pandjeshuis


pandjeshuis 1.0

instelling die geld uitleent tegen inlevering van enig roerend bezit als onderpand dat de geldlener doorgaans binnen een bepaalde termijn kan terugkrijgen na betaling van de leensom én rente, of dat door de instelling wordt verkocht; bank van lening; lommerd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een pandjeshuis…

is een bank; is een instelling

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] beschikt over veel opslagruimte
 • [Activiteit of handeling] slaat de in pand gegeven goederen op, leent hiervoor geld uit en geeft een pandbewijs af waarmee de lener zijn verpande bezit kan terugkrijgen tegen betaling van de leensom en rente indien dit onderpand intussen nog niet is verkocht of geveild
 • [Belanghebbende of begunstigde] leent geld aan personen die behoefte hebben aan krediet, vaak aan weinig vermogenden
 • [Object betroffen] neemt roerende bezittingen van uiteenlopende aard aan als onderpand
 • [Waardering] heeft vaak een negatieve reputatie omwille van beweerde woekerpraktijken door de bewuste onderschatting van de waarde van het ingeleverde bezit of door te hoge aangerekende rente bij het teruggeven van het pand

Algemene voorbeelden


Bij het pandjeshuis, wordt een overeenkomst van pandbelening opgemaakt voor elke transactie [...]. In die overeenkomst wordt afgesproken, dat de lener zijn zaak terugkrijgt wanneer hij de geldsom en pandbelenersvergoeding (rente) volledig heeft terugbetaald binnen de gestelde termijn [...]. De hoogte van de vergoeding die pandjeshuizen voor overeenkomsten die voor 1 juli 2015 worden gesloten mogen berekenen, is 9% per maand. Dat komt neer op een samengesteld rentepercentage (= rente op rente) van 181% per jaar. De hoogte van de vergoeding die pandjeshuizen vanaf 1 juli 2015 mogen afspreken is 4,5% per maand. Dat houdt een rentepercentage van 69,5% per jaar in.

http://www.wetrecht.nl/verpanding-bij-pandjeshuis/,

Uw goud verpanden betekent dat het gebruikt wordt als onderpand voor een lening. Daarom spreekt men ook wel van lombardkrediet. Men gaat naar het pandjeshuis in Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam of een andere stad om goud te "verkopen", maar in feite neemt men een lening. Als de schuld niet op tijd afgelost wordt gaat het onderpand, in dit geval het goud, naar een veiling.

https://www.goudbrief.nl/Pandjeshuis/,

Voor velen is het pandjeshuis niet meer dan een griezelige herinnering aan het hardvochtige leven in de romans van Dickens of Dostojevski. Maar de bank van lening, 'Ome Jan' in de volksmond, kan terugkijken op een lang en rijk verleden, en het lenen van geld op onderpand verdient een betere reputatie dan de geur van woeker die het nog altijd omgeeft [...]. De instelling heeft altijd gezwalkt tussen winstbejag en liefdadigheid.

NRC,

In navolging van de Franse 'Monts de Piété', banken die op menslievende gronden en voorwaarden panden beurden, werden beheer en toezicht eerst streng geregeld, en de drempel van de instelling zo laag mogelijk gesteld. Toen vervolgens echter het merendeel van de banken over de kop ging, werden de teugels weer zover gevierd dat overal pandjeshuizen uit de grond schoten, waaronder vele van het bedenkelijke allooi dat de negentiende-eeuwse literatuur zou vereeuwigen. De wetgever van de twintigste eeuw zou aan dat liberale exces een halt toeroepen, maar ondertussen was de vraag naar pandkrediet ver teruggelopen, omdat het zakenleven over nieuwe middelen beschikte om zich geld te verschaffen, en de sociale wetgeving de ergste nood van de behoeftigen lenigde.

NRC,

pandjeshuis 1.1

gebouw waarin een pandjeshuis gevestigd is

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een pandjeshuis…

is een gebouw

   Algemene voorbeelden


   Hij wilde de politie bellen, maar zijn telefoon stond naast zijn broodrooster in een pandjeshuis.

   https://books.google.nl/books?id=jheYBAAAQBAJ&pg=PT204&lpg=PT204&dq=hier+stond+het+pandjeshuis&source=bl&ots=TiOFm3nmX8&sig=koRDtTO3Jo_Dq6Mgq5Ull0ND0NA&hl=nl&sa=X&ei=f1CQVMHzFqzG7Aag1YD4Cw&ved=0CEEQ6AEwAzgK#v=onepage&q=hier%20stond%20het%20pandjeshuis&f=false,

   Alle ramen van het pandjeshuis dat het dichtst bij het motel DayNite lag, waren voorzien van tralies [...]. Op planken tegen de muren stonden lcdtv's en computerbeeldschermen opgestapeld en tegen een andere muur lagen stapels iPods en iPhones [...]. Een lange tafel lag vol ringen met diamanten in alle soorten en maten.

   Interventie, Terri Blackstock,