opensourcesoftware


opensourcesoftware 1.0

(media, communicatie en telecommunicatie; ICT; neologisme)

software waarvan de gebruiker de licentie heeft om de broncode te bestuderen en aan te passen; software met open broncode; opensourcesoftware; software waarvan de broncode vrijelijk beschikbaar wordt gesteld
Samenstellingen als opensourcesoftware zijn gevormd met het zelfstandige naamwoord open source, dat we in het Nederlands als op zichzelf staand woord met een spatie schrijven. Het is ook mogelijk om opensource software te schrijven; opensource is dan een (volgens de Nederlandse spellingregels aaneengeschreven) bijvoeglijk naamwoord bij software.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Opensourcesoftware…

is software; is een geheel

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is software waarbij de gebruiker ook ontwikkelaar is
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat een broncode die openlijk beschikbaar wordt gesteld
 • [Onderscheid of tegenstelling] is, in tegenstelling tot gesloten software, software waarvan de broncode vrijelijk beschikbaar is en waarbij de gebruiker ook ontwikkelaar is

  Algemene voorbeelden


  Opensourcesoftware is het steeds populairder wordend verschijnsel, waarbij ontwikkelaars broncode van software toegankelijk maken voor buitenstaanders. Dit doen ze met uiteenlopende motieven. Zo kan het puur idealistisch zijn of juist totaal zakelijk. Het komt er vaak op neer dat software wordt vrijgegeven uit liefde voor het ontwikkelvak, maar andere keren gebeurt het om werk te creëren door diensten en/of producten rondom de software aan te bieden.

  http://www.syntux.nl/over-ons/opensourcesoftware.html

  Als voordeel van opensourcesoftware wordt vaak gezegd dat de broncode voor iedereen toegankelijk is en eventuele problemen daardoor snel gevonden worden, maar volgens een Amerikaanse beveiligingsexpert zijn er inmiddels genoeg voorbeelden dat deze theorie niet opgaat. De afgelopen maanden zijn er grote lekken in populaire opensourceprogramma's zoals OpenSSL, het Lempel-Ziv-Oberhumer (LZO) algoritme en Bash gevonden. De kwetsbaarheden zaten soms al 20 jaar in de code.

  https://www.security.nl/posting/403391/%22Broncode+opensourcesoftware+wordt+nauwelijks+bekeken%22,

  Web-in-a-box is gebouwd op basis van opensourcesoftware, programmatuur met een openbare broncode. Amsterdam is hiermee een uitzondering. Nederlandse overheden maken nog nauwelijks gebruik van opensourcesoftware en open standaarden. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat dat moet veranderen.

  NRC,

  Opensourcesoftware zou overheidsautomatisering beter, efficiënter en goedkoper maken. Het ministerie van Economische Zaken gaat daarom 'open automatisering' actief stimuleren [..]. Deze week toonde Kamerlid Vendrik (GroenLinks) zich al een voorstander van open standaarden en open source software. Vendrik vindt dat de overheid te afhankelijk is van leveranciers als Microsoft en Novell en hun "te dure programma's". Volgens hem zouden in 2006 alle publiek gefinancierde instellingen gebruik moeten maken van alternatieve softwarepakketten […]. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt dat opensourcesoftware niet zaligmakend is. Gemeenten moeten zelf beslissen wat de beste oplossing voor automatisering is.

  NRC,

  De gemeente Amsterdam past opensourcesoftware toe bij het eerdergenoemde Web-in-a-box en bij enkele Linuxservers, dat zijn grotere computers voor netwerken. Den Haag daarentegen kiest vooral voor bekende spelers. Met Oracle loopt een project over brandveiligheid, met Microsoft maakt de gemeente een 'huwelijksportaal'.

  NRC,

  Opensourcesoftware is de oplossing voor overheidsautomatisering, vindt de Kamer. De gebruikers twijfelen […]. Deelraden en andere instellingen kunnen met het nieuwe computersysteem Web-in-a-box eenvoudig een eigen site maken. De gemeente Amsterdam investeerde hierin volgens A. Hof, leider van het project 'Op weg naar de glazen stad', circa 400.000 euro.

  NRC,

  Woordfamilie


  Overige woordfamilieleden


  Etymologie


  Aard herkomst leenwoord
  Vroegste datering 2002
  Brontaal Engels
  Vorm in brontaal open source software
  Betekenis in brontaal idem