onderzoeker


onderzoeker 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het onderzoeken van (wetenschappelijke) vraagstukken; iemand die (wetenschappelijk) onderzoek verricht

Semagram


Een onderzoeker…

is een persoon

 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het onderzoeken van (wetenschappelijke) vraagstukken; verricht (wetenschappelijk) onderzoek
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

  Algemene voorbeelden


  De beide masteropleidingen die het instituut voor Kunstmatige Intelligentie in Groningen aanbiedt, zijn bij uitstek (maar niet uitsluitend) geschikt als voorbereiding op een carrière in de onderzoekswereld. Het onderwijs is sterk verbonden met het onderzoek dat aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt beoefend. Dit biedt studenten Kunstmatige Intelligentie de mogelijkheid om na hun afstuderen als onderzoeker aan de slag te gaan bij een van de onderzoeksgroepen die werkzaam zijn op het gebied van cognitie en Kunstmatige Intelligentie.

  http://www.ai.rug.nl/sg/1.html

  Niet-gericht onderzoek gebeurt op initiatief van de onderzoeker en wordt gedreven door de wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het betreft hier hoofdzakelijk het onderzoek dat door het FWO, het BOF en vanuit de universitaire werkingskredieten wordt gefinancierd en zowel fundamenteel als toegepast kan zijn. Gericht onderzoek is onderzoek dat gericht is op een economische of maatschappelijke finaliteit.

  http://www.esat.kuleuven.ac.be/sista/education/techecon/00-01/les_4files/dillemans_0.htm,

  De onderzoeker was blij dat hij zijn artikel mocht publiceren: de aanvaarding van een ingezonden bijdrage houdt bij de goede tijdschriften immers ook impliciet de erkenning in van de wetenschappelijke waarde van deze bijdrage.

  http://www.kuleuven.ac.be/vap/redevoeringen/rafdekeyser/doc/rafdk.html,

  Een onderzoeker gaat uit van de werkelijkheid, analyseert die en stelt achtereenvolgens de structuur, de functies en ten slotte zelfs het doel ervan vast. Het resultaat van het onderzoek is nieuwe kennis en inzicht.

  NRC,

  Geen enkele onderzoeker heeft tot dusver een oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen het beoefenen van virtueel geweld en daadwerkelijk agressief gedrag. Leraars hoeven zich niet te veel zorgen te maken over geweldspelletjes.

  http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

  De RUG zal alleen nog investeren in verlengingen van mandaten indien er een quasi-zekerheid is dat dit mandaat een doctoraatstitel oplevert. In de feiten, en dat kan men betreuren, verhoogt dit echter de druk op de onderzoeker. De nadrukkelijke eisen van het rectoraat worden niet altijd, of toch zeker niet altijd meteen, vertaald in betere begeleiding en meer werktijd voor de onderzoeker. De druk wordt gewoon opgevoerd.

  http://cas1.elis.ugent.be/avrug/pdf02/tips.pdf

  Het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud is het eerste ziekenhuis in Nederland waar is geëxperimenteerd met MRA, een verfijning van de al bekende MRI-techniek. Volgens de onderzoeker kan met MRA nauwkeurig worden vastgesteld waar zich een aneurysma in het lichaam bevindt [...]. Als het aneurysma tijdig wordt ontdekt kan een operatie levensreddend zijn.

  Meppeler Courant,

  Te veel participeren staat het observeren al snel in de weg, maar het omgekeerde geldt ook: te veel observerende afstandelijkheid kleurt af op het bestudeerde groepsleven. De afstand tussen de onderzoeker en het onderzoeksveld mag noch te klein, noch te groot zijn.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Op de Veluwe zijn levende bomen ontdekt die duizenden jaren oud zijn. Het gaat om zomereiken, wintereiken en beuken. In het Kootwijkerzand ligt een nog levende stronk van een wintereik met een doorsnede van dertig meter. Dat is ontdekt door onderzoekers die de Veluwe nauwkeurig in kaart brengen. Bomendeskundige B. Maes maakte de opzienbarende ontdekking zondag bekend in het VARA-programma Vroege vogels. Volgens de onderzoeker is de ontdekking 'een openbaring'.

