petit déjeuner


petit déjeuner 1.0

((vooral) in België)

eerste maaltijd van de dag

Algemene voorbeelden


Het is een paar maal gebeurd dat hij op het hof van Gevers arriveerde, terwijl Paul en Edith nog aan de ontbijttafel zaten [...]. Het duurde dan ook niet lang of hij werd uitgenodigd voor het petit déjeuner, telkens als hij naar het hof wilde komen om wat te bespreken.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,