sluizen in de van oudsher natuurlijke wateren zijn ontstaan, waardoor vistrek onmogelijk is. Daarnaast ontbreken vaak natuurlijke oevers en ondiep water en is het water te voedselrijk en heeft het te weinig doorzicht.

  Meppeler Courant,

natuurvriendelijke oever

 1. oever die geen belasting of belemmering vormt voor de natuur; oever die zoveel mogelijk bestaat uit natuurlijke materialen die de harmonie tussen water en land niet verstoren maar deze juist versterken

  Synoniem: milieuvriendelijke oever

  In het kader van het stimuleren van natuurontwikkeling langs kanalen en stedelijk water wil men de aanleg van natuurvriendelijke oevers bevorderen. Constructief kan dit bestaan uit het verlagen van bestaande damwanden, beschoeiingen en betuiningen tot onder de waterlijn, daarnaast uit het aanleggen van nieuwe verlaagde oeverconstructies. In de praktijk spelen veel meer aspecten en overwegingen een rol dan zuiver constructieve: relaties met het water en het achterland, vormgeving en natuurtechnisch beheer en onderhoud. Op het gebied van materialen bestaat de voorkeur materialen toe te passen waarbij bestaande voorraden niet verminderen maar door aangroei op peil worden gehouden. Bij de inrichting in en rondom de oever gaat het om materialen samengesteld uit plantaardige vezels en hout.

  http://www.dubo-centrum.nl/

onverharde oever

 1. oever die op natuurlijke wijze ontstaan is of zo is aangelegd dat deze eruitziet alsof hij op natuurlijke wijze is ontstaan; groene oever

  Synoniem: natuurlijke oever; groene oever

  Antoniem: harde oever

  De aanleg van meer onverharde oevers, trapjes om dieren de kans te geven in en uit het water te komen en de aanleg van kleine voorzieningen die als nest- en broedgelegenheid kunnen dienen.

  http://www.groenlinksamsterdam.nl/binnenstad/

een oever missen

 1. ((vooral) in België)
  onbegrijpelijk zijn; geen aanknopingspunten bieden

  Andere fragmenten missen gewoon een oever, zoals de scène waarin An Pierlé - nochtans uitstekend als ene Kelly Vandeperre - haar gramschap over de paus kwijt wil.

  De Standaard,

als een brug zonder oevers

 1. iets wat nergens toe leidt

  Het politieke program is als een brug zonder oevers.

  NRC,

de oever van iemands Rubicon

 1. ((vooral) in België)
  de rand van iemands bekende wereld; de rand van iemands comfortzone
  De Rubicon is de rivier in Italië die Julius Caesar in 49 na Christus overstak, voorafgaand aan de zegetocht op basis waarvan zijn latere uitspraak veni, vidi, vici 'ik kwam, ik zag, ik overwon' tot stand kwam.

  Op z'n minst had hij een vermoeden, hoe vaag dan ook, dat hij aan de oever van zijn Rubicon stond.

  Het samenzijn, Jan Meyers,

  Op de ene oever van onze Rubicon lieten we veiligheid en defensie in belangrijke mate aan de NAVO over of bleef defensie onder de veilige hoede van de nationale soevereiniteit.

  http://premier.fgov.be/topics/speeches/n_speech10.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


oever 2.0

afgebakend kader; grens

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram


Een oever…

is een kader

   Hoofdsemagram: grens


   Vaste verbindingen


   buiten de, zijn oevers

   1. De politiek zal zich meer en meer buiten de electorale oevers bewegen.

    http://www.groene.nl/2004/0436/hs_essay.html,

   buiten de oevers treden

   1. buiten de bestaande kaders gaan; de tot dan toe gestelde grenzen overschrijden

    Eduard begreep: het was een stoutmoedige gedachtegang, door geen Marcus, geen Aurelius ooit bedacht, door Seneca noch Cicero ooit beroerd. Hij bedoelde: dit trad buiten de oevers van het klassieke metrum, het raasde als een koliek door je darmen.

    Het overspelige gras, Louis Ferron,

    De grote uitdagingen en de pijnpunten zijn trouwens in al die landen dezelfde: de vergrijzing die de pensioengeldstromen uit hun oevers doet treden, de vroegtijdige en massale uitstoot van vooral oudere en laaggeschoolde arbeidskrachten, de exploderende ziektekostenuitgaven, de eroderende financieringsbasis als gevolg van de hoge werkloosheid, de hoge lasten op arbeid die arbeidsvernietigend werken.

    De Standaard,

    De muziek lijkt hier buiten haar oevers te treden.

    http://home.planet.nl/~welte185/rt/tekst/bartok.htm

    De columnist is te beschouwen als een criticus die buiten zijn oevers treedt.

    Wennen aan vrede, K.L. Poll,

   oever 3.0

   smalle strook of rand aan het uiteinde van iets; kant

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

   Semagram


   Een oever…

   is een strook

     Hoofdsemagram: kant


     Algemene voorbeelden


     Hans Sachs sliep een onrustige donderslaap op het moment dat het onverwachte bezoek zich met veel gerommel en gestommel aandiende, aan de oever van zijn bed.

     Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     (Figuurlijk.)
     • de oever van het kapitalisme

     Veel reizigers die voor het eerst landden op de oever van het kapitalisme, dachten dat die onafzienbare schare colporteurs van de Heer er gewoon bijhoorde.

     Russendisco, Wladimir Kaminer,