staatshulp


staatshulp 1.0

van staatswege verleende ondersteuning of bijstand; overheidshulp

Semagram (extra betekenisinformatie)


Staatshulp…

is een handeling

  • [Functie] dient om te ondersteunen bij aanzienlijke moeilijkheden
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is doorgaans van financiële aard
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt verleend aan lagere overheden, noodlijdende bedrijven en categorieën van burgers die financiële ondersteuning e.d. nodig hebben
  • [Handelende persoon] wordt verleend door de nationale overheid

Algemene voorbeelden


Begin '96 richtte ik een speciale taskforce op om resterende en nieuwe gevallen van staatshulp aan Oost-Duitse bedrijven zo snel en gepast mogelijk af te handelen.

Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

De gekke-koeienziekte duwde de prijs van runderen en kalveren dramatisch omlaag, en de boeren eisen nieuwe staatshulp.

De Standaard,

Het kabinet heeft zaterdag een reeks maatregelen genomen die de pijn van de privatisering moeten verzachten. Deze maatregelen maken deel uit van een groter werkgelegenheidspakket, waarmee in drie jaar ongeveer tien miljard gulden is gemoeid [...]. Verder komt er speciale staatshulp voor personeel van kleine bedrijven dat zijn baan verliest. De ontwikkeling van de werkloosheid ligt politiek extra gevoelig omdat in de ogen van veel vakbondsleden de slechte economische situatie veel te maken heeft met de smeergeldaffaires.

NRC,