wetenschapper


wetenschapper 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het beoefenen van wetenschap; beoefenaar van de wetenschap

Semagram


Een wetenschapper…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is doorgaans verbonden aan een wetenschappelijke instelling, zoals een universiteit
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met het beoefenen van wetenschap; verricht onderzoek
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Sinds 1988 is hij als wetenschapper verbonden aan het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS), een wetenschappelijke instelling die ressorteert onder het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De Standaard,

Montessori heeft haar hele leven gezocht naar bewijs, in wetenschappelijke zin, voor wat zij intuïtief veronderstelde. Zij is wetenschapper én mystica.

http://montessori-infosite.kennisnet.nl/

Voor de wetenschapper is de Nobelprijs wat de gouden Olympische medaille is voor de sportman.

Wetenschap en humor, Max Pam,

Wetenschappers moeten onderwijs niet als een vervelende bijkomstigheid zien maar als essentieel voor de continuïteit van het vak. Een begeesterd docent kan al gauw een grotere impact op een wetenschappelijke discipline hebben dan een redelijk wetenschapper. Ook voor promovendi is goed onderwijs essentieel. Dit wordt hen tegenwoordig aangeboden onder de paraplu van onderzoekscholen.

http://www.nki.nl/actueel.htm,

"We proberen al sinds jaren genen die kanker of virussen veroorzaken buitenspel te zetten. Nu hebben we eindelijk iets dat werkt. Dit proces maakt een hele nieuwe aanpak mogelijk in bijvoorbeeld kankerbestrijding." Wetenschappers benadrukken dat de techniek op dit moment nog in zijn kinderschoenen staat en dat het nog minstens twee jaar zal duren voor de eerste klinische tests op mensen van start zullen kunnen gaan.

De Morgen,

Wetenschappers kunnen zich vergissen. Dat is ook gebeurd bij DDT. We dachten dat we een fantastisch product hadden. Tot duidelijk werd dat het zich ophoopte in de natuur en in het vet van de mens. Het is toen subiet van de markt gehaald.

De Limburger,

Wetenschappers worden deels beoordeeld op het aantal publicaties, de kwaliteit van de tijdschriften waarin de publicaties verschijnen, en het aantal referenties naar die publicaties.

http://mailserv.cc.kuleuven.ac.be/se_help_nl.html#zoekmethode

Vormt de gekke-koeienziekte een bedreiging voor de volksgezondheid? Wetenschappers hebben nog steeds geen sluitend antwoord op deze prangende vraag.

De Standaard,

Wetenschappers hebben hoge verwachtingen van stamcellen, die kunnen dienen als 'reparatieweefsels'. Als ze erin slagen de stamcellen uit te laten groeien tot zenuwweefsel en dat op de juiste wijze terug kunnen plaatsen in de patiënt, is een verlamming in principe te genezen.

Reformatorisch Dagblad,

Dyslexie, ofwel woordblindheid, betekent dat iemand zwak is in het herkennen van geschreven en gedrukte woorden. Bij de omzetting van geschreven naar gesproken woorden gaat iets mis in de hersenen. Wetenschappers verschillen van mening over de vraag of dat alleen in de linker hersenhelft gebeurt - waar cognitieve aktiviteiten worden aangestuurd - of ook nog in de rechterhelft.

http://62.250.157.96/brain/brain.cgi?page=frames_frontpage.html_id=

Wetenschappers zijn bezorgd over de hoge concentraties van het bestrijdingsmiddel toxafeen in vissen en zoogdieren die leven in de noordelijke delen van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zijn bezig met studies naar de werkelijke giftigheid van het middel.

