overheidshulp


overheidshulp 1.0

van overheidswege verleende ondersteuning of bijstand, zowel voor bedrijven, instanties als voor individuen; staatshulp

Semagram (extra betekenisinformatie)


Overheidshulp…

is een handeling

  • [Functie] dient om te ondersteunen bij aanzienlijke moeilijkheden
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is doorgaans van financiële aard
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan lagere overheden, noodlijdende bedrijven en categorieën van burgers die financiële ondersteuning e.d. nodig hebben
  • [Handelende persoon] wordt doorgaans verleend door de nationale overheid

Algemene voorbeelden


Het is voor de gemeente zonder overheidshulp onmogelijk om alles te realiseren.

Meppeler Courant,

Als de Commissie niet bereid was alle overheidshulp die de Duitse overheden aan Volkswagen hadden beloofd zonder meer goed te keuren, zou Volkswagen de voorgenomen investeringen in Saksen afblazen.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

De landbouwers kwamen samen op het San Marco-plein waar zij de Italiaanse regering luidruchtig vroegen de overheidshulp aan de veehouders te verhogen, nu het vertrouwen van de consument in rundvlees door de gekke-koeienziekte is aangetast.

De Standaard,

De Republikeinen willen de Amerikanen opnieuw voor zichzelf en hun gezin laten zorgen, niet afhankelijk van overheidshulp.

De Standaard,