openbare vennootschap


openbare vennootschap 1.0

((vooral) in België)

vennootschap die naar buiten toe onder een naam opereert

Semagram


Een openbare vennootschap…

is een vennootschap

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] draagt een naam
 • [Activiteit of handeling] verricht activiteiten naar buiten toe onder een bepaalde naam

  Algemene voorbeelden


  De huidige openbare maatschap en de vennootschap onder firma worden aangemerkt in het toekomstige recht als 'openbare vennootschap'. Een openbare vennootschap is gedefinieerd als een vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of bedrijf dan wel tot het verrichten van beroeps- of bedrijfshandelingen, die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten optreedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam.

  http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/vennootschapenonderneming/2009/3/VenO_0925-9643_2009_019_003_002/fullscreen,

  Elia is voor 45,37% in handen van de openbare vennootschap Publi-T. Die nam immers een pakket aandelen van de Franse groep GDF Suez, die volledig uit het kapitaal van Elia stapte, over.

  http://www.hbvl.be/cnt/aid966926/elia-2,

  Om dit voor elkaar te krijgen zou in de nieuwe wet sprake zijn van vijf verschillende personenvennootschappen. U zou dan kunnen kiezen uit een stille vennootschap, openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV), openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR), commanditaire vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (CV) en de commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid (CVR) [...]. De praktijk zat hier blijkbaar toch niet op te wachten, dus heeft de minister besloten om deze Wet personenvennootschappen in te trekken.

  http://www.rendement.nl/fa/nieuws/id5529-streep-door-wet-personenvennootschappen.html,