NRC,

Twee wetenschappelijke teams werden erop uitgestuurd om te kijken of het visbestand inderdaad schade opliep door het afsluiten van de rivier, zoals de lokale bevolking beweerde. De conclusie van de wetenschappers luidde echter dat de afdamming van de rivier de Mun ecologisch verantwoord is.

http://www.novib.nl/content/?type=Article=3351,

We krijgen een steeds beter inzicht in de onderlinge verwantschap van de thans levende wezens. Dank zij fossielen komen wetenschappers erachter hoe soorten zijn ontstaan en hoe ze zijn uitgestorven. Die kennis van het verleden kan ook nuttig zijn voor de toekomst van onze planeet aarde.

http://www.5stars.be/tellus/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aantonen
 • analyseren
 • beweren
 • denken
 • geloven
 • hopen
 • onderzoeken
 • ontdekken
 • publiceren
 • stellen
 • vermoeden
 • veronderstellen
 • verwachten
 • voorspellen
 • waarschuwen
 • zeggen
 • zoeken

Wetenschappers hebben aangetoond dat de gekke-koeienziekte kan worden overgedragen op schapen. Daarom zijn bijkomende maatregelen op het vlak van volksgezondheid vereist.

De Standaard,

Onderzoekers van de universiteit van Arizona stelden vast dat het nabij de polen gemiddeld zowat een halve graad warmer is bij volle maan dan bij nieuwe maan (wanneer er geen maan aan de nachthemel te zien is). De wetenschappers analyseerden metingen met satellieten tussen 1979 en 1986.

De Standaard,

Wetenschappers beweren dat de afstand tussen de ogen en de mond bepaalt hoe aantrekkelijk een vrouw is.

Pandora, Pieter Aspe,

Lake Vostok, op Antarctica, bestaat uit twee verschillende bassins die begraven liggen onder bijna vier kilometer dik ijs. Wetenschappers denken nu dat er twee totaal verschillende levensvormen mogelijk zijn.

http://www.niburu.nl/showarticle.php?articleID=3710,

Het doel van het Humane Genoomproject is om een woordenboek van het complete DNA vast te stellen. Na identificatie van de genen moeten onderzoekers de eiwitten identificeren die door deze genen worden geproduceerd, de functie bepalen van dit eiwit in het lichaam en therapeutische medicijnen bedenken. Wetenschappers geloven dat het op den duur mogelijk is om een op het individu toegesneden behandeling te ontwikkelen en genetische defecten voor de geboorte te verhelpen.

Algemeen Dagblad,

Wetenschappers hopen de komende vijftien jaar zo'n 100.000 genen te kunnen identificeren, waaronder 3000 tot 4000 genen die coderen voor erfelijke ziekten.

NRC,

Wetenschappers onderzoeken of ze via genetische manipulatie (genetic engineering) een gistcultuur kunnen creëren die bijvoorbeeld een bepaald welgekozen aroma kan produceren, of die suiker economischer vergist.

http://www.dma.be/p/bier/0_4.htm,

Wetenschappers ontdekten in het Braziliaanse oerwoud een nieuwe soort zijdeaap. Het is de zesde primatensoort die ze in zes jaar in Brazilië ontdekken.

De Standaard,

Wetenschappers hebben een gen ontdekt dat verantwoordelijk zou zijn voor de ontwikkeling van dyslexie (het verminderend vermogen om te leren lezen).

http://www.gva.be/dossiers/-g/genoom/dyslexie.asp,

De wetenschappers hebben de resultaten van hun onderzoek zopas gepubliceerd in het gespecialiseerde vakblad Journal of Medical Genetics.

http://www.gva.be/dossiers/-g/genoom/dyslexie.asp,

In Australië stelden wetenschappers vast dat één onbemande camera dezelfde impact heeft op het verkeersgedrag als 19 politieagenten. In een drukke wijk in West-Londen daalde het aantal letselongevallen dankzij de camera's op een jaar tijd met 60 procent.

De Standaard,

Wetenschappers vermoeden dat het vrouwelijk hormoon oestrogeen de kans op migraine verhoogt.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

Bij mensen spelen veel meer factoren en genen een rol voor overgewicht. De wetenschappers veronderstellen dat het bij mensen niet gaat om een tekort aan leptine in het lichaam, maar om een onvermogen van de hersenen om signalen van voedselinname en vetregulatie voldoende te interpreteren.

Meppeler Courant,

Wetenschappers verwachten in de volgende jaren een uitzonderlijke zware griepepidemie, zoals er slechts vier of vijf per eeuw voorkomen.

