politiearts


politiearts 1.0

arts die is gespecialiseerd in de forensische geneeskunde en van overheidswege is belast met medische taken in het kader van de rechtshandhaving en rechtspleging door politie en justitie, zoals arrestantenzorg, sporenonderzoek bij o.m. seksueel geweld, afname van lichaamsmateriaal zoals bloed voor alcoholcontroles, lijkschouwing enz.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een politiearts…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de forensische geneeskunde
 • [Activiteit of handeling] ondersteunt de rechtsgang medisch,vooral door arrestantenzorg, sporenonderzoek, afname van lichaamsmateriaal zoals bloed voor alcoholcontroles of DNA, en door lijkschouwing bij niet-natuurlijk overlijden

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  De arrestant krijgt een recht op medische verzorging. Meestal komt nu al de politie-arts. Dat wordt voortaan verplicht.

  http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/arrestanten-hebben-voortaan-duidelijke-rechten.aspx

  De forensisch arts wordt ook wel politiearts genoemd. Het is een arts die werkt in opdracht van politie en justitie en ondersteuning biedt bij al hun vragen op medisch gebied [...]. De forensisch arts geeft hierover een medisch advies. Aangezien hij/zij in dienst is van de GGD is dit een onafhankelijk advies.

  http://www.gezond.amsterdam.nl/Medische-keuringen-en-letsel/Forensische-geneeskunde,

  Arrestantenzorg. Personen die door de politie in verzekering worden gesteld, kunnen zelf om een arts vragen [...]. Ook kan het zijn dat de politie op eigen initiatief een GGD-arts inschakelt, omdat ze de gezondheidstoestand van betrokkene niet helemaal vertrouwt, bijvoorbeeld bij mensen onder invloed. Het is aan de politiearts om te beoordelen of betrokkene op medische gronden ingesloten mag worden. Vaak wordt een medisch advies gegeven of medicatie voorgeschreven, soms volgt een verwijzing naar het ziekenhuis (bijvoorbeeld bij verwondingen) of naar Emergis (psychiatrie).

  http://www.ggdzeeland.nl/onderwerpen/forensisch/

  politiearts 2.0

  forensisch arts die is gespecialiseerd in autopsieën; forensisch patholoog

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een politiearts…

  is een arts; is een persoon

  • [Activiteit of handeling] verricht autopsieën bij niet-natuurlijk of verdacht overlijden

   Algemene voorbeelden


   Bij mensen die in verdachte omstandigheden overlijden, moet de politiearts vaststellen wat de doodsoorzaken zijn en het tijdstip van overlijden inschatten. Hiertoe voert hij een autopsie uit: hij onderzoekt en ontleedt het lijk, weegt organen en neemt monsters (bloed, cellen, organen) die hij naar de toepasselijke laboratoria stuurt.

   http://www.natuurwetenschappen.be/educa/pdf/didac_dossier_moord/index.html,

   Niet elke lijkschouwing hoeft op sectie uit te lopen. Sectie is al meteen het hele lichaam openen en inwendig onderzoeken en dat hoeft alleen in ernstige gevallen. Dat speelt alleen in ziekenhuizen als men naar de medische oorzaken van het overlijden zoekt. En het speelt ook bij zeer ernstige misdrijven, maar dan gebeurt het door een politiearts en meestal bij het NFI (voorheen het Gerechtelijk Laboratorium).

   http://www.groeneuitvaart.nl/?s_page_id=1781&scat=88&id=2672&pid=1,

   Wanneer er twijfels zijn over de doodsoorzaak of wanneer een niet-natuurlijke dood wordt geconstateerd wordt de officier van justitie op de hoogte gesteld. Deze bepaalt wat er verder met het lichaam moet gebeuren. Er kan een politiearts ingeschakeld worden en er kan besloten worden sectie te verrichten. De officier geeft het lichaam, na onderzoek, vrij met een Verklaring van Geen Bezwaar.

   http://www.doodeenvoudig.nl/index.php?view=items&cid=34&id=224&option=com_quickfaq&Itemid=13,