onderwereldfiguur


onderwereldfiguur 1.0

iemand uit het criminele milieu; crimineel; misdadiger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een onderwereldfiguur…

is een misdadiger; is een persoon

 • [Milieu] behoort tot een crimineel milieu dat voor de buitenwereld niet goed zichtbaar of toegankelijk is; behoort tot de onderwereld

  Algemene voorbeelden


  Ook die infiltratie in politieke functies door onderwereldfiguren is een aanwijzing van georganiseerde criminaliteit.

  De Standaard,

  Hij beschrijft de verlammende corruptie in het politiekorps waarvan heel wat leden de beste maatjes zijn met onderwereldfiguren alsook de ogenschijnlijk uitzichtloze "propere handen"-actie die door de nieuwe politiecommissaris wordt opgezet.

  De Standaard,

  Reeds weken geleden bleek dat verscheidene onderwereldfiguren een gooi doen naar een van de 450 zetels in de Doema, niet om het land te dienen, maar om parlementaire onschendbaarheid te genieten.

  De Standaard,