De Standaard,

Op de zon zijn regelmatig zonnevlekken te zien. De gouden regel in de astronomie is: des te meer zonnevlekken, des te actiever de zon. Toch lijkt hier een einde aan te komen. Wetenschappers voorspellen dat het oppervlak van de zon in 2016 vrijwel volledig zonnevlekvrij is.

http://www.scientias.nl/verdwijnen-de-zonnevlekken-op-de-zon/15931,

Wetenschappers waarschuwen dat Tsjernobyl en andere ecologische rampzones in de ex-Sovjet-Unie Europa nog steeds bedreigen.

De Morgen,

De dagen van de gewone energie zijn inmiddels geteld. Wetenschappers zeggen dat er nog voor zo'n vijftien tot zestig jaar aardgas- en aardolie-reserves zijn.

De Limburger,

Of volwassen mensen ook gekloond kunnen worden weet nog niemand. Het is nog niet geprobeerd. Maar de wetenschappers zeggen dat dat in de toekomst wel mogelijk zal zijn.

http://members.lycos.nl/allesoverklonen/hobbies.html

Lang zochten wetenschappers ook naar parallellen tussen migraine en epilepsie. Zo bracht een Amerikaans onderzoek aan het licht dat migraine veel meer voorkomt bij verwanten die aan epilepsie lijden, dan bij verwanten die deze aandoening niet hebben.

http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine.htm,

 • slagen in iets

In februari van dit jaar publiceerde het Amerikaanse blad Science de vinding van de Amerikaanse wetenschapper Venter die erin geslaagd is het menselijke genoom in kaart te brengen.

http://www.oomen-euro.org/art.shtml

Wetenschappers slaagden erin de kern van een atoom te laten krimpen door een van de samenstellende onderdelen te vervangen. Atoomkernen bestaan uit positief geladen protonen en neutrale neutronen.

http://inwe.hogent.be/fysica/leesvoer/een_telescoop_van_ijs.htm,

Wetenschappers zijn er onlangs in geslaagd om met stamcellen meer weefsellagen te maken en om uit een stamcel meer celtypes te maken, maar het zal waarschijnlijk heel moeilijk worden een heel orgaan te produceren.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/DNA/000815-a.html,

Wetenschappers zijn er tot op heden nog niet in geslaagd een rechtstreeks verband aan te tonen tussen het vleesverbruik en bepaalde ziekten, wel tussen bepaalde voedingsingrediënten en sommige chronische ziekten.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/50vragen/index.shtml,

met adjectief ervoor


 • de bekende wetenschapper
 • de befaamde wetenschapper
 • de briljante wetenschapper
 • gerenommeerde wetenschappers
 • goede wetenschappers
 • uitstekende wetenschappers

Of bekijk hoe mensen myten worden. Neem bij voorbeeld Albert Einstein, die nu aanzien wordt als de bekendste wetenschapper van deze eeuw. Maar waarom? Er zijn deze eeuw heus wel meer geniale wetenschappers geweest. Maar blijkbaar is het beeld dat wij van hem hebben archetypisch. Misschien komt dat omdat hij onvatbaar is.

De Standaard,

De omvang wettigt veeleer het gebruik van de term "novelle", maar daarvoor is de tematiek dan weer te veelzijdig en te complex. Want waarover gaat dit nauwelijks te klassificeren boek? Welnu, Einsteins dromen omspant twee uur uit het leven van de beroemde wetenschapper.

De Standaard,

Stephen Hawkins zit gekreukeld in een rolstoel en doet alles met één vinger - en is een befaamde en briljante wetenschapper.

http://www.genderdiversiteit.unimaas.nl/archief/opnaardetop_arc.htm,

De samenstellers van The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, gerenommeerde wetenschappers toch, hebben het maken van een geïllustreerde geschiedenis onderschat, omdat ze het beeld als bijzaak hebben gezien, als een popularisering wellicht die hun eigenlijk niet aangaat.

NRC,

Sinds kort bestaat ook de Vernieuwingsimpuls, een gezamenlijk initiatief van OCW, NWO, VSNU, en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) waarin jonge onderzoekers met dwarse ideeën voor een periode van vijf jaar onderzoek mogen verrichten. Bij een positief resultaat verzekert de universiteit ze van een vaste aanstelling. Zelfs goede wetenschappers die nu in het buitenland zitten, komen daarvoor terug. Deze programma's werken.

http://www.postdocplatform.nl/,

De Russische geologen zijn uitstekende wetenschappers.