  ANP,

  Nijhoff wordt een tegenvoeter bevonden omdat hij het gedurende zijn hele loopbaan als een uitdaging heeft gezien om paden te betreden buiten de hoofdweg. Nijhoff: "Ik erger me aan het feit dat mensen opzettelijk de hoofdpaden volgen. Je moet als onderzoeker durven af te wijken van het geaccepteerde". Hij vindt dat de wetenschap niet de gegeven wereld moet ontdekken, maar juist nieuwe werelden maken.

  http://www.pscw.uva.nl/sociosite/MOKUM/index.html,

  Dr. A. Achterberg (41) is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de astrofysica van compacte objecten en hun omgeving, bij de faculteit der natuur- en sterrekunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1982 kreeg hij de Winkler Prins prijs voor natuur- en sterrekunde. Als onderzoeker was hij van 1983 tot 1989 verbonden aan het Space Sciences Laboratory van de University of Berkley.

  NRC,

  Sommige onderzoekers (Hovind, Larssen, Nielsen) geven aan dat 70% van het aantal blessures valt te voorkomen. We bedoelen daar niet zozeer de val, slag of stoot mee maar meer de blessure die de sporter zich zelf aandoet in de vorm van systematische overbelasting.

  http://www.universal.nl/users/gos/Tekst/Prev_sprbrt1.htm

  Dat de opwarming van de aarde ernstige gevolgen heeft voor koraalriffen, was al bekend. Maar dit jaar lijkt een waar rampjaar te worden voor het grootste van alle riffen, het Grote Barrière Rif langs de Australische oostkust. Volgens onderzoekers is in de afgelopen maanden liefst 60 procent van het rif aangetast.

  De Telegraaf,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • bestuderen
  • beweren
  • concluderen
  • constateren
  • denken
  • geloven
  • hopen
  • menen
  • ontdekken
  • schatten
  • stellen
  • vaststellen
  • vermoeden
  • vinden
  • zoeken

  De onderzoeker bestudeerde het voedingsgedrag van het insect met video-opnames en een techniek die gedrag elektronisch kan registreren.

  http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/nwop_5xkhzn,

  Albert Heijn heeft een goede slag geslagen in de prijzenoorlog van de supermarkten. Het gevecht heeft AH echter nog niet gewonnen. Dat stelt het onderzoeksbureau Market Response [...]. Op zaterdag [...] trok AH nog maar 1 procent meer bezoekers dan de vier zaterdagen ervoor. "Dat is weliswaar onder het weekgemiddelde, maar boven het gemiddelde van de week ervoor", merkt onderzoeksdirecteur A. Doffer op [...]. Hij verwacht dat de prijzenslag vooralsnog aanhoudt. "Om de discounters terug te dringen, is meer tijd nodig", concludeert de onderzoeker.

  Reformatorisch Dagblad,

  De onderzoeker zoekt op begraafplaatsen in Groot-Brittannië naar menselijke botten met duidelijke sporen van tbc. Daarin wil hij op zoek naar de bakterie die tbc bij runderen veroorzaakt (Mycobacterium bovis) en naar de verwante soort die menselijke tbc geeft (Mycobacterium tuberculosis).

  De Standaard,

  Het blijkt mogelijk te zijn om niet-geklokte, zogenaamde asynchrone, chips te maken. Het aantrekkelijke is, dat ze de levensduur van batterijen in bijvoorbeeld walkmans en mobiele telefoons verlengen. Onderzoekers beweren bovendien dat het kostbaar silicium-oppervlak spaart.

  NRC,

  Strafoplegging komt bij justitie wel eens aan de orde op vergaderingen, maar niet systematisch, concluderen de onderzoekers. Volgens Fiselier weten rechters vaak niet welke straffen een collega van dezelfde rechtbank oplegt.

  NRC,

  De onderzoekers constateren dat er meer jonge kinderen gaan zwerven. Ook zien zij een toename van zwerfjongeren met een psychiatrische problematiek en licht verstandelijk gehandicapten.

  De Telegraaf,

  Onderzoekers denken dat kinderen die geen woorden in stukjes kunnen trekken, ook het verband niet zien met de letters die in de stukjes voorkomen, en daarom moeilijkheden met lezen hebben.

  De Standaard,

  Momenteel wordt het paleis van de Kanaänieten opgegraven [...]. Het paleis ging verloren toen de stad in ongeveer 1250 voor Christus door brand werd verwoest. Onderzoekers geloven dat die datum overeenkomt met de in de bijbel beschreven verovering en verbranding van Hazor door Jozua.