De Standaard,

 • een politieke wetenschapper
 • een sociale wetenschapper
 • een toegepaste wetenschapper
 • humane wetenschappers
 • medische wetenschappers
 • sociale wetenschappers

De kolonisten vormen een gevaarlijke component in het explosieve mengsel van Israëlische soldaten en 30.000 gewapende Palestijnse politiemannen, zegt professor Zeev Sternhell, een politieke wetenschapper aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

De Standaard,

Want hierdoor dreigt men het "menselijk gelaat" van de gruwel en de individuele verantwoordelijkheid van allen die actief aan de jodenvervolging meewerkten uit het oog te verliezen.

De Standaard,

In het domein van de mobiliteit zijn er voor de ingenieur/de toegepaste wetenschapper heel wat nieuwe uitdagingen; die liggen zowel op het vlak van de techniek/technologie als op het vlak van het ruimtegebruik.

http://www.ftw.ugent.be/diensten_werking/idm/mobiliteitsvraagstuk_idm.htm

Natuurlijk is het juist dat een wetenschapper, als hij goed wil zijn, zich in een probleem echt moet verdiepen en daardoor weinig tijd overhoudt. Maar als hij in een team zit met andere wetenschappers, komt een gesprek er wel van. Het is makkelijker om ook eens wat op te steken van de menswetenschappen dan omgekeerd. Daarom vindt de rektor dat de exacte wetenschappers meer tot popularizering van hun kennis bereid moeten zijn. Het secundair onderwijs moet de basis voor het lezen van zulke popularizeringen leggen. De humane wetenschappers moeten op hun beurt hun angst voor de technologie afleggen.

De Standaard,

In samenwerking met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden is deze jaarlijkse prijs in 1993 door de Henny C. Dirven Stichting ingesteld. Zij wordt toegekend als aanmoedigingsprijs aan jonge medische wetenschappers uit de Benelux, die zich hebben onderscheiden op het gebied van borstkankeronderzoek.

http://www.leidenuniv.nl/host/dirven/index.html

De meeste sociale wetenschappers zullen de stelling van Walter Laquer of Joseph Nye onderschrijven dat zwakke en failliete staten het meest vruchtbare proefterrein voor terrorisme vormen.

http://www.groene.nl/2002/0237/bb_essay.html,

 • moderne wetenschappers
 • onafhankelijke wetenschappers

Flusser meende dat het mogelijk moet zijn om uit de teksten van het Nieuwe Testament de echte Jezus te distilleren. Zijn houding is wat dat betreft behoudender dan die van veel andere moderne wetenschappers, die in het Nieuwe Testament weinig authentieke uitspraken van Jezus terugzien.

http://www.xs4all.nl/~folkerts/open.html

In de laatste eeuwen is een steeds sterkere specialisatie opgetreden. In tegenstelling tot wetenschappers uit de tijd van Newton weet de moderne wetenschapper zeer zeer veel over een zeer zeer nauw gedefinieerd gebiedje.

http://www.mb.tn.tudelft.nl/user/dekker/oratie_final.pdf,

De Liga zegt dat het tegen de medische ethiek is om resultaten in het publiek te gooien zonder peer review: zonder ze te laten beoordelen door onafhankelijke wetenschappers. Vande Gaer: "We hebben het voorgelegd aan de Melsbroekse expert professor Gonsette, aan mensen van het Tropisch Instituut in Antwerpen, aan mensen van Harvard."

De Standaard,

Wetenschappers die voor drie grote Europese tabaksfabrikanten werken, zeggen dat ze geen bewijzen hebben kunnen vinden dat inademen van andermans tabaksrook longkanker veroorzaakt. Hun rapport spreekt de bevindingen van onafhankelijke wetenschappers tegen, die zeggen dat passief roken wel degelijk longkanker geeft. Zij beschuldigen de tabaksfirma's van manipulatie van de gegevens.

De Standaard,

 • een echte wetenschapper

Het Limburgs Universitair Centrum organiseert jaarlijks tijdens de paasvakantie wetenschapsdagen voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Tijdens deze week kruipen de deelnemers in de huid van een echte wetenschapper en ontdekken zij hoe boeiend het is actief aan wetenschap te doen in de laboratoria, aan de PC's, in het talenpracticum of in de managementlokalen van het LUC.

http://alpha.luc.ac.be/index.html

 • een Amerikaanse wetenschapper
 • een Britse wetenschapper
 • een Duitse wetenschapper
 • Amerikaanse wetenschappers
 • Australische wetenschappers
 • Britse wetenschappers
 • Chinese wetenschappers
 • Duitse wetenschappers
 • Europese wetenschappers
 • Nederlandse wetenschappers
 • Russische wetenschappers

De geheimzinnige 'plaag van Athene', een ziekte die de stad trof in 430 voor Christus en waarvoor nooit een goede verklaring is gevonden, kan misschien toch verklaard worden. Dat vertelde een Amerikaans wetenschapper aan Science .

De Standaard,

Een Britse wetenschapper heeft een nieuw hulpmiddel ontdekt in de strijd tegen huidkanker. Na onderzoek bij meer dan 150 patiënten in twee Britse ziekenhuizen bleek een heel krachtige lamp in staat het effect van genezende zalf op de zieke huid te intensiveren en de kankercellen uiteindelijk te vernietigen.

De Standaard,

Een Duitse wetenschapper heeft een gendefekt ontdekt dat mee aan de basis ligt van kanker aan de alvleesklier.

De Standaard,

Amerikaanse wetenschappers hebben een zesde virus ontdekt dat hepatitis (''geelzucht'') veroorzaakt.

De Standaard,

Australische wetenschappers vonden een plant die mogelijk het oudste levende organisme op aarde is. De struik werd ontdekt op een afgelegen berghelling op het eiland Tasmanië en is waarschijnlijk 40.000 jaar oud.

De Standaard,

Britse wetenschappers hebben een soort lens voor röntgenstralen ontwikkeld, waarmee het binnen enkele jaren mogelijk moet worden om kleinere en krachtigere computerchips te produceren.

De Standaard,

Een groep Chinese wetenschappers heeft in de provincie Henan in een ei de foetus van een dinosaurus gevonden. De foetus werd aangetroffen toen de wetenschappers het fossiele ei onderzochten met een computerscan.

NRC,

Duitse wetenschappers hebben 400.000 jaar oude en uitstekend bewaarde houten speren gevonden die aantonen dat onze voorouders slimmere jagers waren dan gedacht.

De Standaard,

Het feit dat er vier toekomstige ruimtemissies, waarvan drie Europese, gepland zijn voor het komende decennium toont de grote activiteit en belangstelling in dit vrij jonge onderzoeksdomein, waarin Europese wetenschappers duidelijk het voortouw nemen.

http://www.ster.kuleuven.ac.be/outreach/articles/Aerts_asteroseismologie.pdf

Internationaal gezien presteren Nederlandse wetenschappers nog altijd redelijk tot goed, al zijn er hier en daar wat ondermaatse gammarichtingen. Met ruim 2% van het wereldtotaal aan wetenschappelijke publikaties staat ons land vijfde op de Europese ranglijst.

NRC,

Russische wetenschappers zijn actief betrokken bij onderzoek naar nieuwe methoden en werkvelden voor het gebruik van slangengif. Hierbij kan worden gedacht aan hematologisch onderzoek, immunologie, preventieve geneeskunde en de behandeling van kanker.

http://www.snakesociety.nl/x8-reservoir/x8-reservoir-gladkikh-234.htm

 • Leidse wetenschappers
 • Leuvense wetenschappers

De maatregelen om verspreiding te voorkomen leidden deze week tot uitstel van enkele experimenten , problemen bij een chirurgeninstructie en haperende bevoorrading van decatering . Het proefdiercentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de faculteit geneeskunde is het meest direct getroffen . Sinds de uitbraak van mond en klauwzeer (MKZ) is alle vervoer van dieren verboden. Leidse wetenschappers en medici doen weinig onderzoek op de grotere dieren die het betreft.