  De Standaard,

  De brand in de propvolle trein kostte 155 mensen het leven. Onder hen waren twee Nederlanders. De berging van de wrakstukken gaat enkele weken duren. Onderzoekers hopen buiten de tunnel meer te weten te komen over de oorzaak van brand.

  De Limburger,

  Juan Manuel Venegas en Jesús Aranda, twee academici die de drugshandel in Mexico bestuderen, verklaarden aan de onafhankelijke krant La Jornada dat binnen het leger nogal wat weerstand bestond tegen de benoeming van de militairen. Het risico dat de strijdkrachten aangetast worden door de corruptie-ziekte die de Mexicaanse politie compleet verlamt, is te groot, menen de onderzoekers.

  De Standaard,

  Onderzoekers ontdekten de signaalstof serotonine die in de hersens loskomt bij acute stress. De stof werkt in op de zenuwcellen en tast het immuunsysteem aan.

  NRC,

  Onderzoekers schatten dat ongeveer 50% van de Belgische bevolking kampt met overgewicht.

  http://www.fitopia.be/html/indexIE.html

  Het zicht op wat de politie doet en hoe de politie hierover rapporteert is te beperkt, zo stellen de onderzoekers.

  Staatscourant,

  De omstandigheden in vulkanische stofwolken die viermiljard jaar geleden mogelijk voor het ontstaan van het leven zorgden, komen ook nu nog voor. Onderzoekers hebben inderdaad vastgesteld dat bij de vulkaan Kilauea (Hawaiï) ook nu nog vulkanische verbindingen worden gevormd.

  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/nieuws.htm#103

  Onderzoekers vermoeden dat er bij MS een erfelijke factor meespeelt.

  http://62.250.157.96/brain/brain.cgi?page=frames_frontpage.html_id=

  Onderzoekers vonden de voorbije weken sporen van explosieven in de wrakstukken van het TWA-toestel dat vorige maand neerstortte bij Long Island.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een academische onderzoeker
  • wetenschappelijk onderzoeker
  • wetenschappelijke onderzoekers

  Zo zal de opleiding van WO-bachelor er voor moeten zorgen dat er verschil bestaat tussen een medische professional met een WO-oriëntatie en één met een HBO-oriëntatie. Datzelfde moet gelden voor de juridische professionals of de accountancy. Ook kan men zo'n zelfde onderscheid maken tussen de academische onderzoeker en de onderzoeker met een HBO-profiel. Steeds ligt de kern van dat verschil in de inbreng van de WO-bacheloropleiding.

  http://www.vsnu.nl/show?id=3577=246,

  De afgestudeerde sociaal-psycholoog vindt over het algemeen vrij snel een academische baan als wetenschappelijk onderzoeker, gespecialiseerd deskundige (bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting, reklame, milieu), of als praktiserend sociaal-psycholoog (veelal gericht op training, communicatie en management).

  http://www.psy.vu.nl/studeren/psychologie/opleiding/soc_psy.html

  Oriëntatie op beroepen – waaronder ook het beroep van wetenschappelijk onderzoeker – is in het bijzonder in de masterfase van het wo van belang.

  http://www.rug.nl/cis/bama/documents/naar%20een%20open%20hoger%20onderwijs.pdf,

  Het belangrijkste probleem is dat de universiteit in de huidige vierjarige studieduur niet in staat is te voldoen aan de drie doelstellingen die de maatschappij haar stelt: academische vorming, beroepsmatige specialisatie en het opleiden van wetenschappelijke onderzoekers. Het HBO is volgens de raad wel goed in staat om aan zijn doelstellingen te voldoen.

  NRC,

  • de individuele onderzoeker
  • een zelfstandig onderzoeker
  • onafhankelijke onderzoekers

  De individuele onderzoeker bezit in dat opzicht een belangrijke zelfstandige funktie in het geheel van kwaliteitsverhoging. Zijn of haar inzet bepaalt mede het totaalbeeld van de kwaliteitsinzet op het gebied van het onderzoek. Zijn of haar bijdrage aan het onderzoek is voor het onderzoeksklimaat aan de faculteit niet enkel waardevol in kwantitatieve zin maar maakt het tegelijkertijd ook mogelijk dat de faculteit in kwalitatieve zin een actuele profilering kan ontwikkelen.

  http://www.frg.eur.nl/facb/sai/rodedraad.html

  Het leidt geen twijfel dat een zelfstandig onderzoeker over een aantal individualistische kenmerken moet beschikken. Hij of zij zal zich moeten onderscheiden van vele anderen voor wat betreft ideeën, kennis en kunde om een herkenbare positie in het wetenschappelijke veld in te kunnen nemen.

  http://home.wanadoo.nl/vincent.bloks/web-files_Oratie/onder.html,

  Alvast bij proeven op fretten met griep, slaagde GS 4104 erin op korte tijd een einde te maken aan de ziektesymptomen. De werkzaamheid van GS 4104 en zanamivir tegen het virus wordt bevestigd door onafhankelijke onderzoekers, schrijft het Amerikaanse wetenschapsblad Science.

  De Standaard,

  • een briljante onderzoeker
  • een jonge onderzoeker
  • een succesvolle onderzoeker
  • de beste onderzoekers
  • de jonge onderzoekers
  • de succesvolle onderzoekers
  • de talentvolle onderzoekers

  Daarnaast zouden universiteiten meer moeten kijken naar de kwaliteiten van onderzoekers, dan naar het aantal aanwezige formatieplaatsen. Ook daar heeft NWO ervaring mee. Die zogeheten persoonsgerichte steun komt naar voren in het programma PIONIER, waarin een jonge briljante onderzoeker met hoogleraarkwaliteiten een nieuwe onderzoeksgroep mag opzetten.

  http://www.postdocplatform.nl/,

  Jan van Paradijs, hoogleraar Astrofysica, was een gedreven en zeer succesvol onderzoeker op topniveau. Belangrijke ontdekkingen en nieuwe inzichten staan op zijn naam. Hij wist zijn creativiteit en vasthoudendheid ook aan zijn studenten over te dragen.

  http://www.aup.nl/pdf/JaarredesUvA2000.pdf,

  Een aantrekkelijk werkgeverschap staat bij ons Instituut hoog in het vaandel. Wij zullen ernaar streven om door in actie te gaan de situatie te verbeteren om zo continue de beste jonge onderzoekers aan te trekken die met geestdrift aan het werk gaan.

  72612,

  Zonder al te veel administratieve rompslomp, moeten succesvolle onderzoekers door kunnen gaan op een ingeslagen weg. Het levert niks op wanneer deze mensen in het laatste jaar van hun driejarige aanstelling alweer moeten nadenken over een volgend superinnovatief project, waarvoor ze zich dan vervolgens eerst weer een jaar moeten inwerken.

  http://www.postdocplatform.nl/,

  Jaarlijks selecteert de Akademie van Wetenschappen 40 a 50 talentvolle jonge gepromoveerde onderzoekers met als doel ze voor de Nederlandse wetenschapsbeoefening te behouden.

  http://www.postdocplatform.nl/,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • beginnend onderzoeker
  • beginnende onderzoekers

  Hoe begin je in godsnaam aan het opstellen van een stamboom? Hoe ga je te werk? Welke systematiek moet je aanhouden? Dit zijn allemaal vragen die je als beginnend onderzoeker zeker stelt.

  http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/genealalgclickx.htm,

  Voor beginnende onderzoekers die zich in hun gebied willen oriënteren, of voor dynamische groepen die hun onderzoek in een nieuwe richting willen stuwen, ontbreken stilaan echter de noodzakelijke informatiebronnen om deze taken tot een goed einde te brengen.

  http://www.kuleuven.ac.be/vap/redevoeringen/rafdekeyser/doc/rafdk.html,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een gepromoveerde onderzoeker
  • gepromoveerde onderzoekers

  Een postdoc is een recent (< 2 jaar geleden) gepromoveerde onderzoeker, die aan het begin staat van een wetenschappelijk carrière.

  http://infomes.magw.nl/programma/achtergrond/brochure_mes2001.pdf,

  Er is vraag bij de instellingen naar gepromoveerde onderzoekers met praktijkervaring.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • onderzoekers aan een instituut
  • onderzoekers aan de universiteit

  Onze gesprekspartners waren prof. Leo Lagrou, die gemeenschapspsychologie doceert aan de KU Leuven en voorzitter is van het Hoger Instituut voor de Arbeid, en W. Van Trier, onderzoeker aan dat instituut.

  http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden12/art12_5_18.html,

  Onderzoekers aan de Georgetown Universiteit in Washington en de Universiteit van Michigan (Ann Arbor) hebben een nieuwe manier gevonden om wetenschappelijk aan te tonen hoe de hersenen reageren op pijnlijke prikkels bij mensen met fibromyalgie op het moment waarop ze de pijn ervaren.

  http://members.lycos.nl/jiswa/fibromyalgie2.htm

  Onderzoekers aan de universiteit menen echter dat de overgebleven documenten een goudmijn aan nog onbekende informatie verbergen en ze hopen dat die ooit gepubliceerd zullen worden.

  De Standaard,

  De bestaande manieren om rioolwater op een biologische wijze te zuiveren van fosfaat schieten tekort. Onderzoekers aan de Technische Universiteit Delft hebben in samenwerking met de Technologiestichting STW een nieuw model ontworpen dat beschrijft hoe biologische stikstof en fosfaat te verwijderen.

  http://www.stw.nl/

  Voorzetsel: van

  • onderzoekers van een bedrijf
  • onderzoekers van een hogeschool
  • onderzoekers van een instituut
  • onderzoekers van een laboratorium
  • onderzoekers van een organisatie
  • onderzoekers van een universiteit

  Onderzoekers van het farmaceutische bedrijf Organon hebben met recombinant-DNA-technieken een menselijk hormoon nagebouwd, dat bij de behandeling van onvruchtbaarheid wordt gebruikt.

  De Standaard,

  Het idee van maaltijdvervangers is dat je minder calorieën binnen krijgt. Waarom zou je dan niet zelf minder eten? Door calorieën te tellen bijvoorbeeld? Onderzoekers van de Hogeschool Nijmegen deden daar onderzoek naar medio 2000. Zij ontdekten dat menen die op eigen houtje zomaar een dieet volgden, vaak niet genoeg voedingsstoffen binnen kregen.

  http://www.achmeahealth.nl/cgi/go.fpl?type=oordeelmee=43=meerinfo

  Onderzoekers van het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen lieten naast de werkput bijna vierhonderd kubieke meter grond verplaatsen. In een gevecht tegen opkomend grondwater en geplaagd door voortdurende regenval zochten ze verder op 4,5 m diepte.

  NRC,

  Onderzoekers van het Amerikaanse overheids-wapenlaboratorium Sandia kondigen aan dat ze volop werken aan robotjes voor het slagveld. Binnen vijf jaar moeten die landmijnen opruimen, chemische wapens detecteren en raketten naar hun doel leiden.

  De Standaard,

  Onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwen voor de grote risico's van 'luchthavenmalaria'. Malariamuggen die vanuit Afrika of Azië als verstekeling de vlucht naar Europa of Noord-Amerika overleven, kunnen op de plaats van bestemming mensen besmetten met de ziekte.

  ANP,

  Het circus van Herman Renz staat bekend als één van de wreedste Nederlandse circussen. Onderzoekers van de dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) hebben vorig jaar bij dat circus olifanten gefilmd die zaten vastgeketend aan ijzeren kettingen.

  http://www.gebladerte.nl/10263l16.htm,

  Onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganizatie Nasa hebben een toestel uitgevonden dat koolstofmonoxyde uit de lucht verwijdert.

  De Standaard,

  Onderzoekers van de Landbouwuniversiteit Wageningen hebben in koffie twee chemische verbindingen geïdentificeerd die het cholesterolgehalte in het bloed verhogen.

  NRC,

  Onderzoekers van de Antwerpse universiteit ontdekten een nieuw gen dat progressieve doofheid kan doen ontstaan. Ze vonden het in een grote Nederlandse familie, die ruim honderd slechthorenden telt.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  onderzoeker in opleiding


   Zie: onderzoeker in opleiding

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • ex-onderzoeker
  • onderzoekerschap
  • onderzoekertje
  • oud-onderzoeker

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • aardonderzoeker
  • aidsonderzoeker
  • aidsvaccinonderzoeker
  • amateuronderzoeker
  • Antarcticaonderzoeker
  • antimaterieonderzoeker
  • apenonderzoeker
  • arbeidsmarktonderzoeker
  • arbeidsonderzoeker
  • archiefonderzoeker
  • arts-onderzoeker
  • ascentieonderzoeker
  • atmosfeeronderzoeker
  • bedrijfsonderzoeker
  • beleidsonderzoeker
  • Bijbelonderzoeker
  • biotechnologieonderzoeker
  • bloedonderzoeker
  • bloedtestonderzoeker
  • bodemonderzoeker
  • bosonderzoeker
  • brononderzoeker
  • Cambridgeonderzoeker
  • catacombenonderzoeker
  • charitasonderzoeker
  • citatieonderzoeker
  • collega-onderzoeker
  • computeronderzoeker
  • contractonderzoeker
  • corruptieonderzoeker
  • CPB-onderzoeker
  • cultuuronderzoeker
  • dansonderzoeker
  • deeltjesonderzoeker
  • defensieonderzoeker
  • DNA-onderzoeker
  • dopingonderzoeker
  • droomonderzoeker
  • drugonderzoeker
  • drugsonderzoeker
  • emotieonderzoeker
  • FBI-onderzoeker
  • Fokkeronderzoeker
  • fraudeonderzoeker
  • gastonderzoeker
  • gedragsonderzoeker
  • geheugenonderzoeker
  • genenonderzoeker
  • gezinsonderzoeker
  • gezondheidszorgonderzoeker
  • graancirkelonderzoeker
  • Greenpeaceonderzoeker
  • grotonderzoeker
  • hartonderzoeker
  • Harvardonderzoeker
  • hersenonderzoeker
  • Holocaustonderzoeker
  • hoofdonderzoeker
  • IBM-onderzoeker
  • informaticaonderzoeker
  • intelligentieonderzoeker
  • internetonderzoeker
  • IT-onderzoeker
  • jeugdonderzoeker
  • junioronderzoeker
  • Jupiteronderzoeker
  • kankeronderzoeker
  • karmaonderzoeker
  • kindervoedingonderzoeker
  • klimaatonderzoeker
  • KNMI-onderzoeker
  • koffieonderzoeker
  • krateronderzoeker
  • KUL-onderzoeker
  • landbouwonderzoeker
  • laseronderzoeker
  • lichaamsholteonderzoeker
  • literatuuronderzoeker
  • lokstofonderzoeker
  • marketingonderzoeker
  • marktonderzoeker
  • Marsonderzoeker
  • materiaalonderzoeker
  • medeonderzoeker
  • meteorietonderzoeker
  • mierenonderzoeker
  • milieuonderzoeker
  • NASA-onderzoeker
  • natuuronderzoeker
  • nepnieuwsonderzoeker
  • NIOD-onderzoeker
  • NMa-onderzoeker
  • oceaanonderzoeker
  • onderwijsonderzoeker
  • opinieonderzoeker
  • organisatieonderzoeker
  • Philipsonderzoeker
  • planeetonderzoeker
  • plantonderzoeker
  • politiekonderzoeker
  • politieonderzoeker
  • postdoconderzoeker
  • praktijkonderzoeker
  • prijsonderzoeker
  • privéonderzoeker
  • proefdieronderzoeker
  • projectonderzoeker
  • promotieonderzoeker
  • PvdA-onderzoeker
  • raadsonderzoeker
  • RIZA-onderzoeker
  • robotonderzoeker
  • Ruandaonderzoeker
  • RUG-onderzoeker
  • ruimteonderzoeker
  • schaatsonderzoeker
  • seksonderzoeker
  • Shellonderzoeker
  • slaaponderzoeker
  • stamboomonderzoeker
  • stamcelonderzoeker
  • stijlonderzoeker
  • student-onderzoeker
  • tekstontwerponderzoeker
  • therapeut-onderzoeker
  • TNO-onderzoeker
  • toponderzoeker
  • trendonderzoeker
  • TU-onderzoeker
  • ufo-onderzoeker
  • vaccinonderzoeker
  • veldonderzoeker
  • verslavingsonderzoeker
  • virusonderzoeker
  • VN-onderzoeker
  • voedingsonderzoeker
  • voedselonderzoeker
  • volksverhaalonderzoeker
  • vruchtbaarheidsonderzoeker
  • VU-onderzoeker
  • wapenonderzoeker
  • webonderzoeker
  • wegwerponderzoeker
  • Wereldbankonderzoeker
  • wetenschapsonderzoeker
  • WHO-onderzoeker
  • wiskundeonderzoeker
  • zelfmoordonderzoeker
  • zuidpoolonderzoeker

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • onderzoekerrol
  • onderzoekersbeleid
  • onderzoekersberoep
  • onderzoekerscarrière
  • onderzoekersgroep
  • onderzoekersjaren
  • onderzoekerslocatie
  • onderzoekersmentaliteit
  • onderzoekersopleiding
  • onderzoekersrechter
  • onderzoekersrol
  • onderzoekersteam
  • onderzoekersvariant
  • onderzoekersveld