Mare,

Vijftien maandagavonden lang, van november tot maart, trekken zo'n zeshonderdvijftig licentiestudenten en andere geïnteresseerden naar de grote Piet De Somer-aula om er uiteenzettingen van Leuvense wetenschappers te beluisteren over recente ontwikkelingen in hun vakgebied en de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • wetenschappers van een instituut
 • wetenschappers van een universiteit
 • wetenschappers van een vakblad

Wetenschappers van het Max Planck-Instituut die een geavanceerde spectrometer aan het bouwen waren voor Cassini, hadden daarvoor een keramische stof nodig die in het Westen al lang niet meer gebruikt wordt.

De Standaard,

Wetenschappers van de Harvard-universiteit in Boston schrijven in een tijdschrift over kindergeneeskunde dat zestig procent van de kinderen die te dik zijn, dit te "danken" hebben aan tv-kijken.

De Standaard,

Wetenschappers van de Technische Universiteit Delft zijn volop bezig de waterbestendige hechtstof te analyseren waarmee deze schelpdieren zich in zout water golfslag- én stormbestendig bevestigen aan bijvoorbeeld rotsen, meerpalen en scheepswanden.

De Telegraaf,

Wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum in die stad stellen dat een deel van die dioxines alleen in haar lichaam gekomen kan zijn door langdurige inademing.

NRC,

Wetenschappers van het Britse vakblad Nature meldden in 1994 dat zo'n 1.000 leeuwen waren bezweken aan een hondenziekte.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • volgens de wetenschappers
 • volgens wetenschappers

De huid van varkens vertoont veel gelijkenissen met die van de mens en is volgens de wetenschappers dan ook uitermate geschikt voor kosmetika-proeven.

De Standaard,

Het ontbreekt deze generatie, volgens de wetenschappers, aan a common cause, een gezamenlijk streefdoel, zoals - bijvoorbeeld - de wederopbouw van het land voor de naoorlogse generatie.

De Standaard,

Wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden voor leven op Mars. Het gaat om een meteoriet waarop magnetische kristallen zijn ontdekt. Deze kristallen lagen als kettingen gerangschikt en die kunnen volgens de wetenschappers alleen door bacteriën gevormd zijn, zo verklaarde de NASA.

NOS Nieuws,

met substantief ervoor


 • een groep wetenschappers

De vondst van de gekke geit komt aan de vooravond van nieuwe adviezen van het Scientific Steering Commitee, een groep wetenschappers die de Europese Commissie adviseert inzake BSE.

NRC,

Niet een asteroïde, maar vulkaanuitbarstingen en een grote daling van het waterpeil van de oceanen zijn de hoofdoorzaak voor het uitsterven van de dinosaurussen. Dit zegt in ieder geval een groep wetenschappers van het Natural History Museum en het University College van Londen, in het jongste nummer van het Journal of the Geological Society.

De Standaard,

Wie altijd al eens Arabisch wilde leren of, zeg, Bach wilde spelen op de piano, laat daarvoor in de toekomst gewoon een 'plug-in' in zijn brein aanbrengen. Implantaten en cybermensen hebben de toekomst, is de overtuiging van een groeiende groep wetenschappers. Of we daar blij mee moeten zijn, is een ander verhaal.

NOS Nieuws,

met eigennaam


 • wetenschapper Sigmund Freud
 • wetenschapper Albert Einstein
 • wetenschapper Madame Curie

Encyclopaedia Britannica Inc. behoort tot de William Benton Foundation [...]. Het naslagwerk werd 227 jaar geleden in de Schotse stad Edinburgh voor het eerst uitgegeven en heeft zich ontwikkeld tot de bekendste, meest uitgebreide en meest betrouwbare encyclopedie in het Engels. Onder anderen de wetenschappers Sigmund Freud, Albert Einstein en Madame Curie hebben ooit een bijdrage voor het werk geleverd.

De Standaard,

voorafgegaan door als


 • als wetenschapper

Zoals elke zondagavond was ze alleen in de bescheiden eenkamerflat die ze als arme wetenschapper bewoonde. Ze ijsbeerde door de kamer en at hetzelfde als tussen de middag: kaas, boter, brood en bier. Als vegetariër moet ze zich noodgedwongen tot dat monotone voedingspatroon beperken.

Onwetendheid, Milan Kundera,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen